به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / سرور اختصاصی OVH

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | سرور اختصاصی OVH

OVH یک شرکت رایانش ابری فرانسوی است که به ارائه سرویس هایی نظیر سرور مجازی، اختصاصی و سایر خدمات وب می پردازد. این شرکت در سال 1999 توسط خانواده “Klaba” تاسیس شد و مقر آن در “Roubaix” فرانسه واقع است.

موقعیت آلمان / فرانسه / لهستان / استرالیا / سنگاپور / انگلستان / کانادا
دیتاسنتر OVH

قیمت ها بروز است .
نام موقعیت پردازنده رم هارد شبکه اشتراکی شبکه اختصاصی تحویل قیمت
DO-32 APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps یک ساعته 873,900 تومان
DO-32 APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0 Gbps یک ساعته 873,900 تومان
DO-32 APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps چند ساعته 873,900 تومان
DO-32 APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0 Gbps چند ساعته 873,900 تومان
SP-32-S سنگاپور Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,048,800 تومان
SP-32-S استرالیا Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,048,800 تومان
SP-32-S سنگاپور Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,273,300 تومان
SP-32-S استرالیا Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,273,300 تومان
GAME-32 لهستان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,311,000 تومان
GAME-32 کانادا i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,311,000 تومان
GAME-32 فرانسه i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,311,000 تومان
GAME-32 فرانسه i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,311,000 تومان
GAME-32 انگلستان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 1 روزه 1,311,000 تومان
GAME-32 سنگاپور i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps 10 روزه 1,485,900 تومان
GAME-32 استرالیا i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,485,900 تومان
GAME-64 لهستان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,660,700 تومان
GAME-64 آلمان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,660,700 تومان
GAME-64 انگلستان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,660,700 تومان
GAME-64-OC لهستان i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,748,100 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,748,100 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 1 روزه 1,748,100 تومان
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,748,100 تومان
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 1,748,100 تومان
GAME-64-OC انگلستان i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,748,100 تومان
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,972,600 تومان
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 1,972,600 تومان
GAME-64 سنگاپور i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps 10 روزه 2,010,300 تومان
GAME-64 استرالیا i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps یک ساعته 2,010,300 تومان
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,097,800 تومان
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,322,200 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 2,360,300 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 1 روزه 2,360,300 تومان
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,444,700 تومان
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,645,900 تومان
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 2,645,900 تومان
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,884,500 تومان
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 3,109,000 تومان
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 3,231,400 تومان
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,863,500 تومان
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 3,863,500 تومان
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,863,500 تومان
mHG-2019 آلمان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 3,863,500 تومان
mHG-2019 کانادا Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,863,500 تومان
mHG-2019 لهستان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 3,863,500 تومان
mHG-2019 انگلستان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,863,500 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB 2 x 2 TB SATA 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,332,100 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB 2 x 2 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,332,100 تومان
FS-MAX کانادا 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,419,600 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,419,600 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,419,600 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,419,600 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,419,600 تومان
FS-MAX کانادا 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 40 Gbps 3 روزه 5,419,600 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x2TB SATA 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,475,000 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x2TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,475,000 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,556,600 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 2x480GB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,556,600 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,556,600 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,556,600 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,679,000 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,679,000 تومان
FS-48T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,681,800 تومان
FS-48T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,681,800 تومان
FS-48T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,681,800 تومان
FS-48T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps 1 روزه 5,769,200 تومان
FS-48T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,769,200 تومان
FS-48T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,769,200 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,769,200 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,769,200 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 5,769,200 تومان
HG-2019 کانادا Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 5,856,700 تومان
HG-2019 آلمان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,856,700 تومان
HG-2019 لهستان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,856,700 تومان
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,856,700 تومان
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,856,700 تومان
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,856,700 تومان
HG-2019 انگلستان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,856,700 تومان
FS-48T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,171,500 تومان
FS-48T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,171,500 تومان
FS-48T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,171,500 تومان
FS-48T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps 1 روزه 6,258,900 تومان
FS-48T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,258,900 تومان
FS-48T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,258,900 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,258,900 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,258,900 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 6,258,900 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,678,800 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,678,800 تومان
FS-72T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 7,080,400 تومان
FS-72T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 7,080,400 تومان
FS-72T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 7,080,400 تومان
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,167,800 تومان
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,167,800 تومان
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,167,800 تومان
FS-72T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,167,800 تومان
FS-72T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,167,800 تومان
FS-72T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,167,800 تومان
HG IOPS کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,244,900 تومان
HG IOPS فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,244,900 تومان
HG IOPS فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,244,900 تومان
BHG-2019 کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,367,200 تومان
BHG-2019 لهستان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,367,200 تومان
BHG-2019 انگلستان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,367,200 تومان
BHG-2019 آلمان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,367,200 تومان
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 1 روزه 10,367,200 تومان
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,367,200 تومان
HG Big Data کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,454,600 تومان
HG Big Data فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,454,600 تومان
HG Big Data فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,454,600 تومان
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 20,682,200 تومان
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 20,682,200 تومان
HG AI & ML کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 20,682,200 تومان
HG In-Memory DB کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 27,972,600 تومان
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 27,972,600 تومان
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 27,972,600 تومان