ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
.net
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
.ir
3,900 تومان
1 سال
N/A
3,900 تومان
1 سال
.org
196,600 تومان
1 سال
196,600 تومان
1 سال
196,600 تومان
1 سال
.co
400,700 تومان
1 سال
400,700 تومان
1 سال
400,700 تومان
1 سال
.info
36,300 تومان
1 سال
214,600 تومان
1 سال
214,600 تومان
1 سال
.me
129,900 تومان
1 سال
226,300 تومان
1 سال
226,300 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.ac.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.net.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.org.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains