به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1047313 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 347,400 تومان
1049635 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 347,400 تومان
1049654 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 347,400 تومان
1048398 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 347,400 تومان
1052276 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 347,400 تومان
1044400 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 347,400 تومان
1037256 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 500 GB 347,400 تومان
1046251 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 347,400 تومان
1047304 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1047320 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 361,300 تومان
1047852 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 361,300 تومان
1046322 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 361,300 تومان
1047346 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 361,300 تومان
1051700 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 361,300 تومان
1046587 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1049432 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1052275 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 750 GB 361,300 تومان
1049500 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 1,0 TB 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1046441 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 361,300 تومان
1049521 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1049532 AMD Athlon 64 6000+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x RAM 2048 MB DDR2 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1040319 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 361,300 تومان
1049025 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 361,300 تومان
1049028 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD 750 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
361,300 تومان
1049057 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 361,300 تومان
1046502 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 361,300 تومان
1041646 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 361,300 تومان
1047289 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 361,300 تومان
1032711 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1040656 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1044499 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1049112 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1040666 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1046318 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 389,100 تومان
1054001 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 389,100 تومان
1053236 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 389,100 تومان
1031989 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1031991 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1048394 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1048396 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1048400 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1051729 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 389,100 تومان
1043282 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1049431 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1051500 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1047924 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1028213 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1047414 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1044620 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1051022 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1051024 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1044114 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1044119 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1046423 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1050526 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1046174 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 389,100 تومان
1052064 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 389,100 تومان
1049764 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 389,100 تومان
1029285 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1029287 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1027252 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1044412 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 389,100 تومان
1046471 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 389,100 تومان
1038038 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT 389,100 تومان
1045980 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 389,100 تومان
1047012 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 389,100 تومان
1044725 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 389,100 تومان
1043960 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 389,100 تومان
1037055 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 389,100 تومان
1052933 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1053705 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 403,000 تومان
1053206 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT) 403,000 تومان
1041199 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1031996 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1048395 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 403,000 تومان
1047379 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 403,000 تومان
1044851 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 403,000 تومان
1047425 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 403,000 تومان
1033353 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1038731 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1053584 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
403,000 تومان
1048221 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
403,000 تومان
1053598 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 403,000 تومان
1043884 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
403,000 تومان
1053631 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT) 403,000 تومان
1027273 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1029325 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1048272 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
403,000 تومان
1029331 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1028564 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 403,000 تومان
1053653 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 403,000 تومان
1047331 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 416,900 تومان
1040952 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT) 416,900 تومان
1042491 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT) 416,900 تومان
1049667 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 416,900 تومان
1046342 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 416,900 تومان
1050479 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 416,900 تومان
1014714 Intel Core i7-920 - Red.PS 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT) 416,900 تومان
1041629 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 416,900 تومان
1047279 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 416,900 تومان
1047308 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 430,700 تومان
1048334 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 430,700 تومان
1052201 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
430,700 تومان
1036331 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 430,700 تومان
1052983 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 430,700 تومان
1042489 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 430,700 تومان
1036103 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 430,700 تومان
1051241 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 430,700 تومان
1053041 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 430,700 تومان
1041795 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
430,700 تومان
1048203 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
430,700 تومان
1050512 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 430,700 تومان
1046177 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
430,700 تومان
1046184 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 430,700 تومان
1027262 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 430,700 تومان
1044932 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 430,700 تومان
1044959 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 430,700 تومان
1053440 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 444,600 تومان
1053044 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 444,600 تومان
1047945 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 444,600 تومان
1032847 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 444,600 تومان
1042580 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 444,600 تومان
1049749 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 444,600 تومان
1044117 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
444,600 تومان
1046187 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 444,600 تومان
1046189 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 444,600 تومان
1050314 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 444,600 تومان
1044982 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
444,600 تومان
1036077 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 472,400 تومان
1052979 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 472,400 تومان
1049161 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,400 تومان
1042555 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1048213 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1048216 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1048218 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
472,400 تومان
1020831 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 1,5 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1047974 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,400 تومان
1052074 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,400 تومان
1047470 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,400 تومان
1049011 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 472,400 تومان
1018828 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
472,400 تومان
1048275 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1041876 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1051614 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
472,400 تومان
1051616 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,400 تومان
1051618 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 472,400 تومان
1047522 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
472,400 تومان
1047280 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 472,400 تومان
1050611 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 472,400 تومان
1052196 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 486,300 تومان
1052220 Intel Core i7-930 - Red.PS 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 486,300 تومان
1051203 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 486,300 تومان
1052238 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 486,300 تومان
1053346 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 486,300 تومان
1050310 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
486,300 تومان
1052112 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 486,300 تومان
1051613 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 486,300 تومان
1049062 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
486,300 تومان
1050610 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
486,300 تومان
1027345 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
500,200 تومان
1051172 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
500,200 تومان
1026095 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
500,200 تومان
1052260 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 500,200 تومان
1052268 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 500,200 تومان
1043877 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
500,200 تومان
1049026 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 500,200 تومان
1048012 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 500,200 تومان
1046349 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 514,100 تومان
1053038 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 514,100 تومان
1043856 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
514,100 تومان
1047457 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 514,100 تومان
1046949 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 120 GB 514,100 تومان
1044909 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 514,100 تومان
1048268 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
514,100 تومان
1041891 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
514,100 تومان
1044475 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB SATA 1x SSD SATA 120 GB 514,100 تومان
1053601 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 528,000 تومان
1046793 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1046041 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 7x HDD 1,5 TB SATA 1x SSD SATA 256 GB 541,900 تومان
1052204 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1048379 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1040702 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 541,900 تومان
1041751 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
541,900 تومان
1028202 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1049467 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1046677 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 541,900 تومان
1026994 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1046973 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1041869 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
541,900 تومان
1047278 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1047283 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 541,900 تومان
1050623 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
541,900 تومان
1051155 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 555,800 تومان
1051707 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB 555,800 تومان
1037383 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 1,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
555,800 تومان
1027419 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 555,800 تومان
1046897 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 500 GB 555,800 تومان
1051518 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 555,800 تومان
1048005 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
555,800 تومان
1023942 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 555,800 تومان
1023944 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
555,800 تومان
1049063 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 555,800 تومان
1050626 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 569,700 تومان
1046282 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 569,700 تومان
1027353 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 569,700 تومان
1050141 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 250 GB 569,700 تومان
1044008 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 569,700 تومان
1053994 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 569,700 تومان
1053999 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,700 تومان
1027389 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 569,700 تومان
1053248 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,700 تومان
1050468 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 569,700 تومان
1027434 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 569,700 تومان
1050497 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,700 تومان
1049733 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 250 GB 569,700 تومان
1048721 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 569,700 تومان
1046930 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 569,700 تومان
1052058 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,700 تومان
1026204 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,700 تومان
1050546 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,700 تومان
1053889 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 569,700 تومان
1052360 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 569,700 تومان
1049564 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,700 تومان
1047004 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 569,700 تومان
1049333 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
569,700 تومان
1051639 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 569,700 تومان
1051641 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
569,700 تومان
1053993 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 583,600 تومان
1037386 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,600 تومان
1029008 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,600 تومان
1040802 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 583,600 تومان
1046959 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 583,600 تومان
1049047 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 583,600 تومان
1053668 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 583,600 تومان
1053432 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 583,600 تومان
1053184 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 500 GB 597,500 تومان
1049095 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
597,500 تومان
1051675 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
597,500 تومان
1051688 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 597,500 تومان
1052235 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 597,500 تومان
1053525 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 597,500 تومان
1051497 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 500 GB 597,500 تومان
1027465 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
597,500 تومان
1052824 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 597,500 تومان
1053652 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 611,400 تومان
1051173 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
625,300 تومان
1026891 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
625,300 تومان
1032791 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
625,300 تومان
1044888 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 625,300 تومان
1042074 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 625,300 تومان
1052835 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
625,300 تومان
1044933 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 625,300 تومان
1047327 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 639,200 تومان
1046317 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 639,200 تومان
1053781 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 639,200 تومان
1052561 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 639,200 تومان
1050588 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 639,200 تومان
1049326 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 639,200 تومان
1044825 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 653,100 تومان
1044889 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 653,100 تومان
1049318 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
653,100 تومان
1043974 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 667,000 تومان
1039121 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 667,000 تومان
1050665 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 667,000 تومان
1051989 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
667,000 تومان
1053582 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 667,000 تومان
1049309 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
667,000 تومان
1053687 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
667,000 تومان
1042194 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
680,900 تومان
1053203 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 680,900 تومان
1044508 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 256 GB 680,900 تومان
1044519 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 680,900 تومان
1027405 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
680,900 تومان
1053826 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 256 GB 680,900 تومان
1046675 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 680,900 تومان
1053094 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 680,900 تومان
1052085 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 680,900 تومان
1049310 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
680,900 تومان
1052918 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 680,900 تومان
1051140 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 694,800 تومان
1052967 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 256 GB 694,800 تومان
1050155 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 694,800 تومان
1026884 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
694,800 تومان
1044555 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 694,800 تومان
1045384 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 694,800 تومان
1043893 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 694,800 تومان
1048257 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
694,800 تومان
1051608 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 694,800 تومان
1051609 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 708,600 تومان
1043945 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579L 708,600 تومان
1047282 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 708,600 تومان
1044535 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 722,500 تومان
1053780 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
722,500 تومان
1052133 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 722,500 تومان
1049616 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 736,400 تومان
1052236 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 736,400 تومان
1043914 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 736,400 تومان
1048271 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
736,400 تومان
1053400 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 736,400 تومان
1053431 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
736,400 تومان
1050762 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 750,300 تومان
1052063 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 750,300 تومان
1044529 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
778,100 تومان
1043823 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 778,100 تومان
1052804 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
778,100 تومان
1052813 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
778,100 تومان
1052065 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
778,100 تومان
1048754 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 778,100 تومان
1041868 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
778,100 تومان
1049559 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 778,100 تومان
1042927 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 778,100 تومان
1045487 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
778,100 تومان
1043720 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 792,000 تومان
1046312 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1047877 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
792,000 تومان
1048448 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 805,900 تومان
1029512 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 805,900 تومان
990924 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 805,900 تومان
1043916 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
805,900 تومان
1053680 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 805,900 تومان
1052408 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 805,900 تومان
1053694 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 805,900 تومان
949526 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 819,800 تومان
990841 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 819,800 تومان
1053944 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 833,700 تومان
1015362 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 847,600 تومان
1050202 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 847,600 تومان
1052839 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 847,600 تومان
1046498 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
847,600 تومان
1052192 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Single
861,500 تومان
984510 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 861,500 تومان
1050609 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 861,500 تومان
1043718 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
875,400 تومان
1049763 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 875,400 تومان
1050039 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 875,400 تومان
1052270 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 889,300 تومان
1043857 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
889,300 تومان
1050010 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 903,200 تومان
1047121 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
931,000 تومان
1044564 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
931,000 تومان
918742 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
931,000 تومان
974294 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
931,000 تومان
1050782 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
944,900 تومان
1053602 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 944,900 تومان
1037822 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
944,900 تومان
1052771 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
958,800 تومان
1047518 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 958,800 تومان
1047520 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
958,800 تومان
1046503 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
972,700 تومان
1049433 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 986,500 تومان
1052803 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
986,500 تومان
983901 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,000,400 تومان
914327 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,000,400 تومان
1042641 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,000,400 تومان
1044702 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,000,400 تومان
1048487 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,014,300 تومان
1052779 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,042,100 تومان
1036966 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,056,000 تومان
1033153 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,056,000 تومان
1051143 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1,083,800 تومان
1051995 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1,083,800 تومان
1046499 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,083,800 تومان
1043721 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,097,700 تومان
1047076 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1,097,700 تومان
1050001 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,097,700 تومان
1052930 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,111,600 تومان
1046328 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,111,600 تومان
1036160 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,111,600 تومان
1050764 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,111,600 تومان
1046414 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,153,300 تومان
1049931 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,167,200 تومان
1052770 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,167,200 تومان
1043724 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,181,100 تومان
1050326 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,181,100 تومان
1044560 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,195,000 تومان
1036262 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,195,000 تومان
1050842 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,306,100 تومان
1038074 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,320,000 تومان
1052743 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,333,900 تومان
1049357 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,389,500 تومان
1043819 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,445,100 تومان
1052769 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,472,900 تومان
1041873 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,486,800 تومان
1050003 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,500,700 تومان
938229 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,514,600 تومان
1015691 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 3 TB Enterprise 2x SSD 300 GB SATA Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,556,200 تومان
1049361 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,584,000 تومان
1043730 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,597,900 تومان
1049929 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,597,900 تومان
1051108 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,597,900 تومان
1052742 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,611,800 تومان
1052746 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,611,800 تومان
1052774 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,611,800 تومان
1045168 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,611,800 تومان
1042938 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,653,500 تومان
1048967 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,695,200 تومان
1036701 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,723,000 تومان
1041415 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,736,900 تومان
1041280 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,736,900 تومان
1046274 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,778,600 تومان
1041508 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,778,600 تومان
1041288 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,792,500 تومان
1052152 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,792,500 تومان
1048471 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,903,600 تومان
1051918 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,931,400 تومان
1044792 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,931,400 تومان
1048439 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,931,400 تومان
1043748 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,014,800 تومان
1039263 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,014,800 تومان
1034287 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,028,700 تومان
1048520 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,042,600 تومان
1046263 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,056,500 تومان
1036711 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,084,300 تومان
1031418 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,125,900 تومان
1049364 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,153,700 تومان
1042441 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,167,600 تومان
1053332 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,181,500 تومان
1044744 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,237,100 تومان
1051121 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,251,000 تومان
1049362 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
2,334,400 تومان
1049540 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,334,400 تومان
1044801 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,348,300 تومان
1051078 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,348,300 تومان
1043790 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
2,389,900 تومان
1051102 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
2,389,900 تومان
1050383 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,403,800 تومان
1033846 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,403,800 تومان
1048491 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,403,800 تومان
1022533 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,473,300 تومان
1046460 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,487,200 تومان
1043801 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
2,515,000 تومان
1049300 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
2,542,800 تومان
1017253 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,862,400 تومان
993848 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,279,200 تومان
1044049 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,307,000 تومان
1040092 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 6x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,543,200 تومان
1050426 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,571,000 تومان
1048969 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,668,300 تومان
994562 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,890,600 تومان
997843 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,904,500 تومان
1046031 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,168,500 تومان
1050306 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,363,000 تومان
1037303 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,363,000 تومان
1041507 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,585,400 تومان
1045266 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 6x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,640,900 تومان
1039905 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,640,900 تومان
1018546 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini
5,238,400 تومان
1049757 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 16x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
7,225,400 تومان