پویان آی تی | سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online)

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
1591596 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1 Gbit/s آلمان 865,000
1571389 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 865,000
1585219 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 865,000
1576293 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 865,000
1590664 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 865,000
1590671 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 865,000
1590673 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 865,000
1567648 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 865,000
1587627 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1 Gbit/s آلمان 865,000
1587408 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1 Gbit/s آلمان 865,000
1590768 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 865,000
1547282 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 899,000
1591572 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1457454 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1 Gbit/s آلمان 899,000
1592628 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1536821 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1489777 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1 Gbit/s آلمان 899,000
1546866 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 899,000
1546868 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 899,000
1546877 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 899,000
1522337 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1550504 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 899,000
1502634 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1593530 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1550522 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 899,000
1578951 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1592779 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1578957 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 899,000
1587665 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 899,000
1590743 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1587164 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1578979 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 899,000
1587722 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1578254 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 932,000
1514766 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1587218 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1556523 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1587246 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1587252 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1589556 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 932,000
1594680 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1590859 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1592654 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1591402 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1546102 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1588609 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1561228 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 932,000
1581455 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1588638 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1578960 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1590739 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1588695 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1524184 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1595620 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1537003 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 932,000
1564143 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 932,000
1546486 Intel Xeon E3-1245 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 932,000
1587454 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 932,000
1578251 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1547791 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 999,000
1587731 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 999,000
1547796 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1591574 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1587736 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 999,000
1564700 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1549344 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1576492 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1563977 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 1,0 TB 1x HDD SATA 750 GB 1 Gbit/s آلمان 999,000
1549386 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1588314 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1566316 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1536641 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1588612 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1588614 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1587605 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1588640 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1550502 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1550508 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1587374 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1594543 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1550517 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1577915 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1507524 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1536709 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 999,000
1546468 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1564133 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 999,000
1590758 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1578476 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 999,000
1588984 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 999,000
1578250 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1594639 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1590801 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1595926 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1591067 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1589562 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 1,032,000
1590882 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1561954 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1590902 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1590655 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1594511 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1557396 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1564820 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1597347 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1547943 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1587624 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1516974 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1588150 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1568700 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1593021 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1562829 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1588957 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1578974 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1587939 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1591786 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1591802 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,032,000
1578252 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1563679 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1591080 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1565254 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1567565 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1591120 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1590884 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1591397 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1579646 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1588865 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1590659 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1516935 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1596039 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1591689 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1577867 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1587356 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1549728 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1591463 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1589419 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 1,065,000
1588937 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1587150 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1588947 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1588693 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1580512 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1578211 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1593061 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1591782 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1587952 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1561842 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1595126 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1595134 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,065,000
1595142 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1585415 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1578255 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1595927 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1558815 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1595942 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1588536 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1590863 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1562703 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1595998 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1591395 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1594471 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1590634 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1577836 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1587832 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1596043 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1522574 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1564819 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1587608 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1581722 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1476507 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1591708 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1561775 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1593017 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1565375 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1596105 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1577932 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1593045 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1578461 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1588704 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1593056 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1589217 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1564131 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1597677 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1564142 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1587185 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1588721 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1550835 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1587199 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,098,000
1591052 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1587473 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1585683 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1554469 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1568811 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1505072 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1587271 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1586250 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1546828 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1588599 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1561976 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1564028 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1577855 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1577856 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1598850 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1585297 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1596069 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1596079 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1598902 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1598392 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1597369 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1591489 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1598412 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1598417 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1578453 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1591513 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1567980 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,132,000
1561278 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s فنلاند 1,165,000
1587201 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1590539 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1591570 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1568538 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1595676 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1522461 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1595935 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1591085 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1524281 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1567548 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1563981 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1586260 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1590613 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1564770 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1565285 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1594475 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1591404 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1588597 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1577850 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1590650 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1565563 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1577854 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1564032 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1588610 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1596041 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1536911 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1587359 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1593248 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1567651 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1594533 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1573801 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1589431 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1591479 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1588677 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1594825 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1536719 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1567698 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1578452 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1589205 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1598422 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1578455 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1578462 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1578464 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1587936 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1594848 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1595880 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1587435 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1590766 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1590767 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1585649 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1587194 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1565182 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,198,000
1587229 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1588528 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1595711 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1596225 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1587268 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1582410 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1549653 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1590618 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1565020 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1565556 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1590397 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1590661 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1563789 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1588646 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1564846 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1596083 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1591483 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1590749 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1596136 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1564141 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,232,000
1594669 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1587254 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1588817 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1590614 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1590891 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1564779 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1577845 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1577853 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1589631 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,265,000
1577881 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1574565 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1591486 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1588170 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1588691 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1596386 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1564138 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,265,000
1596161 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1559299 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1591053 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1562138 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1596213 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1596218 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1596223 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1595977 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1566040 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1594464 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1594473 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1589653 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,298,000
1587353 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1590951 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1591494 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1591495 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1577933 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1582285 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1577183 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1578981 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1587186 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1587192 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,298,000
1590789 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1587719 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1596183 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1597740 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1550905 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1567555 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1598824 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1562483 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1596028 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1564807 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1567672 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1591484 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1577918 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1597392 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1591510 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1588714 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1564148 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1587195 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,331,000
1587203 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1577476 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587465 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587210 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1595658 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1564173 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1568528 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1564184 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587225 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1595683 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1588005 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1591100 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1596227 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1567813 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1566028 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1590612 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1564759 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1590621 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1547113 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1589611 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,365,000
1564783 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1590900 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1561977 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1522557 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1547142 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1590921 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1564810 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1588619 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1577873 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1588639 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1595807 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1488544 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1591462 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587634 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1565113 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587658 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587407 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1588687 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1588705 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1590754 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1591779 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1578215 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1587180 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1590771 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,365,000
1565191 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1596175 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1479440 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1596186 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1595680 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1590817 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1590820 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1591595 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1595970 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1563975 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1588311 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1590408 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1597351 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1590446 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1591487 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1596100 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1590741 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1588201 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1590761 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1587184 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1578233 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,398,000
1568512 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1591063 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1594436 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1587794 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 1x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1594469 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1577832 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1577835 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1587820 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1588606 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1590405 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1546117 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1577609 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1597599 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1590442 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1595819 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1594805 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1594554 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1588674 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1567939 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1587684 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1591780 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1587686 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1565419 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,431,000
1578242 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1587208 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1588748 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1563948 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1552953 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1594439 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1595719 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1582411 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1594443 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1588563 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1550995 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1550996 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1595043 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1587886 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1517489 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1528772 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1577929 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1595082 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1564385 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1588206 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1597424 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1597686 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1576955 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,465,000
1596189 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1596190 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1563935 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1564449 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1582128 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1596221 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1582413 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1595988 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1561947 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1594468 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1590396 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1578152 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1587369 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1597357 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1590969 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1567673 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1597371 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1578947 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1578199 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1595611 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1595622 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1564655 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1562358 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1590776 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1596154 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,498,000
1565952 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1564696 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1588260 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1591081 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1596219 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1589088 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1588594 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1596027 Intel Xeon E3-1245V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1577885 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1590433 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1549744 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1547199 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1561811 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1568211 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1587413 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1594846 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1595123 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,531,000
1564416 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1595905 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1546760 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1587212 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1587215 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1587226 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1564702 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1523497 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1552954 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1596220 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1588797 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1587789 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1595997 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1524077 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1590383 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1577849 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1574027 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1594536 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1589429 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1507048 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1596143 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1597680 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1573116 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,598,000
1590785 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1564169 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1590806 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1590819 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1564712 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1591101 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1594943 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1594438 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1588555 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1589586 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1591455 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1547191 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1589463 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1565412 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1590765 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,631,000
1564694 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1596478 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1591398 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1590637 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1588595 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1587349 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1591706 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1588641 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1587893 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1577663 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1597635 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1590985 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,664,000
1593314 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,664,000
1591566 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1597719 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1565745 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1587251 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1588823 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1587802 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1536094 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1596521 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1587841 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1587850 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1587852 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1598897 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1565114 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1565629 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1587406 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1588209 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,698,000
1593101 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1593127 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1546041 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1568088 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1568092 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1585535 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1596066 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1599183 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1567970 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,731,000
1590546 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1596178 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1593108 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1591594 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1497647 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1597744 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1558843 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1594944 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1594946 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1589578 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1594446 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1587792 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1588824 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1589593 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1588832 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1594467 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1589612 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,797,000
1576562 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1587839 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1589120 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1587848 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1590410 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1578127 Intel Core i7-7700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1591443 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1594518 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1594531 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1562021 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1590968 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1543869 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1588672 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1596355 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1587155 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1595614 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1595618 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1595877 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1595624 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1591785 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1588202 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1595892 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1566973 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,797,000
1595929 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1589581 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1561172 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,831,000
1568858 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1598822 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1590949 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1577666 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1593282 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1591753 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1597916 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1597419 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1596153 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,831,000
1584899 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1596192 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1596230 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1595744 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1549696 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1584295 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1566133 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1587897 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1589435 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1591492 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1593285 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,864,000
1598405 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1522374 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1577930 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1599184 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1577690 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1590762 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,864,000
1492532 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,897,000
1597591 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1589678 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,897,000
1590448 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1587403 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1591504 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1590495 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1587174 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1588712 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,897,000
1565711 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1595940 Intel Xeon E3-1246v3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1596217 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1591417 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1547388 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1587840 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1598848 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1589413 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1598886 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1563833 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1598419 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1597409 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1565417 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1596408 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,964,000
1370622 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,964,000
1568801 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1596500 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1589592 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1591416 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1564795 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1589122 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1587851 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1578125 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1521299 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1588648 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1591524 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1564408 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,997,000
1596163 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1596179 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1587223 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1596191 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1582624 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1590573 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1564722 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1596467 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1589577 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1589589 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1566821 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1550966 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1547127 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1596031 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1587350 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1588660 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1557434 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1593797 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,030,000
1568002 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,064,000
1590570 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,064,000
1572908 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,064,000
1594434 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,064,000
1561939 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,064,000
1597530 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,064,000
1578147 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,064,000
1597750 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1588553 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1589582 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1594967 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1588831 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1596332 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1596359 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1551076 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1595893 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1590780 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1590781 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,097,000
1596511 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1591420 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1566858 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1557679 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1597619 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1564852 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1597376 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1546689 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1577676 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1590483 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1563898 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,164,000
1568827 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1590358 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1564778 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1587822 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1587823 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1574026 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1593086 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,197,000
1547286 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1596195 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1597525 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1594966 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1596522 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1587821 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1596273 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1591442 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1598885 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,230,000
1593097 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1591108 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1596523 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1589128 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1564825 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1587377 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 3x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1568702 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1567938 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,263,000
1564699 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1589596 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1578130 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1590450 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1564096 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1567701 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1596156 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,297,000
1591042 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1590579 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1557823 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1562687 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1597791 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1565806 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1587894 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1596372 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1596384 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1573090 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,330,000
1596401 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,330,000
1582384 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1591102 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1566789 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1564744 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1571166 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,397,000
1587816 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1596268 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1571185 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,397,000
1563766 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1591424 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1591454 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1598884 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1597358 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1567951 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1567696 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1587167 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1596402 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1596667 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,397,000
1564715 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1568815 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1565034 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1599132 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1589411 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1596327 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1587884 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1598421 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1568220 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,430,000
1595651 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,463,000
1563986 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,463,000
1587813 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,463,000
1590399 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,463,000
1597578 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,463,000
1562492 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1595824 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1565374 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1591754 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1590478 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1565136 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1598424 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1595894 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1597946 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,496,000
1577519 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1577522 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1590584 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1590585 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1550143 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1587265 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1568844 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1590360 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1589345 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1591414 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1597823 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1568914 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1568940 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1568947 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1597620 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1568703 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1589460 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1594845 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1589237 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1595896 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,563,000
1564936 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1568845 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1589585 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1577559 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1588571 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1582685 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1596532 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1598905 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1596369 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,596,000
1568035 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,630,000
1589364 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,630,000
1565048 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,630,000
1565049 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,630,000
1599131 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,630,000
1599164 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,630,000
1583335 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,630,000
1588771 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,663,000
1569063 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,663,000
1565069 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,663,000
1596395 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,663,000
1550854 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1591440 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1590421 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1590423 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1564836 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1564841 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1568943 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1595856 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,696,000
1590547 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1589338 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1581922 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1596561 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1596564 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1564824 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1566889 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1549273 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,763,000
1596181 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1590563 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1587768 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1582677 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1582687 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1577624 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1564845 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1589687 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,796,000
1591756 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,796,000
1565045 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1566334 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1591170 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1564822 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1565853 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1568942 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1593084 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,829,000
1564426 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1596497 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1568131 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1564827 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1594549 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1565152 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1597921 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1573602 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,863,000
1596160 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,896,000
1596188 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,896,000
1590567 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,896,000
1596228 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,896,000
1568939 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,896,000
1596187 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1568846 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1568847 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1565015 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1562487 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1568130 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1564828 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1591470 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,929,000
1590795 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,962,000
1564839 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,962,000
1564092 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,962,000
1596349 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,962,000
1536723 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,962,000
1542652 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,962,000
1599056 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,996,000
1587882 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,996,000
1595891 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,996,000
1590788 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,029,000
1595910 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,029,000
1590814 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,029,000
1564697 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,062,000
1596194 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,062,000
1594491 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,096,000
1591460 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,096,000
1568974 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,096,000
1568215 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,096,000
1597402 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,096,000
1528582 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1599074 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1568899 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1596549 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1565068 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1564821 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1589408 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1597883 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,162,000
1597945 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1582682 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,229,000
1568114 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,229,000
1597863 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,229,000
1565128 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,229,000
1591507 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,229,000
1562149 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,262,000
1564456 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,262,000
1541361 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,262,000
1595017 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,295,000
1566894 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,295,000
1597407 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,295,000
1546216 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,329,000
1582115 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1549374 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1562195 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1577825 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1591421 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1588616 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1596555 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1591461 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1564844 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1598163 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1577174 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,362,000
1559218 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,395,000
1588679 Intel Xeon E3-1245V2 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,395,000
1599034 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,428,000
1590445 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,428,000
1562558 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,428,000
1572619 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,462,000
1582631 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,462,000
1582638 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,462,000
1590576 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,462,000
1596086 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,462,000
1565149 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,462,000
1566335 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,528,000
1565063 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,528,000
1590415 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,528,000
