سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online) | پویان آی تی

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
2071049 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2085921 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2176573 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2177356 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2104413 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2092429 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2117527 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2034117 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2086095 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2099153 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2092499 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2028026 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2088956 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2028031 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
2165253 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2165001 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2146836 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2183723 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2154316 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2184020 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2169956 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2152564 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2182279 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2152583 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2178198 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2146457 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2162331 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2180509 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2182595 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2152926 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2111712 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2182392 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,523,000
2163456 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2170373 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2182405 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2065157 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2158352 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2178321 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2152470 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2176803 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2141745 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2177592 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2178373 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2159430 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2169415 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2170185 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2156365 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2135130 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2159452 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2147678 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2146409 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2146673 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2134903 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2183300 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2178181 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2141841 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2028696 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2178201 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2065834 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2012338 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2148285 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2182591 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2153663 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2182852 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2148295 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2086096 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2134996 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,575,000
2182870 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2182386 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,575,000
2123266 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2099976 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2165771 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2142477 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
1980942 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2140435 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2157844 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2135071 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2141752 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2063937 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2169924 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2105930 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2159442 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2066008 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2182494 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2080607 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2134880 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2079332 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2169446 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2148716 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2177650 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2111859 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2080371 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2086771 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2079102 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2183296 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2183299 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2168711 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2182536 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
1730952 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2116242 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2187924 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2165399 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2091700 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2163142 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2153672 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2063051 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2183643 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2182623 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2146032 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2168817 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2093300 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2183158 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2093303 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2141944 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2105337 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,628,000
2039802 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,628,000
2116864 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2134278 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2098953 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2153995 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,680,000
2162189 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2162192 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
1777682 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2186004 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2086427 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
1751072 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2116902 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2080555 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2163255 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2015293 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2142526 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 1,680,000
2122305 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2165062 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2133319 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2147412 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2162518 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2178394 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2159455 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,680,000
2154092 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2168693 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2073466 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2003579 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2134397 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2160283 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2158257 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2142389 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2169526 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2141890 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,680,000
2147010 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2147267 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2052804 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2171597 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2158045 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,680,000
2064154 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
1905189 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
1928510 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
2045783 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 1,733,000
1737561 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
1875807 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
2053986 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 1,733,000
2070911 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
2116245 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
1745103 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
2063603 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
1988085 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
1829627 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
2028284 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,733,000
2047243 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2178334 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2152740 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2140714 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2033462 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
1997377 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2147156 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2040663 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
1997918 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2119545 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2177411 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2157727 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2170528 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2176678 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2109373 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2153427 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2187995 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2153190 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2052589 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2004205 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,785,000
2182659 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2152714 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2153994 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 1,838,000
2171424 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2122277 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2176312 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2169405 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2134094 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2154321 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
1778269 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2183525 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,838,000
2183276 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,838,000
2146164 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2146934 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2152567 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
1695356 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2188180 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2146970 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2162359 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2116795 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2183872 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2158278 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2030283 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2147799 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
1953495 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2189793 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2158308 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2164713 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2177260 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
1731820 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2052847 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
1783798 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2162424 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2164986 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2093822 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2169855 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,838,000
2183188 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2127636 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2176799 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2182184 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2118455 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,890,000
2176314 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2155616 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2159972 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2176874 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2169209 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2015872 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
1853315 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2067083 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
1968042 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2168746 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2152881 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2168768 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2104514 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2112453 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
1995979 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2146002 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2170328 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2147041 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2177009 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,890,000
2183937 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2169878 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2176582 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2184006 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,943,000
2148422 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,943,000
2152537 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2160258 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2165911 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,943,000
2168983 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2077338 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
1999306 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2169804 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2169821 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2147808 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2164715 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
2171635 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,943,000
1775616 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2182429 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2177316 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
1853255 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2188637 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2128477 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2152297 Intel Core i5-12500 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2177655 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,995,000
2145952 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2127780 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2122412 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2183085 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2047165 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2183616 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 1,995,000
2139865 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2151897 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2139866 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2165990 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2190068 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2128635 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,995,000
2183422 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,995,000
2188803 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2169642 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2040874 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,048,000
2181178 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2158906 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2134587 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2158155 AMD Ryzen 7 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2170190 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2140497 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2168920 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
1992798 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2141536 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2140019 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2182263 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2183304 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,048,000
2158986 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2169241 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2169756 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2182301 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2097570 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2159010 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2165416 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,048,000
2091695 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2182078 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2146754 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2146255 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2151893 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2116315 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2171617 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2170602 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
2190076 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,048,000
1996045 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2158879 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2157862 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2165328 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
1982804 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2080596 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2148968 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2040937 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2097518 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2000501 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2087797 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2184056 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2164862 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2049918 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2103424 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2080905 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2183055 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,100,000
1981589 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I210 NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2170016 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2169763 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2180528 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2169009 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
1974210 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
1952205 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2170327 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2064602 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2165475 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,100,000
2182895 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,100,000
2077452 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2182416 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2088212 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2177057 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2028577 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2146083 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2146349 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2169907 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2182195 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2134585 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
1956678 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2179930 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2183268 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,153,000
2162533 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2159464 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,153,000
2146157 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2129519 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2078594 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2152087 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2152351 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2152104 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2121910 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2187706 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2169019 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2100163 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2183110 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2031560 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2133454 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2052306 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2031571 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2158552 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2028762 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2171108 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,153,000
2159337 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,153,000
2146038 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2157561 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,153,000
2103330 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
2092868 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
2003035 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
2073478 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1983890 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
2058460 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
2106370 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2176787 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2188061 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2092574 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2152243 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2177332 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2034229 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2188599 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2177607 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2171464 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,258,000
2147409 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2128473 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2141281 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
1875811 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2180455 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2134121 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2152820 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2177657 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 2,258,000
2182787 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2073221 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s فنلاند 2,258,000
2034064 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2121873 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2182292 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2152090 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2187676 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2028193 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2181040 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2188721 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2159027 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2134209 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2044869 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2100177 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2146772 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2153180 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2086119 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2093815 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,258,000
2142465 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2104066 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2087183 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2111764 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2148884 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,310,000
2153498 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2165293 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2182966 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2158145 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2169413 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2093383 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,310,000
1811540 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2153308 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2015862 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2171515 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,310,000
2016896 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2177700 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,310,000
2187687 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2139827 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2183382 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,310,000
2177495 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2085087 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2171107 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,310,000
2133742 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2176754 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2182909 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,310,000
2182927 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2079268 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2177577 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2178862 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2085185 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2169669 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2179412 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2177365 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2026070 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2146135 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2116717 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2169460 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2112891 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2146947 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2009478 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2140822 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2091671 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2189478 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,363,000
2169262 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2177722 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,363,000
2176701 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2182861 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2176723 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2002397 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2190060 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,363,000
2127621 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2176265 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2127626 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2177567 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,415,000
2072353 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2148908 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2169137 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2190130 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2085188 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2141000 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2176333 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 2,415,000
2140753 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2139995 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2086518 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2109321 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2188436 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2109607 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2078636 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2164655 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2164916 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2148535 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,415,000
2181833 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2182613 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
1995990 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2151900 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2134255 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,415,000
2177299 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2168859 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2133276 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2118430 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2146860 Intel Core i5-12500 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2182968 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2014270 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2117454 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2065742 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2170448 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2182230 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2169943 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2188888 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2186078 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2109804 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2178163 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2072444 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2053002 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2183823 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2147223 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2182553 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2188185 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2159013 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2158005 AMD Ryzen 7 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2127800 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2146770 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2188501 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2117590 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2182114 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2189040 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2163703 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2152188 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,468,000
2188115 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2178403 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,520,000
2180734 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2189192 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2183312 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,520,000
2176935 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2147753 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2158507 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2190028 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,520,000
2063054 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2188751 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2158572 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2178295 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,520,000
2180630 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2122012 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2189871 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2177330 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2140735 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2128708 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2093660 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,573,000
2169705 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2140787 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2187666 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,573,000
2153364 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2160039 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2139842 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2152388 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2160087 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 1x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,573,000
1995996 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2072556 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2188018 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,573,000
2127620 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2178314 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2141470 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2133285 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2162238 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2189888 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
1708105 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2165369 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s فنلاند 2,625,000
2171519 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,625,000
2182307 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2176447 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2176449 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2165978 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2169568 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,625,000
1950185 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2190066 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,625,000
2183418 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,625,000
2045448 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2041100 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,730,000
2189847 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2160157 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2183459 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,730,000
2133283 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 2,730,000
2017584 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2182726 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2177352 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2187855 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2177366 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2153302 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2170723 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2133880 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2124159 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2166172 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2154151 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,730,000
2177463 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2170577 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2123217 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,730,000
2176495 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2181106 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2148856 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,730,000
2140168 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2187806 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2165544 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 2,783,000
2152752 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2163263 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2163287 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2152290 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2141297 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2070899 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2169718 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2067105 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2155681 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2168994 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2182306 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2188454 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2111145 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,783,000
2182089 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2139855 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1960918 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2183647 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,783,000
2154209 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,783,000
2159859 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,783,000
2176519 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2183704 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2122779 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2064926 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2146357 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2183735 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2071912 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2119532 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,835,000
2165410 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,835,000
2176703 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,835,000
1865480 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,888,000
2066460 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,888,000
2127650 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2169124 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2182450 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2182965 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2064953 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2171202 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 1 Gbit/s فنلاند 2,888,000
2187851 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2188879 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2182736 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2092115 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2177372 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2118494 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2152031 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2189159 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2065014 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2178940 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2121864 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2123660 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,888,000
1755033 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,888,000
2086050 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2052267 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2139851 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2051788 Intel Xeon E5-1650V3 7x 32768 MB DDR4 1x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2182096 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
2127827 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,888,000
1948382 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,888,000
2152711 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2171425 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2152228 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2169142 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2164795 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2157883 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2183489 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,940,000
1949774 Intel Xeon E5-1650V2 7x 16384 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2141269 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2176857 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2146156 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2154106 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 2,940,000
2141312 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
1968005 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2160028 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2165417 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,940,000
2145992 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2177737 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,940,000
2151885 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2069711 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2189010 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2085089 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2182629 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2168806 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2146798 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,940,000
2169372 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2177319 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2183770 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2159709 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,993,000
2134892 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 2,993,000
2183815 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,993,000
2151832 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2157728 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2145976 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2189802 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,993,000
2153734 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,045,000
2049806 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2157585 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2177555 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2151981 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2177843 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,045,000
2165309 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2169157 Intel Core i7-7700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2056264 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2181962 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2181970 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2055519 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2169440 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2106208 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,045,000
2111328 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2109330 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2172307 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2092951 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2147480 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2145955 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2067119 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2183090 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2170035 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2157756 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2086856 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2177738 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,045,000
2160078 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2160598 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,045,000
2171620 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2104807 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,045,000
2188290 Intel Core i7-6700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2152464 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2158610 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2171162 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,098,000
2116124 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2158882 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2171437 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 1 Gbit/s فنلاند 3,098,000
2188589 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2165310 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2177602 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2153798 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,098,000
2181959 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2179912 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2163303 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,098,000
2140791 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2189182 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2149259 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2142105 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,098,000
1864864 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2069935 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,098,000
2170805 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2148021 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2154170 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2168764 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2176715 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2176253 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2162175 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,098,000
2134806 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2171160 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,150,000
2178867 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2131520 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2093137 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2183274 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,150,000
2019692 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2140014 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2158960 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2167415 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2067352 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,150,000
2171313 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,150,000
2176716 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
1x SSD SATA 512 GB
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2164706 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,150,000
2141669 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2176500 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2166518 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2152954 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2110204 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,150,000
2118934 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s فنلاند 3,203,000
1872436 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,203,000
2110680 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,203,000
2093044 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,203,000
2135811 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2107163 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2127643 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2118175 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2177828 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2133284 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2163274 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2011210 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2189899 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2176093 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2163314 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2182004 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2183050 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2182046 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2162336 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2188455 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2168745 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2182057 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2066096 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2160058 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2177996 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2103513 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2176733 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2159845 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 3,255,000
2189036 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,255,000
2151944 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2177574 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2182442 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2147883 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2147888 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,308,000
1950264 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2177867 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,308,000
2049876 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2073174 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,308,000
2134647 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2165127 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2064528 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2064280 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2171033 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,308,000
2080680 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I210 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 3,308,000
2168749 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2168762 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2183874 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2177987 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2168774 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,308,000
2133237 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,308,000
2169871 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2063125 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2189083 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2147874 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2147366 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2176301 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2035509 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2176822 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2139969 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2177363 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2176855 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2189430 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,360,000
2065042 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2141349 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2176944 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2168754 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2134460 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2168771 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2110420 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,360,000
2165979 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,360,000
2179593 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2188304 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2187799 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,413,000
2182680 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2152530 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2051424 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2170742 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2188662 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2180738 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2164890 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2188967 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2183080 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2167471 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2183104 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2190052 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2134757 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2188519 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,413,000
2116354 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
1996301 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2183184 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2172474 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2044531 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2063749 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2189454 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,465,000
2087055 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2168986 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2177973 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,465,000
2148278 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,465,000
2151872 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2089413 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2158280 Intel Core i5-12500 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2151903 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
1969133 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2182910 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,465,000
2157584 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2189074 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2187805 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2147873 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2117412 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2162225 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2187839 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2177876 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,518,000
2179935 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2158953 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2104945 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2183807 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,518,000
2139787 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2183321 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,518,000
2182310 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2170798 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2145969 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2160056 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,518,000
2169529 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2164929 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2132420 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2177769 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,518,000
2157555 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2153460 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,518,000
2133261 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2165263 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2170662 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2177329 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2152015 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2158927 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2072160 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2067059 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2134651 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2112187 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2128068 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
1983436 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2190030 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,570,000
2180571 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2182124 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2188022 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2189055 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,570,000
2171150 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,623,000
2152747 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2164787 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2176320 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2176840 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2147684 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2134632 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2183028 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2080634 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2181243 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2187650 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2153347 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
1977998 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2187684 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2065833 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2147501 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2190020 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2158034 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2178282 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2148086 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2178300 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2188799 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,623,000
2057789 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,675,000
2064858 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,675,000
2190102 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2170653 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2178346 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2170927 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 3,728,000
2128691 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2134582 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2105938 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,728,000
2079065 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2072697 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2177405 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2162302 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2153345 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2176642 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2170755 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2147203 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2170763 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2159514 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,728,000
2183330 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,728,000
2182087 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2088138 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,728,000
2123733 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2188509 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2170853 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2170605 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2177530 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2189821 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,728,000
2189065 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2165034 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2181936 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2040392 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2189651 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,780,000
2188377 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2094982 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2070931 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2177178 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2129577 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2158251 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2179245 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2169017 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2151870 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2109388 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,780,000
2055682 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2116368 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2183192 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2152071 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2054073 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2190027 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,833,000
2160088 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2178015 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,833,000
2066273 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,885,000
2188912 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,885,000
2163313 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,885,000
2087803 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,885,000
2071951 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,885,000
2056357 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,885,000
2165950 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,885,000
2189246 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,885,000
2183625 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,885,000
1994465 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,885,000
2170643 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2118434 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2122029 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2176318 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2049874 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2049882 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2067573 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2081415 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2182051 Intel Xeon E3-1275V6 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,938,000
2139828 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2158789 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2188998 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2151884 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2171626 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2179580 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,938,000
2183439 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,990,000
2103319 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2182170 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2120995 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,990,000
1995079 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2182232 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2158180 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2177893 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 3,990,000
2169487 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2168976 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2188946 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
1889940 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,990,000
1768881 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,990,000
2187699 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2159539 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,990,000
2146231 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2190019 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2176459 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2141387 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
1970132 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2141399 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2159068 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2189811 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,990,000
2110474 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2111242 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2104591 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2099502 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,043,000
2189638 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,043,000
2176341 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,043,000
2187867 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2164838 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2055790 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2187702 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,043,000
2129608 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,043,000
2152392 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2182138 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,043,000
2116114 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2056214 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2147864 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2188320 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2177829 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,095,000
2171189 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 4,095,000
2064699 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2177340 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2165566 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 4,095,000
2177860 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,095,000
2163311 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,095,000
2180762 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2121899 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2176428 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2157782 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,095,000
2110705 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,095,000
2109915 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,148,000
2088966 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2165268 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2181973 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2178408 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2147699 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2159748 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,200,000
2171286 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,200,000
2002856 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,200,000
2091722 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,200,000
2184146 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2019550 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2158305 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 500 GB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,200,000
2185991 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2177559 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2122789 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2189110 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2187678 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2168735 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2183334 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,253,000
2112966 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2183635 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,253,000
2182363 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2190059 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2178293 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,253,000
2142486 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2052893 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2005833 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,305,000
2106192 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2179926 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2170468 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2176915 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2077357 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2098611 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2157554 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,305,000
2186000 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,358,000
2163247 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,358,000
2183270 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,358,000
2045556 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,358,000
2170743 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,358,000
2172333 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,358,000
2176234 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,358,000
2148861 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,358,000
2105868 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,410,000
2021909 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2093078 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2181172 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2181176 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2177370 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2018398 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2066807 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2170501 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2124177 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2180514 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2181042 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2135483 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,410,000
2188990 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2189265 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2189026 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2181864 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2158832 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,410,000
2179599 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2170644 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2176308 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2170685 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2170724 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2009207 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2177431 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2168985 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2164660 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2176439 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2176444 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2160084 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2170597 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,463,000
2117898 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,515,000
2183468 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,515,000
2176302 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2170674 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2015561 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2187858 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2168918 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2188423 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2183167 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s آلمان 4,515,000
2160896 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2151951 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2187837 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2189124 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2183781 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2065035 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2034085 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2039222 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2139843 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,568,000
2007565 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,620,000
2170683 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,620,000
2106177 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,620,000
2066499 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,620,000
2158916 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,620,000
1856617 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,620,000
2183305 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,620,000
2154146 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,620,000
2045523 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,673,000
2123031 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2164775 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2176311 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2146115 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2118217 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,725,000
2168730 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2147738 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2168772 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,725,000
2163657 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2045645 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2122959 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,725,000
2165502 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,725,000
2127622 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2182158 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2123033 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2179877 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2188326 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2091827 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2171192 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,778,000
2170703 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2077545 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2168968 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2183062 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2170289 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2157768 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2182095 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2179573 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,778,000
2057750 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2189386 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 4,830,000
2182998 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2169178 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2018400 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2045545 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2053744 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2146167 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2153858 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,830,000
2188681 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2070701 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,830,000
2129586 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2184120 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2181827 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2160067 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,830,000
2181118 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,830,000
2177820 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,883,000
2179415 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2140005 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2140023 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2187696 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2117313 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2055635 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2182129 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,883,000
2190106 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2159484 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,935,000
2171523 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2188430 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2154129 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2181037 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2145971 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2177476 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,935,000
2170601 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,935,000
1899306 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,988,000
2149686 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2172240 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2162531 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2188414 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2188964 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2189732 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s فنلاند 4,988,000
2055134 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2123750 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2054142 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,988,000
2188295 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2181938 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2179917 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2187612 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2183015 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2154125 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2134692 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2135481 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,040,000
2190017 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2151886 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2160085 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 1x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,040,000
2169118 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2183969 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2189111 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2170722 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2112364 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2180463 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2183061 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2154133 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2187693 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2190016 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2072547 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2189552 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 5,093,000
2160124 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,093,000
2169606 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2000669 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2183734 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2187862 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2055514 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2162301 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2008714 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2168981 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2182079 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 5,198,000
2133260 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,250,000
2190111 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 5,250,000
2140010 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,250,000
2124167 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,250,000
2182304 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,250,000
2157729 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,250,000
2171561 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,250,000
2160070 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,250,000
2148857 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 5,250,000
2183463 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 5,303,000
2188839 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,303,000
2177881 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,303,000
2140016 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,303,000
2146163 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,303,000
2105829 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,303,000
2148852 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,303,000
2119462 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2176316 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2152021 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2152029 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2182554 Intel Core i5-12500 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2146005 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2118390 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,355,000
2053701 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,408,000
2176326 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,408,000
2189157 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,408,000
2168955 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,408,000
2190026 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,408,000
2182094 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,408,000
2109505 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,460,000
2171503 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,460,000
2172380 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,460,000
2157567 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,460,000
2157574 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,513,000
2181976 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,513,000
2188939 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,513,000
2157730 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,513,000
2162469 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,565,000
2012730 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,565,000
2183491 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,565,000
2071124 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2152048 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2133426 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2145974 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2112954 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2178265 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,565,000
2157785 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2111188 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,618,000
2181148 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,670,000
2175282 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,670,000
2189156 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,670,000
2183817 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,670,000
2189707 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,670,000
2171299 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,670,000
2135468 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,670,000
1978049 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,670,000
2183383 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,670,000
2178291 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,670,000
2148889 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,723,000
2148891 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2112343 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2140021 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2168733 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2169002 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2165961 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2151889 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2182875 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,723,000
2129630 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,723,000
1973502 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,723,000
2165259 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2189835 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2121999 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2178398 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2183537 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,775,000
2055834 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2169028 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2040530 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,775,000
2166691 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,828,000
1929157 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,828,000
2187719 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,828,000
2188048 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,880,000
2187845 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,880,000
2171494 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,880,000
2189160 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,880,000
2169011 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,880,000
2169025 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,880,000
2106121 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2183994 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2162298 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2133649 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2135444 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2187679 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2189485 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,933,000
2129603 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,933,000
2164712 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2168816 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2148850 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,933,000
2183469 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,985,000
2152016 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,985,000
2187697 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,985,000
2169010 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,985,000
2178268 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,985,000
2178274 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,985,000
2178286 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,985,000
2057980 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,985,000
2148876 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2170394 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2171506 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2171257 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,038,000
2189221 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2171563 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2176457 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2145996 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2118878 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2168809 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,038,000
2178347 AMD Ryzen Threadripper 2950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,090,000
2183507 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,090,000
2181983 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,090,000
2178242 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,090,000
2160583 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 6,090,000
2177761 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,090,000
2165506 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,195,000
2157587 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,195,000
2181965 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,195,000
2180768 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,195,000
2190002 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,195,000
2176446 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,195,000
2055931 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,195,000
2183702 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2188361 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2171496 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2183803 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2189959 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2180770 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2190031 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,248,000
2139861 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2183673 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2127611 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,248,000
2189602 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,300,000
2170419 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,300,000
1804914 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,300,000
2142412 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,300,000
2123731 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,300,000
2051342 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,353,000
2189583 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,353,000
2122148 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,353,000
2176431 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,353,000
2170545 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 6,353,000
2189009 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,353,000
2110435 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,353,000
2189073 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2154044 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2149196 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2169232 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2176955 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2122939 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2151876 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2158539 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2190048 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2169835 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2160127 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,405,000
2162184 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,458,000
2110476 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,458,000
2118020 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,458,000
2188989 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 6,458,000
2171504 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,510,000
2157769 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,510,000
2178287 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,510,000
2072823 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,510,000
2157575 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,563,000
2172187 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 6,563,000
2087993 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,563,000
2189403 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 6,563,000
2180451 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,563,000
2145973 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,563,000
2139834 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,563,000
2179583 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,563,000
2065791 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,615,000
2148882 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,668,000
2148901 Intel Xeon W-2145 7x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,668,000
2176327 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 6,668,000
2178395 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,668,000
2183799 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 5x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,668,000
2171518 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,668,000
2176697 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,668,000
2168807 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,668,000
2164719 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 6,668,000
2189119 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,720,000
2163279 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,720,000
2183806 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,720,000
2168736 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,720,000
2180522 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,720,000
2190032 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,720,000
2182098 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,720,000
1848038 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,720,000
2178290 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,720,000
1708094 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,773,000
2154130 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,773,000
2157742 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,773,000
2112459 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,773,000
2178304 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,825,000
2179116 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,825,000
2181218 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,825,000
2183809 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,825,000
2151877 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,825,000
2116352 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2170634 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2149191 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2181964 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2152018 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2150741 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 1 TB
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2181977 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2189172 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2165882 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2189436 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,878,000
2187700 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,878,000
2189571 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,930,000
2175283 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,930,000
2180454 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,930,000
2157749 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,930,000
2067148 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,930,000
2146004 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,930,000
2177503 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,930,000
2178271 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,930,000
2182934 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,983,000
2184045 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,983,000
2160051 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,983,000
2176442 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,983,000
2165967 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,983,000
2159585 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,983,000
2168813 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,983,000
2187686 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2168755 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2180533 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2187703 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 7,035,000
2169022 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2165964 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2189015 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2134745 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2189786 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,035,000
2154060 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,088,000
2189581 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,140,000
2189621 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 7,140,000
2146159 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,140,000
2184057 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,140,000
2183804 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,140,000
2127766 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,140,000
2165447 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,140,000
2189063 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2176331 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2140015 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2148750 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,193,000
2189460 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,193,000
2127773 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2145963 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2151878 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2182116 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2157553 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2188279 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2177531 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,193,000
2163278 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,245,000
2181971 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,245,000
2044058 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,245,000
2177459 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 6x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,245,000
2110415 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,245,000
2189803 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,245,000
2065160 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2157589 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 7,298,000
2099231 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2187841 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2183796 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2152054 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2190014 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2168511 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2109651 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,298,000
2159957 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2187613 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2171500 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2133408 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2157748 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2190011 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2181064 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2189016 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,350,000
2151873 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,403,000
2187720 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,403,000
2178302 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 7,403,000
2188098 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 7,455,000
2178018 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,455,000
2163445 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 7,455,000
2184025 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,508,000
2182497 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,508,000
2183283 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,508,000
2009494 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,508,000
2145998 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,508,000
2152150 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,508,000
2045279 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,613,000
2178311 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 7,665,000
2110480 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,665,000
2188063 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 7,665,000
2176306 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,665,000
2180459 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,665,000
2190012 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,718,000
2165973 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,718,000
2178777 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 7,718,000
2182126 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,718,000
2179576 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,718,000
2110475 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,770,000
2142407 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,770,000
2116847 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,770,000
2103545 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,770,000
2189060 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,823,000
2158917 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,823,000
2168729 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,823,000
2190023 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,823,000
2166026 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 7,875,000
2188322 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 7,875,000
2163791 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,875,000
2179410 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,928,000
2183855 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,928,000
2159541 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,928,000
2168510 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,928,000
2187856 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,980,000
2171505 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,980,000
2168744 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,980,000
1686799 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,033,000
2181150 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,033,000
2181167 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 8,033,000
2187876 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,033,000
2109643 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,033,000
2182374 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 8,033,000
2176315 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,138,000
2180761 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 8,138,000
2168737 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,138,000
2166188 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,138,000
2154205 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,138,000
2178275 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,138,000
2154241 Intel Xeon W-2145 7x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 8,190,000
2168751 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,190,000
2187846 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,243,000
2045531 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,243,000
2166177 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,243,000
2179925 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,295,000
2164766 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,348,000
2179250 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,348,000
2188210 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,348,000
2177464 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,348,000
2182128 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,348,000
2178289 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 5x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,348,000
2165260 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,400,000
2122030 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,400,000
2183783 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,400,000
2187705 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,400,000
2159096 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 8,400,000
2135123 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 8,453,000
2176868 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,453,000
2106031 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,453,000
2087125 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,453,000
2181213 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,505,000
2176441 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,505,000
2169033 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,505,000
2178312 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,610,000
2181961 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,610,000
2183789 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 8,610,000
2190008 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 8,610,000
2190009 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,610,000
2189435 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 8,715,000
2177938 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,715,000
2180767 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,715,000
2187712 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,715,000
2188236 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,715,000
2188502 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,715,000
2165928 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,768,000
2186427 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,768,000
2094064 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,768,000
2188324 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 8,820,000
2013760 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,820,000
2097508 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,820,000
2180726 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,820,000
2187756 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,820,000
2188428 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,873,000
2168982 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,873,000
2187715 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,873,000
2189538 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,873,000
2177295 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,925,000
2178297 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 8,925,000
2148879 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,978,000
2179615 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,978,000
2183791 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 8,978,000
2184140 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,978,000
2103540 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,978,000
2171495 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 9,030,000
2151887 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 9,030,000
2178269 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 9,030,000
2183788 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 5x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 9,135,000
2171501 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 9,135,000
1991159 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,135,000
2164658 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 9,188,000
2179421 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,240,000
2171491 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 9,240,000
2171578 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 9,240,000
2179243 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 9,293,000
2188986 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 9,293,000
2148417 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 9,345,000
2169672 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 9,345,000
2187868 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,345,000
2169005 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,345,000
2187974 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 9,345,000
2009533 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,398,000
2103518 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,398,000
2097707 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,450,000
2189002 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,450,000
2181975 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 9,503,000
2180725 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,503,000
2181098 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,503,000
2168766 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,608,000
2163691 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,713,000
2187710 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,765,000
2176307 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 9,818,000
2169673 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 9,818,000
2168753 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 9,818,000
2176334 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 9,870,000
2085081 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,923,000
2176433 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,975,000
2187713 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,975,000
2176317 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,080,000
2117440 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 10,080,000
2166181 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,080,000
2109591 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 10,238,000
2189394 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 10,290,000
2176460 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,395,000
2182125 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 9x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 10,395,000
2187804 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 10,500,000
2178860 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,500,000
2176313 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,500,000
2183775 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 10,500,000
2110516 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,553,000
2176321 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,658,000
2190015 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,763,000
2073364 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 4x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 10,815,000
2183820 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,868,000
2179600 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 10,920,000
2176335 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 10,920,000
2163984 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 10,973,000
2165578 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 11,078,000
2148104 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 5x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 11,130,000
2134811 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 11,130,000
2164831 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 11,130,000
2179587 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 11,183,000
2177649 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 11,235,000
2190018 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,235,000
2112835 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 11,498,000
2181156 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 11,655,000
2188346 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 256 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 11,708,000
2189176 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,760,000
2165579 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 11,813,000
2171056 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 11,813,000
2177382 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 11,970,000
2187718 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 11,970,000
2168773 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 12,075,000
2152144 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 12,233,000
1950116 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 12,285,000
2176753 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 12,443,000
2135439 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 12,548,000
2063133 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 12,653,000
2183798 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 12,810,000
2159989 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 12,968,000
2154061 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 13,178,000
2187857 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 13,283,000
2188000 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 13,388,000
2176319 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 13,440,000
2062997 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 13,545,000
2177397 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 13,650,000
2183856 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 13,703,000
2110247 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
4x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 13,860,000
2164934 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 14,123,000
2180662 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 14,543,000
2188211 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 14,543,000
2180763 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 14,700,000
2181960 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 14,753,000
2176340 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 14,858,000
2117598 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 5x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 15,120,000
2187707 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 15,383,000
2104089 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 15,803,000
2159407 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 16,800,000
2188261 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 16,853,000
2134807 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 16,958,000
2188288 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 5x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 18,113,000
2116610 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 18,113,000
2159145 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 4x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 22,785,000
2159197 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 23,100,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو