به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1167741 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 495,600 تومان
1160344 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 750 GB 495,600 تومان
1171360 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 495,600 تومان
1155529 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 160 GB 495,600 تومان
1162754 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 513,900 تومان
1151770 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1155126 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 513,900 تومان
1164361 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 513,900 تومان
1167957 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 513,900 تومان
1163862 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 513,900 تومان
1167961 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 513,900 تومان
1163365 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 513,900 تومان
1161328 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1165976 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1161123 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 513,900 تومان
1170869 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1164215 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1152704 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1164787 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1166326 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 513,900 تومان
1151480 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 513,900 تومان
1169677 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1150488 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1175331 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1160740 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1154345 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1169707 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1164844 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1163317 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1157974 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1164118 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1169495 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1164127 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1164128 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1167503 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1170065 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1164178 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1149615 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1160369 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1169102 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 550,700 تومان
1167317 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 550,700 تومان
1175265 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1168868 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1165544 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1163241 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1170935 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1144825 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,700 تومان
1146370 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1166340 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 569,000 تومان
1145364 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1151773 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1160232 AMD Athlon 64 6000+ X2 4x 2048 MB DDR2 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,000 تومان
1150784 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1167955 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 569,000 تومان
1146725 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1146727 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1170806 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,000 تومان
1170809 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,000 تومان
1147776 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1147778 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1147781 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1158021 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1169541 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,000 تومان
1147783 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1149576 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1170833 Intel Core i7-920 1x 8192 MB DDR3 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,000 تومان
1142941 AMD Athlon 64 6000+ X2 4x 2048 MB DDR2 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1167781 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1129384 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1166506 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 569,000 تومان
1167285 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 569,000 تومان
1166264 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1169103 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1160409 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 569,000 تومان
1160411 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 569,000 تومان
1160414 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 569,000 تومان
1143281 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1149426 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1143285 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,000 تومان
1170174 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
569,000 تومان
1151491 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 587,400 تومان
1154821 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 587,400 تومان
1143082 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 587,400 تومان
1135969 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 587,400 تومان
1170843 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 587,400 تومان
1166236 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 587,400 تومان
1170844 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 587,400 تومان
1160352 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 587,400 تومان
1173423 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
587,400 تومان
1167282 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
587,400 تومان
1168832 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 587,400 تومان
1161168 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 587,400 تومان
1166805 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 587,400 تومان
1163247 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 587,400 تومان
1149454 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 605,700 تومان
1160478 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 605,700 تومان
1153341 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 605,700 تومان
1164107 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 605,700 تومان
1159512 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 605,700 تومان
1167963 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 605,700 تومان
1162079 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 605,700 تومان
1168997 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
605,700 تومان
1146729 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 605,700 تومان
1169006 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 605,700 تومان
1147782 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 605,700 تومان
1158022 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 605,700 تومان
1133965 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 605,700 تومان
1175450 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
605,700 تومان
1160357 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 605,700 تومان
1169833 Intel Xeon E3-1275 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
605,700 تومان
1170861 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 605,700 تومان
1158062 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
605,700 تومان
1171130 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
605,700 تومان
1173202 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
605,700 تومان
1169889 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 605,700 تومان
1145329 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 605,700 تومان
1175310 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 624,100 تومان
1170202 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
624,100 تومان
1169948 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
624,100 تومان
1166386 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1173578 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 624,100 تومان
1157966 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 624,100 تومان
1156180 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
624,100 تومان
1169001 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
624,100 تومان
1157995 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1150833 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 624,100 تومان
1173377 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1158025 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 624,100 تومان
1173388 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 624,100 تومان
1165210 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1168811 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 624,100 تومان
1160365 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 624,100 تومان
1173421 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1140931 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 624,100 تومان
1169357 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 624,100 تومان
1169365 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1166043 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
624,100 تومان
1157349 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 624,100 تومان
1166823 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 624,100 تومان
1167095 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
624,100 تومان
1176718 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
642,400 تومان
1173505 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 660,800 تومان
1165571 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1172491 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
660,800 تومان
1143314 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1170200 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1121307 Intel Core i7-930 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1170459 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1151772 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 660,800 تومان
1167391 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1169953 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 660,800 تومان
1171745 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
660,800 تومان
1151778 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 660,800 تومان
1160484 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1160491 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1160492 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1160494 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1160501 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 660,800 تومان
1173563 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 660,800 تومان
1150780 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1166653 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1173569 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1162050 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1173572 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 660,800 تومان
1173579 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1173582 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 660,800 تومان
1173583 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 660,800 تومان
1164119 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1164120 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1172060 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1168735 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1164134 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1157992 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 240 GB 660,800 تومان
1170028 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1165424 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1140341 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1177206 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1169021 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1169796 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1174663 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1147784 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 660,800 تومان
1147785 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 660,800 تومان
1168779 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1170584 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 660,800 تومان
1167514 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1150621 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
660,800 تومان
1169826 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1174953 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1158069 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1174971 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1164487 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 660,800 تومان
1147341 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1164509 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 660,800 تومان
1166045 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
660,800 تومان
1170661 Intel Core i7-960x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1144808 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 660,800 تومان
1167849 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1166070 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
660,800 تومان
1145335 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1158649 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1167611 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1164284 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1174780 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 660,800 تومان
1168127 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 660,800 تومان
1170177 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
679,100 تومان
1146376 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 679,100 تومان
1143315 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
679,100 تومان
1148692 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
679,100 تومان
1163543 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
679,100 تومان
1173274 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 679,100 تومان
1158431 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 679,100 تومان
1146411 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 679,100 تومان
1160493 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 679,100 تومان
1174334 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
679,100 تومان
1173580 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
679,100 تومان
1173087 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 679,100 تومان
1156192 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 1x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
679,100 تومان
1156193 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 679,100 تومان
1164132 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 679,100 تومان
1169307 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
679,100 تومان
1158066 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 679,100 تومان
1166258 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
679,100 تومان
1151158 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 679,100 تومان
1160374 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 679,100 تومان
1162939 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
679,100 تومان
1170621 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 679,100 تومان
1172413 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB 679,100 تومان
1169104 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 679,100 تومان
1148888 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 679,100 تومان
1164764 Intel Core i7-980x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 679,100 تومان
1170664 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
679,100 تومان
1170930 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 679,100 تومان
1146374 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 697,500 تومان
1154826 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 697,500 تومان
1169931 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 697,500 تومان
1145380 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
697,500 تومان
1170470 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 697,500 تومان
1173575 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 697,500 تومان
1168971 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
697,500 تومان
1151836 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 697,500 تومان
1157997 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 697,500 تومان
1174384 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 697,500 تومان
1158009 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 697,500 تومان
1166976 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 697,500 تومان
1169289 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 697,500 تومان
1173393 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 697,500 تومان
1165726 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 697,500 تومان
1169321 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 697,500 تومان
1166510 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
697,500 تومان
1158063 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 697,500 تومان
1172401 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 697,500 تومان
1170663 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 697,500 تومان
1173491 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 697,500 تومان
1146378 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 715,800 تومان
1163276 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 120 GB 715,800 تومان
1170203 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
715,800 تومان
1173533 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 715,800 تومان
1169950 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
715,800 تومان
1169697 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 715,800 تومان
1173540 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
715,800 تومان
1167147 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
715,800 تومان
1174315 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
715,800 تومان
1160498 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
715,800 تومان
1166447 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
715,800 تومان
1173372 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 715,800 تومان
1173374 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 715,800 تومان
1168778 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 715,800 تومان
1158028 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 715,800 تومان
1161364 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
715,800 تومان
1165462 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 715,800 تومان
1168815 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
