سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online) | پویان آی تی

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
1950733 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1952016 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1953554 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1951790 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1962542 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1951297 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1975893 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1967710 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1948514 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,732,000
1966179 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1952370 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1962364 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1959550 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1968001 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1955210 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1968011 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1980811 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,732,000
1968012 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1949069 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,732,000
1967520 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1975216 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1967541 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1968053 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,732,000
1951422 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1956290 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1952454 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1956298 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1954765 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1957069 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1967569 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1953748 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1951961 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1967585 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1951716 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1975279 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1957112 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1976317 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,732,000
1955330 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1982738 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1982760 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1981227 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1919797 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1950275 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1980484 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1979980 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1981011 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1975902 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1980523 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1955443 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1980539 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1980547 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1982091 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1916302 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1982094 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1981343 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1981092 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1918128 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1980597 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1749702 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1981384 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1981390 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,780,000
1975012 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1964540 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1975039 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,780,000
1867777 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1815816 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1835279 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1828884 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1835314 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1835316 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1783605 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1933109 Intel Core i7-4770 2x 8192 MB DDR3 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1904962 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1824067 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892420 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1904709 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1928269 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1828688 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1904726 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1828698 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1928288 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1861226 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1874794 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1880426 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892458 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1904748 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1880428 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1906799 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1915503 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1880431 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892724 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1916280 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1962368 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892487 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1829511 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1910921 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1976202 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1982090 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,828,000
1829515 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1955212 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1916312 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1980570 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,828,000
1981082 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892511 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1893293 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1840560 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1840562 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1657785 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1855417 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892537 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1893310 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1955263 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1962432 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892547 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892549 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1893321 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1847754 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1955024 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1839829 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1840598 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1840600 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1955036 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1955299 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1876199 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1976556 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1914869 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1957109 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1980662 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,828,000
1980153 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1771002 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1892606 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,828,000
1962762 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1904654 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1892623 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1892369 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1962514 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1867803 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1855516 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1795359 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1867812 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1905189 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1910826 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1833520 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1721650 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1949746 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1939251 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1876276 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1976120 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1956669 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1745472 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1847873 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1976130 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1956676 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1828680 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1967690 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1971788 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1828684 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1891152 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1928273 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955414 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1932631 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1737561 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1904731 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1956187 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1970015 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1875807 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1916257 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1976429 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1796212 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1879924 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1796213 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1980026 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1796218 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1974655 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1976192 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1976450 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1861251 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955205 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1855366 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1880454 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955462 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1980559 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,876,000
1855376 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1840535 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955224 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1957277 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955231 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1957023 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1962399 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1965729 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1840548 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1827749 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1976233 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1967534 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1915313 Intel Core i7-6700 1x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1927090 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1962418 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1840819 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1861303 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1892540 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955266 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1939398 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955527 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1904844 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955276 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1745102 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955278 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1745103 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1840594 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1745106 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1847763 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955027 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1904852 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1940693 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1764316 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1955294 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1911519 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1938911 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1788129 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1949666 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1967587 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1876197 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1967594 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1876205 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1876474 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1829627 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1903356 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1980925 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,876,000
1980931 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1854212 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1867789 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1891613 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1879326 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1949733 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1891631 Intel Core i7-2600 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1904694 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1904696 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1956665 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1971520 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1955395 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1904713 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1928265 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1910859 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1891660 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1846862 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892431 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1904722 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1971794 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1855314 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1886804 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1904727 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1904729 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1954906 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892447 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892448 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1922659 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1855332 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1875813 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892454 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1855339 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1932401 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1855351 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892475 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1967740 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1846652 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1855357 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892479 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1829503 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1955464 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1955467 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1892493 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1951119 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1893263 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1847700 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1970325 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1829527 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1954969 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1829529 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1840543 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1847711 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1981345 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,924,000
1955236 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1971880 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1954984 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1840554 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1970092 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1909945 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1861308 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1953468 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1963199 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1915082 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
1x SSD SATA 512 GB
1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1967563 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1954764 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1876175 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1955030 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1950682 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1911515 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1956827 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1955321 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1980922 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,924,000
1976322 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s فنلاند 1,973,000
1949699 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1848337 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1955345 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1867801 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1698082 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1778985 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1969972 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1880633 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1951034 Intel Xeon E3-1245 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1971517 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1903422 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1980483 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1777988 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1963079 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1839434 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1829450 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1916235 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1971790 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1928270 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954896 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1928275 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1778269 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954912 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1961824 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1909089 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1981025 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1829475 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1817189 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1965669 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1956966 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1855335 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1921128 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954923 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1855343 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1717104 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1698928 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1892465 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1847667 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1855354 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1892740 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1731206 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1932424 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1892488 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1834122 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1847691 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1853323 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954959 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1847696 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1847702 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954967 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1847704 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1916316 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1840542 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1892513 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954983 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1840555 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1974701 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1954998 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1923514 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1938883 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1745101 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1962448 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1876180 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1855446 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1876182 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1776858 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1981407 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1876191 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1902051 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1902059 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1971947 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1731820 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1764846 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1949682 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1835251 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1709555 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1783798 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1835261 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,973,000
1892635 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1839142 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1980977 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1967667 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1967924 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1839166 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1916491 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1976141 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1967970 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1892452 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1855338 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1954935 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1717113 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1853312 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1853317 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1855628 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1829776 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1847698 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1866139 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1955227 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1769371 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1922729 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1833388 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1833392 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1962429 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1874131 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1833432 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1764313 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1855712 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1886176 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1902070 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1821437 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,069,000
1859328 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1955077 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1980980 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1955137 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1849939 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1965678 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1909103 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1967735 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1981309 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1965693 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1954695 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1720462 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1981081 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1962456 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1955562 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1902061 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1979640 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,117,000
1979648 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1835269 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1876239 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1892378 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1938980 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1839145 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1949745 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1971510 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1853264 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1909087 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1976420 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1974888 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1976169 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1974670 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1866138 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1956768 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1981089 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1957287 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1833383 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1972142 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1829299 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1938877 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1853891 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1959111 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1938888 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1976265 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1960908 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1886163 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1878998 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1859290 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1859295 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1902049 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1949693 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,165,000
1976081 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1949724 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1952284 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1902110 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1970487 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1961821 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1974893 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1955181 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1736325 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1887647 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1976240 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1977543 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1981134 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1902042 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1955035 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1970399 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1949674 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1902062 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1810926 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1949686 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1902077 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,213,000
1979658 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1976344 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1926936 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1891129 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1981015 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1967965 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1932409 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1938576 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1962408 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1866154 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1980126 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1956835 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1914597 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1874154 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1926907 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,261,000
1957378 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1949957 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1949961 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1861652 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1949717 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1961797 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1976138 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1959501 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1959502 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1976150 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1981017 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1956188 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1936995 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1981054 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1972385 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1978021 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1833387 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1954734 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1959347 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1918406 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1953479 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1847761 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1874142 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1957343 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1954788 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1939183 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1926908 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,309,000
1949706 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1982502 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,357,000
1954882 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1981252 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1919061 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1918819 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1974887 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1949799 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1835369 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1959530 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1959555 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1974661 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1751429 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1974668 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1910934 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1979803 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1954989 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1965744 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1957041 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1971907 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1874377 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1710036 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1955293 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1859294 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1938926 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1921269 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1949685 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1821430 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1957367 Intel Core i7-8700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,357,000
1716243 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1928218 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1971506 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1956670 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1956671 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1980993 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1956678 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1976146 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1874262 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1959527 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1981037 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1982886 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1981110 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1954778 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1939167 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1962471 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1861365 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,406,000
1743617 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1926919 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1917990 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1888306 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1981768 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1955153 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1981010 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1848924 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1954689 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1917343 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1866412 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1918909 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1909189 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1874130 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1962751 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,502,000
1904906 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1730322 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1893405 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1949730 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1824045 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1835315 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1954868 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1835323 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1904699 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1981255 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1916241 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1817177 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1916250 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1928286 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1744991 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1981038 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1954678 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1861239 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1829516 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1902480 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1981344 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 2,550,000
1979809 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1847714 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1855413 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1955002 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1850047 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1709512 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1955273 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1702090 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1981398 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1764862 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,550,000
1949701 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1980938 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1848082 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1861401 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1955193 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1938577 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1955739 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1769384 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1974955 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1976254 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1965779 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1954791 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1859305 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1971692 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1755117 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1979636 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1926911 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,598,000
1967616 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1980948 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1950245 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1783631 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1959520 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1827718 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1978516 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1978519 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1967517 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1918628 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1981359 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1976255 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1971397 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1957353 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,646,000
1952272 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1979680 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1949728 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1902127 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1904701 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1845838 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1981007 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1715794 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1954919 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1861231 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1965683 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1959322 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1849008 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1981130 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1874135 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,694,000
1980935 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1976335 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1967959 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1959534 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1849967 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1981072 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1963158 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1769375 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1927077 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1948837 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1909426 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1902050 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1954786 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,742,000
1971460 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1949700 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1955091 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1867799 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1976093 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1858080 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1938983 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1980991 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1817180 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1955686 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1827765 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1976259 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1917919 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1980923 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,790,000
1910788 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1980996 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1956677 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1979740 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1981022 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1978759 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1981087 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1967539 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1980364 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,838,000
1980937 Intel Xeon E3-1275V6 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1921099 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1974869 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1921125 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1954664 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1974654 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1979777 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,887,000
1974692 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,887,000
1979657 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1919798 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1969990 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1981254 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1959505 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1961817 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1971553 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1974663 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1919902 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1955240 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1981373 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1970119 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1957339 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1970149 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1879013 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,983,000
1952270 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,031,000
1974810 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,031,000
1974657 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,031,000
1974660 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,031,000
1965753 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,031,000
1949677 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 250 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,031,000
1949705 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1952271 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1906734 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1974875 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1976467 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1979804 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1965724 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,079,000
1981162 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,079,000
1967915 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,127,000
1980971 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,127,000
1961810 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,127,000
1870954 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,127,000
1976307 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,127,000
1949711 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1959493 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1962614 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1909377 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1967527 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1810627 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1918407 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1959122 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1955059 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,175,000
1976100 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1967663 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1976168 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1957491 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1965696 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1979799 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1833395 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1971942 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,223,000
1971712 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1917953 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1918757 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1949748 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1959507 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1974874 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1974681 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1939406 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,271,000
1981154 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,271,000
1981103 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,320,000
1909196 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,320,000
1839057 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,320,000
1949676 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 3,320,000
1914884 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1979654 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1961827 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1981032 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1879185 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1956794 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1936865 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1949678 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,416,000
1961814 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,464,000
1965736 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,464,000
1967558 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 3,464,000
1971664 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,464,000
1956873 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,512,000
1955149 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,512,000
1974920 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,512,000
1927065 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,512,000
1950166 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,512,000
1981409 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,512,000
1926912 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,560,000
1962758 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,560,000
1976117 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,560,000
1981403 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,560,000
1914590 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,560,000
1981161 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,560,000
1970156 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,560,000
1976147 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,608,000
1949784 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,608,000
1961819 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,608,000
1976251 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,608,000
1970159 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,608,000
1976144 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,656,000
1954977 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 3,656,000
1981123 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,656,000
1980939 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,704,000
1961802 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,704,000
1979759 Intel Xeon E3-1275V6 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,704,000
1965695 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,704,000
1965717 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,704,000
1981088 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,704,000
1914872 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,704,000
1969980 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1971792 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1949785 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1938573 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1950113 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1981106 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1981400 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1967338 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,753,000
1969989 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,849,000
1974865 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,849,000
1880917 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,849,000
1927091 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,849,000
1902040 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,849,000
1964539 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,849,000
1917454 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,897,000
1971480 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,897,000
1938481 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,897,000
1974694 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,897,000
1974708 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s فنلاند 3,897,000
1919216 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,897,000
1980681 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,945,000
1962395 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,945,000
1965727 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,945,000
1950129 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,945,000
1938910 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,945,000
1950177 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,945,000
1971949 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,945,000
1974910 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,993,000
1970148 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,993,000
1969931 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1980686 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,041,000
1949743 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1974876 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1970013 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1974669 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1962904 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1979818 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1938875 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1954762 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 4,041,000
1964545 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,089,000
1979795 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,089,000
1919899 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,089,000
1973160 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,089,000
1938919 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,089,000
1955575 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,089,000
1971502 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,137,000
1955431 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,137,000
1967524 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,137,000
1938999 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s فنلاند 4,186,000
1962594 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1932405 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1962359 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1970850 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1807015 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1981107 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1965773 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1950185 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,186,000
1980447 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,234,000
1976885 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,234,000
1967939 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,234,000
1976390 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,234,000
1891144 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,234,000
1949776 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,234,000
1957264 Intel Xeon E5-1650V3 3x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,234,000
1925381 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,330,000
1950264 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,330,000
1925983 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,330,000
1965715 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,330,000
1954722 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 4,330,000
1981122 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 4,330,000
1962528 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,378,000
1976881 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,378,000
1967923 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,378,000
1969978 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,378,000
1974925 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,378,000
1955801 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,378,000
1839163 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 4,426,000
1936976 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,426,000
1874042 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,426,000
1950174 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,426,000
1946674 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,474,000
1954872 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 6x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 4,474,000
1965657 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,474,000
1955968 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,474,000
1956570 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,474,000
1876192 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,474,000
1980940 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,522,000
1979805 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,522,000
1950128 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,570,000
1917961 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
1979665 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
1949808 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
1981210 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,667,000
1981765 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I210 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,667,000
1981603 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,667,000
1979644 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 4,667,000
1979645 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,667,000
1962515 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,763,000
1981002 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,763,000
1932621 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,763,000
1962630 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,763,000
1971950 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,763,000
1981410 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,811,000
1918969 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,811,000
1938734 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,859,000
1978071 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,859,000
1969991 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,907,000
1949774 Intel Xeon E5-1650V2 7x 16384 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,907,000
1974700 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,907,000
1949695 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,907,000
1979668 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,955,000
1956423 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,955,000
1974676 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,955,000
1981417 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,955,000
1918968 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,955,000
1932628 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,052,000
1971812 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 5,052,000
1970126 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,052,000
1978085 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,052,000
1919208 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,052,000
1979792 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,100,000
1932486 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,100,000
1950207 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,100,000
1955167 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,196,000
1981177 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,196,000
1962509 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,244,000
1977500 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,244,000
1978087 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,244,000
1981173 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,244,000
1979825 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,292,000
1949675 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,292,000
1974612 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,340,000
1974941 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,340,000
1960918 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,340,000
1938472 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,388,000
1967945 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,388,000
1981085 Intel Xeon W-2145 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,388,000
1970158 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,533,000
1970162 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,533,000
1979651 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,581,000
1970137 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,581,000
1978589 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 5,725,000
1967913 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,773,000
1970150 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,773,000
1917196 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,821,000
1979672 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,821,000
1967948 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,821,000
1978084 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,821,000
1970132 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,869,000
1959517 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,918,000
1974936 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,918,000
1979671 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 5,966,000
1964653 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 6,110,000
1970134 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,110,000
1971459 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,158,000
1959512 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,158,000
1974704 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,158,000
1965780 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,158,000
1956144 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,206,000
1967944 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,206,000
1955689 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,206,000
1974664 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,206,000
1974696 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 6,206,000
1979708 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,254,000
1978086 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,254,000
1938409 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,254,000
1981100 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,302,000
1974703 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,302,000
1981189 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,351,000
1964649 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 6,399,000
1962678 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,399,000
1949735 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,447,000
1978072 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,447,000
1978078 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 256 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 6,447,000
1835327 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,591,000
1981377 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,591,000
1979646 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,591,000
1980985 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 6,639,000
1949722 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,687,000
1969996 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,687,000
1934292 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,832,000
1978077 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,832,000
1974677 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,880,000
1981119 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,880,000
1972247 Intel Xeon E3-1275 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 6,928,000
1968016 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,024,000
1970140 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,024,000
1970165 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,072,000
1976471 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,120,000
1970007 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,265,000
1964130 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,265,000
1974948 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,265,000
1950116 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,265,000
1979659 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,361,000
1965612 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,361,000
1974610 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,457,000
1965694 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,457,000
1981299 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,505,000
1979788 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 7,505,000
1979678 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,601,000
1974675 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,890,000
1981421 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,890,000
1974653 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 7,938,000
1967497 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,938,000
1959118 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,986,000
1974614 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,131,000
1979669 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 8,227,000
1976896 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 8,227,000
1978081 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,997,000
1970937 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 10,873,000
1969967 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,969,000
1964655 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 11,162,000
1979675 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 12,316,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو