به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1006795 AMD Athlon 64 3700+ 1x 1024 MB DDR 2x HDD 160 GB 316,800 تومان
1015867 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 332,600 تومان
1018883 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 364,300 تومان
1013267 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 364,300 تومان
1018664 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 750 GB 364,300 تومان
1003072 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB 364,300 تومان
995151 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 364,300 تومان
1013078 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 1,0 TB SATA 364,300 تومان
1018979 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 364,300 تومان
1017980 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 364,300 تومان
1006214 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 364,300 تومان
1021083 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 364,300 تومان
1021092 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 364,300 تومان
1020083 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 364,300 تومان
997054 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 364,300 تومان
985326 AMD Athlon 64 3800+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 364,300 تومان
1021969 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1020185 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1018917 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 380,200 تومان
1009012 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 380,200 تومان
1021082 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 750 GB 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1021109 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1019320 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 1x HDD 400 GB 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1020101 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1018586 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 1x HDD SATA 750 GB 380,200 تومان
1010705 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 396,000 تومان
1020435 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1021971 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1020703 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1019438 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1018955 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 396,000 تومان
1018464 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 396,000 تومان
1021804 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1017454 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 396,000 تومان
1018998 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1021055 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1020067 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 396,000 تومان
1019317 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 396,000 تومان
1020097 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1006533 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1016821 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,000 تومان
1016568 AMD Athlon 64 6000+ X2 4x 2048 MB DDR2 2x HDD 750 GB 1x HDD SATA 750 GB 396,000 تومان
1022456 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 396,000 تومان
1020667 AMD Athlon 64 3800+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 396,000 تومان
1014530 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 411,800 تومان
1013767 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1005323 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 411,800 تومان
1021968 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1014815 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1022254 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1019449 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1018429 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1019457 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1021538 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1021291 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1023098 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 411,800 تومان
1021328 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 411,800 تومان
1022609 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1021090 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 411,800 تومان
1017513 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1019321 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 500 GB_ NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1014723 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1022403 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1009863 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 411,800 تومان
1022692 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 411,800 تومان
1017607 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1001738 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1018380 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1018900 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 443,500 تومان
1020182 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 443,500 تومان
999209 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1020971 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 443,500 تومان
1024815 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 443,500 تومان
1020483 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
443,500 تومان
998724 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
998727 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1007441 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1002073 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1022558 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1024351 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 443,500 تومان
1002593 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
996966 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1008254 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1021575 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 443,500 تومان
1021333 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 443,500 تومان
997288 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 443,500 تومان
999849 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1017514 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 443,500 تومان
1022895 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1023159 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 443,500 تومان
1016260 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1018826 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1024976 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 443,500 تومان
1022419 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1016279 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1018337 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 443,500 تومان
1018339 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 443,500 تومان
1013239 Intel Core i7-960 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 443,500 تومان
1001747 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1001752 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1021510 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1021000 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1021023 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1007462 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1007466 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1018497 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1004180 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
999834 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 459,400 تومان
1019290 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1020058 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1014427 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
459,400 تومان
1019057 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1006516 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1006517 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1006518 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1006526 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1020104 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 459,400 تومان
1016273 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1011413 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1018840 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 459,400 تومان
1016846 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1022753 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 475,200 تومان
1020964 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
999207 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1017385 AMD Athlon 64 6000+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x RAM 2048 MB DDR2 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1000Mbit PCI - Intel Pro1000GT PWLA8391GT
475,200 تومان
1019444 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
475,200 تومان
998718 Intel Core i7-920 - Red.PS 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
998725 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1007434 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1018957 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1021015 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1011806 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 475,200 تومان
1013609 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 475,200 تومان
1011564 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
475,200 تومان
1017458 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1022080 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1000Mbit PCI - Intel Pro1000GT PWLA8391GT
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
475,200 تومان
1020315 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1006508 Intel Core i7-920x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1006519 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 475,200 تومان
1014983 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1022155 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
475,200 تومان
1018831 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 475,200 تومان
1020383 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1023201 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 475,200 تومان
1021932 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1022706 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 475,200 تومان
1020153 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
475,200 تومان
1016106 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 491,000 تومان
1005359 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 491,000 تومان
1002809 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 491,000 تومان
1011515 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1020477 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
491,000 تومان
1011523 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1019214 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 491,000 تومان
1019472 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 491,000 تومان
1008991 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1007463 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
996973 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1010293 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 491,000 تومان
1006206 Intel Core i7-930 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1010591 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1011624 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1006515 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1011640 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1014716 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 491,000 تومان
1011409 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 491,000 تومان
1014489 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
491,000 تومان
1016281 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 491,000 تومان
1016283 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 491,000 تومان
1015267 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 491,000 تومان
1013236 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 491,000 تومان
983323 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 506,900 تومان
1001761 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1024299 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
506,900 تومان
1005357 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1022255 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 250 GB 506,900 تومان
1022263 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1023294 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 506,900 تومان
998730 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
998992 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 506,900 تومان
1006201 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1001605 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 506,900 تومان
997002 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 506,900 تومان
1022858 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1017511 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 506,900 تومان
1019052 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 506,900 تومان
1006513 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 506,900 تومان
1017525 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 250 GB 506,900 تومان
1014721 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1002188 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 506,900 تومان
1018836 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1009881 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 506,900 تومان
1017563 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 506,900 تومان
1016285 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1013226 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 506,900 تومان
1018379 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 538,600 تومان
1023250 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 538,600 تومان
1011737 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1022750 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 538,600 تومان
1023774 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 538,600 تومان
1005087 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1005088 Intel Core i7-975 - Red.PS 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1024547 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 538,600 تومان
1014820 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
999206 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1013300 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 538,600 تومان
1014325 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
538,600 تومان
1008950 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1020471 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1012024 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 538,600 تومان
1005128 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB 538,600 تومان
1012557 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1021518 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1013074 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1020246 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1003097 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1018461 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1008992 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1011808 Intel Core i7-980 - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1008998 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 538,600 تومان
1009002 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1023089 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1017971 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
996726 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1015926 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 1x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1007480 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1006204 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1006460 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1008256 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1009796 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1015692 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
999823 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1012368 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
538,600 تومان
1004177 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1013654 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
1020827 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 750 GB 538,600 تومان
999836 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1002142 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 538,600 تومان
1011102 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 538,600 تومان
1020833 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1022882 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1013668 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 538,600 تومان
1020588 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,600 تومان
1019053 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
920494 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 538,600 تومان
936889 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1011140 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1013452 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 538,600 تومان
1014741 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 538,600 تومان
1011414 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
924635 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
987357 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1016286 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 538,600 تومان
1010146 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
1018345 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 538,600 تومان
1016815 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,600 تومان
1018868 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 538,600 تومان
1013241 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
538,600 تومان
969733 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 554,400 تومان
1016590 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 554,400 تومان
1010984 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 554,400 تومان
1017154 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
554,400 تومان
1018954 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 554,400 تومان
1020250 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 554,400 تومان
1014135 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
554,400 تومان
1017500 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB 554,400 تومان
1020829 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 554,400 تومان
1016230 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 554,400 تومان
1014952 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 554,400 تومان
1022131 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 554,400 تومان
1017546 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 554,400 تومان
1022163 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 554,400 تومان
1018340 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 554,400 تومان
984304 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x HDD SATA 750 GB 554,400 تومان
1017587 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 554,400 تومان
1022503 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 570,200 تومان
1014322 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 570,200 تومان
1001011 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 570,200 تومان
1023796 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 570,200 تومان
1020475 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
570,200 تومان
1022796 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 570,200 تومان
1007438 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1012579 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
570,200 تومان
999025 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
570,200 تومان
1017972 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 256 GB 570,200 تومان
1020029 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 570,200 تومان
1022848 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
570,200 تومان
999822 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1008535 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 570,200 تومان
1002408 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 570,200 تومان
1017558 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 570,200 تومان
1016288 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 570,200 تومان
1022709 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 570,200 تومان
1013774 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 586,100 تومان
1013522 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
586,100 تومان
1016870 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 586,100 تومان
1022766 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 586,100 تومان
1025329 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1020470 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1019228 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
586,100 تومان
1021532 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 586,100 تومان
1024884 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 586,100 تومان
1011064 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 586,100 تومان
1009030 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 586,100 تومان
1022368 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 586,100 تومان
1013706 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
586,100 تومان
1023190 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 586,100 تومان
1018839 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 586,100 تومان
1016287 Intel Core i7-980 - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
586,100 تومان
1022851 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 601,900 تومان
1024918 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 601,900 تومان
1010964 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1009953 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1010979 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1019431 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1021736 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 617,800 تومان
1008947 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 617,800 تومان
1011770 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1020987 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 617,800 تومان
1013837 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1018446 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1014356 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1008999 Intel Core i7-990x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
1009000 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1024369 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 617,800 تومان
998771 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1024893 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 617,800 تومان
1022085 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1014152 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 617,800 تومان
1018256 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1022632 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1020080 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 617,800 تومان
1018817 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 617,800 تومان
1020620 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
617,800 تومان
1018838 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 617,800 تومان
1022184 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 617,800 تومان
1015274 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 617,800 تومان
1023217 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 617,800 تومان
991996 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 750 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
617,800 تومان
1022733 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 633,600 تومان
1012010 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 633,600 تومان
1020984 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 633,600 تومان
1024355 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 633,600 تومان
1020830 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 633,600 تومان
1024673 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 633,600 تومان
1021107 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
633,600 تومان
1021633 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 633,600 تومان
1017555 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 633,600 تومان
1023744 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 649,400 تومان
1013764 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1020449 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 649,400 تومان
1015593 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 649,400 تومان
1016889 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1022799 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 649,400 تومان
1019473 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
649,400 تومان
1022815 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0TB Enterprise 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
649,400 تومان
1022820 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
649,400 تومان
1020274 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 649,400 تومان
1021564 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1016708 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
649,400 تومان
1022087 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
649,400 تومان
1019020 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 7x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 649,400 تومان
1018301 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
649,400 تومان
1018819 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
649,400 تومان
1014474 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 512 GB 649,400 تومان
1023948 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 649,400 تومان
1022417 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 649,400 تومان
1019099 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 649,400 تومان
1014759 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 649,400 تومان
1022735 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 665,300 تومان
1023254 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 665,300 تومان
1007699 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 665,300 تومان
1020243 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,300 تومان
1022818 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 665,300 تومان
1019546 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 665,300 تومان
1018804 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB 665,300 تومان
1014273 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 681,100 تومان
1018373 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
681,100 تومان
1018245 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
681,100 تومان
1014165 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 681,100 تومان
1020053 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
681,100 تومان
1020831 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 1,5 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
681,100 تومان
1019041 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
681,100 تومان
1014714 Intel Core i7-920 - Red.PS 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 681,100 تومان
1022668 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 681,100 تومان
1017550 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 681,100 تومان
1018834 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 681,100 تومان
1017614 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 712,800 تومان
1017969 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 712,800 تومان
1019556 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 712,800 تومان
1019049 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 712,800 تومان
1022152 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
712,800 تومان
1013727 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 712,800 تومان
1024313 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1013833 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 728,600 تومان
1017453 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1020272 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB 728,600 تومان
1023344 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1023388 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
728,600 تومان
1020589 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
728,600 تومان
989621 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 728,600 تومان
1014228 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 728,600 تومان
1024240 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 728,600 تومان
1024310 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
744,500 تومان
1023051 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
744,500 تومان
1013442 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
744,500 تومان
1022148 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
744,500 تومان
1004052 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
760,300 تومان
1023512 Intel Xeon E3-1275 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 760,300 تومان
1018663 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
760,300 تومان
1012049 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 760,300 تومان
1024349 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
760,300 تومان
1022840 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 760,300 تومان
1022849 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
760,300 تومان
1011095 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
760,300 تومان
1019066 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 760,300 تومان
1014760 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
760,300 تومان
1019114 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 760,300 تومان
1023219 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
760,300 تومان
1024350 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 776,200 تومان
1019079 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 776,200 تومان
1019082 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 776,200 تومان
1020988 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 792,000 تومان
1023822 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 792,000 تومان
1021531 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1023386 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 792,000 تومان
1017559 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 792,000 تومان
1021194 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 807,800 تومان
1014357 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
807,800 تومان
1022340 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 807,800 تومان
1022344 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
807,800 تومان
1011094 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
807,800 تومان
1023390 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 807,800 تومان
1020474 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
823,700 تومان
1022157 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
823,700 تومان
1017561 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 823,700 تومان
1017599 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
823,700 تومان
1017114 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 839,500 تومان
1013815 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 839,500 تومان
1020504 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
839,500 تومان
1020625 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 839,500 تومان
1024033 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1024311 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1022337 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1012113 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
855,400 تومان
1023128 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 855,400 تومان
1017588 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 855,400 تومان
1023122 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 887,000 تومان
1023131 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
887,000 تومان
1019580 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 887,000 تومان
1019597 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
887,000 تومان
1023753 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 902,900 تومان
1022130 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 902,900 تومان
1014722 Intel Core i7-930 3x 4096 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 902,900 تومان
1020465 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
918,700 تومان
1019081 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
918,700 تومان
1022689 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 918,700 تومان
1019656 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 934,600 تومان
1020484 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
934,600 تومان
1021512 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
934,600 تومان
1020516 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
934,600 تومان
1022066 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 934,600 تومان
1023127 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 934,600 تومان
1013757 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 934,600 تومان
1021001 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 966,200 تومان
1018232 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 966,200 تومان
1022106 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
966,200 تومان
1024583 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
982,100 تومان
1022336 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 982,100 تومان
1021767 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 997,900 تومان
1024597 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
997,900 تومان
1024598 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
997,900 تومان
1024365 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 997,900 تومان
1025408 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
997,900 تومان
1024390 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 997,900 تومان
1024912 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 997,900 تومان
1024298 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
1020281 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,013,800 تومان
1022341 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
1,013,800 تومان
1021065 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,013,800 تومان
1018598 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,013,800 تومان
1012523 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,029,600 تومان
1021761 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,029,600 تومان
1017480 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,029,600 تومان
1024581 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,061,300 تومان
1023609 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,061,300 تومان
1017963 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,077,100 تومان
1024599 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,093,000 تومان
1023006 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,108,800 تومان
1014828 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,108,800 تومان
1022068 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,108,800 تومان
1010172 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,124,600 تومان
1018635 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,140,500 تومان
1017967 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1020278 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1022339 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
1,140,500 تومان
1022089 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1019585 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1019596 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1002198 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,140,500 تومان
1024584 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,156,300 تومان
1023393 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x HDD SAS 300 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,156,300 تومان
1022887 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,156,300 تومان
1022606 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,188,000 تومان
1024294 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,203,800 تومان
1017080 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,203,800 تومان
1022345 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,235,500 تومان
1020569 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,235,500 تومان
1016389 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,251,400 تومان
1020537 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,251,400 تومان
1019586 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,251,400 تومان
1023013 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,267,200 تومان
1012556 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,267,200 تومان
1023007 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,283,000 تومان
1022070 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,283,000 تومان
1019584 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,283,000 تومان
1022489 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,314,700 تومان
1022602 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,314,700 تومان
1019650 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,362,200 تومان
1016727 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,362,200 تومان
1013791 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,441,400 تومان
1025060 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,473,100 تومان
1022591 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,489,000 تومان
1025176 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,489,000 تومان
1019647 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,504,800 تومان
998923 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,536,500 تومان
1016339 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,536,500 تومان
1019603 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,552,300 تومان
1011581 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,584,000 تومان
1009358 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,647,400 تومان
1025051 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,710,700 تومان
1023094 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,726,600 تومان
1024121 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,758,200 تومان
1021781 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,789,900 تومان
998668 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,837,400 تومان
1025249 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,885,000 تومان
1021077 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,075,000 تومان
1024998 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,106,700 تومان
1014207 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,122,600 تومان
1013142 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,154,200 تومان
1016856 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,170,100 تومان
1017684 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,201,800 تومان
1024287 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,217,600 تومان
1012114 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,233,400 تومان
1014208 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,281,000 تومان
1018659 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,312,600 تومان
1012933 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,312,600 تومان
1022983 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,344,300 تومان
1019614 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,376,000 تومان
1019487 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,391,800 تومان
1024293 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,439,400 تومان
1005141 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,455,200 تومان
993272 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 6x 16384 MB DDR3 2x HDD 2 TB Enterprise 2x SSD 300 GB SATA Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1000Mbit onboard - Intel I350
2,455,200 تومان
1000513 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,471,000 تومان
1016036 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,518,600 تومان
1016711 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,645,300 تومان
1022056 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,740,300 تومان
1023558 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
3,073,000 تومان
1024989 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,073,000 تومان
1023502 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
3,088,800 تومان
1019675 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,104,600 تومان
1024999 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
3,152,200 تومان
1013206 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,168,000 تومان
1025313 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
3,199,700 تومان
1021076 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 3,278,900 تومان
1023348 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,342,200 تومان
1015691 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 3 TB Enterprise 2x SSD 300 GB SATA Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,595,700 تومان
1004909 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,659,000 تومان
1017970 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,007,500 تومان
1007047 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,245,100 تومان
1015185 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,799,500 تومان
1018623 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 6x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,910,400 تومان
1018546 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini
5,433,100 تومان