715,800 تومان
1174455 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 715,800 تومان
1166273 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
715,800 تومان
1165509 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 715,800 تومان
1174984 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 715,800 تومان
1166030 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 715,800 تومان
1165851 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1173567 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 734,200 تومان
1173581 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
734,200 تومان
1168208 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 734,200 تومان
1167983 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1167233 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 734,200 تومان
1169028 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1174664 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
734,200 تومان
1175432 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1168777 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1165708 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1166233 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
734,200 تومان
1166248 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
734,200 تومان
1158061 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
734,200 تومان
1170863 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 734,200 تومان
1162685 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
734,200 تومان
1170883 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB 734,200 تومان
1173219 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 256 GB 734,200 تومان
1165306 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 734,200 تومان
1159170 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 752,600 تومان
1154822 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1146385 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 752,600 تومان
1177617 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1159186 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1155604 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 752,600 تومان
1172505 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 752,600 تومان
1170970 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1172507 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1151784 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 752,600 تومان
1167148 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1173292 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1167149 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1174830 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 752,600 تومان
1173551 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1156404 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 752,600 تومان
1172546 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1167940 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 752,600 تومان
1156175 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 752,600 تومان
1169498 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1137759 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 752,600 تومان
1168226 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 752,600 تومان
1172322 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 752,600 تومان
1168490 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 752,600 تومان
1158008 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1169017 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 752,600 تومان
1166476 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 752,600 تومان
1166245 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 752,600 تومان
1165994 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1166253 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1166256 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
752,600 تومان
1170889 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 752,600 تومان
1173470 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 752,600 تومان
1175006 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x SSD SATA 250 GB 752,600 تومان
1176031 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 752,600 تومان
1166051 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
752,600 تومان
1148909 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 752,600 تومان
1167089 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 752,600 تومان
1159172 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 770,900 تومان
1149453 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
770,900 تومان
1168143 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 770,900 تومان
1173537 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 770,900 تومان
1172538 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 770,900 تومان
1172807 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
770,900 تومان
1167688 Intel Core i7-990 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
770,900 تومان
1168970 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 770,900 تومان
1158475 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 770,900 تومان
1173091 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 770,900 تومان
1170031 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 770,900 تومان
1171099 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 770,900 تومان
1176024 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 770,900 تومان
1175013 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 770,900 تومان
1135855 Intel Core i7-990x - Red.PS 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
770,900 تومان
1165849 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 789,300 تومان
1158967 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 789,300 تومان
1144382 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 789,300 تومان
1172805 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 500 GB 789,300 تومان
1168462 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 789,300 تومان
1173086 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 789,300 تومان
1162602 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
789,300 تومان
1169005 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
789,300 تومان
1164918 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 789,300 تومان
1169288 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 789,300 تومان
1173392 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 789,300 تومان
1172471 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
789,300 تومان
1168128 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 807,600 تومان
1173277 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 807,600 تومان
1167146 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
807,600 تومان
1177651 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
807,600 تومان
1163316 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
807,600 تومان
1173559 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 807,600 تومان
1137497 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
807,600 تومان
1170268 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
807,600 تومان
1176925 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 807,600 تومان
1171850 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 807,600 تومان
1159837 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 807,600 تومان
1169821 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 250 GB 807,600 تومان
1164484 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
807,600 تومان
1168844 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
807,600 تومان
1166039 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
807,600 تومان
1015515 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 807,600 تومان
1166048 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
807,600 تومان
1175012 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
807,600 تومان
1175014 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 807,600 تومان
1175015 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 807,600 تومان
1167092 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
807,600 تومان
1170723 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
826,000 تومان
1174824 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 826,000 تومان
1173036 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 826,000 تومان
1163335 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
826,000 تومان
1161638 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
826,000 تومان
1174970 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 826,000 تومان
1163462 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
826,000 تومان
1156602 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 826,000 تومان
1159173 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 844,300 تومان
1169932 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 844,300 تومان
1170968 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 844,300 تومان
1165088 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 844,300 تومان
1160499 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 844,300 تومان
1173560 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 844,300 تومان
1168995 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
844,300 تومان
1174631 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 844,300 تومان
1150094 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
844,300 تومان
1165973 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
844,300 تومان
1165720 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 844,300 تومان
1162194 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
844,300 تومان
1164510 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 844,300 تومان
1175519 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 844,300 تومان
1170205 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
881,000 تومان
1176098 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 881,000 تومان
1176099 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 881,000 تومان
1176109 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 881,000 تومان
1142591 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
881,000 تومان
1152889 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 881,000 تومان
1169026 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
881,000 تومان
1174666 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
881,000 تومان
1174157 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
881,000 تومان
1174685 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
881,000 تومان
1169835 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 881,000 تومان
1165996 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 881,000 تومان
1173435 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
881,000 تومان
1174471 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 881,000 تومان
1176028 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 881,000 تومان
1164260 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 881,000 تومان
1154872 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
899,400 تومان
1172027 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 899,400 تومان
1172289 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 899,400 تومان
1164879 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 899,400 تومان
1174654 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 899,400 تومان
1177215 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 899,400 تومان
1171120 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
899,400 تومان
1177777 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 899,400 تومان
1174208 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 899,400 تومان
1176768 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
899,400 تومان
1173226 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 250 GB 899,400 تومان
1170181 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
917,800 تومان
1172778 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 917,800 تومان
1165888 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
917,800 تومان
1163376 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
917,800 تومان
1164948 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 917,800 تومان
1176791 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
917,800 تومان
1176542 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 917,800 تومان
1173220 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 917,800 تومان
1172996 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 936,100 تومان
1165089 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
936,100 تومان
1156646 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
936,100 تومان
1176419 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 936,100 تومان
1164903 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 936,100 تومان
1164916 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 936,100 تومان
1174659 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
936,100 تومان
1177805 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
936,100 تومان
1129456 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 936,100 تومان
1169446 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 954,500 تومان
1158010 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 954,500 تومان
1173950 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 954,500 تومان
1167610 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 954,500 تومان
1177859 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 972,800 تومان
1167116 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
991,200 تومان
1173023 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
991,200 تومان
1174325 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
991,200 تومان
1169211 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
991,200 تومان
1164926 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
991,200 تومان
1169025 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 991,200 تومان
1173126 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 2x SSD 120 GB SATA 991,200 تومان
1150643 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
991,200 تومان
1166525 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 991,200 تومان
1174981 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 991,200 تومان
1173462 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
991,200 تومان
1173235 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
991,200 تومان
1175554 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,009,500 تومان
1169800 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,009,500 تومان
1165968 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,009,500 تومان
1165457 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1,009,500 تومان
1156597 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,009,500 تومان
1177857 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,027,900 تومان
1168475 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,027,900 تومان
1172317 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,027,900 تومان
1156714 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,027,900 تومان
1164908 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,027,900 تومان
1174656 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1,027,900 تومان
1164930 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,027,900 تومان
1164935 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,027,900 تومان
1165723 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,027,900 تومان
1169108 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,027,900 تومان
1177564 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,027,900 تومان
1175009 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1,027,900 تومان
1175528 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,027,900 تومان
1177834 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,027,900 تومان
1165087 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,046,200 تومان
1168843 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,046,200 تومان
1166304 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,046,200 تومان
1166308 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,046,200 تومان
1177140 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,064,600 تومان
1169420 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
1,082,900 تومان
1173024 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,082,900 تومان
1177135 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,082,900 تومان
1177159 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,082,900 تومان
1174660 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,082,900 تومان
1175700 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,082,900 تومان
1177836 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,082,900 تومان
1165045 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,082,900 تومان
1156603 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,082,900 تومان
1170208 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,101,300 تومان
1165858 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,300 تومان
1173027 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,101,300 تومان
1167121 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,119,700 تومان
1177635 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,119,700 تومان
1137749 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,119,700 تومان
1168481 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 1,119,700 تومان
1164912 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,119,700 تومان
1166965 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,119,700 تومان
1166825 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,119,700 تومان
1165035 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,119,700 تومان
1173013 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,138,000 تومان
1169447 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,138,000 تومان
1176210 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,138,000 تومان
1174996 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,138,000 تومان
1154857 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,156,400 تومان
1173939 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,156,400 تومان
1173969 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,156,400 تومان
1177025 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,174,700 تومان
1176794 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,174,700 تومان
1162765 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,193,100 تومان
1168153 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,193,100 تومان
1161777 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,193,100 تومان
1163334 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,193,100 تومان
1169484 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,193,100 تومان
1171822 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,193,100 تومان
1169325 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,193,100 تومان
1177781 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,193,100 تومان
1177022 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,193,100 تومان
1176027 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter 1,193,100 تومان
1165797 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,193,100 تومان
1168500 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,211,400 تومان
1177717 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,211,400 تومان
1175701 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,211,400 تومان
1174288 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,229,800 تومان
1167399 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,229,800 تومان
1167400 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,229,800 تومان
1177784 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1,229,800 تومان
1173959 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,229,800 تومان
1174629 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,248,100 تومان
1164905 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,248,100 تومان
1162250 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,266,500 تومان
1174831 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,266,500 تومان
1164902 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,266,500 تومان
1164919 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,266,500 تومان
1173960 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,266,500 تومان
1177210 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,284,900 تومان
1168781 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,284,900 تومان
1176991 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,284,900 تومان
1169143 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,284,900 تومان
1169195 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,321,600 تومان
1165101 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,321,600 تومان
1173813 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1,321,600 تومان
1164929 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,321,600 تومان
1164937 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,321,600 تومان
1176979 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,321,600 تومان
1176989 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,321,600 تومان
1171896 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,321,600 تومان
1177551 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,321,600 تومان
1175549 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,321,600 تومان
1173039 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,339,900 تومان
1164434 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,339,900 تومان
1155597 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,358,300 تومان
1173819 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,358,300 تومان
1165207 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,358,300 تومان
1169083 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,358,300 تومان
1155562 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,358,300 تومان
1170975 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,376,600 تومان
1177000 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,376,600 تومان
1174473 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,376,600 تومان
1176998 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,395,000 تومان
1172390 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,413,300 تومان
1173957 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,413,300 تومان
1156365 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,431,700 تومان
1171770 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,431,700 تومان
1161759 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,450,000 تومان
1171775 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,450,000 تومان
1176973 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,450,000 تومان
1164528 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,450,000 تومان
1177138 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,468,400 تومان
1176432 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,468,400 تومان
1177503 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,468,400 تومان
1176999 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,468,400 تومان
1159119 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,468,400 تومان
1174613 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,486,800 تومان
1160897 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,486,800 تومان
1168141 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,523,500 تومان
1171756 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,523,500 تومان
1171765 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,523,500 تومان
1174593 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,523,500 تومان
1177004 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,523,500 تومان
1164471 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,523,500 تومان
1171367 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,541,800 تومان
1164143 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,560,200 تومان
1176981 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,560,200 تومان
1177005 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,596,900 تومان
1165314 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,615,200 تومان
1171764 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,615,200 تومان
1176980 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,615,200 تومان
1176986 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,615,200 تومان
1174140 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,633,600 تومان
1161698 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,633,600 تومان
1171729 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,688,700 تومان
1169145 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,707,000 تومان
1176965 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,725,400 تومان
1177502 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,725,400 تومان
1173899 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,743,700 تومان
1173900 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,743,700 تومان
1173954 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,743,700 تومان
1171763 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,780,400 تومان
1171369 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,798,800 تومان
1170760 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,853,900 تومان
1176976 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,853,900 تومان
1176220 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,853,900 تومان
1166073 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,872,200 تومان
1176967 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,890,600 تومان
1177567 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,890,600 تومان
1176977 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,908,900 تومان
1173655 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,908,900 تومان
1153957 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,908,900 تومان
1163408 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,927,300 تومان
1174545 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,945,600 تومان
1177083 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,945,600 تومان
1132829 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,037,400 تومان
1175415 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,037,400 تومان
1160076 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,037,400 تومان
1126625 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,037,400 تومان
1177535 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,055,800 تومان
1160670 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,074,100 تومان
1171819 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,092,500 تومان
1164473 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,092,500 تومان
1171758 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,110,800 تومان
1164584 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,221,000 تومان
1177550 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,276,000 تومان
1171755 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,331,100 تومان
1176598 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,349,400 تومان
1176217 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,349,400 تومان
1173928 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,349,400 تومان
1177499 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,367,800 تومان
1164474 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,386,200 تومان
1168790 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,404,500 تومان
1173958 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,422,900 تومان
1171754 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,441,200 تومان
1177526 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,441,200 تومان
1171725 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,477,900 تومان
1176954 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,477,900 تومان
1174333 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,753,300 تومان
1177508 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
2,790,000 تومان
1176949 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,845,000 تومان
1175706 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 2,900,100 تومان
1176853 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,936,800 تومان
1173953 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,991,900 تومان
1152020 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
3,377,300 تومان
1165852 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
3,432,400 تومان
1174380 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
3,469,100 تومان
1170775 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
3,542,500 تومان
1176952 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
3,615,900 تومان
1176957 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 4,588,800 تومان
1176953 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
4,698,900 تومان