سرور اختصاصی حراجی دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online) | پویان آی تی

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر هتزنر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد. استفاده از سرویس های سرور اختصاصی این دیتاسنتر برای کسانی که نیازمند استفاده از امکاناتی هستند که در داخل کشور قابل ارائه نیست، مناسب است چرا که در این سرویس دسترسی های لازم به ابزارها و امکانات مورد نیاز برای گذار از تحریم فراهم می باشد. از جمله مزایای سرور اختصاصی آلمان امکان دسترسی root، بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و به روز می باشد.
  • موقعیت : کشور آلمان / فنلاند
  • دیتاسنتر : Hetzner Online
  • ترافیک : نامحدود
  • :

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و شناسه و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
شناسه پردازنده رم هارد اضافات پورت موقیت قیمت
2073636 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,948,000
2079586 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,948,000
2079633 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1 Gbit/s فنلاند 1,948,000
2072066 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2034180 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2063624 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045194 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2073358 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2081294 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2080783 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2072084 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2049048 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2046499 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2045228 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2066733 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2039862 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072633 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2073914 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072381 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2071614 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2035519 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2063948 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2073934 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2064463 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2034256 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2048337 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052948 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2039893 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045783 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2072166 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2034281 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045290 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079597 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2071668 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2045306 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2074242 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2070915 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072963 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2063238 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2071689 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065802 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079628 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2072977 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2074258 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2051992 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2051226 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079900 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2049949 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2071710 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2074270 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2078366 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2004389 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072998 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2064816 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2043571 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052281 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
1982397 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2079421 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2063806 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079683 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2080451 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2063046 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065095 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2044872 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2040273 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2072017 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2080466 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2077908 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065110 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2070998 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2040029 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2044893 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052573 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2079197 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2065119 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052577 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2078439 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
1933290 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2073070 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2064370 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2066164 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,003,000
2078964 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2047995 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2052863 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,003,000
2067464 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2039829 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2079765 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2072884 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2064186 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2073162 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2079562 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2078292 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2027609 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2035546 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2064731 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2033506 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2065271 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2078344 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2079881 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2079884 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2063764 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2028184 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2072473 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2048935 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2074282 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
1998518 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2071735 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2073793 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2078403 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2077895 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2071496 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2070985 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2078411 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2071516 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2073323 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
1970159 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2067442 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2071799 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,059,000
2072824 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,059,000
2044940 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2025999 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039824 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1999632 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2045203 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2071830 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2063384 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039834 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2044959 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2016570 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2078779 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039358 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2044734 Intel Core i7-7700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1999679 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2071628 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2077524 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2074197 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2079317 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039644 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1997917 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2034270 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1997921 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1988198 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2071144 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2086254 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2085492 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2026622 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039682 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1992582 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2052744 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1998216 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039953 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2053009 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1998225 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2012307 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2004120 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2077336 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2088089 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,115,000
2004131 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2011302 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2045097 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2052777 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2036144 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2079665 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,115,000
2078393 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2052804 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2088390 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,115,000
2080967 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2077899 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2052561 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2067409 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2039509 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2063834 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2045148 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2011363 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2073060 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,115,000
2046440 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2011374 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1997811 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2081267 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,115,000
1997813 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,115,000
2025995 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2077452 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2028303 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1997843 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2064154 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063647 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2064160 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1905189 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2027817 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063915 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2080564 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2019384 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2035513 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1928510 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2039615 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2064192 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1745472 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2016576 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2014273 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2039876 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2033989 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2039877 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2031686 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2071879 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2040656 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2034258 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2028118 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063703 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2034009 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1737561 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1778266 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2071643 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1875807 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2065763 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2040678 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1976429 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2064238 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2079598 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,170,000
2071151 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2033521 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1987953 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2072946 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,170,000
2039924 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1796212 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1796213 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1796218 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2033537 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2040203 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2033549 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2067091 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063768 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2034076 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2077340 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2052258 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063783 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2033845 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2071482 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1998021 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2044878 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1745102 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1745103 Intel Core i7-3770 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2031567 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2064337 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1745106 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1816530 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063069 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2081246 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1911519 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 750 GB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2071520 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2045161 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2039789 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2052589 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2045166 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2052590 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2034161 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1988085 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 1,0 TB 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
1876474 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2063102 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,170,000
2072832 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2081281 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2044961 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2080811 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2034223 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2013237 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2027829 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2087478 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2014270 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2035009 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2071873 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2071106 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2045252 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2088518 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2079305 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2064460 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2040663 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2067036 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1996645 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2081129 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2015858 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2080371 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2011256 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2052222 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2035073 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2063750 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2063751 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2073481 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2087561 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2003339 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2011276 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2016403 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2067093 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2004117 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2078871 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2080410 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2063771 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2034077 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2052257 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2052769 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2052264 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2071977 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2009513 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2065068 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2063789 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2045362 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2052276 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2085812 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2088116 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,226,000
2034107 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2044868 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2071237 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2045384 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2086090 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2086349 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1997776 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1997779 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2004180 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2085333 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2046683 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2085854 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2010337 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1997794 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2057699 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2071529 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2044906 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1997802 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2052847 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2010098 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2063860 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1996537 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2027771 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
2026236 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,226,000
1775616 Intel Core i7-2600 1x 32768 MB DDR3 (Kit 4x8 GB) 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2078721 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2078977 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2078998 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2063383 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2012194 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1778985 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2085171 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2014262 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2052158 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1999694 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2028110 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2087505 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,282,000
1997906 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2078546 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2063699 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2085717 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2077786 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2089052 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1778269 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2064234 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1698928 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2087537 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,282,000
1703539 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2015860 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2015862 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1695356 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2026628 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1737354 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1998223 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2016402 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2052249 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2028189 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2004127 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2064290 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2079914 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s فنلاند 2,282,000
2078636 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2004655 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2063793 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2078401 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2063811 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2015944 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2027724 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2086096 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2052306 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2044887 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1731820 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2002926 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
1783798 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2085367 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2071545 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2058491 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,282,000
2012177 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2026524 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2087454 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,393,000
2039594 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2080817 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2019392 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2027843 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2080596 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2070880 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2073961 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2063724 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2078828 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2087020 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2067062 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
1997432 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2067064 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2052219 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2065790 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2009476 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2009477 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2077320 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2067083 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2077327 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2009490 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2009492 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2051478 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2016406 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2028447 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 512 GB
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2009507 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
1968042 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2066603 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,393,000
1995958 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2031560 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
1995979 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2086098 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2085594 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2080731 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2064102 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2071527 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2051820 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
2039280 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,393,000
1859328 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2088200 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2088221 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2063665 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
1991221 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2052408 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2072128 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2088530 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s فنلاند 2,449,000
2085718 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2079330 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2034297 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2088570 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 240 GB 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2036105 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
1962898 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2004643 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2063540 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
1995959 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2086589 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2041023 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2053573 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 2,449,000
2086095 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2086381 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2086895 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
1996272 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
2039285 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,449,000
1910788 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2064395 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2063890 Intel Core i7-2600 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2087701 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,504,000
2052633 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2058523 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2064923 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2026033 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2062905 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2080065 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,504,000
2085185 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2063171 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2052167 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2063945 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2063698 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2034263 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2026074 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2077280 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,504,000
2034018 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2027370 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2044523 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2015865 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2086027 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1981587 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I210 NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s فنلاند 2,504,000
2009498 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2077338 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2009499 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2077339 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2063773 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2039967 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2078631 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2052272 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1848508 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2078909 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1764798 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2070721 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2080965 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1999306 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2063051 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2027727 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2053072 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2079701 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,504,000
2028762 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1996006 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2002922 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2043376 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2039546 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1996027 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
2086910 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,504,000
1982723 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2063115 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2016527 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2077457 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2063122 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2064153 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2085927 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2088238 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2085679 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2072371 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2080309 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,560,000
2035510 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2047286 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2072379 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2063173 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2063176 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
1708105 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2080342 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,560,000
2085463 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2086499 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2071919 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2079350 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2080900 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 2,560,000
1736325 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2053021 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2056609 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2070948 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2029747 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
1999813 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2070990 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2085877 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2027767 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,560,000
2063363 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2086148 Intel Core i7-6700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
1949703 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2067467 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2071565 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2063386 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2028579 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2088229 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2078759 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2040367 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2085182 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2082118 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2034265 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2085726 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2064759 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2052729 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2044540 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2039505 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2085332 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2052827 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2070747 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2086109 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2002920 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
2004218 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,616,000
1950207 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,616,000
1990155 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2039565 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2030349 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1999379 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1997847 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2000666 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2085402 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2039586 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2012209 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2064701 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2064449 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2078028 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2056276 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2052952 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2086494 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2033509 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2033512 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2070893 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1974925 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2085780 Intel Xeon E3-1275v5 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2078104 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2085540 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1959341 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1981358 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2087604 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,671,000
2026169 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2063042 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2072259 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1918406 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1995980 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1970132 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1995989 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2087897 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 2,671,000
2025950 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2063071 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2033650 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,671,000
2039802 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1962751 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,671,000
1683721 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2027538 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2085398 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2014264 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2085962 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1959510 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2055768 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2030181 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2026100 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2088565 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2070905 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2015866 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1985918 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2051461 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1974936 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1950114 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1927077 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2065070 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1882802 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2052789 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2070967 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2072249 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2051770 AMD Ryzen 7 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2085346 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2073572 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
2052844 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1991153 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,727,000
1990914 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2026246 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2063369 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2077450 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 2,783,000
2065689 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1997855 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2044711 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2085192 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2086473 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2034762 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2077520 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2086992 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2044759 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 240 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2051437 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2052973 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1851762 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1979778 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2034819 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2085766 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2054023 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2086286 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2063250 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2022554 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2051491 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2079147 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2035120 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2003123 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1778878 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1998271 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2070728 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
1983698 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2039764 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,783,000
2025987 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2071066 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2079013 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2026035 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2072121 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2070843 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2081083 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2019389 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1708094 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2071373 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2077526 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1729879 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2085471 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2031713 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2026089 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2027369 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2079098 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2070909 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2070910 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1968005 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2066823 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 2,894,000
2063498 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1720476 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2063772 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1985694 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1917343 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2056351 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2009517 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1848753 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2009530 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2077376 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2003140 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2070726 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2077387 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2015951 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2053840 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,894,000
2035922 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2040021 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2045142 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2070758 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2078190 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2064373 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
2028798 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,894,000
1982720 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
1990918 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2055952 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
1983790 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2034229 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2035509 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2077501 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2086986 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2073164 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,949,000
2052949 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2070888 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2075756 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2064244 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
1985923 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2004356 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2073477 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2016398 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2034321 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2063524 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
1887664 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
1997751 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2034111 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2087362 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 2,949,000
2044869 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2052829 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
1997805 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 2,949,000
2065679 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,005,000
2077459 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2064662 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2026265 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2052892 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
1979678 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2078000 Intel Core i7-7700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2078525 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2085186 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
1999430 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2064474 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2051427 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2077284 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2055795 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2064760 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2027392 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2067110 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2064814 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2040243 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2086835 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2009787 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2011324 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2071253 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2079190 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2073573 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
1859305 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2063855 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2063096 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,005,000
2080264 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,061,000
1992469 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2081304 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2030374 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,061,000
1949735 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2085183 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2026070 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2052197 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2034047 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2053008 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2064544 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
1974703 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2052015 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2047165 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,061,000
1995996 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2021616 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,061,000
2002947 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2063621 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2088217 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2064159 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2064967 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2073169 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,116,000
2051455 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2070911 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2051456 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2034830 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
1974677 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2056343 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2081176 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2061722 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2079910 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,116,000
2073778 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2079187 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2033624 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2043352 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2064862 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2086889 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2028271 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,116,000
2063105 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2047247 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2065431 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
1992748 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2077998 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2039865 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
1999678 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2066254 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,172,000
2080340 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,172,000
2087521 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,172,000
2086763 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2080368 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,172,000
2009497 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2070686 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2072484 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2004646 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2087348 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,172,000
2047927 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2085322 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2070987 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2080726 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2033628 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2080240 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,172,000
2047218 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,172,000
2070786 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
1686799 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2071837 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2040352 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2052384 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2060326 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2079018 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2019385 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2013760 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2072394 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2026834 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2051420 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2053473 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,228,000
2041702 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2070890 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
1927043 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2051474 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2009494 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2009763 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2053540 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,228,000
2066086 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,228,000
2063313 Intel Core i5-12500 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2070997 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
1657820 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2086364 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2063330 AMD Ryzen 7 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2025954 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2064616 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2080234 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,228,000
2063097 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,228,000
2063104 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2063111 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2072151 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2086266 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2027393 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2034823 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2064806 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2039727 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2063036 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,283,000
1715647 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2078400 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2070722 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2055143 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2043372 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2085358 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2002160 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2055667 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,283,000
2034179 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2078979 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2039595 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2072363 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2072650 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2064972 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2077787 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2072674 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2052965 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2071398 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2087582 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,339,000
2086817 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2028193 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2070946 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2035899 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,339,000
2064608 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
1990908 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,339,000
2047248 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2040343 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2071330 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2086960 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2056241 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2078004 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2026047 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2086720 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2065729 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2085188 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2071894 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2078295 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2077272 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,450,000
2079073 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2079334 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2051467 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2073484 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
1997996 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,450,000
2066605 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,450,000
2079408 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2035889 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
1878987 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2070733 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
1995988 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2057710 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2052851 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
1990899 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2079220 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2087412 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,450,000
1673718 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2057724 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,450,000
2063113 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
1949729 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2065699 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2030387 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2057786 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,506,000
2057792 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2053981 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 3,506,000
2077818 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2064766 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
1985931 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2070676 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2087067 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2073507 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,506,000
1997738 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2011322 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2063575 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2063336 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,506,000
2087421 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,506,000
2063622 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
1992714 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2087182 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2046479 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2063635 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2086194 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2077273 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,562,000
2044762 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2078571 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2086013 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2039441 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
2051477 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
1938862 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
1997743 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,562,000
1990912 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,617,000
1686784 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2045710 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2085144 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
1967913 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2046252 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2012469 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2045751 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2072404 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2046306 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2049925 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2072459 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2053777 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2079901 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2046116 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2067112 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2004403 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2066362 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
2064836 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2031561 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2043600 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 3,617,000
1914855 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2079230 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,617,000
2053637 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,673,000
2085390 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2023700 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2066236 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,673,000
2062921 Intel Xeon E3-1275V6 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,673,000
2085469 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2051180 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,673,000
2071412 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2087563 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,673,000
2088331 Intel Core i7-8700 3x 32768 MB DDR4 1x RAM 32768 MB DDR4 ECC 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,673,000
1992607 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2070706 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
1997750 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2009528 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
1983682 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2085329 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2031571 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2033630 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2012152 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,673,000
2085406 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2033967 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2086453 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2065467 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2064717 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2026079 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2087776 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 3,729,000
2015863 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2086533 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2051500 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 3,729,000
2085349 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
1996011 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2079223 Intel Core i7-6700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,729,000
2051345 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2064182 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2014269 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2065746 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2067838 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
1843583 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2041005 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2072245 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2087647 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,784,000
2086113 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2085110 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2045436 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,784,000
2078724 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2063116 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2072588 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2085920 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2078313 Intel Core i7-6700 1x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2072173 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2070904 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2004101 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2044827 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2047389 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2045360 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,840,000
2080183 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 3,840,000
2056071 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 3,896,000
2072580 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2045459 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2035477 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2049824 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2069802 Intel Xeon E3-1275V6 2x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2071866 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2040384 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2065474 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
1982787 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2088270 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2026842 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
1880930 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2071907 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
1964132 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2053223 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2059625 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2067563 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2067054 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2051440 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2067063 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2072444 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2086783 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2029749 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2040761 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2086585 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2063804 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 4x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2070717 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2078146 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2072515 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2052566 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2044889 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2044916 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2086903 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 3,951,000
2040072 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2065683 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
1998101 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2016579 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2085190 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2077516 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2023258 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2070892 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2071404 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
1985656 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
1965695 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2045314 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2087834 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,007,000
2072230 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2051501 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2086861 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2085330 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2058470 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,007,000
1991145 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2012139 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2011376 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2079224 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,007,000
2063107 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2056210 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2063140 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2063146 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,062,000
2026028 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2078769 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2085178 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2019390 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2077528 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2051423 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2015850 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
1985653 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
1774204 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2080642 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2004366 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2039476 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2033627 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2021598 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2057698 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2085366 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,062,000
2081295 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2086951 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2085416 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2073646 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2034482 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2064707 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
1991237 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2064966 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2044837 Intel Core i7-8700 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2064805 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2077615 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2065841 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
1995978 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2025953 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,118,000
2067717 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2066205 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2078752 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2071348 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2087754 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,174,000
2085195 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2065745 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2078041 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2077531 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2072932 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,174,000
2073197 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,174,000
2052976 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2027658 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2034348 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2087120 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
2039549 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,174,000
1949711 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,229,000
2079044 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,229,000
2072246 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,229,000
2079949 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,229,000
2043348 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,229,000
2080273 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,285,000
2086679 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,285,000
2040361 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,285,000
2064442 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,285,000
1988669 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,285,000
2077782 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,285,000
2087112 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB 1 Gbit/s آلمان 4,285,000
2028545 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,341,000
1992458 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,341,000
2072636 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,341,000
2064776 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,341,000
2056605 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,341,000
2086561 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,341,000
2009773 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,341,000
1996025 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,341,000
2045189 Intel Core i5-12500 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 4,396,000
2063144 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2072393 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2044531 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2064247 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2064005 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2053553 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,452,000
2070707 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2025907 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2070737 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2085842 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,452,000
2085382 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2046478 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2087188 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2087213 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2049854 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2026099 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2051462 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2080134 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,508,000
2070925 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2051475 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2072479 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2009533 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2072528 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2073046 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s فنلاند 4,508,000
2053113 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,508,000
2063120 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2080793 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,563,000
2085179 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2079062 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2051435 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2085229 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,563,000
2085750 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2009474 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2088341 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,563,000
2033840 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2064570 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2070723 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2047209 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,563,000
2053638 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,619,000
2041357 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,619,000
2085392 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2074644 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2077980 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2088246 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2046022 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,619,000
2028883 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
1996383 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2071912 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
1749877 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2066096 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2066616 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,619,000
2085562 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2071487 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2079430 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2039517 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
1996261 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2030565 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2087148 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,619,000
2016523 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2071569 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2039319 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2052685 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2086482 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2023273 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2064857 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,675,000
2088441 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,675,000
2065801 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,730,000
2080655 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,730,000
2070716 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,730,000
2002878 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,730,000
2086877 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,730,000
2031874 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2025990 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2065931 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,786,000
1996331 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,786,000
1950264 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2024039 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2034325 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2079127 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2033635 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2021610 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
2033912 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,786,000
1982735 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2066459 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
2066239 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
2030171 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2087802 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
2067352 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
2056615 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2078890 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 4,842,000
1872055 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
2072266 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
1874382 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2067162 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
2002916 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2085354 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2066930 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 4,842,000
1938419 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 4,842,000
2056461 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 4,897,000
2040083 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2028868 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2077313 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2051465 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
1765263 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 4,897,000
1979792 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2070677 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 4,897,000
2080176 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 4,897,000
2088133 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 4,897,000
2063307 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2071025 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2041338 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,897,000
2027847 Intel Core i5-12500 4x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 4,953,000
2053458 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2073174 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
1899351 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2066566 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
1741703 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2066575 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2064528 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 12,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 4,953,000
2064279 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 4,953,000
1728420 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
1951409 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2080448 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
1726420 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2066679 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 4,953,000
2065153 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2047243 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
1996301 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2023702 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2085408 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2085414 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2087215 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2087989 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,009,000
2077504 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2064977 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2034282 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2087031 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 4x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2067576 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2039191 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2071995 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2072511 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2066143 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,009,000
2073569 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2085347 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2087144 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,009,000
2065719 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,064,000
1987910 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,064,000
2011210 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2087004 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2079097 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2044543 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2009011 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2073549 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2033625 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2028260 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,064,000
2085394 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2063141 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2056493 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,120,000
2056247 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2052679 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2056264 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2057807 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2028153 Intel Core i5-12500 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2079123 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2087082 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2073554 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2087911 Intel Core i9-9900K 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,120,000
2072059 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,120,000
2044525 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2070903 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2070912 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2063748 AMD Ryzen 9 3900 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2065833 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 256 GB 1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2087085 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2070702 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 5,175,000
2048176 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2073544 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,175,000
2071524 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,175,000
2085184 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,231,000
2072160 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,231,000
2065042 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,231,000
2025908 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,231,000
2044675 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2064665 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,287,000
1988644 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2054212 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,287,000
2043467 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2063696 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2088277 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2009179 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2019692 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
1956984 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 3x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
1977998 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
1946261 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2049945 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2022815 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2087074 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 16,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2067113 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2079156 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2040770 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2085579 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,287,000
1947605 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2087654 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,287,000
1969133 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2043635 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
1805812 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2049023 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,287,000
2054149 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
1849378 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2034790 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,342,000
2072947 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 5,342,000
2022782 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2073478 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2071970 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
1996231 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
1874126 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2088401 Intel Xeon W-2145 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2063603 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2085375 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,342,000
2085140 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,398,000
2009187 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2055025 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2085493 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2065304 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2070688 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2087072 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2034865 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2048945 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2055871 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2088409 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2057725 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,398,000
2080318 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,454,000
2049876 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,454,000
2085130 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2051640 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2085697 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2088772 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2049863 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2024595 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2078149 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2064858 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2088416 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,509,000
2041327 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,509,000
2079990 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,509,000
2054135 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,509,000
1962758 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2057764 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,565,000
2051429 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2044528 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2067601 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2041292 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2063067 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2063093 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,565,000
2064896 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2031875 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2041100 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,621,000
2071364 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2072697 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise 1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2088395 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2041293 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2088404 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,621,000
2041314 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,621,000
2025992 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2045198 Intel Xeon E3-1275 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2081068 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,676,000
2072387 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
1657675 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2085201 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2044516 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2046109 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,676,000
2056349 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2025909 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2088138 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,676,000
2085348 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
2023405 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,676,000
1928448 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 5,732,000
2085410 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,732,000
1749566 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,732,000
2077521 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,732,000
2064833 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,732,000
1796308 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,732,000
2088429 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,732,000
2025977 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,732,000
2017795 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2078746 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2057783 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,788,000
2064697 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2072409 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2064998 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2034806 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2070906 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,788,000
1997748 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2064602 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,788,000
2085194 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,843,000
2009559 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 5,843,000
2088454 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 5,899,000
2011198 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2055519 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2067568 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2039688 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2027400 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2052267 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2054075 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2079167 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2031308 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 5,899,000
2071263 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2021609 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,899,000
2045448 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2049806 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2072671 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2056608 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2056357 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2072485 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2029742 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 5,955,000
2045230 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 6,010,000
2044513 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 6,010,000
2087136 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,010,000
2085218 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 6,066,000
2052740 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,066,000
2080243 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 6,066,000
1984515 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2031876 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2031378 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter 1 Gbit/s فنلاند 6,122,000
2072353 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2034812 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2056076 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,122,000
1968016 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2065823 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2039222 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2054107 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,122,000
1986037 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2088442 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2031867 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,122,000
2066273 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,177,000
2054248 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,177,000
2086511 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,177,000
1985430 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,177,000
2063044 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,177,000
2080247 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,177,000
2085387 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,233,000
2022836 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,233,000
2070772 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,233,000
2029050 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,233,000
2080063 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,288,000
2065476 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,288,000
2070854 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,288,000
2087097 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,288,000
2079431 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 6,288,000
1990913 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2067459 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2048522 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,344,000
2077451 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,344,000
2051658 Intel Core i7-7700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2085205 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2086253 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2071950 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2041262 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,344,000
2031692 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,400,000
2074577 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,400,000
2080267 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,455,000
2021909 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2051138 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
1970016 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2063026 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2073030 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,455,000
2086856 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2088400 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,455,000
1990883 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2079464 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
1993975 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2086905 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2057722 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,455,000
2056214 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,511,000
2051367 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,511,000
2088961 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2004229 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2086940 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2071583 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2063139 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2085197 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2077529 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2053325 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2004477 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,567,000
2040392 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2018398 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2080352 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,622,000
2034022 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2067581 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2054284 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2087829 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 6,622,000
2001078 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2054073 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 6,622,000
1950185 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2064376 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,622,000
2044161 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,678,000
2088219 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,678,000
2067270 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 6,678,000
1995079 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,678,000
2049865 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,678,000
2088013 Intel Core i5-12500 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 6,678,000
2088323 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,678,000
2065035 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,678,000
1988766 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,678,000
2024101 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,678,000
2046187 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 6,678,000
2072594 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,734,000
1970007 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,734,000
2055682 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2054148 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2054929 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2055477 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2080856 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2088537 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,789,000
1794406 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
1764727 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2034860 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2052034 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2085591 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2088414 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,789,000
1994465 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2044908 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2067447 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,789,000
2052893 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,845,000
2051360 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,845,000
2085174 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,845,000
2014281 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 6,845,000
2064995 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,845,000
2087803 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 6,845,000
2087889 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,845,000
1995999 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,845,000
2088511 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 6,901,000
2080327 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,901,000
2054299 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,901,000
2088417 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,901,000
2088962 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2087950 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 6,956,000
2057789 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2012486 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2015561 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2070874 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2067562 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2027397 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2070938 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2085312 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 6,956,000
2088398 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2054102 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2085362 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 6,956,000
2053697 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 7,012,000
2087759 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 7,012,000
2049874 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,012,000
2031192 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 7,012,000
2002856 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 7,012,000
1768881 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 7,012,000
2035012 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 7,068,000
2077508 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,068,000
2077514 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 7,068,000
2034808 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,068,000
2067343 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s فنلاند 7,068,000
2066070 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,068,000
2045876 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 7,068,000
2088439 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 7,068,000
2040077 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2051357 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2063148 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,123,000
1965612 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2051131 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2087745 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,123,000
2079046 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2015876 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
1960918 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2067417 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2057707 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2067703 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2067448 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 7,123,000
2034682 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,123,000
2049803 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,179,000
2045969 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 7,179,000
2077543 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 7,179,000
2077354 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,179,000
2019550 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD M.2 NVMe 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,179,000
2063117 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,235,000
2046034 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 7,235,000
2077541 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,235,000
2067837 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,235,000
2046625 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 7,235,000
2033669 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,290,000
2046539 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,290,000
2087762 Intel Core i7-8700 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,290,000
1998189 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,290,000
2043514 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 1 TB
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,290,000
2000228 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s آلمان 7,346,000
2046586 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,346,000
2086863 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,346,000
2086912 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2051355 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2088220 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2072625 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2005833 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,401,000
2064991 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2080626 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2045556 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2015875 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2086050 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2066622 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,401,000
2086855 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,401,000
2052811 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,401,000
1899306 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,457,000
2009511 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,457,000
2070701 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 7,457,000
1925941 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,513,000
2079065 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,513,000
2079476 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,513,000
2046255 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,568,000
2018400 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,568,000
1997938 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 7,568,000
2070908 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,568,000
2031513 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 7,568,000
2087846 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,568,000
2063052 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,568,000
2032348 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,568,000
2086919 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2057750 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2031897 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
1938465 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2085191 Intel Core i7-8700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2045523 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2080701 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2051788 Intel Xeon E5-1650V3 7x 32768 MB DDR4 1x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 4x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2088424 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 7,624,000
2004211 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,624,000
2085378 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,680,000
1696530 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 7,680,000
2051402 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,680,000
2070877 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,680,000
2067297 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 7,680,000
1856617 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,680,000
1807015 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,680,000
2023651 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,680,000
1923155 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 7,735,000
2063121 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2082114 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2079080 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2009207 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2080914 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 10x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2068642 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2088434 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,791,000
2028788 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2086908 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,791,000
2085215 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,847,000
2045586 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,847,000
2067660 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 7,847,000
2067421 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 7,847,000
2073640 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,902,000
1980972 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 7,902,000
2065755 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 7,902,000
2087805 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 7,902,000
1988018 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 7,902,000
2065371 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 7,902,000
2007565 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 7,958,000
2077502 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x SSD 480 GB Datacenter 3x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 7,958,000
2031247 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 7,958,000
2066623 AMD Ryzen 7 3700X 2x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 7,958,000
2030578 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 7,958,000
2045976 AMD EPYC 7401P 7x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 8,014,000
2054232 Intel Xeon W-2145 7x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,014,000
1985652 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,014,000
2066499 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,069,000
2055790 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,069,000
2034381 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,069,000
2045645 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,069,000
2056459 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,125,000
2086498 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,125,000
2062958 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1 Gbit/s آلمان 8,125,000
2087822 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 8,125,000
2080699 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,125,000
1962727 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 8,125,000
2087487 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 8,181,000
1979788 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,181,000
2080680 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 NIC 1 Gbit - Intel I210 1x SSD M.2 NVMe 2 TB
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 8,181,000
2088405 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,181,000
2088924 Intel Core i9-9900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 NVMe 2 TB
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,181,000
2080675 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,236,000
2078124 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,236,000
2033622 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,236,000
1938395 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,236,000
2080592 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 512 GB
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,292,000
2027361 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,292,000
2068086 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,292,000
2067623 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,292,000
2035649 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 8,292,000
2053851 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,292,000
2054111 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,292,000
2049763 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,292,000
1998162 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,348,000
2066130 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 8,348,000
2088941 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,348,000
2087464 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 8,403,000
2056313 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 8,403,000
2087055 Intel Core i9-9900K 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,403,000
2073247 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
1 Gbit/s فنلاند 8,403,000
2077348 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s فنلاند 8,403,000
2064821 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,403,000
2085083 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,403,000
1973502 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 8,403,000
2035921 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,459,000
2085089 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,459,000
2087404 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 8,459,000
2053412 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2044510 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2018401 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2067569 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2067578 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2077307 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2031536 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2086869 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2067690 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,514,000
2045545 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 8,570,000
2072532 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,570,000
2080639 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,626,000
2046612 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,626,000
2076564 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,626,000
2012349 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,626,000
2067166 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,626,000
2086906 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 8,626,000
2041353 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 8,681,000
2087483 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 8,681,000
2048334 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,681,000
2088407 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,681,000
2067418 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,681,000
2034688 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 8,737,000
2064670 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 6x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,737,000
2045526 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,737,000
2051798 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 8,737,000
2088431 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 8,737,000
2046231 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 8,793,000
2067571 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,793,000
2080670 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,793,000
2067627 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,793,000
2045898 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 6x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 8,793,000
2088426 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 8,793,000
2088436 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 8,793,000
2065742 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,848,000
2040530 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,848,000
2067432 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 8,848,000
2056206 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,960,000
2027629 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,960,000
2041722 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 8,960,000
1967773 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 8,960,000
2087084 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 8,960,000
2051424 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,015,000
2085228 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 9,015,000
2004362 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,015,000
1916566 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 8x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 9,015,000
2070695 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 9,015,000
2085413 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,127,000
2066268 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 9,127,000
2085216 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 9,127,000
2040955 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,182,000
2054142 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 9,182,000
2057730 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,238,000
2053701 AMD Ryzen 7 3700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 9,238,000
2073195 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 9,238,000
2053263 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,238,000
2070740 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
1 Gbit/s آلمان 9,238,000
2058459 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 1 Gbit/s آلمان 9,238,000
1955669 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,349,000
1950116 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,349,000
2072908 Intel Core i9-12900K 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-V 1 Gbit/s فنلاند 9,405,000
2065791 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 9,405,000
2067227 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 9,461,000
2085704 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,461,000
2077538 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,461,000
2066149 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 9,461,000
2088223 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,516,000
2085729 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,516,000
2067574 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,516,000
2047238 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,572,000
1911328 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 9,572,000
2034813 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
1 Gbit/s آلمان 9,683,000
2067621 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 9,683,000
2087695 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 9,739,000
2073643 Intel Xeon W-2145 7x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,739,000
2052666 AMD EPYC 7401P 10x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 9,739,000
2085211 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 9,739,000
1856621 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 9,739,000
2067573 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,739,000
1804914 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 9,794,000
2071430 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,794,000
2070927 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,794,000
2067620 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
2x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 9,794,000
2064573 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 9,794,000
2067148 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 9,794,000
2041063 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 9,794,000
1938420 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,794,000
2087216 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 9,850,000
1978048 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 9,850,000
1991159 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 9,850,000
2053650 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 250 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 9,906,000
2053032 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 9,906,000
2044723 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 10,073,000
1949774 Intel Xeon E5-1650V2 7x 16384 MB DDR3 1x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 10,073,000
2055514 Intel XEON E-2276G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 10,128,000
1925772 Intel XEON E-2176G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 10,128,000
2055834 Intel XEON E-2276G 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 10,128,000
2045657 Intel XEON E-2276G 2x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 10,128,000
2055134 Intel XEON E-2176G 4x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s آلمان 10,128,000
2086939 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 10,184,000
2088508 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 10,184,000
2085208 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s فنلاند 10,184,000
2088397 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,240,000
2009471 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 10,295,000
2054175 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 4x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,351,000
2039431 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 10,407,000
2077357 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 10,407,000
1998004 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 10,407,000
1774522 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 10,407,000
2086032 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 10,462,000
2085080 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
1x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,462,000
1988020 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 6x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 10,518,000
2072823 Intel XEON E-2176G 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1 Gbit/s فنلاند 10,574,000
2088446 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,685,000
2085389 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,740,000
2055969 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 10,796,000
2045748 AMD Ryzen 9 3900 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 10,796,000
1938501 AMD EPYC 7401P 7x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 10,796,000
2087773 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 10,796,000
2065080 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 6x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 10,796,000
2087440 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 10,852,000
2056042 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 10,852,000
2067411 Intel Xeon W-2145 5x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 10,852,000
2087484 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 10,907,000
2087786 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 10x HDD 16,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 10,907,000
2066083 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s فنلاند 10,907,000
2057736 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 10,963,000
1823965 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 10,963,000
2088413 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 16,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 11,019,000
2072163 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,074,000
2077627 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 11,074,000
2088423 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 11,074,000
2063003 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,186,000
2080644 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s آلمان 11,241,000
1962726 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 11,241,000
2085409 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,297,000
2088389 AMD Ryzen 9 5950X 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 11,353,000
2085223 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1 Gbit/s آلمان 11,408,000
2046611 Intel Xeon W-2145 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1 Gbit/s فنلاند 11,408,000
2063133 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1 Gbit/s آلمان 11,464,000
2072343 AMD EPYC 7401P 16x 32768 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 11,631,000
2071344 AMD EPYC 7401P 16x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 11,631,000
2011212 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 11,631,000
2009165 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 10 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1 Gbit/s آلمان 11,631,000
2087430 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s فنلاند 11,798,000
2064692 AMD Ryzen 7 3700X 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 16,0 TB Enterprise 3x SSD M.2 NVMe 1 TB
1x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,798,000
2086967 AMD EPYC 7401P 5x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1 Gbit/s آلمان 11,798,000
2088408 Intel Xeon W-2245 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s آلمان 11,853,000
1861622 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 256 GB 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1 Gbit/s آلمان 11,909,000
1987901 Intel Xeon W-2145 4x 32768 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1 Gbit/s فنلاند 12,020,000
2088406 Intel Xeon W-2145 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 3,84 TB