پویان آی تی | سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online)

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
1250104 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 773,000
1241964 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 773,000
1236875 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 100 Mbit/s آلمان 773,000
1246873 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1 Gbit/s آلمان 773,000
1253566 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 773,000
1231085 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 100 Mbit/s آلمان 773,000
1239303 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 807,000
1252877 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 807,000
1230358 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1242902 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1240604 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1233191 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1251882 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 807,000
1252910 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 807,000
1236018 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1250112 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1248839 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1256010 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1251922 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1242710 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1242716 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1227880 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1253483 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 807,000
1242742 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1217158 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1255051 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 400 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 807,000
1241240 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1227949 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1257665 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 807,000
1250505 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 807,000
1220557 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 807,000
1238227 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1237478 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 807,000
1244929 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 841,000
1257235 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1235008 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1243203 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1258058 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1244494 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1242712 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 841,000
1252709 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s فنلاند 841,000
1245038 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1256823 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1256831 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 841,000
1257864 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1255308 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1250446 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1246613 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1242061 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 841,000
1233882 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1252844 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 841,000
1255412 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 841,000
1252599 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 841,000
1240599 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 874,000
1245468 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 874,000
1258293 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 874,000
1232981 AMD Athlon 64 6000+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x RAM 2048 MB DDR2 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 1,0 TB
100 Mbit/s آلمان 874,000
1229160 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 874,000
1259626 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 874,000
1243005 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 874,000
1250191 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 874,000
1255060 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 874,000
1238174 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 874,000
1255858 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s فنلاند 874,000
1249978 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 874,000
1244129 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 874,000
1249258 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 874,000
1255684 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
100 Mbit/s آلمان 908,000
1255686 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
100 Mbit/s آلمان 908,000
1249808 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
1 Gbit/s آلمان 908,000
1241118 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 160 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 908,000
1263192 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 908,000
1240184 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 908,000
1243006 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 908,000
1246624 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 908,000
1249721 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 908,000
1248233 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 908,000
1245730 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 942,000
1250085 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 942,000
1262642 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1236294 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 942,000
1261929 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1244777 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 942,000
1257582 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
100 Mbit/s آلمان 942,000
1255543 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1247885 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 942,000
1250455 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1253302 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1247177 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1248462 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 942,000
1235153 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1245402 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
1 Gbit/s آلمان 942,000
1257201 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 942,000
1260031 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
1 Gbit/s آلمان 942,000
1250565 Intel Core i7-960 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1227269 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1252104 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1249803 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1260812 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1252886 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1233694 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1241120 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1227301 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1228583 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1225008 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1225011 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1229364 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1249337 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1233981 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1252167 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1252443 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1248104 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1195374 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1235594 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1239439 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1250450 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1239446 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1251482 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1253284 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1256105 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1259436 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1239470 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1253299 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1241012 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1253303 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1261752 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1246137 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1246908 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1255100 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1245376 Intel Core i7-960 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1249984 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1188548 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1243099 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1257181 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1243874 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1257960 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1235965 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,009,000
1242623 Intel Core i7-960 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,009,000
1250562 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1249292 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1223190 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1252893 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1227296 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1231136 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1235493 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1252651 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1225007 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1223986 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1230387 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1252406 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1256760 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1229372 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1256537 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1229915 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1256800 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1229408 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1250659 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1256803 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1246827 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1249135 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1257840 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1251712 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1242496 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1233294 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1237138 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1254836 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,042,000
1254841 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,042,000
1241789 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1257672 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1239240 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1252303 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1230548 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1230552 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1244380 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1252829 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1230557 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1222878 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1258490 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1222138 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1242875 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1236220 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1254916 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,076,000
1249806 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1257488 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1230123 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1223981 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 1x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1254192 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,076,000
1256279 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1241437 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,076,000
1250150 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1256555 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1221233 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,076,000
1215350 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,076,000
1251734 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1251483 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1257884 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1256094 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1256096 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1255334 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1257640 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,076,000
1252019 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1228219 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,076,000
1200851 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1249244 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1244919 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1227004 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,076,000
1242624 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1250561 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,110,000
1250566 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1240588 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1223191 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1237273 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1249309 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1260323 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1225013 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1248314 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1240135 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1229398 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1225305 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1256796 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1262432 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,110,000
1220480 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1242753 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1248388 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1252491 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1253260 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1218701 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1259919 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1251737 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1218207 Intel Core i7-920 5x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 100 Mbit/s آلمان 1,110,000
1229472 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1251489 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1253287 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1251753 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1253550 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1239480 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1257660 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1228221 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 100 Mbit/s آلمان 1,110,000
1257669 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1243077 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1249737 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1259729 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1253586 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1251288 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1255641 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,110,000
