۲۴ اسفند

آشنایی با پروتکل‌های روتینگ

فهرست مطالب روتینگ یا مسیریابی فرآیند انتخاب مسیر در هر شبکه است. یک شبکه کامپیوتری از ماشین‌های زیادی به نام گره‌ها و مسیرها یا پیوندهایی که این گره‌ها را به هم متصل می‌کنند، ایجاد می‌شود. ارتباط بین دو گره در یک شبکه به هم پیوسته می‌تواند از طریق مسیرهای مختلف صورت گیرد. مسیریابی فرآیند انتخاب…

۳۰ بهمن

تاخیر شبکه چیست؟

داشتن سرعت مناسب در وب سایت‌ها از جمله موارد مهم در راه اندازی کسب و کارها به حساب می‌آید که در صورت مناسب بودن سئو را بهبود می‌بخشد و تجربه ای مناسب را برای کاربران رقم خواهد زد. در راستای حفظ سرعت وب سایت باید با موضوعاتی از جمله تاخیر شبکه آشنا باشید؛ چرا که…