پویان آی تی | سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online)

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
1424662 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1 Gbit/s آلمان 801,000
1432608 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 100 Mbit/s آلمان 801,000
1425699 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1 Gbit/s آلمان 801,000
1428262 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 801,000
1425223 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 801,000
1422694 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 160 GB 100 Mbit/s آلمان 801,000
1422967 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1 Gbit/s آلمان 801,000
1428100 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 801,000
1424314 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 801,000
1430717 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 801,000
1431814 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 828,000
1428264 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1432362 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1431856 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1429554 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1428045 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1429084 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 100 Mbit/s آلمان 828,000
1429089 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 100 Mbit/s آلمان 828,000
1409910 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1432193 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 100 Mbit/s آلمان 828,000
1432449 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1432452 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1409684 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 828,000
1400216 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB 100 Mbit/s آلمان 828,000
1432480 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1422014 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 100 Mbit/s آلمان 828,000
1430719 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 828,000
1428690 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 828,000
1433313 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 828,000
1398510 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB 100 Mbit/s آلمان 828,000
1431534 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1421811 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 828,000
1419511 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 100 Mbit/s آلمان 828,000
1402371 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
100 Mbit/s آلمان 855,000
1361940 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 855,000
1381658 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 855,000
1414939 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 855,000
1414941 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1404453 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
100 Mbit/s آلمان 855,000
1414951 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1432359 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 855,000
1432368 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 855,000
1418298 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 855,000
1418299 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 855,000
1428027 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 855,000
1409882 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 855,000
1418331 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 855,000
1427853 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
100 Mbit/s آلمان 855,000
1433235 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 855,000
1427874 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1413570 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1422789 Intel Core i7-930 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1422792 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1429194 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 855,000
1426936 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 855,000
1428217 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 855,000
1402372 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 882,000
1403150 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 882,000
1404436 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 882,000
1414946 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 882,000
1433705 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 882,000
1434240 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 882,000
1434784 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 882,000
1434541 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 882,000
1433281 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 882,000
1422788 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 882,000
1428681 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 882,000
1428687 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 882,000
1433553 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 882,000
1398226 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 882,000
1437671 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 882,000
1422850 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1402379 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1414938 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1433631 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1418278 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1418280 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1433649 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1429565 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1433667 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1433690 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 908,000
1432685 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 908,000
1424251 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 908,000
1429639 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 908,000
1429390 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 908,000
1427857 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1429393 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 908,000
1435036 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1436575 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 908,000
1434283 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 908,000
1413568 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 908,000
1422793 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 908,000
1431509 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1406439 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1428213 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 908,000
1426935 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 908,000
1436448 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 100 Mbit/s آلمان 935,000
1437736 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 935,000
1430328 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 100 Mbit/s آلمان 935,000
1403149 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 962,000
1403152 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 962,000
1433361 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 962,000
1408545 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 962,000
1429030 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 962,000
1418279 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 962,000
1435437 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 962,000
1430333 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 962,000
1435970 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 962,000
1428293 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 962,000
1418316 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 962,000
1389140 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 962,000
1424248 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 962,000
1432198 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 962,000
1426313 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 962,000
1426321 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 962,000
1411733 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 962,000
1434782 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 962,000
1434783 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 962,000
1435039 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 962,000
1434790 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 962,000
1436331 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 962,000
1426628 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 962,000
1436107 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 962,000
1429710 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 962,000
1426929 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 962,000
1433849 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 962,000
1434367 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 962,000
1418282 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 988,000
1418309 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 100 Mbit/s آلمان 988,000
1429079 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 988,000
1418333 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 988,000
1434786 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 988,000
1427904 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 988,000
1429724 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 988,000
1433833 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 988,000
1400300 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 988,000
1421346 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1435438 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1426515 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,015,000
1435991 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1424247 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1427852 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1398223 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1434575 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,015,000
1435165 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1433633 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1434180 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1432432 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1432970 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 1,042,000
1422783 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 100 Mbit/s آلمان 1,042,000
1433300 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1433318 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1433320 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,042,000
1412612 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1402373 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1434396 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller PCI-E SATA 4-Port - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1436446 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,069,000
1434944 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1428565 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1432684 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 1,069,000
1437563 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 100 Mbit/s آلمان 1,069,000
1437567 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1432209 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1435538 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1427605 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s فنلاند 1,069,000
1427871 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1436588 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 1,069,000
1433276 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 100 Mbit/s آلمان 1,069,000
1433282 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1426909 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1434345 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1433592 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,069,000
1426702 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1413659 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1415726 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1428555 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1434189 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1428320 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1434225 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 100 Mbit/s آلمان 1,095,000
1432188 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1430402 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1429637 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1432210 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1426848 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1431496 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1433800 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1430478 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1433824 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1428709 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,095,000
1433358 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1436459 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1429562 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1428298 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1430404 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1432268 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1433814 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,122,000
1434182 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
100 Mbit/s آلمان 1,149,000
1423195 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1430665 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1436298 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1434544 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1431497 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1422028 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1432269 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1437670 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,149,000
1436162 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,175,000
1433612 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,175,000
1434692 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,175,000
1436299 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,175,000
1437892 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,175,000
1432270 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,175,000
1426432 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1437701 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1432327 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1410859 Intel Xeon E3-1275 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1434687 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1435968 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1430671 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1433772 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1418681 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1433787 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1433791 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1433850 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,202,000
1433858 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,229,000
1433924 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,229,000
1428633 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,229,000
1433855 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,229,000
1437812 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,256,000
1415448 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1432347 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1433414 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1437822 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1433765 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1433773 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1422029 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,282,000
1436187 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,309,000
1434406 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,309,000
1435181 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,309,000
1435190 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,309,000
1437798 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,309,000
1436017 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,309,000
1436095 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,336,000
1428711 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,336,000
1436654 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,336,000
1436759 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,362,000
1433437 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,362,000
1433447 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,362,000
1434375 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,389,000
1433401 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,389,000
1433781 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,389,000
1415656 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,389,000
1432318 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,389,000
1436713 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,443,000
1434695 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,443,000
1433331 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,443,000
1436684 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,469,000
1429082 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1 Gbit/s آلمان 1,469,000
1437740 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,496,000
1434691 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,496,000
1434701 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,496,000
1416164 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,496,000
1436135 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,576,000
1436732 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,603,000
1435976 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,630,000
1431573 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,656,000
1421343 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1000Mbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,656,000
1438004 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,656,000
1436163 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,683,000
1436604 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,683,000
1431774 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,683,000
1430395 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,736,000
1431478 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,736,000
1429246 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,736,000
1434823 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,790,000
1430379 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,817,000
1433584 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,817,000
1434827 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,843,000
1433609 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,923,000
1434892 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,923,000
1438102 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,923,000
1438103 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,923,000
1427176 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,923,000
1430373 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,084,000
1428586 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,137,000
1434663 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,217,000
1433508 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,217,000
1433000 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,217,000
1429218 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,217,000
1429230 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,217,000
1436731 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,244,000
1436709 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,271,000
1435343 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,271,000
1438079 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,431,000
1435052 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,431,000
1434815 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,458,000
1428530 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,538,000
1438012 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,965,000
1434849 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,179,000
1438048 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,366,000
1434947 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,473,000
1438062 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,633,000
1436114 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB (Gen 3) NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,381,000
1434681 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB (Gen 3) Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 10,419,000
1437544 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 13,170,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو