به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1101438 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 380,600 تومان
1086859 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 380,600 تومان
1101555 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 380,600 تومان
1091837 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 380,600 تومان
1101312 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1099270 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1099024 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1100314 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1101375 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1101640 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1100624 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1098833 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 393,800 تومان
1101181 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1098367 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1101439 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1099138 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1101453 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1101714 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1100204 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1101495 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1098942 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 393,800 تومان
1101502 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1080274 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 393,800 تومان
1099738 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1089502 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 393,800 تومان
1099236 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 393,800 تومان
1101547 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1104890 AMD Athlon 64 6000+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x RAM 2048 MB DDR2 2x HDD SATA 750 GB 393,800 تومان
1085953 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x HDD SATA 750 GB 406,900 تومان
1093127 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 750 GB 406,900 تومان
1076515 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1101868 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 406,900 تومان
1101381 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1101643 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 406,900 تومان
1099090 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1100374 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1099868 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1095022 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1099120 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1093492 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 406,900 تومان
1102463 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1101445 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1097903 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 406,900 تومان
1101492 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1076407 AMD Athlon 64 6000+ X2 3x 1024 MB DDR2 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1103313 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1103832 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1100002 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 406,900 تومان
1092077 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1099246 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 406,900 تومان
1105141 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 406,900 تومان
1096721 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1106968 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1094686 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1103923 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1100085 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1104961 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1104987 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1101668 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1102951 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1101682 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
420,000 تومان
1101450 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1101452 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1101456 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1102994 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1105044 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
420,000 تومان
1101720 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
420,000 تومان
1094044 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1098663 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1102269 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1096652 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1102803 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1099481 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1100772 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1104888 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 500 GB_ NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1104889 AMD Athlon 64 6000+ X2 4x 2048 MB DDR2 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 420,000 تومان
1098547 AMD Athlon 64 5600+ X2 2x 2048 MB DDR2 2x HDD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 433,100 تومان
1107104 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 433,100 تومان
1105322 AMD Athlon 64 5600+ X2 4x 1024 MB DDR2 2x HDD 400 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 433,100 تومان
1105669 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
446,300 تومان
1091080 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1095702 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
446,300 تومان
1076516 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
446,300 تومان
1102376 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1101866 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1102381 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1100084 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1098554 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 446,300 تومان
1102422 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1102428 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1101920 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1095023 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
446,300 تومان
1107313 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1092477 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1097085 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1103487 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1101440 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 750 GB 446,300 تومان
1107584 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1095297 Intel Core i7-950 - Red.PS 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
446,300 تومان
1103489 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1103494 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1097609 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1100687 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1105047 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1097377 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1097892 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 446,300 تومان
1102253 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1106351 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
446,300 تومان
1090992 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1105590 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 446,300 تومان
1093313 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 446,300 تومان
1092546 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1100743 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1102802 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
446,300 تومان
1102804 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 446,300 تومان
1103828 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 446,300 تومان
1103343 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 446,300 تومان
1099505 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 446,300 تومان
1094952 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1075763 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
1100353 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1102407 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1101448 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 459,400 تومان
1104794 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
1097392 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1103297 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
1097155 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
1104580 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 459,400 تومان
1103830 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 459,400 تومان
1097719 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
459,400 تومان
1097993 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 472,500 تومان
1058832 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1103381 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1095703 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 472,500 تومان
1095713 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,500 تومان
1100083 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1103932 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 472,500 تومان
1104959 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
472,500 تومان
1093491 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,500 تومان
1096826 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1102461 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,500 تومان
1101704 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1093776 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
472,500 تومان
1100446 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1101755 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 472,500 تومان
1101504 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 472,500 تومان
1091013 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 472,500 تومان
1104615 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 472,500 تومان
1089000 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 472,500 تومان
1102827 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 472,500 تومان
1101554 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 472,500 تومان
1102323 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 472,500 تومان
1102085 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1086221 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 485,600 تومان
1099021 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 485,600 تومان
1097492 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1099819 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 256 GB 485,600 تومان
1101613 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1102394 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
485,600 تومان
1104957 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 485,600 تومان
1105765 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
485,600 تومان
1101455 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 485,600 تومان
1086868 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
485,600 تومان
1103515 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
485,600 تومان
1075623 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
485,600 تومان
1066158 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
485,600 تومان
1101494 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 485,600 تومان
1099728 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1104346 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1103323 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 485,600 تومان
1103330 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 485,600 تومان
1097198 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1100286 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 485,600 تومان
1105924 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1106350 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
498,800 تومان
1106633 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 498,800 تومان
1101570 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 511,900 تومان
1093638 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1103367 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1105679 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1097490 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 511,900 تومان
1097746 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 511,900 تومان
1093141 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1102377 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
511,900 تومان
1100086 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
511,900 تومان
1102136 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 511,900 تومان
1101374 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1096801 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 511,900 تومان
1097833 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 511,900 تومان
1100906 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 511,900 تومان
1104764 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 511,900 تومان
1103491 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
511,900 تومان
1092241 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1072315 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 511,900 تومان
1094076 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 511,900 تومان
1099710 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 256 GB 511,900 تومان
1092544 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
511,900 تومان
1095873 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 511,900 تومان
1102030 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 511,900 تومان
1102801 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
511,900 تومان
1100001 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 511,900 تومان
1101537 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 511,900 تومان
1098471 Intel Core i7-990x - Red.PS 3x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
511,900 تومان
1099495 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 511,900 تومان
1096684 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 511,900 تومان
1102324 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 511,900 تومان
1102863 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 525,000 تومان
1096788 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 525,000 تومان
1103958 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
525,000 تومان
1100382 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
525,000 تومان
1093478 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 525,000 تومان
1105308 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 525,000 تومان
1100455 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
525,000 تومان
1077724 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 525,000 تومان
1101301 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
525,000 تومان
1097734 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 1x SSD SATA 512 GB 538,100 تومان
1090568 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
538,100 تومان
1105166 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 538,100 تومان
1105168 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 538,100 تومان
1097493 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1102878 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 538,100 تومان
1102889 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1101617 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1101106 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 538,100 تومان
1015348 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 538,100 تومان
1103933 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,100 تومان
1104958 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 538,100 تومان
1103953 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1094756 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 538,100 تومان
1105256 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1097322 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1102443 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
538,100 تومان
1102455 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 538,100 تومان
1107075 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
538,100 تومان
1098373 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 538,100 تومان
1105285 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB 538,100 تومان
1100186 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 250 GB 538,100 تومان
1100196 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1093804 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1106348 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1105072 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1102514 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 538,100 تومان
1105074 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1093825 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1100482 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
538,100 تومان
1098693 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 538,100 تومان
1101008 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1102300 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 538,100 تومان
1103324 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB 538,100 تومان
1102326 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 538,100 تومان
1098999 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
538,100 تومان
1086969 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 538,100 تومان
1095427 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 551,300 تومان
1105420 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 551,300 تومان
1106976 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 551,300 تومان
1089839 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
551,300 تومان
1101873 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 512 GB 551,300 تومان
1092410 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 551,300 تومان
1104955 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 512 GB 551,300 تومان
1101118 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 551,300 تومان
1099583 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 551,300 تومان
1105474 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 551,300 تومان
1101665 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 551,300 تومان
1099620 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 551,300 تومان
1099122 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 551,300 تومان
1097334 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 551,300 تومان
1099127 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB SATA RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 551,300 تومان
1101449 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB 551,300 تومان
1097124 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 551,300 تومان
1099189 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 551,300 تومان
1103311 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
551,300 تومان
1102307 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 551,300 تومان
1099241 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 551,300 تومان
1088496 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 551,300 تومان
1088564 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 564,400 تومان
1104952 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 564,400 تومان
1099579 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 564,400 تومان
1098567 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 564,400 تومان
1097307 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
564,400 تومان
1095021 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
564,400 تومان
1105023 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 564,400 تومان
1105043 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 500 GB 564,400 تومان
1099672 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 564,400 تومان
1103518 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
564,400 تومان
1103521 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
564,400 تومان
1091517 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 500 GB 564,400 تومان
1106627 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 564,400 تومان
1103843 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 564,400 تومان
1103849 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 564,400 تومان
1106412 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
564,400 تومان
1096685 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 564,400 تومان
1101305 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 564,400 تومان
1100297 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1106453 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB 2x SSD SATA 120 GB 590,600 تومان
1095966 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 590,600 تومان
1102890 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 240 GB 590,600 تومان
1103921 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 590,600 تومان
1104452 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 590,600 تومان
1096012 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 590,600 تومان
1105237 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1045881 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 590,600 تومان
1099135 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel EXPI9301CT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1102207 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 590,600 تومان
1099144 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB SATA 2x SSD 240 GB SATA
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
590,600 تومان
1087371 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1100185 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 590,600 تومان
1094061 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 590,600 تومان
1106349 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1106352 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1106353 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
590,600 تومان
1104319 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 590,600 تومان
1097666 Intel Core i7-3930 7x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 590,600 تومان
1106415 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
590,600 تومان
1090819 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
603,800 تومان
1103372 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 603,800 تومان
1106706 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 603,800 تومان
1107241 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 603,800 تومان
1100094 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
603,800 تومان
1098816 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 603,800 تومان
1097303 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
603,800 تومان
1107298 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 603,800 تومان
1097318 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 603,800 تومان
1103465 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 603,800 تومان
1095790 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 603,800 تومان
1103504 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
603,800 تومان
1105057 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 603,800 تومان
1094843 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 603,800 تومان
1084124 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 603,800 تومان
1096720 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 616,900 تومان
1102403 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 616,900 تومان
1099125 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 616,900 تومان
1102985 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
616,900 تومان
1103502 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
616,900 تومان
1097618 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 616,900 تومان
1099176 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 616,900 تومان
1082562 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
616,900 تومان
1107159 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 616,900 تومان
1102586 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 616,900 تومان
1089022 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 616,900 تومان
1099010 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,000 تومان
1100087 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
630,000 تومان
1097320 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 630,000 تومان
1099115 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB 630,000 تومان
1103495 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
630,000 تومان
1086864 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
630,000 تومان
1093827 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
630,000 تومان
1103834 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 1x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
630,000 تومان
1099996 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
630,000 تومان
1089798 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
643,100 تومان
1106705 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 643,100 تومان
1095263 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
643,100 تومان
1097655 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 643,100 تومان
1088954 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 643,100 تومان
1097686 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
643,100 تومان
1097697 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
643,100 تومان
1105383 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 643,100 تومان
1095429 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1102860 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1105442 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 656,300 تومان
1098281 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1102891 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 656,300 تومان
1092145 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 656,300 تومان
1099580 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
656,300 تومان
1098819 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 656,300 تومان
1104963 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 656,300 تومان
1105735 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)
656,300 تومان
1083222 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 656,300 تومان
1097570 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1097315 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 656,300 تومان
1097587 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
656,300 تومان
1105012 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 656,300 تومان
1096317 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 656,300 تومان
1105533 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 656,300 تومان
1103499 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
656,300 تومان
1103501 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
656,300 تومان
1105040 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 656,300 تومان
1093811 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1084123 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1105129 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1072884 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
656,300 تومان
1105396 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 669,400 تومان
1103871 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
669,400 تومان
1094245 Intel Xeon E3-1271V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 682,500 تومان
1103500 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
682,500 تومان
1099496 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 682,500 تومان
1096734 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 695,600 تومان
1086495 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
695,600 تومان
1092384 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 695,600 تومان
1099833 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
695,600 تومان
1098585 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 695,600 تومان
1102171 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
695,600 تومان
1107334 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
695,600 تومان
1105041 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 695,600 تومان
1103508 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
695,600 تومان
1092308 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
695,600 تومان
1097563 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
708,800 تومان
1102978 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
708,800 تومان
1106347 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
708,800 تومان
1073099 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
708,800 تومان
1104097 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 708,800 تومان
1104349 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
721,900 تومان
1096735 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
735,000 تومان
1096739 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 735,000 تومان
1105198 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
735,000 تومان
1099573 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
735,000 تومان
1102453 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
735,000 تومان
1103498 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
735,000 تومان
1102247 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 735,000 تومان
1086928 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 735,000 تومان
1100004 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
735,000 تومان
1102614 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
748,100 تومان
1102648 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 748,100 تومان
1070667 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
748,100 تومان
1085775 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
748,100 تومان
1105240 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 748,100 تومان
1090956 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 748,100 تومان
1085173 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
748,100 تومان
1106514 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
761,300 تومان
1094501 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
761,300 تومان
1098638 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 761,300 تومان
1103503 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
761,300 تومان
1097658 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
761,300 تومان
1092311 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
761,300 تومان
1015545 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
761,300 تومان
1105762 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
774,400 تومان
1103466 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 774,400 تومان
1099809 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 800,600 تومان
1102886 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 800,600 تومان
1107240 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 800,600 تومان
1102654 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 800,600 تومان
1103432 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
800,600 تومان
1089866 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 800,600 تومان
1105767 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
800,600 تومان
986489 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
800,600 تومان
1099151 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 800,600 تومان
1092035 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
800,600 تومان
1102532 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
800,600 تومان
1102577 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
800,600 تومان
1099512 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
800,600 تومان
1099542 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 813,800 تومان
1104747 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 813,800 تومان
1100396 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 813,800 تومان
1105376 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 813,800 تومان
1075995 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 826,900 تومان
1101606 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
826,900 تومان
1088812 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 826,900 تومان
1105234 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
826,900 تومان
1106019 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 826,900 تومان
1089030 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 840,000 تومان
1103430 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
840,000 تومان
1071780 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
840,000 تومان
1102245 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 840,000 تومان
1106173 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 840,000 تومان
1104396 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 853,100 تومان
1099567 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
853,100 تومان
1105205 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 853,100 تومان
1102869 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
879,400 تومان
1099816 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 879,400 تومان
1093936 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 879,400 تومان
1107521 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 879,400 تومان
1101663 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
879,400 تومان
1087584 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
879,400 تومان
1097187 Intel Xeon E5-1650V3 2x 32768 MB DDR4 3x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 879,400 تومان
1102888 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 892,500 تومان
1103427 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 892,500 تومان
1102174 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
892,500 تومان
1084591 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
892,500 تومان
1100492 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
892,500 تومان
1102208 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
918,800 تومان
1102527 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
918,800 تومان
1102581 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
918,800 تومان
1099768 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 918,800 تومان
1104288 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 931,900 تومان
1105328 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 931,900 تومان
1099255 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
931,900 تومان
1096202 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
945,000 تومان
1099577 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
945,000 تومان
1099835 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
945,000 تومان
1105231 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
945,000 تومان
1103982 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
945,000 تومان
1105614 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 945,000 تومان
1092850 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
945,000 تومان
1104125 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
945,000 تومان
1100685 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 958,100 تومان
1092889 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 971,300 تومان
1095963 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 971,300 تومان
1089873 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
971,300 تومان
1105940 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 984,400 تومان
1099708 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
984,400 تومان
1095162 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 997,500 تومان
1104212 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,023,800 تومان
1107391 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,023,800 تومان
1097176 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,023,800 تومان
1105194 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,036,900 تومان
1092997 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,036,900 تومان
1096590 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,036,900 تومان
1096163 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,036,900 تومان
1099510 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,036,900 تومان
1104464 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,050,000 تومان
1102176 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,063,100 تومان
1088404 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,063,100 تومان
1099824 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,089,400 تومان
1104435 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,089,400 تومان
1099834 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,089,400 تومان
1081777 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,089,400 تومان
1104124 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,089,400 تومان
1107528 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,102,500 تومان
1106769 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,102,500 تومان
1104428 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,115,600 تومان
991755 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,128,800 تومان
1105875 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,128,800 تومان
1098573 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,141,900 تومان
1099872 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,141,900 تومان
963335 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1,155,000 تومان
913373 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 1,155,000 تومان
1105933 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,168,100 تومان
1096165 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,168,100 تومان
1104363 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,168,100 تومان
1104120 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,181,300 تومان
1102640 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,194,400 تومان
1104432 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,194,400 تومان
1102668 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,194,400 تومان
1017058 Intel Xeon E3-1275v6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,194,400 تومان
1092887 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,207,500 تومان
1103959 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,207,500 تومان
1105310 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,220,600 تومان
1099780 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,233,800 تومان
1106213 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,233,800 تومان
1096896 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,233,800 تومان
1104423 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,246,900 تومان
1104213 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,246,900 تومان
1102631 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,260,000 تومان
1104429 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,260,000 تومان
1105622 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1,260,000 تومان
1090242 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,273,100 تومان
1075974 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,312,500 تومان
1104279 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,312,500 تومان
1086730 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,325,600 تومان
1104327 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,325,600 تومان
1105874 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,338,800 تومان
1104395 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,351,900 تومان
1106800 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,351,900 تومان
1089236 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,351,900 تومان
1102602 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,365,000 تومان
1067011 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,391,300 تومان
1104421 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,391,300 تومان
1105192 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,391,300 تومان
1104430 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,391,300 تومان
1102651 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,391,300 تومان
1104796 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,391,300 تومان
1071793 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,391,300 تومان
1104439 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,404,400 تومان
1096882 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,404,400 تومان
1103980 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,417,500 تومان
1104286 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,417,500 تومان
1104292 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,417,500 تومان
1105169 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,430,600 تومان
1102531 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,430,600 تومان
1105177 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,456,900 تومان
1106793 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,456,900 تومان
1101656 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,483,100 تومان
1098533 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,509,400 تومان
1087073 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,509,400 تومان
1106810 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,509,400 تومان
1104438 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,522,500 تومان
1073021 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,548,800 تومان
1101281 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,561,900 تومان
1104336 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,575,000 تومان
1107529 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,601,300 تومان
1080732 Intel Xeon E3-1275 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,601,300 تومان
1104307 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,601,300 تومان
1101750 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,601,300 تومان
1106808 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,627,500 تومان
1107590 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,627,500 تومان
1096385 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 6x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,627,500 تومان
1091964 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
1,640,600 تومان
1104090 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,653,800 تومان
1084745 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,680,000 تومان
1104291 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,680,000 تومان
1104123 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,680,000 تومان
1102419 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,706,300 تومان
1073495 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 3x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
1,706,300 تومان
1087127 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 15x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,706,300 تومان
1104323 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,706,300 تومان
1104669 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,719,400 تومان
1104304 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,719,400 تومان
1106720 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,745,600 تومان
1101282 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,745,600 تومان
1101215 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
1,758,800 تومان
1104316 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,771,900 تومان
1090957 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,837,500 تومان
1104287 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,850,600 تومان
1106210 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,863,800 تومان
1095954 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,890,000 تومان
1102667 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
1,890,000 تومان
1079491 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
1,890,000 تومان
1102635 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 16-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-16i
1,903,100 تومان
1103689 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
1,916,300 تومان
1082831 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
1,916,300 تومان
1102628 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,942,500 تومان
1104431 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,942,500 تومان
1099933 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,942,500 تومان
1106822 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,968,800 تومان
1105926 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,995,000 تومان
1075430 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
2,021,300 تومان
1106192 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
2,034,400 تومان
1080368 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,034,400 تومان
1105176 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,113,100 تومان
1099098 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,113,100 تومان
1088384 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,113,100 تومان
1075863 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,113,100 تومان
1078508 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 3x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,113,100 تومان
1077503 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,113,100 تومان
1094533 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,152,500 تومان
1091204 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
2,178,800 تومان
1097181 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
2,178,800 تومان
1088098 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 3x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,218,100 تومان
1082970 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
2,257,500 تومان
1083605 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,283,800 تومان
1075924 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
2,296,900 تومان
1088099 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 6x 16384 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,310,000 تومان
1094295 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 5x 32768 MB DDR4 10x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
2,310,000 تومان
1101188 Intel Xeon E5-2620V2 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 5x HDD SAS 600 GB
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,336,300 تومان
1087381 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 6x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,336,300 تومان
1070437 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 600 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
2,362,500 تومان
1101306 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,375,600 تومان
1073026 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,401,900 تومان
1092785 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,401,900 تومان
1079506 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB 4x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,428,100 تومان
1099438 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,467,500 تومان
1079621 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,493,800 تومان
1106217 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,546,300 تومان
1103282 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 5x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,546,300 تومان
1088794 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 6x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,611,900 تومان
1088645 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,690,600 تومان
1104650 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,730,000 تومان
1075864 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 12x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise 4x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,730,000 تومان
1099707 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,769,400 تومان
1097409 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 2,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
2,835,000 تومان
1101280 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
2,835,000 تومان
1075422 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 16x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
2,848,100 تومان
1096898 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
2,861,300 تومان
1087447 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
2,874,400 تومان
1103751 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,005,600 تومان
1098748 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 6x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,005,600 تومان
1101314 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 6x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,058,100 تومان
1099412 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 1x SSD 1,92 TB Datacenter 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,058,100 تومان
1098657 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,058,100 تومان
1098751 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,058,100 تومان
1097915 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,071,300 تومان
1092002 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,084,400 تومان
1100747 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,084,400 تومان
1098762 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,163,100 تومان
1088502 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4xx 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,163,100 تومان
1101278 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,176,300 تومان
1101286 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,202,500 تومان
1098647 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,228,800 تومان
1106023 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,241,900 تومان
1101359 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,294,400 تومان
1085227 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,320,600 تومان
1100126 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,386,300 تومان
1089900 Intel Xeon E5-2620 (2x) - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 6x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,386,300 تومان
1091949 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,386,300 تومان
1095398 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,399,400 تومان
1087403 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR4 6x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,412,500 تومان
1106174 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 2x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,412,500 تومان
1088513 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR4 8x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,425,600 تومان
1100749 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 5x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,451,900 تومان
1101371 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
3,491,300 تومان
1104568 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,491,300 تومان
1099422 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 600 GB DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,504,400 تومان
1092004 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 8x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,517,500 تومان
1101275 Intel Xeon E5-2620V2 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR3 1x SSD 600 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,556,900 تومان
1098559 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,570,000 تومان
1097380 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 2x 32768 MB DDR4 5x HDD 10 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,570,000 تومان
1103752 Intel Xeon E5-2620V2 (2x) - Red.PS 12x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
3,596,300 تومان
1100105 Intel Xeon E5-2630V3 - Red.PS 4x 16384 MB DDR4 4x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,635,600 تومان
1101405 Intel Xeon E5-2620V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,635,600 تومان
1103750 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,780,000 تومان
1098750 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,793,100 تومان
1101190 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 5x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,845,600 تومان
1098492 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise 3x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,871,900 تومان
1103755 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
3,885,000 تومان
1098645 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 4x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
3,950,600 تومان
1096381 Intel Xeon E5-1650V4 - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
2x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R530:
3,990,000 تومان
1099700 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,081,900 تومان
1096395 Intel Xeon E5-2620V2 (2x) - Red.PS 16x 16384 MB DDR3 8x SSD 300 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
4,081,900 تومان
1101697 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 6x 32768 MB DDR4 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,121,300 تومان
1093460 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,213,100 تومان
1098556 Intel Xeon E5-2620 - Red.PS 4x 16384 MB DDR3 5x HDD SAS 600 GB DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H710 Mini mit BBU
4,278,800 تومان
1096891 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg. 4x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,278,800 تومان
1101160 Intel Xeon E5-2620V2 - Red.PS 12x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 300 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R720:
NIC 1 Gbit - Intel I350
4,305,000 تومان
1098555 Intel Xeon E5-1650V3 - Red.PS 8x 16384 MB DDR4 8x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R530:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H330 Mini
4,396,900 تومان
1101191 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 10x 16384 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise 4x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
4,501,900 تومان
1101360 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 4x 32768 MB DDR4 5x SSD 1,92 TB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
4,790,600 تومان
1100592 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 8x HDD 4,0 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
5,105,600 تومان
1100486 Intel Xeon E5-2620V4 (2x) - Red.PS 8x 32768 MB DDR4 8x HDD 10 TB Enterprise DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
5,748,800 تومان
1104753 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 16x 16384 MB DDR4 8x SSD 960 GB Datacenter DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Broadcom BCM5720
RAID Controller 8-Port SATA PCI-E - LSI PERC H730 Mini mit BBU
6,050,600 تومان
1105317 Intel Xeon E5-2630V3 (2x) - Red.PS 24x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 6x SSD SATA 960 GB Datacenter
DELL PowerEdge™ R730:
NIC 1 Gbit - Intel I350
6,260,600 تومان