به نام خدا

پویان آی تی ارائه دهنده خدمات تحت وب

صفحه نخست / میزبانی وب / ثبت دامنه ویژه

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | ثبت دامنه ویژه

متن وارد شودhttp://
آخرین آپدیت لیست : ۲۱ دقیقه پیش
پسوند ثبت تمدید انتقال + تمدید
com ۱۷,۷۰۰ تومان ~ ۳۸,۲۰۰ تومان ~ ۴,۸۰۰ تومان
xyz ۴,۸۰۰ تومان ~ ۳۷,۱۰۰ تومان ~ ۳۶,۲۰۰ تومان
net ۳۴,۹۰۰ تومان ~ ۳۹,۲۰۰ تومان ~ ۳۴,۵۰۰ تومان
co ۳۰,۱۰۰ تومان ~ ۹۴,۹۰۰ تومان ~ ۳۰,۶۰۰ تومان
top ۴,۳۰۰ تومان ~ ۲۹,۷۰۰ تومان ~ ۳۰,۶۰۰ تومان
org ۴,۸۰۰ تومان ~ ۴۵,۸۰۰ تومان ~ ۴,۸۰۰ تومان
us ۴,۳۰۰ تومان ~ ۳۲,۸۰۰ تومان ~ ۲۶,۳۰۰ تومان
me ۱۳,۴۰۰ تومان ~ ۵۴,۳۰۰ تومان ~ ۱۳,۴۰۰ تومان
info ۴,۳۰۰ تومان ~ ۴۳,۳۰۰ تومان ~ ۴,۸۰۰ تومان
biz ۲۰,۸۰۰ تومان ~ ۴۱,۸۰۰ تومان ~ ۳۰,۹۰۰ تومان
in ۴,۸۰۰ تومان ~ ۲۴,۰۰۰ تومان ~ ۴,۸۰۰ تومان
pw ۴,۸۰۰ تومان ~ ۳۰,۶۰۰ تومان ~ ۳۰,۶۰۰ تومان
asia ۹,۱۰۰ تومان ~ ۵۲,۱۰۰ تومان ~ ۴۳,۵۰۰ تومان
online ۵,۹۰۰ تومان ~ ۶۴,۵۰۰ تومان ~ ۲۲,۰۰۰ تومان
host ۲۱,۵۰۰ تومان ~ ۶۸,۸۰۰ تومان ~ ۱۵۰,۸۰۰ تومان
eu ۱۰,۸۰۰ تومان ~ ۲۵,۸۰۰ تومان ~ ۲۱,۲۰۰ تومان
ws ۲۲,۰۰۰ تومان ~ ۶۵,۰۰۰ تومان ~ ۶۵,۰۰۰ تومان
cc ۳۹,۲۰۰ تومان ~ ۴۱,۸۰۰ تومان ~ ۳۹,۲۰۰ تومان
de ۱۵,۰۰۰ تومان ~ ۱۹,۸۰۰ تومان ~ ۱۵,۰۰۰ تومان
uk ۲۷,۵۰۰ تومان ~ ۱۶,۷۰۰ تومان ~ ۶۰۰ تومان
pro ۴,۳۰۰ تومان ~ ۴۱,۸۰۰ تومان ~ ۹,۱۰۰ تومان
download ۳,۵۰۰ تومان ~ ۴,۳۰۰ تومان ~ ۴,۳۰۰ تومان
site ۴,۶۰۰ تومان ~ ۶۴,۲۰۰ تومان ~ ۴۳,۳۰۰ تومان
tv ۹۹,۴۰۰ تومان ~ ۱۰۸,۰۰۰ تومان ~ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
ru ۱۷,۸۰۰ تومان ~ ۲۲,۰۰۰ تومان ~ ۶۰۰ تومان
bz ۷۳,۴۰۰ تومان ~ ۷۳,۴۰۰ تومان ~ ۸۴,۴۰۰ تومان
name ۳۶,۶۰۰ تومان ~ ۳۶,۶۰۰ تومان ~ ۳۶,۶۰۰ تومان
media ۲۶,۱۰۰ تومان ~ ۹۰,۸۰۰ تومان ~ ۸۶,۵۰۰ تومان
club ۳,۵۰۰ تومان ~ ۴۳,۱۰۰ تومان ~ ۲۲,۰۰۰ تومان
news ۲۲,۰۰۰ تومان ~ ۷۳,۵۰۰ تومان ~ ۶۵,۰۰۰ تومان
website ۴,۸۰۰ تومان ~ ۴۷,۳۰۰ تومان ~ ۲۲,۰۰۰ تومان
click ۹,۲۰۰ تومان ~ ۷,۰۰۰ تومان ~ ۲۲,۰۰۰ تومان
fr ۲۲,۵۰۰ تومان ~ ۳۰,۲۰۰ تومان ~ ۲۳,۲۰۰ تومان
kr ۴۷,۸۰۰ تومان ~ ۵۵,۶۰۰ تومان ~ ۸۱,۵۰۰ تومان
bid ۳,۵۰۰ تومان ~ ۴,۳۰۰ تومان ~ ۴,۳۰۰ تومان
mobi ۱۳,۴۰۰ تومان ~ ۴۷,۳۰۰ تومان ~ ۵۲,۲۰۰ تومان
work ۹,۱۰۰ تومان ~ ۹,۱۰۰ تومان ~ ۹,۱۰۰ تومان
tel ۴۷,۵۰۰ تومان ~ ۴۷,۵۰۰ تومان ~ ۴۳,۵۰۰ تومان
city ۱۳,۴۰۰ تومان ~ ۶۴,۷۰۰ تومان ~ ۶۴,۷۰۰ تومان
- علامت ~ نشانگر حدودی بود قیمت میباشد .

نیاز به راهنمایی دارید؟ ما ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو تماس تلفنی شما هستیم.

۰۸۱-۳۸۳۹۲۰۲۸ و ۳۸۲۵۶۹۸۷-۰۸۱