به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1067828 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 307,000 تومان
1073561 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 307,000 تومان
1049631 AMD Athlon 64 3800+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 319,800 تومان
1071251 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 319,800 تومان
1075733 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 332,500 تومان
1076534 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1075011 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 332,500 تومان
1074776 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 332,500 تومان
1076333 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1075086 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1073298 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 332,500 تومان
1064351 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 332,500 تومان
1069732 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x HDD 500 GB 332,500 تومان
1053619 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 332,500 تومان
1076931 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1075398 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1076423 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 332,500 تومان
1074124 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 332,500 تومان
1075404 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1066458 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 332,500 تومان
1076707 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1076714 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1057262 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1075706 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 332,500 تومان
1073924 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1065992 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1070092 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1056540 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1078822 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1075753 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1061684 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1052242 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1073746 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1073513 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1074025 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1074038 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1075318 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1055866 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1071994 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1070211 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 358,100 تومان
1078161 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1074581 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1044117 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1075099 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1072558 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1049521 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1076407 AMD Athlon 64 6000+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 750 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1076422 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1079498 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1074891 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1080271 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1077202 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1073107 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 358,100 تومان
1074903 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1079023 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 358,100 تومان
1058037 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1076477 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 358,100 تومان
1061119 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 358,100 تومان
1059333 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1076510 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 370,900 تومان
1075497 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1074989 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1076528 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1054527 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 370,900 تومان
1078338 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1072969 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1077079 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1069190 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1072518 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1069484 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1060017 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 370,900 تومان
1074878 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1055937 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 370,900 تومان
1073859 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1055175 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1072329 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1077215 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 370,900 تومان
1068515 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1058028 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 370,900 تومان
1065972 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1069816 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 370,900 تومان
1073187 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1078820 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 383,700 تومان
1041199 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 383,700 تومان
1075766 Intel Core i7-960x 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1042491 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1052220 Intel Core i7-930 - Red.PS 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1078154 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 383,700 تومان
1075620 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
383,700 تومان
1069483 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1073330 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 383,700 تومان
1074100 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 383,700 تومان
1074882 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1072331 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1069538 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 383,700 تومان
1075694 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 383,700 تومان
1076462 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 383,700 تومان
1075443 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 383,700 تومان
1074705 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1042485 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1075770 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
396,500 تومان
1072189 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
396,500 تومان
1078333 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1075783 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1075784 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
396,500 تومان
1080396 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1075277 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1074530 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
396,500 تومان
1075816 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
396,500 تومان
1073515 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1074034 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
396,500 تومان
1078147 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1075085 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 396,500 تومان
1074066 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
396,500 تومان
1059747 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
396,500 تومان
1075619 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
396,500 تومان
1079462 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1075626 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 396,500 تومان
1061291 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1078191 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1060016 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
396,500 تومان
1073335 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
396,500 تومان
1076937 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
396,500 تومان
1064144 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
396,500 تومان
1072869 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
396,500 تومان
1079021 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1047280 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1058039 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1058047 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 396,500 تومان
1078832 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 409,300 تومان
1072188 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
409,300 تومان
1075797 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 409,300 تومان
1078879 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 409,300 تومان
1071461 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 409,300 تومان
1075813 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 409,300 تومان
1080680 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 409,300 تومان
1079663 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 409,300 تومان
1026168 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
409,300 تومان
1064331 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
409,300 تومان
1077166 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
409,300 تومان
1075641 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 409,300 تومان
1072576 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 409,300 تومان
1074370 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 409,300 تومان
1077958 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
409,300 تومان
1075408 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 409,300 تومان
1075411 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 409,300 تومان
1071589 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
409,300 تومان
1072627 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 409,300 تومان
1080090 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 422,100 تومان
1080204 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 422,100 تومان
1027840 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1053203 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1074453 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 434,900 تومان
1076515 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1072177 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1075761 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
434,900 تومان
1075763 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1077555 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 434,900 تومان
1076279 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1075775 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1075782 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1037383 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 1,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
434,900 تومان
1072973 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1072979 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 434,900 تومان
1079133 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1078369 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 434,900 تومان
1071464 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1080172 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 434,900 تومان
1068909 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 434,900 تومان
1075824 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1077107 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 434,900 تومان
1076604 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 434,900 تومان
1073282 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
434,900 تومان
1078158 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1076882 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 434,900 تومان
1063829 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1072287 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB 2x HDD SATA 1,5 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
434,900 تومان
1080993 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 434,900 تومان
1072294 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1072301 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 434,900 تومان
1072306 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
434,900 تومان
1072309 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 434,900 تومان
1072313 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
434,900 تومان
1073353 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 434,900 تومان
1074122 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 434,900 تومان
1074636 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1075406 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 434,900 تومان
1075407 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x HDD SATA 1,5 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
434,900 تومان
1076701 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1072863 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 434,900 تومان
1072864 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 434,900 تومان
1069541 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1050086 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
434,900 تومان
1077757 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 434,900 تومان
1076992 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
447,700 تومان
1076228 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
447,700 تومان
1077528 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
447,700 تومان
1077351 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
447,700 تومان
1075322 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 447,700 تومان
1065598 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
447,700 تومان
1043853 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
447,700 تومان
1070516 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
447,700 تومان
1077942 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
447,700 تومان
1073344 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
447,700 تومان
1075414 Intel Core i7-980x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 447,700 تومان
1036265 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
447,700 تومان
1075740 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 460,400 تومان
1076514 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 460,400 تومان
1077810 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
460,400 تومان
1076280 Intel Xeon E3-1275V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
460,400 تومان
1074541 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
460,400 تومان
1077358 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
460,400 تومان
1076593 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
460,400 تومان
1077119 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 460,400 تومان
1053073 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 460,400 تومان
1072310 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
460,400 تومان
1073355 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
460,400 تومان
1075925 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 460,400 تومان
1073366 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
460,400 تومان
1077983 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 460,400 تومان
1074174 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 460,400 تومان
1072657 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 473,200 تومان
1077539 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
473,200 تومان
1080102 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 473,200 تومان
1027398 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
473,200 تومان
1069160 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
473,200 تومان
1066158 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
473,200 تومان
1073332 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 473,200 تومان
1077188 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
473,200 تومان
1077711 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
473,200 تومان
1077217 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
473,200 تومان
1076468 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
473,200 تومان
1080273 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 486,000 تومان
1073921 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 498,800 تومان
1074690 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1075975 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 498,800 تومان
1076544 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 498,800 تومان
1077569 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 498,800 تومان
1079361 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 498,800 تومان
1080136 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 498,800 تومان
1076567 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1072985 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1072986 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1075305 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
498,800 تومان
1075314 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 498,800 تومان
1076376 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1076893 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 498,800 تومان
1074082 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 498,800 تومان
1067944 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1066156 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1072300 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 498,800 تومان
1073329 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
498,800 تومان
1027516 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1077194 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
498,800 تومان
1074892 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
498,800 تومان
1026255 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1026794 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1066736 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1077747 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 498,800 تومان
1069300 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1074676 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 498,800 تومان
1071613 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
498,800 تومان
1074726 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 511,600 تومان
1070133 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,600 تومان
1021512 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,600 تومان
1072461 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 511,600 تومان
1074551 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 2x SSD 120 GB SATA
