به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1006795 AMD Athlon 64 3700+ 1x 1024 MB DDR 2x HDD 160 GB 332,600 تومان
1005323 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x HDD 1,5 TB 364,300 تومان
1007653 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 364,300 تومان
986425 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 364,300 تومان
1010005 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 364,300 تومان
1009259 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 364,300 تومان
988570 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB 364,300 تومان
997054 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 364,300 تومان
995804 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 364,300 تومان
985326 AMD Athlon 64 3800+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 364,300 تومان
1006339 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1007643 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1007658 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 380,200 تومان
998197 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1005376 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 380,200 تومان
1005892 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 380,200 تومان
1007433 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1003598 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1010004 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 380,200 تومان
1007704 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1004184 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 380,200 تومان
994208 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 380,200 تومان
1005746 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1009843 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1004224 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1006535 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 380,200 تومان
1009385 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 380,200 تومان
990967 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 380,200 تومان
1010949 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1006347 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1010458 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1005381 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1001050 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 396,000 تومان
1002347 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1005678 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 396,000 تومان
1009271 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1005713 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1009067 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1006782 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1006533 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1002695 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1001744 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1010705 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1010965 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1007129 AMD Athlon 64 6000+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x RAM 2048 MB DDR2 2x HDD SATA 1,0 TB 411,800 تومان
1001003 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 411,800 تومان
1007149 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 411,800 تومان
1010480 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1003319 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
988987 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 1,0 TB 411,800 تومان
1004093 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1010249 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1008977 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1013078 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 1,0 TB SATA NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 411,800 تومان
1002076 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1010014 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 400 GB 411,800 تومان
1004385 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
411,800 تومان
1011563 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1009282 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
997534 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1007774 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1008288 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 411,800 تومان
994985 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 411,800 تومان
1003695 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 160 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
986034 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1011897 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1001164 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 411,800 تومان
1005262 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
999644 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
411,800 تومان
1011940 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1013220 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1010166 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x HDD SATA 1,0 TB 411,800 تومان
1012989 AMD Athlon 64 3800+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 411,800 تومان
1003542 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1007160 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 443,500 تومان
1006137 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 443,500 تومان
1004874 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 443,500 تومان
1012043 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 443,500 تومان
1005907 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
443,500 تومان
1011539 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
1002073 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1002849 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
443,500 تومان
1007714 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 443,500 تومان
992614 Intel Core i7-960 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
992105 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
1003117 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1012349 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 443,500 تومان
986496 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
994706 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 443,500 تومان
989612 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
989118 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
987336 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
992201 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
987338 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
995794 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 443,500 تومان
993491 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 443,500 تومان
988117 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
987350 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 443,500 تومان
1005062 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 459,400 تومان
1013254 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 459,400 تومان
983308 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1001747 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1001752 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1011741 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 459,400 تومان
976488 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
992107 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1013111 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 459,400 تومان
985987 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 459,400 تومان
1011590 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
994702 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 459,400 تومان
1008273 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 459,400 تومان
1004180 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1006243 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
990116 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 459,400 تومان
1006517 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1009846 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
989115 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1001405 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 459,400 تومان
992210 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
987351 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1009632 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
993508 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 459,400 تومان
984295 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
984299 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
984301 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1006581 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1005074 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
987439 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
998715 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1003074 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
998725 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1003102 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1009007 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1009266 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1010316 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1005223 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1010344 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
999852 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1006508 Intel Core i7-920x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1011898 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1011168 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
984292 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
984304 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
990216 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1006379 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
1011757 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
1004855 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
953658 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
998726 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
993363 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 491,000 تومان
1003104 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
992097 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
992616 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1009001 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
996973 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
1008243 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 491,000 تومان
1006202 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
986241 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
994703 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,0 TB 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1005716 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
1010591 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
1006515 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
989119 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
992209 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1005777 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
992213 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
992214 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1011161 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
957157 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1007852 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 491,000 تومان
1008880 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
1010929 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
993523 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
491,000 تومان
993532 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 491,000 تومان
1010194 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1008404 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1012514 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
506,900 تومان
1000494 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 506,900 تومان
1004087 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
973630 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
998724 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1003087 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 506,900 تومان
1011543 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
506,900 تومان
1005668 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 506,900 تومان
1001317 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1001578 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1006203 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 506,900 تومان
998269 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 506,900 تومان
997002 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 506,900 تومان
1002381 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
997525 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 506,900 تومان
1001119 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1010350 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 506,900 تومان
1006516 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1006794 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
988113 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1011413 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1009881 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1011176 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
506,900 تومان
997097 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1007094 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 256 GB 506,900 تومان
1013499 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
506,900 تومان
984829 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
506,900 تومان
1005061 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1001746 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1010963 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
1011734 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
1013527 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1005087 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
995361 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 538,600 تومان
1005602 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1011748 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1002790 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
538,600 تومان
1001769 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1008427 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 538,600 تومان
1008950 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1008954 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
998718 Intel Core i7-920 - Red.PS 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1011523 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1011781 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
538,600 تومان
989261 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 538,600 تومان
1007437 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
994130 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 538,600 تومان
1003602 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1003097 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1010779 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 538,600 تومان
1010785 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 538,600 تومان
1011042 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1001059 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 538,600 تومان
1007461 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 538,600 تومان
1008998 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 538,600 تومان
996967 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1009002 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
996971 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
992620 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
999025 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
538,600 تومان
1011572 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1008247 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
998522 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1007482 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 538,600 تومان
985983 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1000576 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1009040 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1004177 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
994707 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 538,600 تومان
1009046 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
999836 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1009054 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1004200 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1013165 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
989615 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
999855 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Single 538,600 تومان
989617 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1010616 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1011138 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1007050 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
1009871 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1011409 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
988118 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 538,600 تومان
1007318 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
986845 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
987357 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
987358 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1006561 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1010146 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
989157 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
1001703 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
538,600 تومان
989417 Intel Core i7-980x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
980458 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1002993 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 538,600 تومان
1013236 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1004277 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 538,600 تومان
1003255 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
538,600 تومان
991993 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
991995 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
991996 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
995355 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 554,400 تومان
1004841 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
554,400 تومان
1005359 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB SATA 1x SSD SATA 240 GB 554,400 تومان
995912 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 554,400 تومان
1007691 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 554,400 تومان
1008210 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
554,400 تومان
1008992 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 554,400 تومان
998310 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB 554,400 تومان
1003433 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
554,400 تومان
1011640 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
554,400 تومان
997305 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 554,400 تومان
1011140 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
554,400 تومان
1010923 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
554,400 تومان
1005047 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
554,400 تومان
1001758 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 570,200 تومان
1005088 Intel Core i7-975 - Red.PS 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
1006147 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 570,200 تومان
1011533 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 570,200 تومان
976461 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
998997 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 570,200 تومان
1005401 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 570,200 تومان
976486 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1006206 Intel Core i7-930 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
1001601 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 570,200 تومان
986507 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
982159 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1005715 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 570,200 تومان
1011624 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
1000641 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
570,200 تومان
1002180 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 570,200 تومان
1005793 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1005300 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
1013238 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1012476 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
1010941 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 570,200 تومان
1013526 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1004057 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 586,100 تومان
1006617 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 586,100 تومان
1001760 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1004334 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1010993 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
586,100 تومان
1007676 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1007438 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 586,100 تومان
1013593 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
586,100 تومان
1013596 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
586,100 تومان
1007458 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 586,100 تومان
992368 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 586,100 تومان
1011831 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
586,100 تومان
1004928 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 586,100 تومان
1007750 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 586,100 تومان
1002148 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 586,100 تومان
1002152 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 586,100 تومان
1002182 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 586,100 تومان
998867 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 586,100 تومان
1013487 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 586,100 تومان
1006580 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 586,100 تومان
989692 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 586,100 تومان
1013591 Intel Xeon E3-1275V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 601,900 تومان
1013495 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
601,900 تومان
1010706 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 617,800 تومان
1013269 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
992542 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
1001761 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1008929 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
965413 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1000742 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 617,800 تومان
1001771 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
1010994 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1008947 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
998710 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1011780 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
999244 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 617,800 تومان
997455 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
999506 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 617,800 تومان
1004124 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
1005667 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB 617,800 تومان
1001060 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 250 GB 617,800 تومان
1005670 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1008999 Intel Core i7-990x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
998774 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
986497 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1012364 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
1001109 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1008279 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 617,800 تومان
1001116 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
1010089 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 617,800 تومان
989621 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1006519 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 617,800 تومان
989114 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
999869 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
988112 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1011156 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 617,800 تومان
1002734 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1004275 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
1013493 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
617,800 تومان
1010937 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 617,800 تومان
999930 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1005823 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1011769 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 633,600 تومان
1011526 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 633,600 تومان
995916 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 633,600 تومان
1011818 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 633,600 تومان
1008245 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
633,600 تومان
1011064 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 633,600 تومان
996028 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 633,600 تومان
1008316 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 633,600 تومان
1008105 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 633,600 تومان
1010183 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1005328 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1005589 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 649,400 تومان
982806 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 649,400 تومان
1000745 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 649,400 تومان
1005357 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 649,400 تومان
1010989 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
988976 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 649,400 تومان
1002809 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 649,400 تومان
997710 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 649,400 تومان
1011806 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1013855 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 649,400 تومان
1011808 Intel Core i7-980 - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
649,400 تومان
1012327 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
999541 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 649,400 تومان
1008256 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1008258 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
922511 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 649,400 تومان
1002142 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 649,400 تومان
1006513 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 649,400 تومان
1011133 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
649,400 تومان
1011137 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 649,400 تومان
998862 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 649,400 تومان
993008 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 649,400 تومان
1005048 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
649,400 تومان
1004062 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 665,300 تومان
999206 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
665,300 تومان
1011762 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,300 تومان
1004354 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
665,300 تومان
1005128 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
665,300 تومان
1012577 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,300 تومان
1006460 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
665,300 تومان
1004167 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 665,300 تومان
1008320 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
665,300 تومان
1011155 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,300 تومان
1011414 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
665,300 تومان
1013226 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 665,300 تومان
969733 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 681,100 تومان
1010978 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 681,100 تومان
995910 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 681,100 تومان
1007450 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
681,100 تومان
1004179 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 681,100 تومان
1011606 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
681,100 تومان
1002150 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 681,100 تومان
1004974 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
681,100 تومان
1009845 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
681,100 تومان
1001655 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 681,100 تومان
1005560 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 681,100 تومان
1013241 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 256 GB 681,100 تومان
1013585 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
697,000 تومان
1013074 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 697,000 تومان
1009943 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 712,800 تومان
1011994 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 712,800 تومان
1002543 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
712,800 تومان
914751 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 712,800 تومان
1002573 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 712,800 تومان
1012058 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
712,800 تومان
1009003 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
712,800 تومان
1007478 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 712,800 تومان
1012103 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 712,800 تومان
1012368 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
712,800 تومان
998803 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
712,800 تومان
1002408 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 712,800 تومان
1012137 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 712,800 تومان
1005758 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CTBLK) 712,800 تومان
1002185 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 712,800 تومان
1005054 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
712,800 تومان
1007428 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 728,600 تومان
1013588 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
728,600 تومان
1008253 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1005452 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1001120 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
994274 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
728,600 تومان
1011178 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1011233 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 744,500 تومان
1011819 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 300 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
744,500 تومان
1001068 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 744,500 تومان
1001581 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 512 GB 744,500 تومان
1012418 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 744,500 تومان
1011183 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
744,500 تومان
1007179 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 760,300 تومان
1009000 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
760,300 تومان
998771 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 760,300 تومان
1005456 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 760,300 تومان
1004439 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
760,300 تومان
1008535 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 760,300 تومان
1009633 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 760,300 تومان
1013513 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
776,200 تومان
1013770 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 776,200 تومان
1004306 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
776,200 تومان
1011753 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
776,200 تومان
1013554 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
776,200 تومان
1009210 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 776,200 تومان
1012028 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 512 GB 776,200 تومان
1011157 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
776,200 تومان
998648 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
776,200 تومان
1010190 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1010984 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 792,000 تومان
1007423 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 792,000 تومان
1008209 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1012331 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 792,000 تومان
1006444 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 792,000 تومان
1011582 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 792,000 تومان
1009030 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 792,000 تومان
961673 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 792,000 تومان
1010348 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1011884 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 792,000 تومان
1010147 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 792,000 تومان
1002747 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1010171 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 792,000 تومان
1012221 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 792,000 تومان
1012483 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
807,800 تومان
1007699 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 807,800 تومان
1006431 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 807,800 تومان
1011608 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
807,800 تومان
1007807 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 807,800 تومان
1013517 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
823,700 تومان
1012052 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 823,700 تومان
1008229 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
823,700 تومان
1008276 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
823,700 تومان
1006567 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
823,700 تومان
995354 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 839,500 تومان
1012013 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 839,500 تومان
1008499 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 839,500 تومان
1011122 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
839,500 تومان
1005764 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 839,500 تومان
1012015 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 855,400 تومان
1011770 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1013584 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
855,400 تومان
1006791 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1013488 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1004301 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 887,000 تومان
1010726 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 887,000 تومان
1003321 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
887,000 تومان
1013833 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 887,000 تومان
1011030 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
887,000 تومان
1008996 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
887,000 تومان
1005241 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 887,000 تومان
1007352 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 887,000 تومان
1006125 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 300 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
902,900 تومان
1012049 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 1,5 TB 2x HDD SAS 300 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
902,900 تومان
1009386 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
902,900 تومان
1005080 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 918,700 تومان
1010236 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 918,700 تومان
1013844 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 918,700 تومان
1004052 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 934,600 تومان
995427 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 934,600 تومان
962947 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 934,600 تومان
1012359 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 934,600 تومان
1005491 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
934,600 تومان
1007814 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
934,600 تومان
994844 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
999480 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
1002588 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
1008482 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
1004464 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
1012164 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
1012029 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
982,100 تومان
1012030 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
982,100 تومان
1011077 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
982,100 تومان
1005505 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
982,100 تومان
1005252 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 982,100 تومان
1013389 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 997,900 تومان
1004214 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
997,900 تومان
1010227 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
998708 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
1013825 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,013,800 تومان
1013828 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
1008488 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,013,800 تومان
999564 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,013,800 تومان
1011353 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,013,800 تومان
1008314 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
1008315 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
997766 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,029,600 تومان
1012113 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,029,600 تومان
998937 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,061,300 تومان
1001325 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,061,300 تومان
1009116 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,061,300 تومان
999393 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,061,300 تومان
1010174 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,077,100 تومان
1008512 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,093,000 تومان
1005820 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,093,000 تومان
1004551 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,108,800 تومان
1002345 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,124,600 تومان
1011323 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1,124,600 تومان
1011071 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,124,600 تومان
1011629 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,124,600 تومان
1009878 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,124,600 تومان
1008483 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,140,500 تومان
1012370 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1004471 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1005254 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1009384 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,140,500 تومان
1005825 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,156,300 تومان
1011814 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,156,300 تومان
999401 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,172,200 تومان
1008513 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,188,000 تومان
1004997 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,188,000 تومان
1002772 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,203,800 تومان
1004886 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,203,800 تومان
1008486 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,203,800 تومان
987891 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,203,800 تومان
1010275 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,235,500 تومان
1008492 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,235,500 تومان
1007126 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,251,400 تومان
999466 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,251,400 تومان
1010251 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,251,400 تومان
1002850 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,251,400 تومان
1011304 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,251,400 تومان
998846 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,267,200 تومان
998848 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,267,200 تومان
1007809 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,283,000 تومان
1008507 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,314,700 تومان
1013157 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,314,700 تومان
1007813 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,314,700 تومان
1013757 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,314,700 تومان
1013431 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,330,600 تومان
1005929 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,346,400 تومان
1012119 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,346,400 تومان
1010435 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,362,200 تومان
1011292 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,362,200 تومان
1008496 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,362,200 تومان
1013480 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,362,200 تومان
996114 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,378,100 تومان
1006761 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,378,100 تومان
1013760 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter 1,393,900 تومان
998668 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,409,800 تومان
1010172 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,409,800 تومان
990469 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Kit
1,425,600 تومان
998923 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,425,600 تومان
997458 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,425,600 تومان
996093 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,441,400 تومان
1013075 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,457,300 تومان
1011298 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,457,300 تومان
1012252 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,489,000 تومان
1004461 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,489,000 تومان
1009358 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,504,800 تومان
1012527 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,520,600 تومان
1000016 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,520,600 تومان
1010264 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,536,500 تومان
1009356 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,536,500 تومان
1013791 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,552,300 تومان
1008505 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,584,000 تومان
1011581 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,584,000 تومان
1006496 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,584,000 تومان
1005002 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,584,000 تومان
998632 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,584,000 تومان
1013827 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 300 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,599,800 تومان
1013383 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,599,800 تومان
1012129 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,599,800 تومان
1008378 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,599,800 تومان
1011303 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,615,700 تومان
1011356 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,615,700 تومان
1005093 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,679,000 تومان
1006770 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,679,000 تومان
1013209 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,710,700 تومان
998884 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,710,700 تومان
1009380 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,726,600 تومان
998412 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,758,200 تومان
998630 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,774,100 تومان
1013471 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,789,900 تومان
875755 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,789,900 تومان
1013295 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,821,600 تومان
994895 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,821,600 تومان
1012529 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,837,400 تومان
1010253 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,853,300 تومان
1011984 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,932,500 تومان
1006763 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,932,500 تومان
986899 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,964,200 تومان
993779 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,964,200 تومان
1012995 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,995,800 تومان
1006762 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,995,800 تومان
998739 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,043,400 تومان
969490 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,154,200 تومان
999392 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,170,100 تومان
1011722 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
2,201,800 تومان
1008158 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,312,600 تومان
1005518 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,344,300 تومان
996058 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,518,600 تومان
1011730 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,550,200 تومان
1008497 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,550,200 تومان
1012933 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,550,200 تومان
1013326 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,677,000 تومان
1013333 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,740,300 تومان
1012696 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,803,700 تومان
998286 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,819,500 تومان
991274 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
2,835,400 تومان
1002231 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,867,000 تومان
1013323 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,898,700 تومان
1007554 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
2,898,700 تومان
1010436 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,930,400 تومان
1007045 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,930,400 تومان
995462 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,977,900 تومان
1005141 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,993,800 تومان
993272 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 6x 16384 MB DDR3 2x HDD 2 TB Enterprise 2x SSD 300 GB SATA Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1000Mbit onboard - Intel I350
3,088,800 تومان
1009369 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,120,500 تومان
1000513 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,183,800 تومان
999388 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,611,500 تومان
1011359 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,690,700 تومان
1004909 Intel Xeon E5-1650V3 7x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,738,200 تومان
991887 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
3,769,900 تومان
997844 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,181,800 تومان
987881 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
4,245,100 تومان
1000432 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
5,449,000 تومان