به نام خدا
به زودی اضافه خواهد شد...

ناحیه کاربری پویان آی تی

Secure socket Layer ( SSL ) پرتكلی است كه با Netscape براي انتقال پرونده هاي خصوصي روي بستر اينترنت بوجود آمده است. SSL به کمک يك كليد شخصي كار مي كند، تا اطلاعات و دیتا انتقالي در اينترنت را براي گیرنده پنهان كند. تقریبا تمام مرورگر ها از SSL پشتيباني مي كنند. و بسياري از سايتها از اين پروتكل استفاده مي كنند، تا اطلاعات محرمانه كاربران (مانند اطلاعات كارت اعتباري) محفوظ بماند.آدرس سايتهايي كه SSL دارند به صورت https به جاي http باشد.نام سرویس
نوع SSL
صادر کننده
زمان تحویل
سازگاری با موبایل
قابل تمدید
گارانتی
الگوریتم کدگذاری
نصب رایگان
هزینه سالانه
O_LS_SL_CG_D
Domain SSL Certificate
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
O_LS_SL_CG_MD
Multi-Domain SSL
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
O_LS_SL_CG_W
Wildcard SSL Certificate
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
نام سرویس
صادر کننده
زمان تحویل
سازگاری با موبایل
قابل تمدید
گارانتی
الگوریتم کدگذاری
نصب رایگان
هزینه سالانه
Free SSL
۵ دقیقه
SHA2 & ECC
0 تومان سه ماهه
Positive SSL
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
Essential SSL
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
PositiveSSL Multi-Domain
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان

نام سرویس
صادر کننده
زمان تحویل
سازگاری با موبایل
قابل تمدید
گارانتی
الگوریتم کدگذاری
نصب رایگان
هزینه سالانه
SSL certificate
۵ دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
PositiveSSL Wildcard
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
Essential SSL Wildcard
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
UCC/SAN SSL (DV)
۵ دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & ECC
0 تومان
نام سرویس
صادر کننده
زمان تحویل
سازگاری با موبایل
قابل تمدید
گارانتی
الگوریتم کدگذاری
نصب رایگان
هزینه سالانه
Trial Certificate
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2, RSA & DSA
0 تومان
Standard certificate
۵ دقیقه
۱۰,۰۰۰ دلار
SHA2, RSA & DSA
0 تومان
Wildcard certificate
۵ دقیقه
۵,۰۰۰ دلار
SHA2, RSA & DSA
0 تومان
نام سرویس
صادر کننده
زمان تحویل
سازگاری با موبایل
قابل تمدید
گارانتی
الگوریتم کدگذاری
نصب رایگان
هزینه سالانه
QuickSSL Premium
۸ دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & higher
0 تومان
QuickSSL Premium SAN
۸ دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & higher
0 تومان
QuickSSL Premium Wildcard
۸ دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ دلار
SHA2 & higher
0 تومان