NIC 1000Mbit PCI-E - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,600 تومان
1076860 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 511,600 تومان
1074062 Intel Core i7-2600 4x DDR3 8192 MB 2x HDD 3,0 TB SATA 2x SSD 240 GB SATA 511,600 تومان
1078930 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,600 تومان
1072845 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,600 تومان
1074893 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 511,600 تومان
1075151 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 511,600 تومان
1075417 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
511,600 تومان
1071857 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
511,600 تومان
1059827 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,600 تومان
1072397 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 524,400 تومان
1074704 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1076505 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1080091 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 524,400 تومان
1076508 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 750 GB 524,400 تومان
1076511 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
524,400 تومان
1079595 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 524,400 تومان
1075244 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 750 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1075759 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1075760 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 524,400 تومان
1072191 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1073990 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1074762 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1080150 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1075799 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 524,400 تومان
1065823 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1077861 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1077095 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1076074 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 524,400 تومان
1077099 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 524,400 تومان
1075822 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 524,400 تومان
1075311 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
524,400 تومان
1076336 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 524,400 تومان
1076337 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 524,400 تومان
1077875 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 524,400 تومان
1068929 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1052803 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1076372 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 524,400 تومان
1074592 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 524,400 تومان
1064369 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 524,400 تومان
1077940 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1079479 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 524,400 تومان
1048257 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
524,400 تومان
1075394 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 524,400 تومان
1028547 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
524,400 تومان
1077224 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 524,400 تومان
1061134 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 537,200 تومان
1062158 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 537,200 تومان
1080617 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 537,200 تومان
1068090 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
537,200 تومان
1077593 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 537,200 تومان
1061214 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 537,200 تومان
1076379 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
537,200 تومان
1075627 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 537,200 تومان
1069489 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 537,200 تومان
1072052 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 537,200 تومان
1078968 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
537,200 تومان
1063357 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 537,200 تومان
1077749 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 537,200 تومان
1077752 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 537,200 تومان
1075715 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 550,000 تومان
1074967 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 550,000 تومان
1072161 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
550,000 تومان
1074987 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 550,000 تومان
1080122 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
550,000 تومان
1080126 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 550,000 تومان
1078340 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
550,000 تومان
1079367 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 550,000 تومان
1077348 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,000 تومان
1071462 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
550,000 تومان
1076861 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 550,000 تومان
1067937 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
550,000 تومان
1076387 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,000 تومان
1075621 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 550,000 تومان
1075390 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 550,000 تومان
1077236 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
550,000 تومان
1068282 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 550,000 تومان
1080877 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
562,800 تومان
1046196 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
562,800 تومان
1080504 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 562,800 تومان
1077706 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
562,800 تومان
1076233 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 575,600 تومان
1077013 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 575,600 تومان
1076509 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 575,600 تومان
1078835 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 575,600 تومان
1078069 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 575,600 تومان
1078837 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 575,600 تومان
1079614 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 575,600 تومان
1079131 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 575,600 تومان
1076830 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 575,600 تومان
1076580 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 575,600 تومان
1076601 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 575,600 تومان
1078160 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
575,600 تومان
1080216 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 575,600 تومان
1072026 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
575,600 تومان
1075610 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 575,600 تومان
1079993 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 575,600 تومان
1072316 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
575,600 تومان
1072317 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 575,600 تومان
1070612 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise x SSD SATA 250 GB 588,300 تومان
1072244 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
588,300 تومان
1075067 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise x SSD SATA 250 GB 588,300 تومان
1067181 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 588,300 تومان
1075129 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise x SSD SATA 250 GB 588,300 تومان
1080252 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB x SSD SATA 250 GB 588,300 تومان
1077760 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
601,100 تومان
1077252 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
601,100 تومان
1078815 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 601,100 تومان
1024571 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 601,100 تومان
1075263 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 601,100 تومان
1062993 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 601,100 تومان
1061210 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 601,100 تومان
1057628 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 601,100 تومان
1074027 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 601,100 تومان
1068912 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
601,100 تومان
1000331 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 601,100 تومان
1076902 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
601,100 تومان
1076906 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 601,100 تومان
1077939 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
601,100 تومان
1074881 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 601,100 تومان
1072592 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 601,100 تومان
1080017 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 601,100 تومان
1056531 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
613,900 تومان
1077545 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 613,900 تومان
1077803 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 613,900 تومان
1072245 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 613,900 تومان
1073287 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
613,900 تومان
1075340 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
613,900 تومان
1075399 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
613,900 تومان
1077193 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 613,900 تومان
1077197 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
613,900 تومان
1072887 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 7x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 613,900 تومان
1061136 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 626,700 تومان
1073194 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 626,700 تومان
1080367 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
626,700 تومان
1071973 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 626,700 تومان
1074609 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 626,700 تومان
1077693 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
626,700 تومان
1076943 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 626,700 تومان
1071836 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 626,700 تومان
1075420 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 626,700 تومان
1075700 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
626,700 تومان
1076254 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
639,500 تومان
1076512 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 639,500 تومان
1079597 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 639,500 تومان
1075260 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 639,500 تومان
1059666 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 639,500 تومان
1075315 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
639,500 تومان
1077110 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
639,500 تومان
1058954 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
639,500 تومان
1075623 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
639,500 تومان
1076406 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 639,500 تومان
1077954 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 639,500 تومان
1061062 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 639,500 تومان
1077223 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 639,500 تومان
1077068 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
652,300 تومان
1065819 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 652,300 تومان
1075299 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
652,300 تومان
1070444 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 652,300 تومان
984990 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
652,300 تومان
1073060 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 652,300 تومان
1072112 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 652,300 تومان
1077058 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,100 تومان
1069960 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,100 تومان
1078153 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
665,100 تومان
1075762 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
677,900 تومان
1075779 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1073288 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 677,900 تومان
1075121 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 677,900 تومان
1065924 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 677,900 تومان
1077702 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
677,900 تومان
1077192 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 677,900 تومان
1066734 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1070077 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 677,900 تومان
1077255 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
690,700 تومان
1077342 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 690,700 تومان
1076624 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 690,700 تومان
1079997 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
690,700 تومان
1070015 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
690,700 تومان
1044745 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 716,200 تومان
1058832 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 716,200 تومان
1051970 Intel Xeon E3-1275v6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
716,200 تومان
1026885 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
716,200 تومان
1076064 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 716,200 تومان
1074532 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
716,200 تومان
1078889 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 716,200 تومان
1052292 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 716,200 تومان
1065624 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
716,200 تومان
1072025 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 716,200 تومان
1064096 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 716,200 تومان
1075393 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
716,200 تومان
1070019 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
716,200 تومان
1065670 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 716,200 تومان
1075918 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 716,200 تومان
1079503 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 716,200 تومان
1076201 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 716,200 تومان
1001468 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 716,200 تومان
1071904 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 729,000 تومان
1073237 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
729,000 تومان
1079283 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
729,000 تومان
1077251 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
741,800 تومان
1077254 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
741,800 تومان
1075237 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
741,800 تومان
1074765 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
741,800 تومان
1068905 Intel Xeon E3-1246v3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 741,800 تومان
1075391 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
741,800 تومان
1065841 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 754,600 تومان
1076958 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
754,600 تومان
1077218 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
754,600 تومان
1070073 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 754,600 تومان
1076221 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
754,600 تومان
1073171 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 780,200 تومان
1078853 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
780,200 تومان
1050765 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 780,200 تومان
1079181 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
780,200 تومان
1062575 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
780,200 تومان
1075386 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 780,200 تومان
1061058 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
780,200 تومان
1068232 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 780,200 تومان
1080583 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 793,000 تومان
1065821 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 793,000 تومان
1068143 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,000 تومان
1072246 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
793,000 تومان
1076907 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 793,000 تومان
1078202 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
793,000 تومان
1071804 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
793,000 تومان
1076966 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,000 تومان
1067599 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
805,800 تومان
1001428 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
805,800 تومان
1076957 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
805,800 تومان
1070101 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
818,600 تومان
1077795 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 818,600 تومان
1077800 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 818,600 تومان
1080383 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 818,600 تومان
1071957 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
818,600 تومان
1080430 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
818,600 تومان
1073277 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
818,600 تومان
1076389 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 818,600 تومان
1075383 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 1x SSD 120 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
818,600 تومان
1066728 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 818,600 تومان
1075195 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
818,600 تومان
1068275 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
831,400 تومان
1078921 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 856,900 تومان
1065925 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
856,900 تومان
1071880 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 869,700 تومان
1080148 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 869,700 تومان
1077657 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 869,700 تومان
1073916 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 869,700 تومان
1072031 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 882,500 تومان
1076900 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 882,500 تومان
1073153 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
895,300 تومان
1073162 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1000Mbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
895,300 تومان
1078558 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 895,300 تومان
1061212 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
895,300 تومان
1080421 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
895,300 تومان
1077352 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 895,300 تومان
1079414 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
895,300 تومان
939702 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
895,300 تومان
1078866 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
908,100 تومان
1077669 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
908,100 تومان
1065919 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
908,100 تومان
1076598 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 920,900 تومان
1075076 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 920,900 تومان
1069744 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 920,900 تومان
1076183 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 920,900 تومان
1068793 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
920,900 تومان
1072005 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
933,700 تومان
1075087 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 933,700 تومان
1068836 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
946,500 تومان
1070062 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 946,500 تومان
1076046 Intel Xeon E3-1270V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 1 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
959,300 تومان
1078881 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 959,300 تومان
1080776 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
959,300 تومان
1076072 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
972,000 تومان
1073566 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 972,000 تومان
1075193 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
972,000 تومان
1049369 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 997,600 تومان
1068838 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 997,600 تومان
1065626 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
997,600 تومان
1075379 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
997,600 تومان
1075141 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 997,600 تومان
1075194 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
997,600 تومان
1076079 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,010,400 تومان
1077678 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,010,400 تومان
992175 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,010,400 تومان
1042639 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,023,200 تومان
1073165 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,061,600 تومان
1068830 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,061,600 تومان
1071152 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,061,600 تومان
1071939 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,061,600 تومان
1080426 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,061,600 تومان
1068214 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,061,600 تومان
1078509 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,061,600 تومان
1078309 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,074,400 تومان
1078204 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,074,400 تومان
1073151 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,074,400 تومان
1072163 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,087,200 تومان
1068845 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,087,200 تومان
1068815 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,099,900 تومان
1054824 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,099,900 تومان
1066673 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,099,900 تومان
1066697 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,099,900 تومان
1076948 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,099,900 تومان
1071927 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,112,700 تومان
1060248 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,112,700 تومان
1075196 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD 480 GB SATA Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,112,700 تومان
1021447 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,138,300 تومان
1078720 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,138,300 تومان
1063154 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,138,300 تومان
1069972 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,151,100 تومان
1068281 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,151,100 تومان
1050085 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,163,900 تومان
1042462 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,202,300 تومان
1075587 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,202,300 تومان
1054896 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,202,300 تومان
1064706 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,253,400 تومان
1075518 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,253,400 تومان
1057044 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,279,000 تومان
1072002 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,279,000 تومان
1068329 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,291,800 تومان
1075500 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,291,800 تومان
1075146 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,291,800 تومان
1075072 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,317,400 تومان
1073154 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,330,200 تومان
1063741 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,330,200 تومان
1080775 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,355,700 تومان
1062461 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
1,368,500 تومان
1078339 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,381,300 تومان
1060538 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,394,100 تومان
1077673 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,419,700 تومان
1069294 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,419,700 تومان
1075515 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,432,500 تومان
1051078 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,445,300 تومان
1068312 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,470,900 تومان
1073149 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,470,900 تومان
1063806 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,483,600 تومان
1063941 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,522,000 تومان
1063790 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,522,000 تومان
1073497 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,534,800 تومان
1076416 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,534,800 تومان
1074441 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,560,400 تومان
1063707 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,573,200 تومان
1071793 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,586,000 تومان
1071794 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,586,000 تومان
1076507 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,598,800 تومان
1079383 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,637,100 تومان
1076436 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,637,100 تومان
1075928 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,637,100 تومان
1075517 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,649,900 تومان
1068314 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,662,700 تومان
1054834 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,662,700 تومان
1079906 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,675,500 تومان
1063830 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
1,675,500 تومان
1071779 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,675,500 تومان
1064745 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,701,100 تومان
1078192 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,726,700 تومان
1068333 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,739,400 تومان
1075053 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,739,400 تومان
1071823 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,739,400 تومان
1065647 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,752,200 تومان
1065150 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,777,800 تومان
1079420 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,790,600 تومان
1080911 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,803,400 تومان
1072971 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,841,800 تومان
1075114 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,841,800 تومان
1064651 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,841,800 تومان
1071061 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,841,800 تومان
1077619 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1,867,300 تومان
1068553 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1,931,300 تومان
1077762 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,969,700 تومان
1063655 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
und zwei getrennte Stromzuführungen
1,969,700 تومان
1066213 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,995,200 تومان
1066869 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,072,000 تومان
1063817 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,072,000 تومان
1072003 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,123,100 تومان
1075097 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,199,900 تومان
1077730 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,199,900 تومان
1063807 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,263,800 تومان
1063937 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,353,400 تومان
1063711 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,353,400 تومان
1063746 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,353,400 تومان
1063933 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,353,400 تومان
1063974 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,404,500 تومان
1065863 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 6x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,404,500 تومان
1069156 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,417,300 تومان
1065140 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
2,417,300 تومان
1067802 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
2,442,900 تومان
1072950 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,494,100 تومان
1049933 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,494,100 تومان
1075423 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,494,100 تومان
1063915 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
und zwei getrennte Stromzuführungen
2,545,200 تومان
1075953 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,558,000 تومان
1075974 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,570,800 تومان
1063772 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,570,800 تومان
1063815 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,570,800 تومان
1064888 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,596,400 تومان
1071612 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
2,596,400 تومان
1062426 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,634,700 تومان
1063864 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,647,500 تومان
1063940 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 10x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,673,100 تومان
1069761 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
2,673,100 تومان
1075502 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,698,700 تومان
1074814 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,711,500 تومان
1064890 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,711,500 تومان
1073027 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,775,400 تومان
1065026 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
und zwei getrennte Stromzuführungen
2,788,200 تومان
1076318 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,788,200 تومان
1067746 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,801,000 تومان
1073496 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,813,800 تومان
1066399 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 6x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,826,600 تومان
1073495 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 3x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,992,900 تومان
1069657 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,992,900 تومان
1065549 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
und zwei getrennte Stromzuführungen
3,005,700 تومان
1073021 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
3,005,700 تومان
1056889 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 3x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
2x SSD SATA 300 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
3,018,400 تومان
1071650 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,044,000 تومان
1061802 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,082,400 تومان
1079491 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,082,400 تومان
1057016 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,120,800 تومان
1067800 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,146,300 تومان
1074335 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,159,100 تومان
1049755 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,184,700 تومان
1075863 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,197,500 تومان
1065400 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,197,500 تومان
1075430 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,223,100 تومان
1063919 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
und zwei getrennte Stromzuführungen
3,223,100 تومان
1062419 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,261,500 تومان
1080368 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,261,500 تومان
1065760 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,299,800 تومان
1070498 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 6x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
3,299,800 تومان
1077503 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,299,800 تومان
1070500 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,312,600 تومان
1063913 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 6x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
und zwei getrennte Stromzuführungen
3,312,600 تومان
1067750 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,325,400 تومان
1063959 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,402,100 تومان
1073026 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,402,100 تومان
1072776 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,402,100 تومان
1063920 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 5x 32768 MB DDR4 10x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
3,402,100 تومان
1073028 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,414,900 تومان
1066906 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,427,700 تومان
1073565 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,491,700 تومان
1063942 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 8x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,504,500 تومان
1075924 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,504,500 تومان
1066907 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,568,400 تومان
1079493 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,581,200 تومان
1078457 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,594,000 تومان
1065759 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,606,800 تومان
1077502 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 16x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,606,800 تومان
1065243 Intel Xeon E5-2620V2 (2x) - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 3,0 TB Enterprise 5x HDD SAS 600 GB
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,645,200 تومان
1078508 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 3x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,683,500 تومان
1079507 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,696,300 تومان
1079621 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,709,100 تومان
1070501 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 16x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,721,900 تومان
1063943 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,849,800 تومان
1079806 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,875,400 تومان
1079652 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,913,700 تومان
1073417 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,926,500 تومان
1079726 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,964,900 تومان
1063764 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,977,700 تومان
1079734 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,016,100 تومان
1071218 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 8x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,054,400 تومان
1079751 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
4,054,400 تومان
1075431 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 6x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,080,000 تومان
1070437 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 600 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
4,169,500 تومان
1072733 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,182,300 تومان
1075422 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 16x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
4,271,900 تومان
1063539 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 6x 32768 MB DDR4 6x SSD 1,92 TB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,284,700 تومان
1063561 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 12x 16384 MB DDR4 6x SSD 1,92 TB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,323,000 تومان
1079506 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB 4x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
4,387,000 تومان
1073493 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 4x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,412,600 تومان
1063951 Intel Xeon E5-2620V2 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
4,463,700 تومان
1079805 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 6x HDD 3,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
4,540,500 تومان
1079499 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg. 8x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,553,200 تومان
1077337 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR4 6x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,706,700 تومان
1075864 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 12x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise 4x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
5,614,800 تومان