سلام و احترام

با توجه به نواسات ارزی در این مدت ، سرویس ها متناسب با قیمت ارز ، به صورت اتوماتیک و روزانه قیمت گذاری شده و تمامی فاکتورهای صادره با توجه به همین قیمت گذاری ، تغییر خواهند داشت .
این تغییر با عنوان "تغییر قیمت ارز" به مقادیر فاکتور اضافه خواهد شد .

با تشکر - مدیریت پویان آی تی


Sunday, July 8, 2018

« برگشت