ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

تمدید
انتقال
هزینه ثبت
دامنه
144,700 تومان
1 سال
144,700 تومان
1 سال
123,000 تومان
1 سال
.com
179,600 تومان
1 سال
179,600 تومان
1 سال
179,600 تومان
1 سال
.org
179,800 تومان
1 سال
179,800 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.net
366,000 تومان
1 سال
366,000 تومان
1 سال
366,000 تومان
1 سال
.co
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.ir
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
33,100 تومان
1 سال
.info
206,700 تومان
1 سال
206,700 تومان
1 سال
118,600 تومان
1 سال
.me

Please choose a category from above.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه