ثبت و خرید انواع پسوندهای دامنه

بعد از انتخاب نام دامنه با یکی از پسوندهای دلخواه، با استفاده از جست و جو گر آنلاین وب سایت پویان آی تی می توانید آزاد بودن دامنه مورد نظر خود را بررسی کنید. پس از بررسی در صورت آزاد بودن، به آسانی می‌توانید دامنه مورد نظر خود را با پایین ترین قیمت ثبت کنید. با ثبت و تمدید دامنه در پویان آی تی دیگر دغدغه ای برای حفظ و نگهداری دامین خود نداشته باشید.

ثبت دامنه

 • پرطرفدارترین پسوندها :

 • 509,000 تومان

  com.

 • 672,000 تومان

  net.

 • 453,000 تومان

  org.

 • 50,000 تومان

  ir.

قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟

پسوند ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه
.COM * 509,000 تومان 605,000 تومان 605,000 تومان
.ORG * 453,000 تومان 624,000 تومان 624,000 تومان
.NET * 672,000 تومان 727,000 تومان 727,000 تومان
.CO * 599,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.IR 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.INFO 208,000 تومان 960,000 تومان 960,000 تومان
.ME 337,000 تومان 908,000 تومان 908,000 تومان
.IO 2,109,000 تومان 2,494,000 تومان 2,494,000 تومان
.LINK 272,000 تومان 272,000 تومان 272,000 تومان
.CLICK 84,000 تومان 605,000 تومان 605,000 تومان
.HELP 135,000 تومان 1,476,000 تومان 1,476,000 تومان
.GLOBAL 1,280,000 تومان 3,778,000 تومان 3,778,000 تومان
.BIZ 329,000 تومان 887,000 تومان 887,000 تومان
.US 167,000 تومان 425,000 تومان 425,000 تومان
.UK 334,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.RU 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.DE 215,000 تومان 279,000 تومان 279,000 تومان
.CN 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
.XYZ 105,000 تومان 663,000 تومان 663,000 تومان
.CLUB 269,000 تومان 724,000 تومان 724,000 تومان
.SCIENCE 415,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان
.TOP 118,000 تومان 281,000 تومان 281,000 تومان
.NAME 460,000 تومان 499,000 تومان 499,000 تومان
.PRO 162,000 تومان 1,088,000 تومان 1,088,000 تومان
.GURU 162,000 تومان 1,752,000 تومان 1,752,000 تومان
.PHOTOGRAPHY 482,000 تومان 1,266,000 تومان 1,266,000 تومان
.EMAIL 279,000 تومان 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان
.LONDON 855,000 تومان 1,694,000 تومان 1,694,000 تومان
.ROCKS 337,000 تومان 855,000 تومان 855,000 تومان
.NYC 1,350,000 تومان 1,407,000 تومان 1,407,000 تومان
.WANG 573,000 تومان 573,000 تومان 573,000 تومان
.ONE 138,000 تومان 492,000 تومان 492,000 تومان
.VIDEO 482,000 تومان 1,574,000 تومان 1,574,000 تومان
.DESIGN 611,000 تومان 2,264,000 تومان 2,264,000 تومان
.BERLIN 2,755,000 تومان 2,720,000 تومان 2,720,000 تومان
.TIPS 482,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.SOLUTIONS 183,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.COMPANY 251,000 تومان 650,000 تومان 650,000 تومان
.TODAY 162,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.PARTY 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.WEBSITE 110,000 تومان 1,152,000 تومان 1,152,000 تومان
.MX 745,000 تومان 1,565,000 تومان 1,565,000 تومان
.MOBI 201,000 تومان 1,418,000 تومان 1,418,000 تومان
.PT 774,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.NZ 1,068,000 تومان 832,000 تومان 832,000 تومان
.NL 340,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.ASIA 165,000 تومان 674,000 تومان 674,000 تومان
.EU 151,000 تومان 324,000 تومان 324,000 تومان
.FR 371,000 تومان 425,000 تومان 425,000 تومان
.IT 431,000 تومان 425,000 تومان 425,000 تومان
.PL 308,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.CA 370,000 تومان 608,000 تومان 608,000 تومان
.CH 338,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.ES 421,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.BE 340,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
.JP 1,454,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.IN 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان
.FLOWERS 5,707,000 تومان 1,330,000 تومان 1,330,000 تومان
.EXPERT 395,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.SPACE 108,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.PUB 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.TOKYO 674,000 تومان 608,000 تومان 608,000 تومان
.PROPERTY 183,000 تومان 6,257,000 تومان 6,257,000 تومان
.WORK 148,000 تومان 417,000 تومان 417,000 تومان
.NINJA 482,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.SE 958,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.DK 716,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.AT 691,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.KR 1,408,000 تومان 1,408,000 تومان 1,408,000 تومان
.CZ 563,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.NU 1,088,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.UA 2,336,000 تومان 2,336,000 تومان 2,336,000 تومان
.TW 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.WEBCAM 662,000 تومان 662,000 تومان 662,000 تومان
.ADULT 1,303,000 تومان 4,800,000 تومان 4,800,000 تومان
.AERO 2,528,000 تومان 2,081,000 تومان 2,081,000 تومان
.JOBS 6,746,000 تومان 6,052,000 تومان 6,052,000 تومان
.SI 733,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.LV 716,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.HR 4,976,000 تومان 5,034,000 تومان 5,034,000 تومان
.RED 482,000 تومان 983,000 تومان 983,000 تومان
.CASA 428,000 تومان 447,000 تومان 447,000 تومان
.AUDIO 5,522,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.AGENCY 183,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.LIFE 133,000 تومان 1,560,000 تومان 1,560,000 تومان
.MOSCOW 482,000 تومان 524,000 تومان 524,000 تومان
.DIRECTORY 191,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.SERVICES 242,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.BAYERN 1,608,000 تومان 1,697,000 تومان 1,697,000 تومان
.VEGAS 1,086,000 تومان 2,666,000 تومان 2,666,000 تومان
.CITY 279,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.DIGITAL 162,000 تومان 1,752,000 تومان 1,752,000 تومان
.MELBOURNE 2,848,000 تومان 2,848,000 تومان 2,848,000 تومان
.BAND 800,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.SCHOOL 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.WORLD 133,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.MARKET 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.PARIS 1,034,000 تومان 2,177,000 تومان 2,177,000 تومان
.CC 279,000 تومان 512,000 تومان 512,000 تومان
.HOST 299,000 تومان 4,095,000 تومان 4,095,000 تومان
.ONLINE 108,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.SITE 108,000 تومان 1,524,000 تومان 1,524,000 تومان
.TECH 136,000 تومان 2,584,000 تومان 2,584,000 تومان
.TV 1,601,000 تومان 1,601,000 تومان 1,601,000 تومان
.INK 148,000 تومان 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان
.PRESS 232,000 تومان 3,160,000 تومان 3,160,000 تومان
.WIKI 148,000 تومان 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان
.ACADEMY 800,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.ACTOR 640,000 تومان 1,880,000 تومان 1,880,000 تومان
.ASSOCIATES 704,000 تومان 1,688,000 تومان 1,688,000 تومان
.AUCTION 191,000 تومان 1,483,000 تومان 1,483,000 تومان
.BAR 125,000 تومان 3,222,000 تومان 3,222,000 تومان
.BARGAINS 482,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.BID 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.BIKE 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.BOUTIQUE 191,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.CAFE 337,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.CAPITAL 482,000 تومان 2,968,000 تومان 2,968,000 تومان
.CARE 701,000 تومان 1,752,000 تومان 1,752,000 تومان
.CASH 640,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.CASINO 357,000 تومان 6,714,000 تومان 6,714,000 تومان
.CENTER 395,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.CHAT 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.CHEAP 337,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.CHURCH 492,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.COACH 640,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.CODES 279,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.COFFEE 516,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.COMPUTER 640,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.CONSULTING 864,000 تومان 1,920,000 تومان 1,920,000 تومان
.CONTRACTORS 337,000 تومان 1,483,000 تومان 1,483,000 تومان
.COOL 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.COUPONS 279,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.CREDIT 395,000 تومان 4,677,000 تومان 4,677,000 تومان
.DANCE 576,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.DATE 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.DATING 960,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.DIRECT 640,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.DISCOUNT 279,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.DOG 337,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.DOMAINS 640,000 تومان 1,728,000 تومان 1,728,000 تومان
.DOWNLOAD 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.ENERGY 608,000 تومان 4,677,000 تومان 4,677,000 تومان
.ENGINEER 308,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.ENGINEERING 768,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.ENTERPRISES 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.ESTATE 371,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.EVENTS 666,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.EXCHANGE 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.EXPRESS 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.FARM 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.FINANCE 640,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.FINANCIAL 640,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.FITNESS 308,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.FLIGHTS 1,280,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.FORSALE 640,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.FOUNDATION 241,000 تومان 1,355,000 تومان 1,355,000 تومان
.FUND 640,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.GALLERY 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.GOLD 337,000 تومان 4,677,000 تومان 4,677,000 تومان
.GOLF 279,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.HAUS 640,000 تومان 1,399,000 تومان 1,399,000 تومان
.HOUSE 482,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.INSTITUTE 337,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.INTERNATIONAL 434,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.INVESTMENTS 640,000 تومان 4,946,000 تومان 4,946,000 تومان
.IRISH 337,000 تومان 919,000 تومان 919,000 تومان
.KITCHEN 640,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.LAND 640,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.LIVE 162,000 تومان 1,367,000 تومان 1,367,000 تومان
.LOAN 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.LOVE 559,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.MANAGEMENT 482,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.MARKETING 369,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.MEDIA 357,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.MODA 640,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.MONEY 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.NETWORK 201,000 تومان 1,399,000 تومان 1,399,000 تومان
.NEWS 434,000 تومان 1,367,000 تومان 1,367,000 تومان
.PARTNERS 800,000 تومان 2,968,000 تومان 2,968,000 تومان
.PARTS 560,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.PHOTOS 428,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.PIZZA 640,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.PLUS 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.PRODUCTIONS 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.PROPERTIES 371,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.RECIPES 381,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.RENT 118,000 تومان 2,880,000 تومان 2,880,000 تومان
.RENTALS 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.REPAIR 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.REPORT 337,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.REST 125,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.RESTAURANT 640,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.REVIEW 415,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان
.REVIEWS 279,000 تومان 1,471,000 تومان 1,471,000 تومان
.SALE 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.SHOES 1,280,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.SHOW 434,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.SINGLES 337,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.SOCIAL 358,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.STUDIO 645,000 تومان 1,560,000 تومان 1,560,000 تومان
.STYLE 832,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.SUPPORT 279,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.SYSTEMS 576,000 تومان 1,367,000 تومان 1,367,000 تومان
.TAX 482,000 تومان 2,968,000 تومان 2,968,000 تومان
.TEAM 201,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.TECHNOLOGY 395,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.TOOLS 395,000 تومان 1,483,000 تومان 1,483,000 تومان
.TOURS 371,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.TOWN 337,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.TOYS 640,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.TRADE 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.TRAINING 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.UNIVERSITY 640,000 تومان 2,584,000 تومان 2,584,000 تومان
.VENTURES 640,000 تومان 2,443,000 تومان 2,443,000 تومان
.VISION 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.WATCH 337,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.WINE 337,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.WORKS 308,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.WTF 148,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.ZONE 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.ACCOUNTANT 1,302,000 تومان 1,302,000 تومان 1,302,000 تومان
.BUILDERS 279,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.BUSINESS 162,000 تومان 599,000 تومان 599,000 تومان
.CAB 640,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.CAMERA 482,000 تومان 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان
.CAMP 279,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.CARDS 279,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.CAREERS 1,600,000 تومان 2,968,000 تومان 2,968,000 تومان
.CATERING 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.CLEANING 2,712,000 تومان 2,688,000 تومان 2,688,000 تومان
.CLINIC 640,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.CLOTHING 800,000 تومان 1,483,000 تومان 1,483,000 تومان
.COMMUNITY 960,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.CONDOS 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.CONSTRUCTION 512,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.CREDITCARD 337,000 تومان 6,936,000 تومان 6,936,000 تومان
.CRICKET 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.CRUISES 482,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.DEALS 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.DELIVERY 308,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.DEMOCRAT 337,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.DENTAL 2,904,000 تومان 2,904,000 تومان 2,904,000 تومان
.DIAMONDS 2,444,000 تومان 2,444,000 تومان 2,444,000 تومان
.EDUCATION 896,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.EQUIPMENT 640,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.EXPOSED 907,000 تومان 907,000 تومان 907,000 تومان
.FAIL 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.FAITH 415,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان
.FAMILY 640,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.FANS 540,000 تومان 530,000 تومان 530,000 تومان
.FLORIST 482,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.FOOTBALL 640,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.FURNITURE 800,000 تومان 3,020,000 تومان 3,020,000 تومان
.FUTBOL 599,000 تومان 599,000 تومان 599,000 تومان
.FYI 162,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان
.GAMES 640,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.GIFTS 337,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.GIVES 241,000 تومان 1,355,000 تومان 1,355,000 تومان
.GLASS 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.GRAPHICS 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.GRATIS 907,000 تومان 907,000 تومان 907,000 تومان
.GRIPE 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.GROUP 366,000 تومان 919,000 تومان 919,000 تومان
.GUIDE 704,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.HEALTHCARE 960,000 تومان 2,968,000 تومان 2,968,000 تومان
.HOLDINGS 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.HOLIDAY 337,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.IMMO 337,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.IMMOBILIEN 482,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.INDUSTRIES 560,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.INSURE 640,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.KAUFEN 337,000 تومان 1,496,000 تومان 1,496,000 تومان
.LAWYER 2,519,000 تومان 2,285,000 تومان 2,285,000 تومان
.LEASE 482,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.LEGAL 337,000 تومان 2,904,000 تومان 2,904,000 تومان
.LIGHTING 482,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.LIMITED 482,000 تومان 1,483,000 تومان 1,483,000 تومان
.LIMO 640,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.LOANS 640,000 تومان 4,677,000 تومان 4,677,000 تومان
.MAISON 640,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.MBA 640,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.MORTGAGE 482,000 تومان 2,584,000 تومان 2,584,000 تومان
.PICTURES 337,000 تومان 599,000 تومان 599,000 تومان
.PLUMBING 482,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.RACING 415,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان
.REISEN 279,000 تومان 907,000 تومان 907,000 تومان
.REPUBLICAN 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.RIP 279,000 تومان 983,000 تومان 983,000 تومان
.RUN 191,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.SARL 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.SHOPPING 482,000 تومان 1,483,000 تومان 1,483,000 تومان
.SOFTWARE 640,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.SOLAR 337,000 تومان 2,584,000 تومان 2,584,000 تومان
.STORE 108,000 تومان 2,584,000 تومان 2,584,000 تومان
.SUPPLIES 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.SUPPLY 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.SURGERY 2,278,000 تومان 2,278,000 تومان 2,278,000 تومان
.TAXI 482,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.TENNIS 2,587,000 تومان 2,776,000 تومان 2,776,000 تومان
.THEATER 640,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.TIENDA 337,000 تومان 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان
.VACATIONS 337,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.VET 1,752,000 تومان 1,752,000 تومان 1,752,000 تومان
.VIAJES 2,251,000 تومان 2,251,000 تومان 2,251,000 تومان
.VILLAS 640,000 تومان 2,278,000 تومان 2,278,000 تومان
.VOYAGE 337,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.WIN 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.ACCOUNTANTS 960,000 تومان 4,677,000 تومان 4,677,000 تومان
.ARMY 640,000 تومان 1,660,000 تومان 1,660,000 تومان
.ATTORNEY 2,519,000 تومان 2,285,000 تومان 2,285,000 تومان
.BEER 360,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.BINGO 482,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.BLACK 640,000 تومان 2,744,000 تومان 2,744,000 تومان
.BLACKFRIDAY 6,314,000 تومان 6,257,000 تومان 6,257,000 تومان
.BLUE 704,000 تومان 983,000 تومان 983,000 تومان
.BUZZ 86,000 تومان 1,593,000 تومان 1,593,000 تومان
.CHRISTMAS 118,000 تومان 1,990,000 تومان 1,990,000 تومان
.CLOUD 221,000 تومان 825,000 تومان 825,000 تومان
.COLLEGE 118,000 تومان 2,880,000 تومان 2,880,000 تومان
.COOKING 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.DEGREE 482,000 تومان 2,059,000 تومان 2,059,000 تومان
.DENTIST 2,519,000 تومان 2,285,000 تومان 2,285,000 تومان
.DIET 5,528,000 تومان 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان
.FASHION 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.FISH 640,000 تومان 1,816,000 تومان 1,816,000 تومان
.FISHING 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.FIT 148,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.FUN 102,000 تومان 1,332,000 تومان 1,332,000 تومان
.GARDEN 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.GIFT 939,000 تومان 926,000 تومان 926,000 تومان
.HOCKEY 482,000 تومان 2,456,000 تومان 2,456,000 تومان
.HORSE 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.HOSTING 18,301,000 تومان 18,301,000 تومان 18,301,000 تومان
.JEWELRY 395,000 تومان 2,712,000 تومان 2,712,000 تومان
.LA 1,791,000 تومان 1,750,000 تومان 1,750,000 تومان
.LGBT 640,000 تومان 2,400,000 تومان 2,400,000 تومان
.LOL 118,000 تومان 1,333,000 تومان 1,333,000 تومان
.MEMORIAL 2,284,000 تومان 2,284,000 تومان 2,284,000 تومان
.MEN 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.MOVIE 1,600,000 تومان 12,825,000 تومان 12,825,000 تومان
.PHOTO 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان
.PICS 118,000 تومان 1,333,000 تومان 1,333,000 تومان
.PINK 482,000 تومان 960,000 تومان 960,000 تومان
.RODEO 359,000 تومان 359,000 تومان 359,000 تومان
.SCHULE 569,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.SHOP 84,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.SOCCER 640,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.SURF 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.TATTOO 170,000 تومان 1,999,000 تومان 1,999,000 تومان
.VODKA 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.WEDDING 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.WS 395,000 تومان 1,339,000 تومان 1,339,000 تومان
.YOGA 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.AIRFORCE 1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 1,660,000 تومان
.APARTMENTS 640,000 تومان 2,584,000 تومان 2,584,000 تومان
.ART 178,000 تومان 856,000 تومان 856,000 تومان
.BEST 104,000 تومان 1,010,000 تومان 1,010,000 تومان
.BLOG 201,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.DEV 481,000 تومان 663,000 تومان 663,000 تومان
.EARTH 434,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
.FM 4,247,000 تومان 4,364,000 تومان 4,364,000 تومان
.GREEN 337,000 تومان 3,367,000 تومان 3,367,000 تومان
.GUITARS 5,528,000 تومان 6,257,000 تومان 6,257,000 تومان
.HIPHOP 935,000 تومان 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان
.JETZT 337,000 تومان 907,000 تومان 907,000 تومان
.LTD 242,000 تومان 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان
.MENU 1,772,000 تومان 1,757,000 تومان 1,757,000 تومان
.NAVY 395,000 تومان 1,382,000 تومان 1,382,000 تومان
.REHAB 482,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.SKI 1,280,000 تومان 2,715,000 تومان 2,715,000 تومان
.STREAM 253,000 تومان 253,000 تومان 253,000 تومان
.VIN 337,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.APP 337,000 تومان 768,000 تومان 768,000 تومان
.BABY 118,000 تومان 3,305,000 تومان 3,305,000 تومان
.BUILD 1,663,000 تومان 1,663,000 تومان 1,663,000 تومان
.DESI 804,000 تومان 804,000 تومان 804,000 تومان
.GMBH 512,000 تومان 1,624,000 تومان 1,624,000 تومان
.HOW 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان 1,303,000 تومان
.JUEGOS 18,301,000 تومان 18,301,000 تومان 18,301,000 تومان
.KIM 337,000 تومان 983,000 تومان 983,000 تومان
.MIAMI 791,000 تومان 791,000 تومان 791,000 تومان
.SOY 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان 1,175,000 تومان
.TEL 673,000 تومان 640,000 تومان 640,000 تومان
.TIRES 395,000 تومان 4,364,000 تومان 4,364,000 تومان
.VIP 269,000 تومان 416,000 تومان 416,000 تومان
.VOTE 337,000 تومان 3,881,000 تومان 3,881,000 تومان
.VOTO 337,000 تومان 3,539,000 تومان 3,539,000 تومان
.BZ 1,081,000 تومان 1,081,000 تومان 1,081,000 تومان
.COUNTRY 1,664,000 تومان 1,664,000 تومان 1,664,000 تومان
.DOCTOR 640,000 تومان 4,899,000 تومان 4,899,000 تومان
.KIWI 1,465,000 تومان 1,120,000 تومان 1,120,000 تومان
.MOE 839,000 تومان 863,000 تومان 863,000 تومان
.NAGOYA 674,000 تومان 512,000 تومان 512,000 تومان
.PET 482,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.POKER 482,000 تومان 2,873,000 تومان 2,873,000 تومان
.REISE 1,321,000 تومان 4,142,000 تومان 4,142,000 تومان
.SALON 482,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.UNO 110,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
.AC 1,657,000 تومان 1,657,000 تومان 1,657,000 تومان
.BIO 337,000 تومان 3,485,000 تومان 3,485,000 تومان
.CEO 587,000 تومان 4,386,000 تومان 4,386,000 تومان
.GAME 17,100,000 تومان 18,320,000 تومان 18,320,000 تومان
.HOSPITAL 1,112,000 تومان 2,648,000 تومان 2,648,000 تومان
.LUXURY 844,000 تومان 1,597,000 تومان 1,597,000 تومان
.MOM 118,000 تومان 1,663,000 تومان 1,663,000 تومان
.MONSTER 118,000 تومان 599,000 تومان 599,000 تومان
.OBSERVER 599,000 تومان 599,000 تومان 599,000 تومان
.PROMO 640,000 تومان 1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
.PW 279,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
.REALTY 16,608,000 تومان 16,608,000 تومان 16,608,000 تومان
.TUBE 854,000 تومان 1,437,000 تومان 1,437,000 تومان
.AM 1,574,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.COURSES 1,668,000 تومان 1,668,000 تومان 1,668,000 تومان
.CYMRU 650,000 تومان 650,000 تومان 650,000 تومان
.FILM 4,132,000 تومان 3,929,000 تومان 3,929,000 تومان
.ICU 157,000 تومان 513,000 تومان 513,000 تومان
.PAGE 535,000 تومان 535,000 تومان 535,000 تومان
.SECURITY 108,414,000 تومان 116,700,000 تومان 116,700,000 تومان
.STUDY 1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 1,660,000 تومان
.SUCKS 6,131,000 تومان 12,626,000 تومان 12,626,000 تومان
.THEATRE 4,295,000 تومان 4,295,000 تومان 4,295,000 تومان
.YOKOHAMA 674,000 تومان 512,000 تومان 512,000 تومان
.ARCHI 800,000 تومان 3,881,000 تومان 3,881,000 تومان
.FEEDBACK 417,000 تومان 349,000 تومان 349,000 تومان
.OKINAWA 505,000 تومان 505,000 تومان 505,000 تومان
.PROTECTION 108,414,000 تومان 119,018,000 تومان 119,018,000 تومان
.QUEBEC 1,728,000 تومان 1,312,000 تومان 1,312,000 تومان
.SH 1,982,000 تومان 1,982,000 تومان 1,982,000 تومان
.SHIKSHA 640,000 تومان 865,000 تومان 865,000 تومان
.TICKETS 19,275,000 تومان 21,288,000 تومان 21,288,000 تومان
.VC 1,657,000 تومان 1,657,000 تومان 1,657,000 تومان
.AUTO 108,414,000 تومان 120,196,000 تومان 120,196,000 تومان
.BET 482,000 تومان 1,111,000 تومان 1,111,000 تومان
.CAR 108,414,000 تومان 120,196,000 تومان 120,196,000 تومان
.CARS 108,414,000 تومان 120,196,000 تومان 120,196,000 تومان
.CHARITY 220,000 تومان 1,355,000 تومان 1,355,000 تومان
.HEALTH 674,000 تومان 3,222,000 تومان 3,222,000 تومان
.INC 15,305,000 تومان 119,543,000 تومان 119,543,000 تومان
.LI 352,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.LTDA 337,000 تومان 1,949,000 تومان 1,949,000 تومان
.ORGANIC 640,000 تومان 3,601,000 تومان 3,601,000 تومان
.PLACE 909,000 تومان 919,000 تومان 919,000 تومان
.TRAVEL 1,280,000 تومان 5,670,000 تومان 5,670,000 تومان
.WALES 650,000 تومان 650,000 تومان 650,000 تومان
.BOSTON 640,000 تومان 639,000 تومان 639,000 تومان
.COLOGNE 768,000 تومان 800,000 تومان 800,000 تومان
.CX 960,000 تومان 1,152,000 تومان 1,152,000 تومان
.FAN 395,000 تومان 2,319,000 تومان 2,319,000 تومان
.HAMBURG 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان
.HOMES 118,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.KOELN 800,000 تومان 800,000 تومان 800,000 تومان
.LAW 4,806,000 تومان 4,760,000 تومان 4,760,000 تومان
.LLC 337,000 تومان 1,721,000 تومان 1,721,000 تومان
.ONL 398,000 تومان 800,000 تومان 800,000 تومان
.OOO 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان
.PH 2,976,000 تومان 1,526,000 تومان 1,526,000 تومان
.SRL 1,749,000 تومان 1,749,000 تومان 1,749,000 تومان
.STORAGE 27,364,000 تومان 29,390,000 تومان 29,390,000 تومان
.AG 4,824,000 تومان 4,772,000 تومان 4,772,000 تومان
.AUTOS 118,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.CAM 144,000 تومان 573,000 تومان 573,000 تومان
.CM 4,504,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.ECO 3,605,000 تومان 3,579,000 تومان 3,579,000 تومان
.HIV 11,032,000 تومان 10,854,000 تومان 10,854,000 تومان
.OSAKA 1,687,000 تومان 1,708,000 تومان 1,708,000 تومان
.PHYSIO 4,277,000 تومان 3,929,000 تومان 3,929,000 تومان
.QPON 960,000 تومان 960,000 تومان 960,000 تومان
.RUHR 1,410,000 تومان 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان
.SAARLAND 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان 1,239,000 تومان
.SC 4,103,000 تومان 5,063,000 تومان 5,063,000 تومان
.SG 1,825,000 تومان 1,825,000 تومان 1,825,000 تومان
.SYDNEY 2,848,000 تومان 2,848,000 تومان 2,848,000 تومان
.VG 512,000 تومان 576,000 تومان 576,000 تومان
.WIEN 1,958,000 تومان 2,048,000 تومان 2,048,000 تومان
.AE 2,080,000 تومان 2,177,000 تومان 2,177,000 تومان
.BARCELONA 1,677,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.BOATS 118,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.BZH 1,368,000 تومان 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان
.FO 3,193,000 تومان 2,978,000 تومان 2,978,000 تومان
.GG 3,081,000 تومان 3,081,000 تومان 3,081,000 تومان
.GS 1,581,000 تومان 2,048,000 تومان 2,048,000 تومان
.IS 2,842,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.LT 367,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.NO 684,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.RICH 7,124,000 تومان 102,287,000 تومان 102,287,000 تومان
.SCOT 1,600,000 تومان 1,825,000 تومان 1,825,000 تومان
.VOTING 4,304,000 تومان 4,304,000 تومان 4,304,000 تومان
.YACHTS 118,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.ABOGADO 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان 1,337,000 تومان
.AI 4,306,000 تومان 4,750,000 تومان 4,750,000 تومان
.ALSACE 2,176,000 تومان 2,241,000 تومان 2,241,000 تومان
.AMSTERDAM 2,048,000 تومان 1,889,000 تومان 1,889,000 تومان
.BRUSSELS 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان
.CAPETOWN 357,000 تومان 357,000 تومان 357,000 تومان
.CL 738,000 تومان 738,000 تومان 738,000 تومان
.COOP 4,626,000 تومان 4,161,000 تومان 4,161,000 تومان
.DURBAN 357,000 تومان 357,000 تومان 357,000 تومان
.HK 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان 1,280,000 تومان
.ID 1,209,000 تومان 1,209,000 تومان 1,209,000 تومان
.IM 640,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.IST 960,000 تومان 896,000 تومان 896,000 تومان
.ISTANBUL 1,120,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.JOBURG 357,000 تومان 357,000 تومان 357,000 تومان
.LC 1,209,000 تومان 1,209,000 تومان 1,209,000 تومان
.LUXE 807,000 تومان 807,000 تومان 807,000 تومان
.MOTORCYCLES 133,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.MS 1,879,000 تومان 1,278,000 تومان 1,278,000 تومان
.NGO 1,049,000 تومان 1,088,000 تومان 1,088,000 تومان
.PE 2,497,000 تومان 2,895,000 تومان 2,895,000 تومان
.PM 407,000 تومان 477,000 تومان 477,000 تومان
.RE 407,000 تومان 419,000 تومان 419,000 تومان
.REALESTATE 4,385,000 تومان 4,394,000 تومان 4,394,000 تومان
.RO 640,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.RYUKYU 505,000 تومان 505,000 تومان 505,000 تومان
.SX 1,424,000 تومان 1,424,000 تومان 1,424,000 تومان
.TIROL 1,661,000 تومان 1,661,000 تومان 1,661,000 تومان
.VLAANDEREN 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان
.AFRICA 357,000 تومان 640,000 تومان 640,000 تومان
.CAT 588,000 تومان 1,293,000 تومان 1,293,000 تومان
.CI 1,050,000 تومان 768,000 تومان 768,000 تومان
.CORSICA 1,131,000 تومان 1,131,000 تومان 1,131,000 تومان
.FI 800,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.GD 1,704,000 تومان 1,704,000 تومان 1,704,000 تومان
.HU 453,000 تومان 453,000 تومان 453,000 تومان
.IE 419,000 تومان 419,000 تومان 419,000 تومان
.KYOTO 2,602,000 تومان 2,602,000 تومان 2,602,000 تومان
.MD 3,230,000 تومان 3,288,000 تومان 3,288,000 تومان
.MN 2,361,000 تومان 2,361,000 تومان 2,361,000 تومان
.NRW 1,958,000 تومان 2,081,000 تومان 2,081,000 تومان
.PR 60,288,000 تومان 60,288,000 تومان 60,288,000 تومان
.SO 3,782,000 تومان 4,103,000 تومان 4,103,000 تومان
.ST 1,014,000 تومان 816,000 تومان 816,000 تومان
.TO 1,325,000 تومان 1,325,000 تومان 1,325,000 تومان
.BIBLE 2,048,000 تومان 2,656,000 تومان 2,656,000 تومان
.CAREER 5,208,000 تومان 4,743,000 تومان 4,743,000 تومان
.EUS 682,000 تومان 1,472,000 تومان 1,472,000 تومان
.GR 824,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.HN 4,103,000 تومان 3,783,000 تومان 3,783,000 تومان
.JE 3,081,000 تومان 3,081,000 تومان 3,081,000 تومان
.LAT 118,000 تومان 1,333,000 تومان 1,333,000 تومان
.LU 1,165,000 تومان 967,000 تومان 967,000 تومان
.MUSEUM 2,848,000 تومان 2,593,000 تومان 2,593,000 تومان
.ONG 1,049,000 تومان 1,088,000 تومان 1,088,000 تومان
.PK 2,144,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.TC 4,103,000 تومان 5,063,000 تومان 5,063,000 تومان
.TF 424,000 تومان 477,000 تومان 477,000 تومان
.TM 6,452,000 تومان 1,958,000 تومان 1,958,000 تومان
.WF 424,000 تومان 477,000 تومان 477,000 تومان
.YT 424,000 تومان 477,000 تومان 477,000 تومان
.AF 2,689,000 تومان 3,550,000 تومان 3,550,000 تومان
.AL 576,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.AS 3,812,000 تومان 3,317,000 تومان 3,317,000 تومان
.AX 2,056,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.BA 3,695,000 تومان 3,695,000 تومان 3,695,000 تومان
.BI 2,268,000 تومان 2,336,000 تومان 2,336,000 تومان
.BJ 1,376,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.BO 11,492,000 تومان 768,000 تومان 768,000 تومان
.BY 864,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.CD 3,137,000 تومان 3,137,000 تومان 3,137,000 تومان
.CF 639,000 تومان 576,000 تومان 576,000 تومان
.CG 15,538,000 تومان 424,000 تومان 424,000 تومان
.CR 5,878,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.DM 7,566,000 تومان 6,693,000 تومان 6,693,000 تومان
.DO 3,278,000 تومان 2,657,000 تومان 2,657,000 تومان
.DZ 2,336,000 تومان 2,464,000 تومان 2,464,000 تومان
.EC 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان 2,560,000 تومان
.EE 832,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.FRL 1,913,000 تومان 1,761,000 تومان 1,761,000 تومان
.GA 1,480,000 تومان 1,184,000 تومان 1,184,000 تومان
.GDN 597,000 تومان 597,000 تومان 597,000 تومان
.GE 1,146,000 تومان 1,146,000 تومان 1,146,000 تومان
.GENT 1,568,000 تومان 1,344,000 تومان 1,344,000 تومان
.GF 4,958,000 تومان 3,073,000 تومان 3,073,000 تومان
.GL 1,969,000 تومان 1,969,000 تومان 1,969,000 تومان
.GP 6,489,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.GQ 639,000 تومان 576,000 تومان 576,000 تومان
.GT 4,626,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.GW 2,497,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.GY 2,048,000 تومان 2,258,000 تومان 2,258,000 تومان
.HT 5,325,000 تومان 5,767,000 تومان 5,767,000 تومان
.KE 4,958,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.KI 50,075,000 تومان 6,198,000 تومان 6,198,000 تومان
.KRD 2,262,000 تومان 1,942,000 تومان 1,942,000 تومان
.KZ 1,184,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.LY 5,034,000 تومان 4,860,000 تومان 4,860,000 تومان
.MA 1,312,000 تومان 960,000 تومان 960,000 تومان
.MC 2,336,000 تومان 1,825,000 تومان 1,825,000 تومان
.MG 7,100,000 تومان 7,712,000 تومان 7,712,000 تومان
.MK 1,184,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.ML 800,000 تومان 821,000 تومان 821,000 تومان
.MQ 4,958,000 تومان 4,958,000 تومان 4,958,000 تومان
.MT 2,336,000 تومان 2,241,000 تومان 2,241,000 تومان
.MU 4,335,000 تومان 4,647,000 تومان 4,647,000 تومان
.MW 4,149,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.MY 640,000 تومان 640,000 تومان 640,000 تومان
.NA 262,191,000 تومان 198,171,000 تومان 198,171,000 تومان
.NF 8,351,000 تومان 3,288,000 تومان 3,288,000 تومان
.NG 1,350,000 تومان 800,000 تومان 800,000 تومان
.PS 3,147,000 تومان 2,978,000 تومان 2,978,000 تومان
.REIT 60,829,000 تومان 60,829,000 تومان 60,829,000 تومان
.RIO 745,000 تومان 745,000 تومان 745,000 تومان
.RS 1,451,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.RW 14,870,000 تومان 11,000,000 تومان 11,000,000 تومان
.SB 3,288,000 تومان 3,347,000 تومان 3,347,000 تومان
.SK 960,000 تومان 832,000 تومان 832,000 تومان
.SL 4,025,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.SN 1,704,000 تومان 1,472,000 تومان 1,472,000 تومان
.SPORT 20,166,000 تومان 20,166,000 تومان 20,166,000 تومان
.SR 2,656,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.SU 424,000 تومان 482,000 تومان 482,000 تومان
.TAIPEI 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان 1,056,000 تومان
.TG 1,369,000 تومان 1,369,000 تومان 1,369,000 تومان
.TL 4,429,000 تومان 3,259,000 تومان 3,259,000 تومان
.TN 1,665,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.UG 2,396,000 تومان 1,536,000 تومان 1,536,000 تومان
.VN 1,398,000 تومان 2,054,000 تومان 2,054,000 تومان
.VU 3,317,000 تومان 3,317,000 تومان 3,317,000 تومان
.WHOSWHO 6,053,000 تومان 6,053,000 تومان 6,053,000 تومان
.AW 8,933,000 تومان 8,933,000 تومان 8,933,000 تومان
.BANK 43,446,000 تومان 43,446,000 تومان 43,446,000 تومان
.BF 3,402,000 تومان 3,402,000 تومان 3,402,000 تومان
.BG 2,327,000 تومان 1,958,000 تومان 1,958,000 تومان
.BROKER 640,000 تومان 1,431,000 تومان 1,431,000 تومان
.CU 44,028,000 تومان 7,537,000 تومان 7,537,000 تومان
.CV 2,738,000 تومان 2,738,000 تومان 2,738,000 تومان
.DJ 3,579,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.EG 15,538,000 تومان 15,538,000 تومان 15,538,000 تومان
.GAL 3,008,000 تومان 2,976,000 تومان 2,976,000 تومان
.GAY 170,000 تومان 1,660,000 تومان 1,660,000 تومان
.GM 1,888,000 تومان 2,016,000 تومان 2,016,000 تومان
.HM 2,913,000 تومان 2,369,000 تومان 2,369,000 تومان
.JO 9,626,000 تومان 9,626,000 تومان 9,626,000 تومان
.KG 4,161,000 تومان 4,161,000 تومان 4,161,000 تومان
.KN 10,123,000 تومان 6,052,000 تومان 6,052,000 تومان
.KY 4,364,000 تومان 4,364,000 تومان 4,364,000 تومان
.LK 2,336,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.MP 2,592,000 تومان 2,650,000 تومان 2,650,000 تومان
.MR 4,161,000 تومان 4,161,000 تومان 4,161,000 تومان
.NC 3,402,000 تومان 3,402,000 تومان 3,402,000 تومان
.NR 37,629,000 تومان 37,629,000 تومان 37,629,000 تومان
.PA 9,108,000 تومان 1,921,000 تومان 1,921,000 تومان
.PF 12,115,000 تومان 12,115,000 تومان 12,115,000 تومان
.QA 1,027,000 تومان 1,027,000 تومان 1,027,000 تومان
.SA 4,452,000 تومان 4,452,000 تومان 4,452,000 تومان
.SV 5,892,000 تومان 768,000 تومان 768,000 تومان
.SWISS 5,948,000 تومان 6,286,000 تومان 6,286,000 تومان
.TD 5,034,000 تومان 5,180,000 تومان 5,180,000 تومان
.TJ 3,201,000 تومان 3,579,000 تومان 3,579,000 تومان
.TRADING 855,000 تومان 855,000 تومان 855,000 تومان
.TT 15,848,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
.UY 2,272,000 تومان 2,396,000 تومان 2,396,000 تومان
.UZ 1,824,000 تومان 1,952,000 تومان 1,952,000 تومان
.VERSICHERUNG 6,648,000 تومان 6,957,000 تومان 6,957,000 تومان
.VI 16,586,000 تومان 16,586,000 تومان 16,586,000 تومان
.SBS 101,000 تومان 547,000 تومان 547,000 تومان

نکات مهم در انتخاب و ثبت دامنه

دامنه بخش مهمی از هویت برند و آدرس کسب و کار شما در فضای اینترنت است. با وجود اینکه پس از ثبت دامنه امکان تغییر دامنه وجود دارد اما لازم است در فرایند ثبت دامنه به موارد زیر توجه کنید:

1

انتخاب دامنه کوتاه

دامنه انتخابی شما باید تا حد امکان کوتاه باشد. چرا که دامنه‌های کوتاه در ذهن ماندگارتر بوده و جست و جو کردن آن‌ها آسان‌تر است.

2

استفاده از کلمه کلیدی

دامنه مورد نظر باید شامل کلمات کلیدی باشد. در واقع بهتر است از کلماتی استفاده کنید که کاربران آن را برای جست و جوی کسب و کار شما به کار می‌برند.

3

اعداد و حروف اضافه

تا حد امکان از کاراکترهایی نظیر - و یا اعداد در نام دامنه خود استفاده نکنید. استفاده از - در نام دامنه باعث می‌شود دامنه شما به دو بخش تقسیم شود.

4

استفاده از موقعیت مکانی

اگر کسب و کار شما مربوط به شهر و یا موقعیت مکانی خاصی است، از آن در انتخاب و ثبت دامنه استفاده کنید. این نکته در سئو سایت شما نیز موثر است.

5

انتخاب پسوند مناسب

برای ثبت دامنه از پسوند مناسب کسب و کار خود استفاده کنید. پسوند مناسب در برند سازی و شناخته شدن کسب و کار شما تاثیر گذار خواهد بود.

6

تایپ آسان دامنه

سعی کنید دامنه شما تایپ و نوشتار ساده ای داشته باشد. زیرا هر اندازه دامنه شما بلندتر و یا پیچیده شود احتمال تایپ اشتباه کاربران نیز بیشتر می‌شود.

چه پسوند‌های دامنه‌ای را در پویان آی تی می‌توان ثبت کرد؟

پویان آی تی شرایط ثبت بیش از 600 نوع پسوند دامنه را برای کاربران فراهم کرده است.

چه دسترسی‌هایی از دامنه به مشتری داده می‌شود؟

دسترسی به پنل تغییرات DNS، ثبت DNS اختصاصی، دسترسی قفل کردن یا باز کردن انتقال دامنه و کد انتقال دامنه به کاربران داده می‌شود.

مدت زمان ثبت و تحویل دامنه در پویان آی تی چقدر است؟

ثبت و تحویل دامنه معمولا بین چند دقیقه تا دو ساعت زمان می‌برد.

چگونه می توانم دامنه خود را به پویان آی تی منتقل کنم؟

برای انتقال دامنه لازم است تا کد انتقال دامنه را از ثبت کننده مبدا دریافت و همراه با آدرس دامنه در بخش مورد نظر وارد کنید.

چطور می توانم دامنه خود را به هاست متصل کنم؟‌

پس از خریداری سرور میزبانی لازم است تا اطلاعات Dns را تهیه و داخل پنل دامنه وارد کنید.

شرایط تمدید دامنه پس از منقضی شدن آن چگونه است؟

تا 30 روز پس از گذشتن از تاریخ تمدید دامنه، دامنه برای شما رزرو بوده و می‌توانید بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه اضافی دامنه خود را تمدید کنید. پس از گذشت یک ماه تمدید دامنه شامل جریمه بوده و هزینه تمدید آن حدود 5-10 برابر خواهد شد. همچنین لازم است توجه داشته باشید پس از گذشت 60-120 روز (که با توجه به پسوند دامنه متفاوت است) دامنه شما به طور کامل منقضی شده و از دسترس خارج می‌شود.

چرا قیمت ثبت دامنه در پویان آی تی از سایر ارائه دهندگان ارزان‌تر است؟

هزینه پسوندهای دامنه ارائه شده در پویان آی تی نسبت به سایر ارائه دهندگان بسیار کمتر است. به طوری که پویان آی تی به عنوان ارزان ترین ثبت کننده دامنه در ایران شناخته شده است. زیرا زیرساخت‌های مورد نیاز این سرویس بدون هیچ واسطه‌ای و توسط خود پویان آی تی تهیه می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید دامنه خود را با کمترین قیمت ممکن در پویان آی تی ثبت کنید.

برای مشاهده سایر سوالات کلیک کنید .

سوالات متداول