1597877 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,528,000
1564864 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,528,000
1552929 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,561,000
1590565 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,561,000
1591799 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,561,000
1582668 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,595,000
1599109 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,595,000
1565064 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,595,000
1590457 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,595,000
1590494 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,628,000
1559089 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,661,000
1568128 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,661,000
1577674 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,661,000
1567697 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,661,000
1564826 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,695,000
1564831 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,695,000
1596389 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,695,000
1565066 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,761,000
1596394 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,761,000
1584285 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,794,000
1590443 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,794,000
1596565 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,828,000
1539992 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,828,000
1567691 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,828,000
1565018 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,861,000
1566864 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,861,000
1595161 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,894,000
1588814 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,894,000
1588316 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,894,000
1599165 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,894,000
1549640 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,961,000
1589583 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,961,000
1595224 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,961,000
1596545 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,961,000
1587843 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,961,000
1566901 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,961,000
1542676 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1554821 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1568176 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1564105 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 6x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1596120 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1596144 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,994,000
1596174 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,027,000
1581921 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,027,000
1595165 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,061,000
1596492 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,061,000
1588835 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,061,000
1596080 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,061,000
1577563 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,127,000
1568117 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,127,000
1596104 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,127,000
1596197 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,194,000
1588777 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,194,000
1588811 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,194,000
1588182 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,194,000
1568217 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,194,000
1597943 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,194,000
1596177 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,227,000
1545910 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,227,000
1565111 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,227,000
1596030 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,260,000
1565148 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,260,000
1583349 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,260,000
1552928 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,327,000
1554439 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,360,000
1596063 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,427,000
1597986 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,460,000
1599120 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,527,000
1588728 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,527,000
1588752 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,560,000
1582635 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,560,000
1594479 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,560,000
1594990 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,593,000
1583353 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,593,000
1597972 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,627,000
1583271 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,627,000
1599079 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,660,000
1588196 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,660,000
1596142 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,693,000
1588725 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,693,000
1590453 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,726,000
1568140 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,860,000
1595252 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,893,000
1583359 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,893,000
1596021 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,959,000
1588121 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,959,000
1596682 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,059,000
1521267 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
1595253 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,126,000
1587993 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,159,000
1582632 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,159,000
1543832 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,159,000
1596113 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,159,000
1599046 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,226,000
1588692 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,226,000
1596232 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,259,000
1596544 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,259,000
1588130 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,259,000
1588701 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,259,000
1587978 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,326,000
1512583 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,326,000
1588683 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,326,000
1588686 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,326,000
1585391 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,326,000
1549091 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,359,000
1588664 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,359,000
1596171 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,425,000
1588177 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,492,000
1596669 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,525,000
1590572 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,559,000
1577625 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,592,000
1596094 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,592,000
1597980 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,625,000
1596015 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,625,000
1588132 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,625,000
1588126 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,658,000
1588197 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,658,000
1588222 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,658,000
1543803 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,692,000
1567959 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,725,000
1588763 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,758,000
1591418 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,758,000
1597954 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,792,000
1597558 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,792,000
1596880 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,858,000
1597929 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,858,000
1571922 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,925,000
1511262 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,925,000
1596060 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,925,000
1588138 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,958,000
1577561 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,025,000
1583272 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s فنلاند 6,025,000
1596336 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,025,000
1588700 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,025,000
1583351 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 6,025,000
1596866 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,058,000
1597988 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,091,000
1596969 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,124,000
1597498 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,124,000
1596477 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,124,000
1588129 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,124,000
1595053 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 6,124,000
1583268 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,191,000
1587997 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,224,000
1598057 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,224,000
1588160 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,258,000
1542975 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,291,000
1596790 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,291,000
1597592 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,291,000
1597870 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,291,000
1596843 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,324,000
1588256 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,424,000
1588136 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,424,000
1597985 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,491,000
1582633 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,491,000
1528742 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,491,000
1597968 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,657,000
1595254 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,657,000
1588119 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,657,000
1597690 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,657,000
1597730 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,724,000
1565141 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,823,000
1597470 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,857,000
1569061 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 6,857,000
1565032 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 6,857,000
1565042 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 6,857,000
1557631 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 6,857,000
1572789 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 6,857,000
1597444 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,923,000
1599028 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,957,000
1587815 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 6,957,000
1597714 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,990,000
1596258 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,990,000
1597979 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,056,000
1597973 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,090,000
1596035 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
1596343 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,190,000
1596410 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,323,000
1596234 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,489,000
1596902 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,589,000
1597624 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,689,000
1597977 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,722,000
1596713 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,789,000
1568120 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,789,000
1596360 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,789,000
1596966 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,855,000
1597747 Intel Xeon W-2145 7x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,122,000
1596877 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,122,000
1563717 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 8,454,000
1542136 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,454,000
1596968 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,687,000
1597519 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,721,000
1597520 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s فنلاند 8,721,000
1597576 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,721,000
1597731 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,821,000
1598747 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,887,000
1596344 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 8,987,000
1588312 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,153,000
1596751 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,253,000
1596055 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,287,000
1588313 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,420,000
1573029 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 9,653,000
1598128 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 9,653,000
1571319 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 9,653,000
1593850 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 9,653,000
1573904 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 10,019,000
1563676 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 10,019,000
1542973 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 10,019,000
1545127 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 10,019,000
1596984 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,750,000
1549135 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 6x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 13,647,000
1597645 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 6x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 13,980,000
1596875 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 6x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 16,509,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو