به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1151771 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 750 GB 441,400 تومان
1145067 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 1,0 TB 441,400 تومان
1148741 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 1x HDD 1,0 TB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1135949 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1144653 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1144658 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1144425 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1134712 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1144724 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1141397 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1143446 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1146538 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1145266 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1140405 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1143540 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1145077 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1143542 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x HDD SATA 160 GB 473,000 تومان
1146370 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1145358 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1145387 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1144628 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1142837 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1143882 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1144650 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 488,700 تومان
1139548 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1147740 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 160 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1146720 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1146726 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1135980 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1141100 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1129356 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1146260 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1146785 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1145767 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 488,700 تومان
1143240 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1139408 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
488,700 تومان
1144530 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 488,700 تومان
1143265 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 488,700 تومان
1143536 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 488,700 تومان
1145331 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 488,700 تومان
1143285 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x HDD SATA 160 GB 488,700 تومان
1143297 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1143316 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 504,500 تومان
1145373 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1140287 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1138241 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1146451 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1144161 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1144940 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1147770 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 504,500 تومان
1146768 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 504,500 تومان
1144228 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1145766 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 504,500 تومان
1120177 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1131955 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1144759 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1148087 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 504,500 تومان
1146555 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1137340 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1141719 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 504,500 تومان
1143530 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 504,500 تومان
1133057 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1148931 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 520,200 تومان
1145104 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 520,200 تومان
1150486 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1138730 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 520,200 تومان
1145388 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1145389 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 520,200 تومان
1151796 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 520,200 تومان
1146450 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1130592 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1144935 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1146727 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1146728 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1147778 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 520,200 تومان
1133965 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1137041 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1129375 Intel Core i7-930 - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
520,200 تومان
1140410 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 520,200 تومان
1137347 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1144282 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 520,200 تومان
1116379 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1147356 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 520,200 تومان
1145324 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1145329 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 520,200 تومان
1143282 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
520,200 تومان
1144082 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1148180 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1151769 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1146410 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1145398 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1139001 Intel Core i7-920 - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
536,000 تومان
1150778 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1148767 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1146725 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1148774 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 536,000 تومان
1148270 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1149040 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1148284 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1134208 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
536,000 تومان
1149576 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1129381 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1140931 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
536,000 تومان
1148104 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1147852 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1123789 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 536,000 تومان
1147598 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1145302 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 536,000 تومان
1144799 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1147871 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 536,000 تومان
1143529 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1147115 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 536,000 تومان
1148912 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 536,000 تومان
1147129 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 536,000 تومان
1150715 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 536,000 تومان
1146375 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1148943 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 567,500 تومان
1132055 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1150490 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 567,500 تومان
1121307 Intel Core i7-930 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
567,500 تومان
1149728 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1151781 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
567,500 تومان
1145385 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 567,500 تومان
1149226 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1149738 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1144112 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1142584 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1120317 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1146183 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1139019 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 567,500 تومان
1146189 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1150798 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1149270 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1135969 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1144933 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 567,500 تومان
1150574 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
567,500 تومان
1149041 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1145206 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 567,500 تومان
1147781 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
567,500 تومان
1129352 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
567,500 تومان
1113480 Intel Core i7-980x - Red.PS 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
567,500 تومان
1142423 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
567,500 تومان
1131673 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1129370 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 567,500 تومان
1150622 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 567,500 تومان
1141407 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 567,500 تومان
1150624 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 567,500 تومان
1148322 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 567,500 تومان
1145044 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 567,500 تومان
1148887 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 567,500 تومان
1139697 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 567,500 تومان
1140210 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 567,500 تومان
1149426 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 567,500 تومان
1129469 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 567,500 تومان
1148941 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 583,300 تومان
1144592 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 583,300 تومان
1144083 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 583,300 تومان
1150489 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 583,300 تومان
1145379 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
583,300 تومان
1143077 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 583,300 تومان
1149734 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,300 تومان
1146411 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1146412 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1145391 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 583,300 تومان
1146420 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1138233 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1143873 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1130588 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1126243 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1145195 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 583,300 تومان
1146733 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
583,300 تومان
1146736 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,300 تومان
1149044 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1146493 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,300 تومان
1147812 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 583,300 تومان
1151144 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,300 تومان
1149610 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 583,300 تومان
1150638 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
583,300 تومان
1141681 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 583,300 تومان
1144754 Intel Core i7-2600 1x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 583,300 تومان
1144265 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 120 GB 583,300 تومان
1146580 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1143008 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1135330 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1149167 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 583,300 تومان
1145330 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 583,300 تومان
1149172 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
583,300 تومان
1129463 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 583,300 تومان
1146363 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 583,300 تومان
1137405 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 583,300 تومان
1148696 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1145377 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1151778 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 599,100 تومان
1149732 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
599,100 تومان
1149737 Intel Xeon E3-1275V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 599,100 تومان
1146418 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1144627 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 599,100 تومان
1142098 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
599,100 تومان
1144673 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1146734 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 599,100 تومان
1151877 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1147791 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 599,100 تومان
1138330 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 300 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
599,100 تومان
1150621 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1145764 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1145253 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 599,100 تومان
1140413 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 599,100 تومان
1144523 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 599,100 تومان
1139406 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
599,100 تومان
1147867 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 599,100 تومان
1145318 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 599,100 تومان
1151987 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 599,100 تومان
1129477 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
614,800 تومان
1146381 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 120 GB 614,800 تومان
1106705 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 614,800 تومان
1143315 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
614,800 تومان
1146160 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 614,800 تومان
1147460 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 614,800 تومان
1130825 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
614,800 تومان
1130589 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 614,800 تومان
1146507 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 614,800 تومان
1149097 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
614,800 تومان
1148342 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
614,800 تومان
1143736 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
614,800 تومان
1147837 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 614,800 تومان
1140418 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 614,800 تومان
1146310 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
614,800 تومان
1147335 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
614,800 تومان
1147866 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 614,800 تومان
1151976 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
614,800 تومان
1143531 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
614,800 تومان
1146361 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 750 GB 614,800 تومان
1149982 Intel Core i7-990x 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 630,600 تومان
1144864 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,600 تومان
1145392 Intel Core i7-990x - Red.PS 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
630,600 تومان
1146167 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 630,600 تومان
1142592 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,600 تومان
1150785 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 630,600 تومان
1146190 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,600 تومان
1150576 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
630,600 تومان
1150859 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 630,600 تومان
1150633 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
630,600 تومان
1142959 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 630,600 تومان
1146292 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 630,600 تومان
1146307 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,600 تومان
1145578 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 630,600 تومان
1146096 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,600 تومان
1145332 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 630,600 تومان
1145335 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 630,600 تومان
1152251 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
630,600 تومان
1146367 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,600 تومان
1146378 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 646,400 تومان
1148939 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 646,400 تومان
1146383 Intel Core i7-980x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
646,400 تومان
1143314 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
646,400 تومان
1143586 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 646,400 تومان
1143084 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
646,400 تومان
1148465 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1148467 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
646,400 تومان
1150519 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 646,400 تومان
1147971 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 646,400 تومان
1140563 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB 646,400 تومان
1150833 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 646,400 تومان
1149042 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
646,400 تومان
1150835 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 646,400 تومان
1147767 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 646,400 تومان
1147773 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 646,400 تومان
1140862 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 646,400 تومان
1147784 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 646,400 تومان
1145998 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 646,400 تومان
1131413 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1140888 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 646,400 تومان
1150620 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1146273 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1146543 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 646,400 تومان
1146545 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 646,400 تومان
1140916 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 512 GB 646,400 تومان
1146299 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
646,400 تومان
1148101 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 646,400 تومان
1149638 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 646,400 تومان
1148106 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 646,400 تومان
1142987 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 1x SSD 120 GB SATA
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
646,400 تومان
1146317 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
646,400 تومان
1145557 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 646,400 تومان
1142487 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1147362 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 646,400 تومان
1139695 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
646,400 تومان
1147381 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 646,400 تومان
1126649 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1143033 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 646,400 تومان
1140991 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP 646,400 تومان
1148159 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
646,400 تومان
1142530 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 662,100 تومان
1140744 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 662,100 تومان
1146380 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 662,100 تومان
1146382 Intel Core i7-980 - Red.PS 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
662,100 تومان
1149467 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 662,100 تومان
1146168 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
662,100 تومان
1149254 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
662,100 تومان
1148241 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 662,100 تومان
1150802 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 662,100 تومان
1149268 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
662,100 تومان
1145701 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 662,100 تومان
1145958 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 662,100 تومان
1148010 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 662,100 تومان
1150577 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
662,100 تومان
1146746 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
662,100 تومان
1146748 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
662,100 تومان
1142402 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 662,100 تومان
1144709 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 662,100 تومان
1129357 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 256 GB 662,100 تومان
1148052 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 662,100 تومان
1145763 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
662,100 تومان
1142194 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 662,100 تومان
1129427 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 662,100 تومان
1148889 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 662,100 تومان
1149697 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 677,900 تومان
1143558 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
677,900 تومان
1144591 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1148691 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 677,900 تومان
1149459 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 677,900 تومان
1148692 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 677,900 تومان
1148693 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 677,900 تومان
1149735 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1149743 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1150781 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 120 GB 677,900 تومان
1149758 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 677,900 تومان
1149761 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1144660 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 677,900 تومان
1142635 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 677,900 تومان
1150572 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
677,900 تومان
1134213 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 677,900 تومان
1140409 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 677,900 تومان
1144266 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 677,900 تومان
1147341 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
677,900 تومان
1148116 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
677,900 تومان
1148884 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 677,900 تومان
1142232 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 677,900 تومان
1143263 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 677,900 تومان
1146593 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
677,900 تومان
1132053 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1143885 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1149021 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 693,700 تومان
1149039 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 693,700 تومان
1147788 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 693,700 تومان
1147793 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1145500 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1150637 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1147359 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 693,700 تومان
1139430 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1145835 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
693,700 تومان
1148909 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 693,700 تومان
1124860 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 693,700 تومان
1146115 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 709,400 تومان
1149193 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
709,400 تومان
1139740 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 709,400 تومان
1145629 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 709,400 تومان
1149752 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
709,400 تومان
1142103 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 709,400 تومان
1139802 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 709,400 تومان
1151836 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 709,400 تومان
1146227 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 709,400 تومان
1147771 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 709,400 تومان
1144457 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 709,400 تومان
1146776 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 709,400 تومان
1142190 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 709,400 تومان
1143225 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 709,400 تومان
1148092 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 709,400 تومان
1148878 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 709,400 تومان
1148377 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 709,400 تومان
1147376 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 250 GB 709,400 تومان
1149937 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 709,400 تومان
1149171 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
709,400 تومان
1139729 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
725,200 تومان
1149713 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 725,200 تومان
1146387 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 725,200 تومان
1148463 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 725,200 تومان
1149751 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
725,200 تومان
1150780 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
725,200 تومان
1143653 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 725,200 تومان
1150580 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
725,200 تومان
1147780 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 725,200 تومان
1144711 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 725,200 تومان
1150635 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
725,200 تومان
1151149 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 725,200 تومان
1147840 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 725,200 تومان
1134287 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 512 GB 725,200 تومان
1144786 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 725,200 تومان
1151826 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
741,000 تومان
1144065 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1145347 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 756,700 تومان
1152259 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 756,700 تومان
1142302 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1149215 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
756,700 تومان
1148455 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB 756,700 تومان
1149256 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
756,700 تومان
1130317 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1151852 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 756,700 تومان
1142381 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 756,700 تومان
1137785 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1143689 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1142415 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 756,700 تومان
1131410 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 756,700 تومان
1146266 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 756,700 تومان
1137563 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 756,700 تومان
1143732 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 756,700 تومان
1135806 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 256 GB 756,700 تومان
1146303 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
756,700 تومان
1143491 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 756,700 تومان
1146315 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
756,700 تومان
1145808 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 756,700 تومان
1139410 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 756,700 تومان
1143762 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 756,700 تومان
1144541 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1150947 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 756,700 تومان
1130474 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
756,700 تومان
1143543 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 756,700 تومان
1140217 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 756,700 تومان
1021445 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
772,500 تومان
1140753 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
772,500 تومان
1142313 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 772,500 تومان
1148760 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 772,500 تومان
1146482 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 772,500 تومان
1133958 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 772,500 تومان
1147797 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 772,500 تومان
1130646 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 772,500 تومان
1139869 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 512 GB 772,500 تومان
1150115 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
772,500 تومان
1150120 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
772,500 تومان
1144762 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 772,500 تومان
1150139 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
772,500 تومان
1073099 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
772,500 تومان
1131473 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
772,500 تومان
1150929 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 772,500 تومان
1141741 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
772,500 تومان
1146883 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
788,300 تومان
1146116 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
788,300 تومان
1140511 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
788,300 تومان
1149745 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
788,300 تومان
1149746 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
788,300 تومان
1130803 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
788,300 تومان
1150831 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 788,300 تومان
1131411 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
788,300 تومان
1138326 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
788,300 تومان
1144230 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 788,300 تومان
1131454 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
788,300 تومان
1148376 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 788,300 تومان
1152002 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 804,000 تومان
1146118 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
804,000 تومان
1149454 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 804,000 تومان
1148459 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 804,000 تومان
1145390 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2 TB 2x SSD SATA 240 GB 804,000 تومان
1148464 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
804,000 تومان
923704 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
804,000 تومان
1151806 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 804,000 تومان
1146453 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 804,000 تومان
1145445 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
804,000 تومان
1148022 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
804,000 تومان
1121212 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 804,000 تومان
1145539 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
804,000 تومان
1145546 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 804,000 تومان
1149192 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,800 تومان
1145612 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,800 تومان
1142306 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
819,800 تومان
1138515 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
819,800 تومان
1150581 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,800 تومان
1145462 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 819,800 تومان
1146492 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,800 تومان
1129378 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,800 تومان
1130402 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,800 تومان
1149128 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 819,800 تومان
1149642 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,800 تومان
1147597 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 819,800 تومان
1149905 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,800 تومان
1145340 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT 819,800 تومان
1131027 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB SATA NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
851,300 تومان
1119021 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
851,300 تومان
1149742 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
851,300 تومان
1149759 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
851,300 تومان
1142601 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
851,300 تومان
1140055 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 851,300 تومان
1135484 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
851,300 تومان
1135505 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
851,300 تومان
1147025 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
851,300 تومان
1141422 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
851,300 تومان
1150642 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
851,300 تومان
1135803 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
851,300 تومان
1132509 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 851,300 تومان
1138912 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 851,300 تومان
1150192 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 851,300 تومان
1137649 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 851,300 تومان
1137657 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 851,300 تومان
991753 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
867,100 تومان
1145353 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 867,100 تومان
1152034 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 867,100 تومان
1146162 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
867,100 تومان
1149755 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
867,100 تومان
1151810 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 867,100 تومان
1146185 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
867,100 تومان
1147982 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 867,100 تومان
1130333 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 867,100 تومان
1147028 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
867,100 تومان
1142944 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 3x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
867,100 تومان
1141425 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 867,100 تومان
1130479 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD 120 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
867,100 تومان
1143280 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
867,100 تومان
1146374 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 882,800 تومان
1152012 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 882,800 تومان
1145380 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
882,800 تومان
1138990 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 882,800 تومان
1115191 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
882,800 تومان
1149756 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
882,800 تومان
1137482 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
882,800 تومان
1138322 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
882,800 تومان
1131436 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
882,800 تومان
1147059 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
882,800 تومان
1149119 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
882,800 تومان
1149901 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 882,800 تومان
1032684 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
882,800 تومان
1142289 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
898,600 تومان
1152024 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
898,600 تومان
1152084 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
898,600 تومان
1145453 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
898,600 تومان
1150583 Intel Xeon E3-1275 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
898,600 تومان
1140658 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
898,600 تومان
1139423 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
898,600 تومان
1137661 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
898,600 تومان
1147658 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 930,100 تومان
1149720 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
930,100 تومان
1132104 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 930,100 تومان
1130320 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
930,100 تومان
1150575 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
930,100 تومان
1150630 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 120 GB 930,100 تومان
1146286 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
930,100 تومان
1139389 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 930,100 تومان
1148888 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 930,100 تومان
1137662 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 930,100 تومان
1146385 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 945,900 تومان
1149228 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 945,900 تومان
1150584 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
945,900 تومان
1143200 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 945,900 تومان
1143201 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 945,900 تومان
1135855 Intel Core i7-990x - Red.PS 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
945,900 تومان
1150706 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 945,900 تومان
1146469 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 961,700 تومان
1143187 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
961,700 تومان
1145559 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 961,700 تومان
1148914 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 961,700 تومان
1140832 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 977,400 تومان
1145443 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
977,400 تومان
1137790 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
977,400 تومان
1134211 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
977,400 تومان
1147023 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
977,400 تومان
1135479 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 993,200 تومان
1149073 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 993,200 تومان
1137078 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 993,200 تومان
1145566 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 993,200 تومان
1147365 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 993,200 تومان
1142303 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,024,700 تومان
1138221 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,024,700 تومان
1149821 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,024,700 تومان
1149326 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,024,700 تومان
1149082 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,024,700 تومان
1149133 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,024,700 تومان
1147922 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,040,500 تومان
1135442 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,040,500 تومان
1149121 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,040,500 تومان
1150920 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,040,500 تومان
1145602 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,056,300 تومان
1147242 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,056,300 تومان
1135544 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,056,300 تومان
1149122 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,056,300 تومان
1130180 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,056,300 تومان
1150954 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,056,300 تومان
1136409 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,072,000 تومان
1145677 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,072,000 تومان
1150842 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,072,000 تومان
1147294 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,072,000 تومان
1147924 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,087,800 تومان
1150262 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,087,800 تومان
1149286 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,087,800 تومان
1146476 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,087,800 تومان
1149064 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,087,800 تومان
1142353 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,103,600 تومان
1120601 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,103,600 تومان
1143159 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,103,600 تومان
1150094 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,103,600 تومان
1135792 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,103,600 تومان
1135794 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,103,600 تومان
1145582 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,103,600 تومان
1147919 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,135,100 تومان
1142591 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,135,100 تومان
1140920 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,135,100 تومان
1145530 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,135,100 تومان
1135307 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,135,100 تومان
1139422 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1,135,100 تومان
1149453 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,150,800 تومان
1149763 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,150,800 تومان
1148268 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,150,800 تومان
1143193 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,150,800 تومان
1129456 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,150,800 تومان
1149744 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,166,600 تومان
1150640 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,182,400 تومان
1147707 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,213,900 تومان
1147504 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,213,900 تومان
1143167 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,213,900 تومان
1149068 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,213,900 تومان
1151117 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,213,900 تومان
1138323 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,213,900 تومان
1149127 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,213,900 تومان
1126875 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,213,900 تومان
1151963 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,213,900 تومان
1149802 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,700 تومان
1140883 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,700 تومان
1139799 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,245,400 تومان
1144925 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,261,200 تومان
1150650 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,261,200 تومان
1133161 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,277,000 تومان
1152025 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,308,500 تومان
1145640 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,308,500 تومان
1148289 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,308,500 تومان
1143276 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,308,500 تومان
1138164 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,308,500 تومان
1142603 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,324,300 تومان
1145109 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,340,000 تومان
1150957 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,340,000 تومان
1150711 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,340,000 تومان
1146907 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,355,800 تومان
1143851 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,355,800 تومان
1150958 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,371,600 تومان
1133575 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,387,300 تومان
1143843 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,387,300 تومان
1143850 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,387,300 تومان
1121327 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,387,300 تومان
1142362 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,387,300 تومان
1151100 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,387,300 تومان
1146890 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,418,900 تومان
1142329 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,418,900 تومان
1146960 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,434,600 تومان
1148037 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,434,600 تومان
1143845 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,497,700 تومان
1147909 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,513,400 تومان
1120771 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,529,200 تومان
1140918 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,529,200 تومان
1145543 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,560,700 تومان
1134909 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,592,300 تومان
1150275 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,592,300 تومان
1146946 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,608,000 تومان
1143819 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,623,800 تومان
1150234 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,639,600 تومان
1137749 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,639,600 تومان
1148131 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,639,600 تومان
1150002 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,655,300 تومان
1150003 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,655,300 تومان
1145591 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,671,100 تومان
1143940 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,718,400 تومان
1152011 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,734,200 تومان
1144901 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,734,200 تومان
1144972 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,734,200 تومان
1151512 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
GPU - GeForce GTX 1080
1,749,900 تومان
1134940 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,749,900 تومان
1134964 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,749,900 تومان
1137065 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,749,900 تومان
1149140 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
GPU - GeForce GTX 1080
1,749,900 تومان
1149151 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
GPU - GeForce GTX 1080
1,749,900 تومان
1135251 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,797,200 تومان
1144836 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,907,600 تومان
1146886 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,923,300 تومان
1150282 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,986,400 تومان
1135952 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,986,400 تومان
1148001 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,986,400 تومان
1145542 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,986,400 تومان
1131529 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,002,200 تومان
1129759 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,002,200 تومان
1150956 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,049,500 تومان
1148132 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,065,200 تومان
1150272 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,096,700 تومان
1130179 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,112,500 تومان
1150280 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,128,300 تومان
1141146 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,144,000 تومان
1144410 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,191,300 تومان
1146064 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
2,191,300 تومان
1149166 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
2,207,100 تومان
1148203 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,238,600 تومان
1143156 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,238,600 تومان
1119988 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
2,238,600 تومان
1148205 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,396,300 تومان
1145537 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,427,800 تومان
1147600 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,475,100 تومان
1138113 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,569,700 تومان
1143943 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,837,700 تومان
1144256 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
3,200,300 تومان
1147848 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
3,326,400 تومان
1147847 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
3,357,900 تومان
1147850 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
3,405,200 تومان
1126423 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 4x HDD SAS 600 GB
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,736,300 تومان
1151265 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,909,700 تومان
1117752 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 8x HDD 10 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
5,029,000 تومان