1257440 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1230560 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1230562 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1258484 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1222136 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1242619 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,110,000
1250559 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,110,000
1241109 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1249307 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1243168 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1248047 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1259332 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1256774 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1193299 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1251930 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1262428 Intel Core i7-960 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1251165 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1230692 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1250663 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1252205 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1239666 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1252218 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1253256 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1259912 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1259915 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,143,000
1252245 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1256095 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1259190 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1253305 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1238970 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1252300 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1241038 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1253073 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1251285 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1218261 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1222876 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
100 Mbit/s آلمان 1,143,000
1247717 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1244389 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1257190 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1230833 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1242620 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1241853 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1249278 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,143,000
1262962 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,177,000
1222913 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1227265 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1252106 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1219085 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1248273 Intel Core i7-980x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1260052 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1253654 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1253912 Intel Xeon E3-1275V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1258008 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1240857 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1262624 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250086 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1258023 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1248050 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1259326 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1248331 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1237068 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1243987 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1262427 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1255516 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250658 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250147 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1234790 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1256552 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1221227 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1246572 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1243501 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1219950 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1244016 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1239665 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1251698 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1263218 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1256563 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250676 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1260660 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1255291 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1244028 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1237376 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1259913 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 750 GB 100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1233292 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1259918 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1236878 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1241230 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1239441 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1246869 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1260438 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1256087 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 240 GB 100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1258648 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1246875 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1256091 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1226142 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1248161 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1243557 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1251752 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1253288 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1257644 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1243822 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1255088 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250482 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1249715 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1225907 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1253558 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 100 Mbit/s آلمان 1,211,000
1238967 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1257144 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1241019 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1246912 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1212865 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1252290 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1181639 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1257421 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250514 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1219547 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1257180 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1244390 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1259246 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1244911 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1255159 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1248248 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1259258 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1222139 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 4x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1250300 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1243900 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1241087 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,211,000
1211655 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1240584 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
100 Mbit/s آلمان 1,244,000
1244948 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1240096 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1255973 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,244,000
1249832 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1262122 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1248819 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1249081 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1244475 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1221716 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1235541 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1246806 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1259350 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1243505 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1246578 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1223309 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1250977 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1257635 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,244,000
1257891 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1257645 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1253555 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,244,000
1185716 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1218230 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 100 Mbit/s آلمان 1,244,000
1241020 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1248195 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1256145 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1248219 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1222125 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1235964 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,244,000
1250818 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1247757 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1262618 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1260329 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1256261 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1240136 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1248332 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1242700 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1249115 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1262435 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1259116 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 100 Mbit/s آلمان 1,278,000
1263214 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1258099 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1222270 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1260929 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1262727 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1256589 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1251215 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1259924 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1249177 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1257883 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1248160 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1225387 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1246897 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1253297 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1257147 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1244370 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1258453 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1246174 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1244382 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1257183 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1218275 Intel Core i7-980 - Red.PS 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1261806 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1255160 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1259792 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1249041 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1249045 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1252376 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1252646 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1259825 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1250113 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1228354 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1262930 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1224791 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1255269 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1262438 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1248360 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1248105 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1263212 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1221228 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 256 GB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1251697 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 100 Mbit/s آلمان 1,311,000
1221235 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Single 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1250431 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1256575 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1247875 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1262993 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1246867 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1208987 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1241245 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1253544 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1234600 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1255093 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1253307 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1247686 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1250503 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1243082 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1258188 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1252301 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1252826 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1233373 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1257188 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,311,000
1251841 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1250563 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 120 GB 100 Mbit/s آلمان 1,345,000
1251076 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1231115 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1256495 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1258560 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1253192 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1263177 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1219929 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1263455 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1246821 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1248103 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 300 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1262442 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1239663 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1223286 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1229432 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1218430 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1260940 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1255840 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1239714 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1253543 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 100 Mbit/s آلمان 1,345,000
1257383 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1255339 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,345,000
1246649 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1250492 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1259711 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1214914 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1256147 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1240534 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1261785 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1246170 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1257184 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1262838 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,345,000
1250558 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 100 Mbit/s آلمان 1,345,000
1227267 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 120 GB 100 Mbit/s آلمان 1,379,000
1244164 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1240840 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1253913 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,379,000
1256985 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1252642 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1256226 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1248548 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1260842 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1262634 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1248049 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1256514 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1252166 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1250130 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1258595 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1235561 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1256568 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1256573 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1246590 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1262983 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1258640 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1250451 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1250453 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1251229 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1246878 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1256100 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1258660 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1255087 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1259188 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1262516 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1257656 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1259196 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1241790 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1248191 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1221572 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1252297 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1258192 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1245394 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1251797 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1258458 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1258460 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1248231 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1257203 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1241076 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB 3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1261051 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,379,000
1260291 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1247497 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1261847 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1241883 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1245470 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1261602 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1244962 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1249827 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1243993 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1241955 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1252729 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,412,000
1259406 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1259922 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1259156 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1257877 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1243029 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1246887 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1248179 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1248200 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1260016 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1238009 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,412,000
1261831 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1252888 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1259805 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,446,000
1249077 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1250106 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1251164 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1246823 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1248114 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1263228 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1258624 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1262982 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1263244 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1248155 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1256092 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 1,446,000
1238969 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1247935 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1243603 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1262825 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1262589 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,446,000
1243136 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1245471 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1250082 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1258066 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1255251 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1244507 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1248349 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1258623 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1260931 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1259911 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 750 GB 100 Mbit/s آلمان 1,480,000
1246609 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1257105 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1262742 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1250486 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1247930 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1255875 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1252831 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1252832 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,480,000
1258010 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1240360 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1252919 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1248327 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1261421 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1240701 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1262985 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1255827 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1262765 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1262769 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1261008 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1224656 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1222877 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1226226 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,513,000
1250560 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
100 Mbit/s آلمان 1,547,000
1261065 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1244942 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1261078 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1262632 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1259830 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1250114 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1242186 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1261402 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1261930 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1234554 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1247883 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1256595 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1250468 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1243563 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1245899 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1253585 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1255390 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1248232 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1255162 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1260285 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,547,000
1263433 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,580,000
1262592 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1249793 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1261325 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1255447 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1241880 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1240352 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1240614 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1260591 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1249072 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1229373 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1260378 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1250651 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1263451 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1250656 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1252202 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1242986 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1253242 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1256570 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1251220 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1252258 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1231271 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1233851 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1250494 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1240774 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1219032 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1252835 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1262563 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1228006 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1254389 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1250042 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1236988 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,614,000
1258240 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1250578 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1252420 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1246790 Intel Xeon E3-1275v6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1252453 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1262995 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1255063 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1248157 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1252765 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1257120 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1258185 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,648,000
1258456 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s فنلاند 1,648,000
1253655 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1246766 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1223994 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1242964 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1248089 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1262988 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1262748 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1255106 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1253577 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1248239 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1225725 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,681,000
1252432 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1255259 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1240178 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1245096 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1243064 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1223362 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1216969 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,715,000
1258461 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,715,000
1252382 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1241133 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1252421 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1262922 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1262927 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1252434 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1256294 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1263216 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1258617 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1263225 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1248385 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1262987 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1245094 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1227455 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1225165 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1262840 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,749,000
1240353 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1230121 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1244979 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1251398 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1261388 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1263437 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1243470 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1243989 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1256790 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 1,816,000
1255001 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1255007 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1253739 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1252216 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1256322 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1262990 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1253812 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,816,000
1257410 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
100 Mbit/s آلمان 1,816,000
1252298 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1251787 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1260526 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1253361 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1261054 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,816,000
1263395 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1252389 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1244978 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1245012 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1252438 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1230459 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1210000 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,849,000
1241502 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s فنلاند 1,849,000
1248957 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1252798 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1258186 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1263312 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,849,000
1218315 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1250584 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1250585 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1230117 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1240359 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1256284 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1262433 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1263293 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1221565 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1237186 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1261783 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1263321 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1247206 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1258984 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1260521 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1244395 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1253375 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 1,883,000
1239819 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1240172 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 3x HDD SATA 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1257936 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1233702 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1260586 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1250608 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1248069 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1242982 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1262698 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1221788 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1243560 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1249208 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1261753 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1223112 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1261779 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1258459 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,984,000
1250582 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1252423 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1256285 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1255270 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1257062 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1256305 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1260440 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1262744 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1243877 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1253870 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,018,000
1261694 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,051,000
1243876 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,051,000
1258257 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,085,000
1247682 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,085,000
1251360 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1256228 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1260587 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1246509 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1250406 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1240467 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1251287 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1254383 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,118,000
1263456 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,152,000
1218312 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1251362 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1260585 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1218880 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1242960 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1242961 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1231701 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1255510 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1256309 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1248911 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1262991 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1237187 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1260245 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,186,000
1248733 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1251557 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1244917 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1251835 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,186,000
1244937 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,219,000
1263253 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 2,219,000
1259213 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,219,000
1251799 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,219,000
1262668 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,253,000
1256597 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,253,000
1260583 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,287,000
1242926 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,287,000
1242750 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,287,000
1250501 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,287,000
1253199 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,320,000
1242780 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,320,000
1247176 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,320,000
1263347 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,320,000
1256211 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,354,000
1259264 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1247579 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1248866 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1257061 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1261429 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1255050 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1261456 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1246662 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,421,000
1232524 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,488,000
1231259 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,488,000
1240002 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,488,000
1255427 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,522,000
1255210 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,522,000
1254457 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,522,000
1258358 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,589,000
1240450 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,589,000
1252278 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,589,000
1243856 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,589,000
1249541 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,623,000
1251359 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 2,623,000
1251906 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,623,000
1257082 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,623,000
1257081 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,656,000
1250598 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,724,000
1258783 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,791,000
1242914 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,791,000
1255257 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,791,000
1263503 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,791,000
1259189 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,858,000
1231345 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,858,000
1233701 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,892,000
1242965 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise (HWR) 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,925,000
1228525 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,925,000
1241622 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1256993 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1257012 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1257064 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1257068 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1259191 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1259193 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1246706 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,959,000
1243803 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
1239763 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
1253374 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
1251903 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,060,000
1242781 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,060,000
1237198 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,127,000
1231343 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,127,000
1261373 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,194,000
1256992 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
1252384 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,262,000
1243873 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,262,000
1260533 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,262,000
1252345 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,295,000
1259229 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,329,000
1262971 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,396,000
1262879 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,430,000
1247522 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,430,000
1242735 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,430,000
1247523 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,497,000
1263526 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,497,000
1259245 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,497,000
1233727 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,564,000
1233515 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,598,000
1233708 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,632,000
1255247 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,632,000
1258172 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,632,000
1235591 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,665,000
1257937 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,699,000
1263393 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1256283 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1238394 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1240703 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1228720 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1237471 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1226217 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,732,000
1256596 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,800,000
1260282 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,800,000
1239721 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,833,000
1257069 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,934,000
1229574 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,001,000
1239862 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,001,000
1240239 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,001,000
1257015 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,035,000
1239759 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,035,000
1255485 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,170,000
1234753 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 4,170,000
1256343 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,170,000
1263684 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,237,000
1231398 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,371,000
1260397 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,371,000
1239722 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,405,000
1251904 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,472,000
1260275 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,472,000
1263687 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,506,000
1256926 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,506,000
1262380 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 4,573,000
1234429 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,573,000
1255019 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,674,000
1248815 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 4,808,000
1263516 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,808,000
1251034 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
1263528 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 4,977,000
1212895 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,044,000
1244411 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,145,000
1247004 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 5,212,000
1221010 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,212,000
1257995 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,380,000
1233510 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,447,000
1227998 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,481,000
1253878 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 5,481,000
1255433 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,683,000
1255630 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,817,000
1256865 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,952,000
1261150 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,086,000
1263680 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 6,221,000
1260458 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,221,000
1245368 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,624,000
1261356 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 8x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,566,000
1252413 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 7,566,000
1259453 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,599,000
1259451 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,700,000
1246147 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,767,000
1263527 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 7,969,000
1259250 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 8,137,000
1262820 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1 Gbit/s آلمان 8,305,000
1259449 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 6x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,339,000
1262999 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 8,675,000
1251902 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,911,000
1249492 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 5x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,944,000
1249491 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 6x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,583,000
1256859 AMD EPYC 7401P 12x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 100 Mbit/s آلمان 9,987,000
1249403 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 4x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 13,181,000
1256860 AMD EPYC 7401P 16x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 14,795,000
1261245 AMD EPYC 7401P 16x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 15,804,000
1240900 AMD EPYC 7401P 10x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 17,889,000
1259466 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 8x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 18,258,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو