پویان آی تی | سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online)

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
1716739 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1717796 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1751619 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1730373 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1731399 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1758802 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 1,022,000
1758806 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 1,022,000
1750400 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1751953 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1751495 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1751502 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1751518 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1751551 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,022,000
1730563 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751056 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751574 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1737499 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717532 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751068 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717790 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751070 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717535 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717539 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1702451 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1701941 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1724982 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1696576 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717574 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731403 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717580 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731408 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1716566 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717594 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1656672 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717100 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717106 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731444 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1745524 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,086,000
1751419 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1737347 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1717640 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1709975 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731490 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731746 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1737385 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751980 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1737395 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751479 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1730233 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1737403 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751488 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731523 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751496 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1731532 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1708511 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1709544 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751530 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1752042 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1709555 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,086,000
1751554 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750019 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751565 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1678875 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1701915 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751069 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1730334 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1758245 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751604 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1737535 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1744733 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,118,000
1745521 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,118,000
1725046 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1723512 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1684602 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750409 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1758089 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s فنلاند 1,118,000
1758347 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1702029 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750675 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1737368 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731481 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1696665 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731738 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750170 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731484 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1725087 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1736610 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731748 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1702054 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1758375 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,118,000
1751473 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751483 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731517 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751487 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1708481 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750209 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1709506 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1737412 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751748 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1682629 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1749192 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1716690 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750226 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731539 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1681623 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1737435 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751263 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1641952 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1731557 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1749486 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1751538 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,118,000
1750024 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1750285 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1744660 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751573 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1723671 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1731610 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1750813 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1731615 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751583 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1717540 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758250 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1737771 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758258 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1731381 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758773 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758262 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1731383 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1750331 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751359 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,150,000
1731406 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1701974 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758807 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,150,000
1731417 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1736282 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1696602 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751387 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758299 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1657698 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758308 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1757037 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758319 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751409 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1743987 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758855 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,150,000
1709962 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1717130 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1657238 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1749921 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751457 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758378 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1758380 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751476 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751744 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751746 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1652420 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1749445 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751244 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751756 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1749456 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1749457 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1757921 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,150,000
1737698 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1749739 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1750256 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751539 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751542 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1750263 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1751545 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,150,000
1744897 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1682181 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751304 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,182,000
1758984 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,182,000
1744907 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751568 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751057 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1587254 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1744960 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751616 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1757013 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1758037 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,182,000
1737563 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1717607 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1731442 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1759091 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,182,000
1758324 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1731486 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1737374 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1731488 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1750443 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751469 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1701822 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751492 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1745104 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751505 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751250 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1678323 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1745402 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1750011 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1751549 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,182,000
1744902 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758217 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1709332 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1636885 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758234 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1756205 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1751599 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1644857 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1750336 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1731393 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1750608 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758297 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1744999 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758322 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1745031 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1756822 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1750936 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,214,000
1757599 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1716387 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1751206 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758376 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 1,214,000
1730223 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1744833 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,214,000
1662920 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1745102 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1749458 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1724117 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1744598 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1749466 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1702623 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1731300 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1744612 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1737447 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758183 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1749482 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1731564 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1731820 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1743343 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1744886 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758202 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,214,000
1758211 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1757709 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1744910 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1756948 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1758232 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1717793 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1731617 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1708585 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1750576 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1758256 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1681975 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1752375 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,246,000
1678654 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1717824 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1716034 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1656661 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1656667 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1661284 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1731440 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1656445 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1628287 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SAS 600 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1725056 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1750144 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1725571 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1731461 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1758341 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1731206 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SAS 600 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1751434 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1750417 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1743273 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1702825 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1749932 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1701804 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1751475 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1751480 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1709002 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1745099 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1716174 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1744850 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1751774 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1758197 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,246,000
1751559 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1657871 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1758226 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1709590 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1678615 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1708056 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1745960 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1750833 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1717049 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,278,000
1756240 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1704024 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1731421 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1736285 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1751408 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1730673 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1730930 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1709693 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1708163 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1697172 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1670814 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1751455 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1731747 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1750958 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,278,000
1710011 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1757376 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1749449 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1702096 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1749463 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1749474 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1731559 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1731561 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1749481 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1758186 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1758190 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1731575 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1744891 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1751550 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,278,000
1697282 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1758216 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1744914 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1751571 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1744916 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1745942 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,310,000
1656855 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1737502 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1758752 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1690674 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1757746 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1701940 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1758279 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1702728 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1758282 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1655127 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1723487 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1731434 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1750637 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1731449 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1758337 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1756290 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1709966 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1708958 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1702049 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1751458 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1750188 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1663153 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1670834 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1756853 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1751482 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1717691 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1731263 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1751491 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1756877 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1717720 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1749464 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1749469 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1749476 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1751524 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1701869 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1729777 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,310,000
1697328 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,342,000
1680358 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,342,000
1681903 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,342,000
1731342 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1678608 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1749787 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1737505 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1751587 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1657387 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1737518 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1756974 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1715766 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1710138 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1750074 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1737537 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1642822 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1678666 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1704032 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1671017 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1664877 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1657202 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1703538 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1709939 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1703549 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1756310 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1757591 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1758616 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1758106 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,374,000
1751963 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1758619 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1751221 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1745085 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1719499 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1757899 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1749468 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1724920 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1751290 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,374,000
1758208 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1757955 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,406,000
1758214 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1636880 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1731605 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1731613 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1717792 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758252 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1744942 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1717558 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1744955 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758270 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1731659 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1699403 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1737553 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1731412 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1716577 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1695587 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1718117 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758310 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758312 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1681514 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1710192 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1676661 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758342 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1751948 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758609 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1751443 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758611 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1745047 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1745048 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758621 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1737376 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1709988 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1702053 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1723304 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1745067 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1608364 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1730739 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1724347 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,406,000
1751743 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1759446 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758168 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758192 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1758206 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,406,000
1709059 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1730314 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1745935 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1657874 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1709341 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1744932 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1663781 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1678630 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1751590 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1756982 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1681982 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1744964 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1716556 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1695565 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1699406 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1718613 Intel Xeon E3-1275V6 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1695575 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1709931 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1670788 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1648775 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1737351 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1661324 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1751446 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1724836 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1758374 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,438,000
1758383 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1709488 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1757618 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,438,000
1708490 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1758157 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1731538 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1701850 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1730796 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1725183 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,438,000
1744898 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1758212 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1749516 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1584409 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1751589 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1731117 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,470,000
1725504 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1758274 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1737547 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1731407 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1730385 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1737299 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,470,000
1704022 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1698399 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1718112 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1758562 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1717624 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1723013 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1756295 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1731465 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1731478 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1681817 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1716933 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1683662 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1752025 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,470,000
1681384 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1723117 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1745390 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I219-LM NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1729775 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1749750 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1681406 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,470,000
1731587 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1731596 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1636882 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1737493 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1758233 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1708072 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1744936 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1716023 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1724998 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1730142 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1756261 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1636966 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1716327 Intel Xeon E3-1275V6 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1695594 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1587822 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1758832 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1743746 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1745030 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1751433 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1725066 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1751966 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1709995 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1676475 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1749443 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1743301 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1674950 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1745101 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1745103 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1745359 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1725140 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1681391 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1730806 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,502,000
1731328 Intel Core i7-7700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1664260 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1731595 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 3x SSD SATA 480 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1731350 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1737523 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1751607 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1731391 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1691968 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1737317 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,534,000
1758573 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1737326 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s فنلاند 1,534,000
1736310 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1703543 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1702008 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1571208 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1702792 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1751437 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1695374 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1729693 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,534,000
1709989 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1717669 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1725096 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1730992 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1749447 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1758156 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1733837 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1731281 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1707994 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1697243 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1751523 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1745127 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1717482 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1717742 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1751543 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1751544 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1681914 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1709308 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,534,000
1744382 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,534,000
1749507 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1751556 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1724441 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 1,566,000
1751582 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1731373 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1731380 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1703476 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1710137 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1715770 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1749825 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1636677 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1697362 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1697880 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1699929 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1750638 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1751662 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1751665 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 256 GB
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1621110 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1756287 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1736325 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1745043 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1507737 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1751449 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1709985 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1743278 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1731531 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1751758 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1758670 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 1,566,000
1737432 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1717487 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,566,000
1662982 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1744420 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,598,000
1703991 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1751608 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1758267 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1731392 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1731398 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1758281 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1697359 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1716326 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1695591 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1688445 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1756293 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1715851 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1708948 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1751450 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1757608 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1749973 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1708000 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1751784 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,598,000
1756430 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1751570 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1681447 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1745460 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s فنلاند 1,661,000
1692218 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1710177 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1751410 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1751415 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1758335 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1730947 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1673860 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1730182 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1737384 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1709481 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1670844 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1710016 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1737431 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1710046 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1731550 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1715935 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1751788 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,661,000
1657601 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1749518 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1745176 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1721630 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1731616 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1751602 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1695548 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1756243 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1696340 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1703510 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1749856 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1662315 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1751666 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1695607 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1717113 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1725065 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1725335 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1745056 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1737379 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1663144 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1678265 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1708735 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1737423 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1730512 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1696470 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1717485 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,693,000
1737478 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1758220 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1678351 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1710136 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1717575 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1681491 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1641598 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1679494 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1725063 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1751691 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,725,000
1723040 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1717667 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1710008 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1749444 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1758153 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1745098 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1702104 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1681629 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1737703 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1749228 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1717491 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1751547 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1622523 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,725,000
1745160 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1744921 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1744931 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1731387 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1737541 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1697363 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1731413 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1736280 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1744223 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1758559 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1751396 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1718629 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1758577 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1717638 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1708167 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1715854 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1726122 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1710007 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1737420 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1711065 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1731583 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,757,000
1744905 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1731340 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1731341 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1596179 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1715753 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1709108 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1708086 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1715769 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1697337 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1744966 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1756239 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1717587 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1588563 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1695588 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1758314 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1695601 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1751675 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,789,000
1758593 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1756307 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 1,789,000
1751982 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1737397 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1725112 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1751736 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,789,000
1731514 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1729744 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1632986 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1743582 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1715689 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1749742 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,789,000
1633033 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1725200 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1744912 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1591835 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1737501 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1744484 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1756528 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1751413 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1751414 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1758327 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1751421 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1721511 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1745073 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1729738 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1731544 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1751513 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1702645 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 1,821,000
1715716 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758989 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 1,853,000
1716245 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758231 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1715771 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1724987 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1695553 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1697350 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758280 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1704019 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1699926 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1701469 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1701470 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1751648 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758575 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758321 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1717623 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1715846 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1729676 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1720462 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1759134 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 1,853,000
1708207 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758143 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1716416 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1743306 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1758671 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 1,853,000
1745362 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1751507 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1681876 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1744880 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1737459 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,853,000
1716486 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1674013 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1737511 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1749575 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1749848 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1702773 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1613947 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1708172 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1696419 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1708209 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1751737 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 1,885,000
1714378 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1717726 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1722871 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1724921 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1730297 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,885,000
1757947 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 1,885,000
1706755 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1756431 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1697308 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1708061 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1698340 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1686834 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1751610 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1662274 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1758283 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1696336 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1717585 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1710189 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1669751 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1695616 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1715847 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1716877 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1688250 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1729983 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1729728 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1681610 Intel Xeon E3-1245V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1758154 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1749451 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1743572 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1662181 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1717484 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1680878 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,917,000
1657872 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1615139 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1729828 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1751588 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1708071 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1686823 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1758247 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1686825 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1750837 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1686840 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1701950 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1749572 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1697357 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1758309 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1678452 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1731702 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1726585 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1681081 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1683660 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1737424 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1749459 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1751510 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1717473 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1681124 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1749478 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1701867 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1743596 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1726193 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1758455 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 1,981,000
1663233 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1722902 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1703995 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1725246 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1679423 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1745215 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,013,000
1749827 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1751640 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1695593 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1637737 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1703539 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1717110 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1745023 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1749889 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1758365 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1709994 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1731547 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1751528 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1745131 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1758188 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1702640 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1758200 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1758203 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,013,000
1706752 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1686784 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1686799 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1717799 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1745473 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1758278 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1749836 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1758548 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1674078 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1717101 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1662328 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1756537 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1702020 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1723014 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1573528 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1708186 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1641627 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1756579 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1743268 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1594549 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1710020 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1715910 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1749450 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1751512 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1751771 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1758174 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1702628 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1710071 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1744890 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1749500 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1756158 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,045,000
1731331 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1759237 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,077,000
1732897 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1678628 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1737513 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1757507 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,077,000
1744454 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,077,000
1715784 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1729870 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1749857 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1704037 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1758590 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1757578 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 2,077,000
1708177 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1731499 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1746380 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1681125 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1717738 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1749490 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1756147 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,077,000
1744641 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1722907 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1740851 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1725495 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1708105 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1698902 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,109,000
1749847 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1736293 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1731693 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1708160 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1737602 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1712008 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1591460 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1698512 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1721554 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1749738 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,109,000
1750788 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1702664 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1731666 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 512 GB
1 Gbit/s فنلاند 2,141,000
1749858 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1756520 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1744237 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1694080 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1672834 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1759369 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1737419 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1751755 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,141,000
1745361 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1729748 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1743575 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1758178 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1673957 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1737454 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 3x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1723123 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1686779 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,141,000
1751592 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1711671 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1749839 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1731692 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1758572 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1674094 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1751416 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1751423 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1701509 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1673867 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1584285 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1681054 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1758368 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1759404 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,173,000
1758175 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1749221 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1749479 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1702633 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1745147 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,173,000
1750800 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1715999 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1718065 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1695549 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1744976 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1715796 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1710183 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1748089 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1663101 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1751677 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 2,205,000
1750191 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1759407 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,205,000
1758418 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1729778 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,205,000
1708062 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1676064 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1710123 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1757497 Name: Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,268,000
1715780 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1715802 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1748088 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1751673 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,268,000
1751439 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1726103 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1710027 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1758413 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1688270 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1714393 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1749722 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1717733 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1694193 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1759221 Name: Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,268,000
1723126 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1681910 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,268,000
1749506 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1722904 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1745178 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1756226 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1745234 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1671018 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1758323 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1756548 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1756575 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1731770 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1732035 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1729735 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1714382 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1751770 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1751515 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1686757 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1709543 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1736171 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1717740 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,300,000
1750793 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1723147 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1697322 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1751612 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1751436 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1694097 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1709463 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1702074 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1717748 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1717754 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,332,000
1757967 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 2,364,000
1686827 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1751632 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1709654 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1729878 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1756506 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1737582 Intel Xeon E3-1275V6 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1652348 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1724825 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1708198 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1731766 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1715899 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1701840 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1749223 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1731818 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1749491 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,364,000
1682179 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1758469 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1745190 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1731385 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1751621 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1698387 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1737126 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1743270 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1737391 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1673922 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1729740 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1749460 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1656293 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1743591 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1758185 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1744876 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1709554 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,396,000
1694463 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,396,000
1703440 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1717787 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1756699 Name: Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1758492 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1729832 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1758264 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1694525 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 2,428,000
1694305 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1715842 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1731741 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1756848 Name: Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1749471 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1694433 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1758462 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,428,000
1744896 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1683718 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1710090 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1710094 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,460,000
1630742 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1745191 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1715779 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1736295 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1674091 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1751422 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1736372 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1709514 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1568974 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1674973 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,460,000
1710086 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1749767 Intel Xeon E3-1275V6 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,492,000
1745173 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1710152 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1717599 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1756256 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1756529 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1708171 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1758618 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1743283 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1736376 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1673934 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1698518 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1729753 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1714398 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,492,000
1731339 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1710092 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,556,000
1694267 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1756530 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1723021 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1756572 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1743294 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1715647 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1758149 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1711345 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,556,000
1724674 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1743364 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,588,000
1710097 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,588,000
1731366 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1673778 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1745470 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1756257 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1674092 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1604728 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1708165 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1709957 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1743269 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1745065 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1722830 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1715920 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1758171 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1702111 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1736932 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1596389 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1596394 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,588,000
1745930 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1678623 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1756230 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1702476 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1702496 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1756286 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1637256 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1758628 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1751494 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1662410 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1670091 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1637626 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,620,000
1749519 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1657887 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1678389 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1698360 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1708100 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1697881 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1736287 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1737591 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1696403 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1717656 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1723072 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1715909 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1673928 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1751769 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1729770 Intel Xeon E3-1245V2 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1743338 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,652,000
1723148 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1686824 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1756211 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1655374 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1756508 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1748086 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1694101 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1681071 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1694642 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,684,000
1708212 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1715916 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1743310 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 2,684,000
1758193 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1698295 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,684,000
1758464 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1676318 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1756480 Intel Xeon E3-1275V6 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1663087 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1749875 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1694382 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1715907 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1758147 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1743571 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1745367 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1751776 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1595893 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,716,000
1717765 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1725192 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,748,000
1716746 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1744944 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1751637 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1701987 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1699943 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1695600 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1756569 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1758622 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1758412 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,748,000
1696460 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,748,000
1678365 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1708075 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1722925 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1708084 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1708090 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1756229 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1745225 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,780,000
1698384 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1736273 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1745757 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1756515 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1756516 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1749881 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1701520 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1741262 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1743603 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,780,000
1743620 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1731377 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1737550 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1758634 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1741748 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1681078 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1745105 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1729749 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1744858 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1743340 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,812,000
1749514 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,876,000
1709336 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1749863 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1736313 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1736374 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1694411 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1698511 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1686755 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,876,000
1680917 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1749831 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1710166 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,907,000
1758558 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1674084 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1756521 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1695598 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1749880 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1709980 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1720476 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1754583 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1731304 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 7x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1749494 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1729787 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,907,000
1708059 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1615132 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1756214 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1749823 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1748093 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1751461 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1743559 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1715922 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1715933 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1729767 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1743346 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1710077 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,939,000
1749511 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 2,971,000
1723151 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1710096 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,971,000
1749824 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1749830 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1729903 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1676710 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 2,971,000
1663148 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1723054 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 2,971,000
1705151 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1745088 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1709512 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1723087 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1749492 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,971,000
1722893 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1758483 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,003,000
1708054 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1709347 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1729843 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1673270 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 3,003,000
1715774 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1749829 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1749835 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1736291 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1723067 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1694203 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,003,000
1702680 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,035,000
1731627 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,035,000
1715781 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,035,000
1736263 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,035,000
1731667 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,035,000
1694317 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,035,000
1731305 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,035,000
1725194 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,067,000
1756258 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 3,067,000
1718147 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,067,000
1718152 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,067,000
1736359 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,067,000
1751747 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 3,067,000
1743556 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,067,000
1758675 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,067,000
1749487 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,067,000
1745403 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,067,000
1731626 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1731638 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1678424 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1749852 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1701497 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1751961 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1749452 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1729746 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1725157 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 6x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1731563 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1724926 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,099,000
1694058 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,163,000
1736309 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,163,000
1694179 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,163,000
1675241 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,163,000
1708057 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1558810 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1736500 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1731641 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1756525 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1756531 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1756539 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1756581 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1737394 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1757620 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,195,000
1729725 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1749442 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1758662 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1637582 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1737450 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1723128 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,195,000
1756208 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1642818 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1693285 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1751970 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1743527 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1709482 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1696238 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1743345 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,227,000
1714440 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1690703 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1577561 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1731681 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,259,000
1727892 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1708210 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1743291 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1711354 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1756155 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,259,000
1758478 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,291,000
1708060 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,291,000
1694273 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,291,000
1737560 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,291,000
1693535 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 3,291,000
1725317 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,291,000
1756580 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,291,000
1758673 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,291,000
1698308 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,323,000
1672970 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 3,323,000
1722905 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,323,000
1751636 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,323,000
1694335 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,323,000
1758398 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,323,000
1672972 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1757971 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,355,000
1729820 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1745474 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1694542 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,355,000
1751643 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1729897 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1737617 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1723071 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1751777 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,355,000
1756213 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1702716 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1732160 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1662292 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1672799 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1736300 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1731701 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1736351 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1723080 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1709528 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,387,000
1758761 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,451,000
1758766 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,451,000
1696331 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,451,000
1729887 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,451,000
1731225 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,451,000
1743586 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,451,000
1590565 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,483,000
1732168 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,483,000
1731431 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,483,000
1683576 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,483,000
1723028 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,483,000
1759410 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 3,483,000
1708053 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1745207 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1756527 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1736354 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1715889 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1708217 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1736379 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1729758 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1751779 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1752306 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,515,000
1588833 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1664135 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1757849 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1720474 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1744029 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1736357 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1636808 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1715931 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1745371 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,546,000
1709537 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1754607 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,546,000
1751626 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,578,000
1736324 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 3,578,000
1724952 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,610,000
1751641 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,610,000
1751442 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 3,610,000
1715915 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,610,000
1729741 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,610,000
1729759 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,610,000
1743616 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,642,000
1729824 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,642,000
1745753 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,642,000
1717655 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,642,000
1729739 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,642,000
1756217 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,674,000
1715911 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,674,000
1743351 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,674,000
1756227 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,706,000
1756517 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,706,000
1663106 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,706,000
1756551 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,706,000
1759375 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,706,000
1694637 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,706,000
1743302 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,706,000
1725206 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1745205 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1749846 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1715824 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1737598 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1708216 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1758649 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1743555 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1729772 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,770,000
1725445 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,802,000
1758756 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 3,802,000
1756712 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I211 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 3,802,000
1756202 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,802,000
1758288 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 3,802,000
1749888 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,802,000
1736268 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,834,000
1749877 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,834,000
1745097 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,834,000
1729743 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,834,000
1758479 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,866,000
1745221 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 3,866,000
1736275 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,866,000
1731709 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,866,000
1723077 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,866,000
1683667 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,866,000
1749822 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,898,000
1749845 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,898,000
1743581 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,898,000
1711244 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,930,000
1634570 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1722917 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1737545 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1748101 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1680292 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,962,000
1708202 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1743536 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1743548 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1694404 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,962,000
1734935 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1758503 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1729863 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1729780 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,994,000
1749564 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,058,000
1758320 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,058,000
1756545 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,058,000
1663396 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,058,000
1701589 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,058,000
1667078 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 4,090,000
1723144 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,090,000
1751429 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 4,090,000
1758355 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,090,000
1745213 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,122,000
1736362 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,122,000
1749517 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1744991 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1737569 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1758077 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1684355 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1708175 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1751704 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,154,000
1676233 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1743601 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,154,000
1756260 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,185,000
1695604 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,185,000
1751432 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 4,185,000
1743529 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,185,000
1725440 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,217,000
1751584 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,217,000
1721657 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,217,000
1736304 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,217,000
1749876 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,217,000
1758326 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,217,000
1743282 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,249,000
1751534 Intel Core i7-3930 2x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 4,249,000
1751941 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,281,000
1737643 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,281,000
1737503 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,345,000
1759360 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,345,000
1758654 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,345,000
1725167 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,345,000
1749488 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,345,000
1745078 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,377,000
1745081 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,377,000
1743312 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,377,000
1758167 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,377,000
1708042 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,409,000
1729814 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,409,000
1759374 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,409,000
1745357 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,409,000
1758176 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,409,000
1697015 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,409,000
1758306 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,441,000
1751919 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,441,000
1694208 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,473,000
1736307 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,473,000
1758068 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,473,000
1759362 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,473,000
1758173 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,473,000
1754412 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,505,000
1720671 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,505,000
1759370 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,505,000
1729761 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,505,000
1758344 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,537,000
1759393 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,569,000
1758235 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 4,601,000
1745214 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,601,000
1736274 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,601,000
1695620 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,601,000
1756303 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,601,000
1759388 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,665,000
1756549 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,697,000
1759380 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,697,000
1758648 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,697,000
1751796 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,697,000
1743297 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,729,000
1736487 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,761,000
1745199 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,761,000
1736272 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,761,000
1731676 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 4,761,000
1745096 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,761,000
1758736 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,793,000
1710129 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,793,000
1756228 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,793,000
1634032 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,793,000
1694315 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 4,824,000
1736290 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,888,000
1759367 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,888,000
1709464 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,888,000
1752297 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,888,000
1708065 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,952,000
1749860 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,952,000
1759384 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,952,000
1743298 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,952,000
1749566 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 4,984,000
1756301 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,984,000
1652323 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,016,000
1758356 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,016,000
1743259 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,016,000
1736356 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,016,000
1721656 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,048,000
1650781 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,048,000
1743534 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,048,000
1743307 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,048,000
1749570 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,080,000
1719384 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 3x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,080,000
1694516 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 5,112,000
1759376 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,144,000
1758547 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,176,000
1749864 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,176,000
1743526 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,176,000
1758339 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,240,000
1745142 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,272,000
1749567 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,304,000
1756298 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,304,000
1756299 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,304,000
1708194 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,304,000
1737601 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,336,000
1758172 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,336,000
1756209 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,368,000
1701480 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,368,000
1715858 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,368,000
1731703 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,400,000
1743576 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,400,000
1694506 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 5,432,000
1756294 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,463,000
1745227 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 5,495,000
1756304 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,495,000
1743573 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,495,000
1743353 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,495,000
1694082 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 5,559,000
1759372 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,559,000
1749869 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 5,623,000
1758073 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,655,000
1706889 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,655,000
1756215 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,687,000
1756518 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter 3x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,687,000
1749874 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,687,000
1756305 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,687,000
1758732 AMD EPYC 7401P 11x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 5,719,000
1758502 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,751,000
1759382 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,783,000
1758205 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 5,783,000
1720418 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,847,000
1715757 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 5,879,000
1743612 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,943,000
1756207 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,975,000
1729815 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,007,000
1759361 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,007,000
1758336 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,039,000
1743289 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,039,000
1745233 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 6,071,000
1758473 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 6,166,000
1758074 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,198,000
1759387 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,230,000
1758049 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,262,000
1751764 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,326,000
1758169 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,326,000
1751366 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,390,000
1758364 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,390,000
1756259 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 6,454,000
1758785 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,678,000
1756245 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,678,000
1758629 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 6,773,000
1749189 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,837,000
1758158 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,965,000
1756206 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,285,000
1759373 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,924,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو