به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / سرور اختصاصی OVH

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | سرور اختصاصی OVH

OVH یک شرکت رایانش ابری فرانسوی است که به ارائه سرویس هایی نظیر سرور مجازی، اختصاصی و سایر خدمات وب می پردازد. این شرکت در سال 1999 توسط خانواده “Klaba” تاسیس شد و مقر آن در “Roubaix” فرانسه واقع است.

موقعیت آلمان / فرانسه / لهستان / استرالیا / سنگاپور / انگلستان / کانادا
دیتاسنتر OVH

قیمت ها بروز است .
نام موقعیت پردازنده رم هارد شبکه اشتراکی شبکه اختصاصی تحویل قیمت
DO-32 APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps چند ساعته 765,100 تومان
DO-32 APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0 Gbps چند ساعته 765,100 تومان
DO-32 لهستان Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 1000 Mbps 0 Gbps 3 روزه 765,100 تومان
DO-32 لهستان Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 1000 Mbps 0 Gbps 3 روزه 765,100 تومان
SP-67-LE لهستان i7-6700K 4GHz 32 GB 3 x 4 TB SATA 1000 Mbps 0 Gbps 3 روزه 765,100 تومان
DO-32 آلمان Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 765,100 تومان
DO-32 آلمان Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 765,100 تومان
SP-67-LE لهستان i7-6700K 4GHz 32 GB SoftRaid 3x480GB SSD 1000 Mbps 0 Gbps 3 روزه 908,000 تومان
SP-32-S سنگاپور Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 918,200 تومان
SP-32-S استرالیا Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps چند ساعته 918,200 تومان
EG-16 لهستان Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 994,800 تومان
EG-16 آلمان Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 994,800 تومان
EG-16 انگلستان Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 994,800 تومان
EG-16 کانادا Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,071,200 تومان
EG-16 فرانسه Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,071,200 تومان
EG-16 فرانسه Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,071,200 تومان
EG-16 فرانسه Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,071,200 تومان
SP-32-S سنگاپور Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 1,114,700 تومان
SP-32-S استرالیا Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps چند ساعته 1,114,700 تومان
EG-16 لهستان Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,137,700 تومان
EG-16 آلمان Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,137,700 تومان
EG-16 انگلستان Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,137,700 تومان
GAME-32 فرانسه i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,147,800 تومان
GAME-32 فرانسه i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,147,800 تومان
GAME-32 آلمان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,147,800 تومان
GAME-32 انگلستان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,147,800 تومان
GAME-32 کانادا i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,147,800 تومان
GAME-32 لهستان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,147,800 تومان
EG-16 کانادا Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,214,100 تومان
EG-16 فرانسه Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,214,100 تومان
EG-16 فرانسه Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,214,100 تومان
EG-16 فرانسه Xeon E3-1230v6 3.5GHz 16 GB SoftRaid 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,214,100 تومان
GAME-32 استرالیا i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,300,900 تومان
GAME-32 سنگاپور i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps 10 روزه 1,300,900 تومان
GAME-64 لهستان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,453,900 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,453,900 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,453,900 تومان
GAME-64 آلمان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,453,900 تومان
GAME-64 انگلستان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,453,900 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 1,453,900 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,530,400 تومان
EG-32 استرالیا Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 500 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 1,530,400 تومان
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
EG-32 سنگاپور Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 500 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
GAME-64 کانادا i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 1,530,400 تومان
GAME-64-OC آلمان i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps 3 روزه 1,530,400 تومان
GAME-64-OC کانادا i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
GAME-64-OC لهستان i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,530,400 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,530,400 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,596,800 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,596,800 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,596,800 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,596,800 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 1,596,800 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 1,596,800 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 استرالیا Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 500 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 سنگاپور Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 500 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,673,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,673,300 تومان
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 1,726,900 تومان
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,726,900 تومان
GAME-64 استرالیا i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps یک ساعته 1,760,000 تومان
GAME-64 سنگاپور i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps 0 Gbps 10 روزه 1,760,000 تومان
HOST-64H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,836,500 تومان
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 1,836,500 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,864,700 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,864,700 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 1,864,700 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,941,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 1,941,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,941,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 1,941,300 تومان
HOST-64H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,033,100 تومان
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,033,100 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 2,066,400 تومان
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 2,066,400 تومان
GAME-64 کانادا i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps 0 Gbps چند ساعته 2,066,400 تومان
GAME-64-OC کانادا i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps 0 Gbps یک ساعته 2,066,400 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,132,700 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,132,700 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,132,700 تومان
HOST-64H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,140,200 تومان
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,140,200 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,209,300 تومان
EG-32 استرالیا Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 500 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,209,300 تومان
EG-32 سنگاپور Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 500 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,209,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,209,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,209,300 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,209,300 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,293,500 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,293,500 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,293,500 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,295,800 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,295,800 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,295,800 تومان
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps 10 روزه 2,316,500 تومان
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,316,500 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,370,000 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,370,000 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,370,000 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,370,000 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,372,200 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,372,200 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,372,200 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,372,200 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,438,700 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,438,700 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,438,700 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,438,700 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,438,700 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,438,700 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,515,100 تومان
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,525,300 تومان
HOST-128H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,525,300 تومان
STOR-72T انگلستان Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 500 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,586,600 تومان
STOR-72T لهستان Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,586,600 تومان
STOR-72T آلمان Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 500 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,586,600 تومان
EG-32 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,632,900 تومان
EG-32 آلمان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,632,900 تومان
EG-32 انگلستان Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,632,900 تومان
STOR-72T فرانسه Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,663,000 تومان
STOR-72T فرانسه Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,663,000 تومان
STOR-72T فرانسه Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,663,000 تومان
STOR-72T کانادا Xeon D-1521 2.4GHz 32 GB 6 x 12 TB SATA 500 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,663,000 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,706,700 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,706,700 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,706,700 تومان
EG-32 کانادا Xeon E5-1650v3 3.5GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,709,500 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps چند ساعته 2,709,500 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,709,500 تومان
EG-32 فرانسه Xeon E3-1270v6 3.8GHz 32 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,709,500 تومان
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,721,800 تومان
HOST-128H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,721,800 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,783,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,783,100 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,783,100 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,783,100 تومان
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,829,000 تومان
HOST-128H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps 0.1 Gbps یک ساعته 2,829,000 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,974,600 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 2,974,600 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 2,974,600 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,051,000 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,051,000 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,051,000 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,051,000 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,061,000 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,061,000 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,061,000 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,135,400 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,135,400 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,135,400 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,203,900 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,203,900 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,203,900 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,203,900 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,203,900 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,203,900 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,211,800 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,211,800 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,211,800 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,211,800 تومان
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,382,400 تومان
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,382,400 تومان
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 3,382,400 تومان
mHG-2019 انگلستان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 3,382,400 تومان
mHG-2019 کانادا Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,382,400 تومان
mHG-2019 لهستان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 3,382,400 تومان
mHG-2019 آلمان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 3,382,400 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,443,700 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,443,700 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,443,700 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,471,900 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,471,900 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,471,900 تومان
EG-64 انگلستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,474,800 تومان
EG-64 آلمان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,474,800 تومان
EG-64 لهستان Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,474,800 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,551,200 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,551,200 تومان
EG-64 فرانسه Xeon E5-1650v3 3.5GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,551,200 تومان
EG-64 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 64 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,551,200 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,586,600 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,586,600 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,586,600 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,586,600 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,586,600 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,586,600 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,739,800 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,739,800 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,739,800 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,854,500 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,854,500 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 3,854,500 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,900,600 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,900,600 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 3,900,600 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 4,122,500 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 4,122,500 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 4,122,500 تومان
EG-128 لهستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 4,240,000 تومان
EG-128 آلمان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 4,240,000 تومان
EG-128 انگلستان Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 4,240,000 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 4,283,300 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 4,283,300 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 4,283,300 تومان
EG-128 کانادا Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 4,622,700 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps 3 روزه 4,622,700 تومان
EG-128 فرانسه Xeon E5-1660v3 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 1 Gbps یک ساعته 4,622,700 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB 2 x 2 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 10 روزه 4,668,100 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB 2 x 2 TB SATA 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 4,668,100 تومان
FS-MAX کانادا 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 4,744,700 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 4,744,700 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 4,744,700 تومان
FS-MAX کانادا 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 40 Gbps 3 روزه 4,744,700 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 4,744,700 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 4,744,700 تومان
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 4,744,700 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x2TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 10 روزه 4,793,200 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x2TB SATA 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 4,793,200 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 10 روزه 4,864,600 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 10 روزه 4,864,600 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 4,864,600 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 2x480GB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 4,864,600 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 10 روزه 4,971,800 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 4,971,800 تومان
FS-48T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 4,974,200 تومان
FS-48T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 4,974,200 تومان
FS-48T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 4,974,200 تومان
FS-48T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,050,800 تومان
FS-48T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,050,800 تومان
FS-48T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,050,800 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,050,800 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,050,800 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 5,050,800 تومان
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,127,400 تومان
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,127,400 تومان
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,127,400 تومان
HG-2019 لهستان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,127,400 تومان
HG-2019 کانادا Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 5,127,400 تومان
HG-2019 انگلستان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,127,400 تومان
HG-2019 آلمان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,127,400 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,280,300 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,280,300 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,356,900 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,356,900 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,356,900 تومان
FS-48T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,403,000 تومان
FS-48T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,403,000 تومان
FS-48T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,403,000 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,423,300 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,423,300 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,423,300 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,423,300 تومان
FS-48T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,479,500 تومان
FS-48T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,479,500 تومان
FS-48T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,479,500 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,479,500 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,479,500 تومان
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 Gbps چند ساعته 5,479,500 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,499,800 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,499,800 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,499,800 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,499,800 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,499,800 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,499,800 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,691,200 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,691,200 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,767,800 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 5,767,800 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,767,800 تومان
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 10 روزه 5,847,100 تومان
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 5,847,100 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 5,959,200 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 5,959,200 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,035,700 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,035,700 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,035,700 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,120,000 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,120,000 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,196,500 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,196,500 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,196,500 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,198,700 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,198,700 تومان
FS-72T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,198,700 تومان
FS-72T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,198,700 تومان
FS-72T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,198,700 تومان
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 1 روزه 6,275,200 تومان
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,275,200 تومان
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,275,200 تومان
FS-72T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 1 روزه 6,275,200 تومان
FS-72T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,275,200 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,275,200 تومان
FS-72T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD 500 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,275,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,275,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,275,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,275,200 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,341,600 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,341,600 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,341,600 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,341,600 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,418,200 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,418,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,418,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,418,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,418,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,418,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,418,200 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,418,200 تومان
EG-128-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 6,459,400 تومان
EG-128-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,459,400 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,535,900 تومان
EG-128-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,535,900 تومان
EG-128-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 128 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,535,900 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,609,600 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,609,600 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,686,100 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,686,100 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,686,100 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,686,100 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,877,500 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,877,500 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 6,954,100 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,954,100 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 6,954,100 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 6,954,100 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,038,300 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,038,300 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,114,800 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 7,114,800 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 7,114,800 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,114,800 تومان
EG-256-L لهستان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,377,700 تومان
EG-256-L آلمان Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,377,700 تومان
EG-256-L کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 7,454,300 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 7,454,300 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 7,454,300 تومان
EG-256-L فرانسه Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 7,454,300 تومان
HG IOPS فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 8,969,100 تومان
HG IOPS فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 8,969,100 تومان
HG IOPS کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 8,969,100 تومان
BHG-2019 کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,076,200 تومان
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,076,200 تومان
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,076,200 تومان
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,076,200 تومان
BHG-2019 انگلستان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,076,200 تومان
BHG-2019 آلمان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,076,200 تومان
BHG-2019 لهستان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,076,200 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 9,106,800 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,106,800 تومان
HG Big Data کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,152,700 تومان
HG Big Data فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,152,700 تومان
HG Big Data فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,152,700 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,183,400 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,183,400 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,183,400 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 9,249,700 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 9,249,700 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,249,700 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,249,700 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,326,300 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,326,300 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,326,300 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,326,300 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,326,300 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,326,300 تومان
Hardzone #1622 فرانسه E5-2660v3 2.6GHz 256 GB 4 x 4 TB SAS + 1 x 0.375 TB NVMe 250 Mbps 0 Gbps 3 روزه 9,412,900 تومان
Hardzone #1622 فرانسه E5-2660v3 2.6GHz 256 GB 4 x 4 TB SAS + 1 x 0.375 TB NVMe 250 Mbps 0 Gbps 3 روزه 9,412,900 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 9,517,700 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,517,700 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,594,200 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,594,200 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,594,200 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 9,785,600 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,785,600 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 9,862,200 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 9,862,200 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,862,200 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 9,946,400 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 9,946,400 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,023,000 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,023,000 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,023,000 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,178,300 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,178,300 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,254,800 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,254,800 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,254,800 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,254,800 تومان
EG-256-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,285,800 تومان
EG-256-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,285,800 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,321,200 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,321,200 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,321,200 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,321,200 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,362,400 تومان
EG-256-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,362,400 تومان
EG-256-H کانادا Xeon E5-2687Wv4 3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,362,400 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,397,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,397,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,397,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,397,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,397,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,397,700 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,397,700 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,397,700 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,589,100 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,589,100 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,665,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,665,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,665,700 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,665,700 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,857,100 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,857,100 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,933,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 10,933,700 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 10,933,700 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,933,700 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 10,943,500 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 10,943,500 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,017,900 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,017,900 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,020,000 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,020,000 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB 2 x 4 TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,020,000 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,086,400 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,086,400 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,086,400 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,086,400 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,094,400 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,094,400 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,094,400 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,094,400 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,163,000 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,163,000 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,163,000 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,163,000 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,163,000 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,163,000 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,354,400 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,354,400 تومان
EG-384-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,357,300 تومان
EG-384-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,357,300 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,430,900 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,430,900 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x4TB SATA + 2x450GB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,430,900 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,433,900 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,433,900 تومان
EG-384-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,433,900 تومان
EG-384-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 384 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,433,900 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,622,300 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,622,300 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,698,900 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,698,900 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,698,900 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,783,100 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 11,783,100 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 11,859,700 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 11,859,700 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid 2x4TB SATA + 2x480GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 11,859,700 تومان
EG-512-H لهستان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 12,122,500 تومان
EG-512-H آلمان 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps یک ساعته 12,122,500 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 12,199,100 تومان
EG-512-H فرانسه 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 12,199,100 تومان
EG-512-H کانادا 2x Xeon E5-2687Wv4 3GHz 512 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps 10 Gbps 3 روزه 12,199,100 تومان
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 18,106,700 تومان
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 18,106,700 تومان
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 18,106,700 تومان
HG AI & ML کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 18,106,700 تومان
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 24,489,200 تومان
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 24,489,200 تومان
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps یک ساعته 24,489,200 تومان
HG In-Memory DB کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 Gbps 3 روزه 24,489,200 تومان