سرور اختصاصی دیتاسنتر او وی اچ (OVH) | پویان آی تی

سرور اختصاصی سرویسیست که در آن سرور به صورت اختصاصی در اختیار وبسایت یا سازمانی و اپلیکیشن قرار می گیرد و در مقایسه با سرورهای اشتراکی که در آنها منابع میان وبسایت ها و اپلیکیشن ها تقسیم می شود از سرعت و عملکرد بالاتری بر خوردار است. سرورهای اختصاصی دیتاسنتر این دیتاسنتر دارای آپتایم ۹۹/۹۹٪ می باشد.
OVH یک شرکت رایانش ابری فرانسوی است که به ارائه سرویس هایی نظیر سرور مجازی، اختصاصی و سایر خدمات وب می پردازد. این شرکت در سال 1999 توسط خانواده “Klaba” تاسیس شد و مقر آن در “Roubaix” فرانسه واقع است.
  • دیتاسنتر : OVH
  • دیتاسنتر : OVH
  • دیتاسنتر : OVH
  • دیتاسنتر : OVH

لیست پلن ها

برای ثبت سفارش ، حساب کاربریتان را بمقدار هزینه ماهانه سرور ، شارژ نمایید و نام و مشخصات سرور را با ایجاد یک درخواست پشتیبانی (تیکت) برای بخش فروش ارسال بفرمایید .
نام موقعیت پردازنده رم هارد پورت تحویل قیمت
نام موقعیت پردازنده رم هارد پورت تحویل قیمت
DO-32 APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 3,271,000
DO-32 APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps چند ساعته 3,271,000
DO-32 APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 3,271,000
DO-32 APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps چند ساعته 3,271,000
SP-32-S سنگاپور Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 3,926,000
SP-32-S استرالیا Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 3,926,000
SP-32-S سنگاپور Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps چند ساعته 4,766,000
SP-32-S استرالیا Xeon E3-1245 v5 3.5GHz 32 GB SoftRaid 2x480GB SSD 250 Mbps چند ساعته 4,766,000
GAME-32 کانادا i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps چند ساعته 4,908,000
GAME-32 لهستان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 4,908,000
GAME-32 آلمان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 4,908,000
GAME-32 فرانسه i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 4,908,000
GAME-32 فرانسه i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 4,908,000
GAME-32 انگلستان i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 4,908,000
GAME-32 سنگاپور i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 5,562,000
GAME-32 استرالیا i7-6700K 4GHz 32 GB 2 x 0.48 TB SSD + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 5,562,000
GAME-64 لهستان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,217,000
GAME-64 آلمان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps چند ساعته 6,217,000
GAME-64 انگلستان i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,217,000
GAME-64 کانادا i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps چند ساعته 6,544,000
GAME-64-OC فرانسه i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,544,000
GAME-64-OC فرانسه i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,544,000
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 6,544,000
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 6,544,000
GAME-64-OC لهستان i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,544,000
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,544,000
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 6,544,000
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 250 Mbps یک ساعته 7,384,000
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x450GB SSD NVMe 250 Mbps چند ساعته 7,384,000
GAME-64 سنگاپور i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps چند ساعته 7,525,000
GAME-64 استرالیا i7-7700K 4.2GHz 64 GB 2 x 0.45 TB NVMe + 1 x 4 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 7,525,000
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 7,853,000
HOST-64H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 7,853,000
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps یک ساعته 8,693,000
HOST-64H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps یک ساعته 8,693,000
GAME-64 کانادا i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps چند ساعته 8,835,000
GAME-64-OC فرانسه i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps یک ساعته 8,835,000
GAME-64-OC فرانسه i7-7700K OC 4.7GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps یک ساعته 8,835,000
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps یک ساعته 8,835,000
GAME-64 فرانسه i7-7700K 4.2GHz 64 GB SoftRaid 2x960GB NVMe + 4TB SATA 500 Mbps یک ساعته 8,835,000
HOST-64H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps یک ساعته 9,151,000
HOST-64H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 64 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps یک ساعته 9,151,000
SP-64-APAC سنگاپور Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 250 Mbps یک ساعته 9,905,000
SP-64-APAC استرالیا Xeon E3-1245v5 3.5GHz 64 GB SoftRaid 2x1.92TB NVMe 250 Mbps چند ساعته 9,905,000
HOST-128H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 10,798,000
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB 2 x 2 TB SATA 250 Mbps یک ساعته 10,798,000
HOST-128H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps یک ساعته 11,638,000
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB SoftRaid 2x480GB SSD NVMe 250 Mbps یک ساعته 11,638,000
HOST-128H سنگاپور Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps یک ساعته 12,096,000
HOST-128H استرالیا Xeon-D 1541 2.1GHz 128 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 250 Mbps یک ساعته 12,096,000
mHG-2019 انگلستان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 14,463,000
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 14,463,000
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 14,463,000
mHG-2019 فرانسه Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 14,463,000
mHG-2019 لهستان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 14,463,000
mHG-2019 آلمان Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 14,463,000
mHG-2019 کانادا Xeon Silver 4110 2.1GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 14,463,000
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB 2 x 2 TB SATA 1000 Mbps یک ساعته 19,960,000
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB 2 x 2 TB SATA 500 Mbps یک ساعته 19,960,000
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 روزه 20,288,000
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 روزه 20,288,000
FS-MAX کانادا 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 روزه 20,288,000
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 روزه 20,288,000
FS-MAX فرانسه 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 روزه 20,288,000
FS-MAX کانادا 2x Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB Custom 1000 Mbps 3 روزه 20,288,000
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x2TB SATA 1000 Mbps یک ساعته 20,495,000
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x2TB SATA 500 Mbps یک ساعته 20,495,000
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 1000 Mbps یک ساعته 20,800,000
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 2x480GB SSD 1000 Mbps یک ساعته 20,800,000
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 3x4TB SATA 500 Mbps یک ساعته 20,800,000
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB SoftRaid 2x480GB SSD 500 Mbps یک ساعته 20,800,000
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 1000 Mbps یک ساعته 21,259,000
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB Hybrid SoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSD 500 Mbps یک ساعته 21,259,000
FS-48T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,269,000
FS-48T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,269,000
FS-48T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,269,000
FS-48T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,596,000
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 21,596,000
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,596,000
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,596,000
FS-48T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 500 Mbps یک ساعته 21,596,000
FS-48T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 4 TB SAS 500 Mbps یک ساعته 21,596,000
HG-2019 لهستان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 21,924,000
HG-2019 آلمان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,924,000
HG-2019 انگلستان Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,924,000
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 21,924,000
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,924,000
HG-2019 فرانسه Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,924,000
HG-2019 کانادا Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 21,924,000
FS-48T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps یک ساعته 23,102,000
FS-48T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps یک ساعته 23,102,000
FS-48T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps یک ساعته 23,102,000
FS-48T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps یک ساعته 23,430,000
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps 3 روزه 23,430,000
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps یک ساعته 23,430,000
FS-48T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 1000 Mbps یک ساعته 23,430,000
FS-48T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 500 Mbps یک ساعته 23,430,000
FS-48T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB HardRaid 12x4TB HDD SAS 500 Mbps یک ساعته 23,430,000
MG-256 سنگاپور 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 1000 Mbps یک ساعته 25,002,000
MG-256 استرالیا 2x Xeon E5-2650v3 2.3GHz 256 GB HardRaid FastPath 3x960GB SSD 500 Mbps یک ساعته 25,002,000
FS-72T آلمان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,505,000
FS-72T انگلستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,505,000
FS-72T لهستان Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,505,000
FS-72T سنگاپور Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD 500 Mbps یک ساعته 26,832,000
FS-72T کانادا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,832,000
FS-72T استرالیا Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.15 TB SSD 500 Mbps یک ساعته 26,832,000
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,832,000
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,832,000
FS-72T فرانسه Xeon E5-2620v3 2.4GHz 64 GB 12 x 6 TB SAS + 1 x 0.16 TB SSD 1000 Mbps یک ساعته 26,832,000
HG IOPS فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps یک ساعته 38,351,000
HG IOPS فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps 3 روزه 38,351,000
HG IOPS کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 4 x 0.96 TB NVMe 1000 Mbps یک ساعته 38,351,000
BHG-2019 انگلستان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 38,809,000
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 38,809,000
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 38,809,000
BHG-2019 فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps یک ساعته 38,809,000
BHG-2019 لهستان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 38,809,000
BHG-2019 آلمان 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 38,809,000
BHG-2019 کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 38,809,000
HG Big Data فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 روزه 39,136,000
HG Big Data فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 روزه 39,136,000
HG Big Data کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 192 GB 8 x 0.96 TB SATA 1000 Mbps 3 روزه 39,136,000
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 روزه 77,422,000
HG AI & ML فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 روزه 77,422,000
HG AI & ML کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 96 GB 2 x 0.48 TB SATA 1000 Mbps 3 روزه 77,422,000
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 104,713,000
HG In-Memory DB فرانسه 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 104,713,000
HG In-Memory DB کانادا 2x Xeon Gold 6132 2.6GHz 1,5TB GB 2 x 6 TB SAS 1000 Mbps 3 روزه 104,713,000

سوالات متداول

چرا قیمت سرویس های ارائه شده در پویان آی تی از دیگر ارائه دهندگان کمتر است ؟
پویان آی تی بدون هیچ واسطه ای زیر ساخت مورد نیاز را تهیه می کند و از آنجایی که ارز مورد نیاز برای این سرویس ها توسط خود پویان آی تی کسب می شود قیمت اکثر سرویس های ارائه شده پایین ترین قیمت ممکن است .
آیا امکان ارتقا سرویس قبل و بعد از خرید وجود دارد ؟
امکان اراتقا تعداد آی پی ، هارد ، رم و سرعت شبکه در این نوع سرویس ها در هر زمان وجود خواهد داشت .
اگر پس از تحویل سرور از کیفیت آن ناراضی بودم امکان عودت وجه وجود دارد ؟
خیر متاسفانه ، از آنجایی که سرویس های سرور اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر تهیه می شوند امکان لغو سفارش یا عودت وجه وجود ندارد .
نصب یا تغییر سیستم عامل در این سرویس رایگان است ؟‌
بله ، نصب یا درخواست تغییر سیستم عامل در سرویس های سرور مجازی کاملا رایگان است .
آیا قیمت سرویس ها ثابت است ؟‌
خیر ، با توجه به نواسانات همیشگی ارز ، قیمت تمامی سرویس ها به صورت روزانه و با توجه به قیمت روز ارز به صورت خودکار آپدیت می شوند .
هزینه کانفیگ انواع کنترل پنل ها به صورت است ؟ ‌
در صورتی که سرور مجازی و لایسنس از پویان آی تی خریداری شود ، کانفیگ به صورت رایگان انجام می شود ، در غیر این صورت هزینه کانفیگ ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود .

تحویل سریع

منابع اختصاصی

آنتی دیداس سخت افزاری

سخت افزار نو