به نام خدا

صفحه نخست / سرور اختصاصی / hetzner / online / حراج سرور اختصاصی آلمان

به زودی اضافه خواهد شد...

پویان آی تی | حراج سرور اختصاصی آلمان

هتزنر آنلاین یکی از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب و دیتاسنتر در اروپا می باشد . این شرکت از سال 1997 شروع به کار کرده و در حال حاضر دارای حدودا 21 دیتا سنتر در کشور آلمان می باشد. قیمت مناسب خدمات و بستر ارتباطی پایدار دو ویژگی مثبت این دیتاسنتر است.

موقعیت کشور آلمان
دیتاسنتر Hetzner Online

قیمت ها بروز است .
# پردازنده رم هارد دیگر موارد قیمت سفارش
1209356 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 665,900 تومان
1231140 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 665,900 تومان
1228920 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 665,900 تومان
1228248 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 665,900 تومان
1229327 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 691,500 تومان
1229616 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 691,500 تومان
1229110 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 691,500 تومان
1197885 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 691,500 تومان
1232957 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB 691,500 تومان
1233213 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 691,500 تومان
1227341 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 691,500 تومان
1229661 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 691,500 تومان
1221336 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 691,500 تومان
1228250 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 691,500 تومان
1226724 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 691,500 تومان
1220582 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 691,500 تومان
1221869 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 691,500 تومان
1228282 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 691,500 تومان
1229317 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1225995 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 717,100 تومان
1231118 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1220893 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1229342 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1233696 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1230924 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1225075 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1229686 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1228432 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1228945 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1231505 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1233884 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1231085 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1225215 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 717,100 تومان
1211650 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1231874 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1211672 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1241119 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 320 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1234224 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1230671 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1224274 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1228889 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1234012 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1231200 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1229666 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1222245 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 768,300 تومان
1236841 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1213036 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1195374 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1230190 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1235824 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1218177 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1220491 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1230732 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
768,300 تومان
1218203 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1218209 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1222567 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1228973 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1218229 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 768,300 تومان
1228985 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1238715 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
768,300 تومان
1188548 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1227472 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1233105 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1233120 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
768,300 تومان
1235689 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 768,300 تومان
1214717 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 768,300 تومان
1225218 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1233154 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 793,900 تومان
1211656 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1173519 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 793,900 تومان
1222169 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1145373 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 793,900 تومان
1233184 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1241120 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 300 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1202465 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1234217 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 793,900 تومان
1225007 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1233203 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1195591 Intel Core i7-950 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 793,900 تومان
1230927 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1231442 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1228883 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 793,900 تومان
1229422 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1212528 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1209458 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1225074 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1209461 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1209463 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 793,900 تومان
1212536 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1213049 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1229945 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1228666 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1213052 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1213056 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1233294 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1200287 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 793,900 تومان
1180326 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1180337 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 793,900 تومان
1206709 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1228983 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 793,900 تومان
1204408 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1224379 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 793,900 تومان
1238716 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1204421 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1227468 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
793,900 تومان
1220557 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1226197 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 793,900 تومان
1227478 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1222878 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1208556 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 793,900 تومان
1228274 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
793,900 تومان
1222138 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 793,900 تومان
1234950 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,500 تومان
1233418 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1219342 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1232146 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1231381 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 819,500 تومان
1233183 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1227296 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1211681 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,500 تومان
1226017 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,500 تومان
1233189 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1230886 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1223977 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1235242 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 819,500 تومان
1228855 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1225804 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1230677 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1232989 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1230175 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1217139 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 819,500 تومان
1229695 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1228683 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1220238 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1230737 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,500 تومان
1232531 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1227942 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 256 GB 819,500 تومان
1220265 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 819,500 تومان
1234857 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 819,500 تومان
1213103 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 256 GB 819,500 تومان
1204405 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
819,500 تومان
1225922 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 819,500 تومان
1236168 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1234378 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1221586 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1230034 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1230549 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 819,500 تومان
1220835 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 819,500 تومان
1233380 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
819,500 تومان
1235965 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 819,500 تومان
1198595 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1173509 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1211657 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1222666 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 1,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
845,100 تومان
1214475 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 845,100 تومان
1211663 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1211669 Intel Core i7-950 2x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1223189 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1222170 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 845,100 تومان
1223987 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1173572 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1229127 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1228881 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 845,100 تومان
1232981 AMD Athlon 64 6000+ X2 2x 1024 MB DDR2 2x RAM 2048 MB DDR2 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x HDD SATA 1,0 TB
845,100 تومان
1229398 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1230167 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1199725 Intel Core i7-975 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1214834 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
845,100 تومان
1218680 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 845,100 تومان
1209468 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1220480 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1235589 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
845,100 تومان
1209489 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1231506 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1220501 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1170844 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1213856 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
845,100 تومان
1233316 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 845,100 تومان
1218215 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1224107 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 845,100 تومان
1218230 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 845,100 تومان
1218231 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1221821 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1228221 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 845,100 تومان
1239743 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1221825 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1222595 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
845,100 تومان
1196228 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1219528 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1204427 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1230548 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1218262 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1218264 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1218265 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1233882 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1220573 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 845,100 تومان
1223392 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1230560 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1230563 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 845,100 تومان
1230822 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1237478 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 845,100 تومان
1230824 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1222129 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1236977 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 845,100 تومان
1230325 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1237493 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1222136 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 845,100 تومان
1227008 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1229315 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
870,700 تومان
1228583 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 870,700 تومان
1230123 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 870,700 تومان
1230124 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
870,700 تومان
1229364 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI 870,700 تومان
1236020 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 870,700 تومان
1225013 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 750 GB 1x SSD SATA 120 GB 870,700 تومان
1222211 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB 870,700 تومان
1230663 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 870,700 تومان
1230926 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
870,700 تومان
1222239 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
870,700 تومان
1230692 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 870,700 تومان
1222249 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 870,700 تومان
1228913 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1199730 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 870,700 تومان
1226101 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 870,700 تومان
1230199 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 870,700 تومان
1233796 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 870,700 تومان
1208198 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 870,700 تومان
1213322 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 750 GB 870,700 تومان
1233290 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1234570 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1233547 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 870,700 تومان
1236363 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 870,700 تومان
1239439 Intel Core i7-920 4x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1235860 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 870,700 تومان
1200556 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 870,700 تومان
1239470 Intel Core i7-920 3x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 870,700 تومان
1225648 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1206707 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 870,700 تومان
1204410 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 870,700 تومان
1218237 Intel Core i7-930 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
870,700 تومان
1218241 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 750 GB 870,700 تومان
1226180 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 870,700 تومان
1227464 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 870,700 تومان
1234379 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 870,700 تومان
1236220 Intel Core i7-930 6x 2048 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
870,700 تومان
1240167 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
896,400 تومان
1239240 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 896,400 تومان
1241034 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 896,400 تومان
1233156 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 922,000 تومان
1239303 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1234440 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1224714 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB 922,000 تومان
1211659 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1231116 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 922,000 تومان
1222669 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1220880 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 922,000 تومان
1239317 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1226263 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 922,000 تومان
1237273 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1237025 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 922,000 تومان
1235234 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 500 GB 922,000 تومان
1222179 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1229606 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1234227 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1223988 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 922,000 تومان
1225012 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1231416 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 922,000 تومان
1225785 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1240126 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1213507 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1230403 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1230923 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1239884 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1222222 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 922,000 تومان
1235538 Intel Core i7-980x - Red.PS 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
922,000 تومان
1228887 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
922,000 تومان
1238616 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 120 GB 922,000 تومان
1229659 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1230686 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB 1x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1218404 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1192294 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL 922,000 تومان
1230193 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
922,000 تومان
1233526 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1214072 Intel Core i7-975 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1218169 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 922,000 تومان
1218431 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1233542 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 922,000 تومان
1208200 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 922,000 تومان
1236876 Intel Core i7-920 2x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
922,000 تومان
1231246 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 922,000 تومان
1216655 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 922,000 تومان
1218967 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1220506 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 1x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1225635 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
922,000 تومان
1236388 AMD Athlon 64 3700+ 2x 1024 MB DDR 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
922,000 تومان
1226666 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1233582 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1231280 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1200562 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1205682 Intel Core i7-980x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1239475 Intel Core i7-930 4x 2048 MB DDR3 2x SSD 256 GB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
922,000 تومان
1227450 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1222588 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
922,000 تومان
1225916 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1236167 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1227720 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
922,000 تومان
1227465 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1227466 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1200851 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
922,000 تومان
1224404 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 922,000 تومان
1218261 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1219547 Intel Core i7-975 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1218268 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 922,000 تومان
1226206 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
922,000 تومان
1230821 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1225448 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 922,000 تومان
1222889 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 120 GB 922,000 تومان
1237227 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 922,000 تومان
1233135 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 922,000 تومان
1210355 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 922,000 تومان
1224693 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 922,000 تومان
1237241 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 922,000 تومان
1225983 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 922,000 تومان
1213699 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
947,600 تومان
1230862 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1223183 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB 947,600 تومان
1218834 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1225242 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1229859 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB 947,600 تومان
1233204 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
947,600 تومان
1224003 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
947,600 تومان
1228868 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1236296 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
947,600 تومان
1230188 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
947,600 تومان
1221229 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB 947,600 تومان
1221231 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 947,600 تومان
1221746 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1230196 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
947,600 تومان
1214071 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel Pro/1000 GT PCI-E (PWLA8391GT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
947,600 تومان
1213048 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 947,600 تومان
1229179 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 947,600 تومان
1230717 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1227392 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML 947,600 تومان
1208201 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 947,600 تومان
1236879 Intel Core i7-920 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 947,600 تومان
1235861 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 120 GB 947,600 تومان
1229472 Intel Core i7-975 3x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 947,600 تومان
1228194 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1226409 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 947,600 تومان
1228210 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 947,600 تومان
1200564 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 947,600 تومان
1220283 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 240 GB 947,600 تومان
1191889 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
947,600 تومان
1226708 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
947,600 تومان
1222876 Intel Core i7-930 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
947,600 تومان
1218272 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 947,600 تومان
1222636 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 947,600 تومان
1233144 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 947,600 تومان
1241084 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
947,600 تومان
1240588 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1221647 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1225248 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1222952 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1214508 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 973,200 تومان
1220656 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 750 GB 973,200 تومان
1229114 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 973,200 تومان
1237057 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 973,200 تومان
1233997 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 973,200 تومان
1229655 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1235299 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB 973,200 تومان
1230186 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1221745 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
973,200 تومان
1214075 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
973,200 تومان
1212031 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 973,200 تومان
1207940 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 973,200 تومان
1230730 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1230478 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1220498 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
973,200 تومان
1234587 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 973,200 تومان
1218206 Intel Core i7-920 6x 2048 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 750 GB 973,200 تومان
1239715 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 973,200 تومان
1218213 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 750 GB 973,200 تومان
1234598 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
973,200 تومان
1228212 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 973,200 تومان
1233588 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
973,200 تومان
1227960 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 973,200 تومان
1206717 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB 973,200 تومان
1227712 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 120 GB 973,200 تومان
1227457 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1228227 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 973,200 تومان
1226710 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 973,200 تومان
1230562 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
973,200 تومان
1222121 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 973,200 تومان
1223657 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 973,200 تومان
1222124 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 973,200 تومان
1227520 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 998,800 تومان
1236736 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 998,800 تومان
1240845 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 998,800 تومان
1226000 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 998,800 تومان
1218321 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 998,800 تومان
1223186 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 998,800 تومان
1229332 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 998,800 تومان
1225003 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 998,800 تومان
1224749 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 998,800 تومان
1230125 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1236287 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
998,800 تومان
1215040 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1224782 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 998,800 تومان
1197648 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 998,800 تومان
1230674 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 998,800 تومان
1197657 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x SSD 120 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 998,800 تومان
1218142 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1237096 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1237101 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
998,800 تومان
1233777 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 998,800 تومان
1218419 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 998,800 تومان
1221235 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD SAS 300 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Single 998,800 تومان
1230719 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 998,800 تومان
1220489 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 998,800 تومان
1214861 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 998,800 تومان
1236877 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 998,800 تومان
1236878 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 998,800 تومان
1223315 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1194650 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
998,800 تومان
1226159 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 998,800 تومان
1219003 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1227966 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1221823 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 998,800 تومان
1230029 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
998,800 تومان
1221843 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
998,800 تومان
1225433 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter 998,800 تومان
1222875 Intel Core i7-960 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Single 998,800 تومان
1222139 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 4x HDD 750 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 998,800 تومان
1218052 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,024,400 تومان
1240592 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,024,400 تومان
1239839 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,024,400 تومان
1232160 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,024,400 تومان
1214247 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 250 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,024,400 تومان
1235500 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,024,400 تومان
1220654 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1,024,400 تومان
1225010 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,024,400 تومان
1233979 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,024,400 تومان
1225289 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,024,400 تومان
1203287 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,024,400 تومان
1221722 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1,024,400 تومان
1228890 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1,024,400 تومان
1230703 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,024,400 تومان
1233523 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,024,400 تومان
1225589 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,024,400 تومان
1223287 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,024,400 تومان
1218424 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,024,400 تومان
1205387 Intel Core i7-930 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,024,400 تومان
1234593 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,024,400 تومان
1227430 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,024,400 تومان
1239987 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,024,400 تومان
1205204 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,024,400 تومان
1236181 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,024,400 تومان
1233115 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,024,400 تومان
1222886 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1,024,400 تومان
1230317 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1,024,400 تومان
1220601 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1,024,400 تومان
1219078 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 2,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB 1,050,000 تومان
1211655 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 3x HDD 1,5 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1,050,000 تومان
1232392 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,050,000 تومان
1214987 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,050,000 تومان
1230347 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1,050,000 تومان
1228567 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1235236 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1223980 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,050,000 تومان
1224498 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1,050,000 تومان
1230131 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,050,000 تومان
1233207 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,050,000 تومان
1207608 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,050,000 تومان
1217082 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1,050,000 تومان
1233211 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
1,050,000 تومان
1230148 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,050,000 تومان
1225295 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,050,000 تومان
1193299 Intel Core i7-950 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,050,000 تومان
1225814 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1228886 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1,050,000 تومان
1225306 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,050,000 تومان
1228893 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,050,000 تومان
1232994 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,050,000 تومان
1229156 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,050,000 تومان
1222758 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,050,000 تومان
1207920 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1,050,000 تومان
1229942 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1240184 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 750 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,050,000 تومان
1211772 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB 1,050,000 تومان
1208703 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,050,000 تومان
1239438 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1220753 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,050,000 تومان
1233822 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,050,000 تومان
1237154 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1223845 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,050,000 تومان
1231529 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,050,000 تومان
1221576 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,050,000 تومان
1231311 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,050,000 تومان
1226201 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB 1,050,000 تومان
1239260 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,050,000 تومان
1226987 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,050,000 تومان
1233131 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB 1,050,000 تومان
1233901 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,050,000 تومان
1230608 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,075,600 تومان
1230609 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,075,600 تومان
1224495 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1,075,600 تومان
1227597 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,075,600 تومان
1214318 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,075,600 تومان
1225591 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1,075,600 تومان
1231249 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,075,600 تومان
1231507 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,075,600 تومان
1225905 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1,075,600 تومان
1220032 AMD Opteron 6338P 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,075,600 تومان
1228232 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB 1,075,600 تومان
1233895 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,075,600 تومان
1230065 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,075,600 تومان
1197819 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,075,600 تومان
1188607 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,075,600 تومان
1222660 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,101,200 تومان
1223180 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,101,200 تومان
1240850 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1227297 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1239854 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1,101,200 تومان
1230399 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1229893 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,101,200 تومان
1240135 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1,101,200 تومان
1235300 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1,101,200 تومان
1232997 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1213041 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise 1,101,200 تومان
1237885 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1233539 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB 1,101,200 تومان
1233815 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,101,200 تومان
1237666 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,101,200 تومان
1222568 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 3x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,101,200 تومان
1221801 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,101,200 تومان
1212843 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1199282 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,101,200 تومان
1233883 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1233373 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,101,200 تومان
1219044 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1236968 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise 1,101,200 تومان
1239274 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB 1,101,200 تومان
1225453 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB 1,101,200 تومان
1241080 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,101,200 تومان
1227010 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,126,800 تومان
1228554 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,126,800 تومان
1240847 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1,126,800 تومان
1219092 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 1x SSD SATA 240 GB Datacenter 1,126,800 تومان
1223981 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 1x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 240 GB 1,126,800 تومان
1220412 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,126,800 تومان
1239940 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,126,800 تومان
1230728 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,126,800 تومان
1209488 Intel Core i7-980x 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,126,800 تومان
1230738 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,126,800 تومان
1230483 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,126,800 تومان
1233818 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,126,800 تومان
1240477 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,126,800 تومان
1196197 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,126,800 تومان
1221832 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,126,800 تومان
1234634 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,126,800 تومان
1225165 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,126,800 تومان
1226985 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1,126,800 تومان
1241066 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1,126,800 تومان
1218308 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,152,500 تومان
1219343 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,152,500 تومان
1240859 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,152,500 تومان
1224756 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,152,500 تومان
1225284 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,152,500 تومان
1221979 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,152,500 تومان
1229439 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,152,500 تومان
1228686 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,152,500 تومان
1218460 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,152,500 تومان
1218207 Intel Core i7-920 5x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB 1,152,500 تومان
1228467 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,152,500 تومان
1223890 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,152,500 تومان
1227747 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,152,500 تومان
1230059 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,152,500 تومان
1222125 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
1,152,500 تومان
1220591 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,152,500 تومان
1222132 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB 1,152,500 تومان
1227518 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1,152,500 تومان
1219085 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,178,100 تومان
1241110 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,178,100 تومان
1218848 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,178,100 تومان
1227306 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,178,100 تومان
1229388 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,178,100 تومان
1229395 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,178,100 تومان
1221744 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,178,100 تومان
1229937 Intel Core i7-960 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,178,100 تومان
1232008 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel I350
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,178,100 تومان
1230729 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,178,100 تومان
1231271 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 250 GB 2x SSD SATA 256 GB 1,178,100 تومان
1241261 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 250 GB 2x HDD SATA 3,0 TB 1,178,100 تومان
1233585 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,178,100 تومان
1239480 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,178,100 تومان
1225415 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,178,100 تومان
1233873 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,178,100 تومان
1240839 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,203,700 تومان
1239663 Intel Core i7-980x 6x 4096 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,203,700 تومان
1241022 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,203,700 تومان
1222913 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 1,229,300 تومان
1222926 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,229,300 تومان
1241103 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,229,300 تومان
1221649 Intel Xeon E3-1245 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1223191 Intel Core i7-950 3x 4096 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1204008 Intel Xeon E3-1245V2 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1229111 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1238073 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,229,300 تومان
1229887 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,229,300 تومان
1221716 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,229,300 تومان
1221227 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
1,229,300 تومان
1219950 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,229,300 تومان
1213814 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1230741 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1218454 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1233819 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1228193 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,229,300 تومان
1213864 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1235625 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1220778 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1225392 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,229,300 تومان
1227440 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1233587 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 256 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,229,300 تومان
1238969 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,229,300 تومان
1220797 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1,229,300 تومان
1222596 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1181639 Intel Core i7-980 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 120 GB 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1223367 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,229,300 تومان
1230031 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1223893 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,229,300 تومان
1225705 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,229,300 تومان
1222127 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
1,229,300 تومان
1230327 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,229,300 تومان
1234426 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,229,300 تومان
1220622 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,254,900 تومان
1240854 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,254,900 تومان
1203736 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,254,900 تومان
1236262 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,254,900 تومان
1218353 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,254,900 تومان
1224781 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,254,900 تومان
1229675 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 250 GB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,254,900 تومان
1230707 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,254,900 تومان
1222270 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,254,900 تومان
1233292 Intel Core i7-980 3x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1,254,900 تومان
1233831 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,254,900 تومان
1185716 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,254,900 تومان
1218998 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,254,900 تومان
1227970 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,254,900 تومان
1227718 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,254,900 تومان
1223115 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,254,900 تومان
1223887 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,254,900 تومان
1228006 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,254,900 تومان
1222133 Intel Core i7-950 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,254,900 تومان
1230353 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,280,500 تومان
1233185 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 512 GB 1,280,500 تومان
1235499 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,280,500 تومان
1230134 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,280,500 تومان
1224791 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1,280,500 تومان
1230696 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1,280,500 تومان
1240170 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,280,500 تومان
1233804 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,280,500 تومان
1225888 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,280,500 تومان
1231272 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,280,500 تومان
1227436 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,280,500 تومان
1229284 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise 1,280,500 تومان
1222893 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,280,500 تومان
1241085 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,280,500 تومان
1232145 Intel Core i7-2600 4x 4096 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,306,100 تومان
1226029 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB 1,306,100 تومان
1222243 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
1,306,100 تومان
1221228 Intel Core i7-950 6x 4096 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,306,100 تومان
1240178 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,306,100 تومان
1224821 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,306,100 تومان
1224841 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,306,100 تومان
1235360 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,306,100 تومان
1225387 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,306,100 تومان
1216944 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,306,100 تومان
1223362 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,306,100 تومان
1204933 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,306,100 تومان
1219040 Intel Core i7-6700 4x 8192 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,306,100 تومان
1235501 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,331,700 تومان
1235559 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,331,700 تومان
1233775 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1,331,700 تومان
1229440 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,331,700 تومان
1224649 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,331,700 تومان
1231335 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,331,700 تومان
1235697 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter 1,331,700 تومان
1241043 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,357,300 تومان
1226241 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,382,900 تومان
1227267 Intel Core i7-920 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 2x SSD SATA 120 GB 1,382,900 تومان
1228046 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,382,900 تومان
1234216 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1,382,900 تومان
1235541 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter 1,382,900 تومان
1225816 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,382,900 تومان
1224801 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,382,900 تومان
1204834 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,382,900 تومان
1234790 Intel Core i7-2600 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,382,900 تومان
1230733 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,382,900 تومان
1233820 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,382,900 تومان
1218973 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1,382,900 تومان
1239714 Intel Core i7-990x 6x 4096 MB DDR3 2x HDD 1,5 TB 1x SSD SATA 120 GB 1,382,900 تومان
1223349 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise 1,382,900 تومان
1225166 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
1,382,900 تومان
1221853 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,382,900 تومان
1218275 Intel Core i7-980 - Red.PS 3x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,382,900 تومان
1233897 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,382,900 تومان
1226218 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM 1,382,900 تومان
1222679 Intel Xeon E3-1275v6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,408,600 تومان
1240096 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,408,600 تومان
1237540 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,408,600 تومان
1230121 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 500 GB 1,408,600 تومان
1199164 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,408,600 تومان
1229417 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,408,600 تومان
1220206 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,408,600 تومان
1229177 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 500 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,408,600 تومان
1240229 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter 1,408,600 تومان
1241011 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,408,600 تومان
1230061 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,408,600 تومان
1222897 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45) 1,408,600 تومان
1227265 Intel Core i7-920 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,434,200 تومان
1237258 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,434,200 تومان
1235502 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,434,200 تومان
1230398 Intel Xeon E3-1275V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,434,200 تومان
1231169 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,434,200 تومان
1234755 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,434,200 تومان
1228100 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,434,200 تومان
1229432 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,434,200 تومان
1224318 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I350 1,434,200 تومان
1237376 Intel Core i7-3770 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB 1,434,200 تومان
1182340 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,434,200 تومان
1233803 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,434,200 تومان
1227437 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,434,200 تومان
1214914 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,434,200 تومان
1230827 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,434,200 تومان
1241076 Intel Xeon E3-1245 4x 4096 MB DDR3 1x SSD 240 GB 3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,434,200 تومان
1238521 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,434,200 تومان
1218339 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,459,800 تومان
1240136 Intel Core i7-3770 2x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB 1,459,800 تومان
1220212 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,459,800 تومان
1240183 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,459,800 تومان
1218947 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,459,800 تومان
1231273 Intel Core i7-6700 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,459,800 تومان
1222070 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,459,800 تومان
1224658 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,459,800 تومان
1230329 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,459,800 تومان
1240322 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,485,400 تومان
1240095 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,485,400 تومان
1238276 AMD Ryzen 7 1700X 2x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,511,000 تومان
1231115 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,511,000 تومان
1217055 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 2,0 TB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,511,000 تومان
1210194 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,511,000 تومان
1237091 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,511,000 تومان
1229674 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,511,000 تومان
1237102 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,511,000 تومان
1232005 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,511,000 تومان
1220774 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 120 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,511,000 تومان
1227448 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,511,000 تومان
1231563 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,511,000 تومان
1222877 Intel Core i7-990x 3x 8192 MB DDR3 4x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT 1,511,000 تومان
1229567 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,511,000 تومان
1229630 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,536,600 تومان
1236058 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,536,600 تومان
1234025 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,536,600 تومان
1230058 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,536,600 تومان
1226227 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,536,600 تومان
1238526 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,536,600 تومان
1233941 Intel Xeon E3-1246V3 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,562,200 تومان
1229356 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1,562,200 تومان
1236061 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,562,200 تومان
1235561 Intel Xeon E3-1245V2 4x 4096 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,562,200 تومان
1226868 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,562,200 تومان
1240702 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 1,562,200 تومان
1230743 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,562,200 تومان
1216970 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,562,200 تومان
1240358 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,587,800 تومان
1237172 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,587,800 تومان
1216996 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,587,800 تومان
1231243 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,613,400 تومان
1233854 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,613,400 تومان
1233857 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,613,400 تومان
1228004 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,613,400 تومان
1234944 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,664,700 تومان
1233677 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
1,664,700 تومان
1218344 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,664,700 تومان
1235244 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,664,700 تومان
1238067 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,664,700 تومان
1229373 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,664,700 تومان
1228879 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,664,700 تومان
1227364 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,664,700 تومان
1213298 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,664,700 تومان
1221751 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,664,700 تومان
1231744 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,664,700 تومان
1220771 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD SAS 300 GB 2x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,664,700 تومان
1224656 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,664,700 تومان
1226240 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,690,300 تومان
1223179 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,690,300 تومان
1227352 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,690,300 تومان
1229429 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,690,300 تومان
1224113 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD SAS 600 GB NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,690,300 تومان
1230823 Intel Xeon E3-1245 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,690,300 تومان
1229581 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,715,900 تومان
1233988 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,715,900 تومان
1231564 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
1,715,900 تومان
1219032 Intel Core i7-4770 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,715,900 تومان
1208311 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,715,900 تومان
1227259 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,715,900 تومان
1229578 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,741,500 تومان
1222930 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,741,500 تومان
1223994 Intel Core i7-950 6x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,741,500 تومان
1231730 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,741,500 تومان
1225887 Intel Core i7-975 6x 2048 MB DDR3 7x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,741,500 تومان
1200544 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,741,500 تومان
1236991 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,741,500 تومان
1231745 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,767,100 تومان
1223067 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 1,767,100 تومان
1200213 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I219-LM 1,792,700 تومان
1231445 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 1,792,700 تومان
1218435 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,792,700 تومان
1203859 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,792,700 تومان
1228201 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,792,700 تومان
1227455 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,792,700 تومان
1223130 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,792,700 تومان
1226226 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,792,700 تومان
1225725 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
1,792,700 تومان
1240360 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 3x SSD 120 GB NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1229369 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,843,900 تومان
1233731 Intel Xeon E5-1650V3 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1236298 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 256 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,843,900 تومان
1221964 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,843,900 تومان
1224288 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 1,843,900 تومان
1221749 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1224824 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1221786 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,843,900 تومان
1213858 Intel Core i7-2600 2x 8192 MB DDR3 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210-T PCI-E (I210T1) 1,843,900 تومان
1233578 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT) 1,843,900 تومان
1234604 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,843,900 تومان
1241013 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1233849 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,843,900 تومان
1234625 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,843,900 تومان
1216983 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 1,843,900 تومان
1233900 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,843,900 تومان
1235438 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 250 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1236988 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 4x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,843,900 تومان
1222690 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,869,500 تومان
1236087 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,869,500 تومان
1235619 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel 82574L 1,869,500 تومان
1224112 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
1,869,500 تومان
1225733 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
1,895,100 تومان
1233699 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,895,100 تومان
1239094 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,895,100 تومان
1234597 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 4x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
1,895,100 تومان
1233855 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,895,100 تومان
1230820 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,895,100 تومان
1209094 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,920,800 تومان
1224509 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
1,920,800 تومان
1181612 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,920,800 تومان
1224726 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,946,400 تومان
1229347 AMD Ryzen 7 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 1,972,000 تومان
1224755 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,972,000 تومان
1233980 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,972,000 تومان
1218957 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,972,000 تومان
1233577 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 7x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
1,972,000 تومان
1230826 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
1,997,600 تومان
1227383 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,023,200 تومان
1220766 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,023,200 تومان
1225427 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,023,200 تومان
1229825 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,048,800 تومان
1240453 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,048,800 تومان
1229795 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 2,048,800 تومان
1211888 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,074,400 تومان
1240452 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,100,000 تومان
1240016 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB NIC 1 Gbit - Intel I210 2,100,000 تومان
1233707 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,125,600 تومان
1233987 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,125,600 تومان
1235524 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x HDD SAS 600 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,125,600 تومان
1235526 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 2,125,600 تومان
1221456 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,125,600 تومان
1230465 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter 2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,125,600 تومان
1234602 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,125,600 تومان
1240467 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,176,900 تومان
1230486 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,176,900 تومان
1237187 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 2,176,900 تومان
1240269 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,176,900 تومان
1230459 Intel Xeon E3-1275v5 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,202,500 تومان
1240468 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,202,500 تومان
1223371 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,202,500 تومان
1212908 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,202,500 تومان
1231419 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,228,100 تومان
1240172 Intel Core i7-3770 4x 8192 MB DDR3 1x SSD 240 GB 3x HDD SATA 3,0 TB 2,228,100 تومان
1233848 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,228,100 تومان
1229575 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,253,700 تومان
1221565 Intel Xeon E3-1245V2 4x 8192 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel 82574L 2,253,700 تومان
1240359 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 3,0 TB 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
2,279,300 تومان
1240465 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,279,300 تومان
1228045 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,304,900 تومان
1231259 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,304,900 تومان
1225426 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,304,900 تومان
1218880 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 2,330,500 تومان
1218312 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x SSD 240 GB 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,356,100 تومان
1221660 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,356,100 تومان
1235522 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,356,100 تومان
1224085 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,356,100 تومان
1240664 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,407,300 تومان
1237185 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,433,000 تومان
1239775 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,433,000 تومان
1200225 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,458,600 تومان
1235572 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,509,800 تومان
1225903 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,535,400 تومان
1232462 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,586,600 تومان
1224380 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
2,586,600 تومان
1235307 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 2,612,200 تومان
1240002 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 3x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,637,800 تومان
1224416 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,637,800 تومان
1220852 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,689,100 تومان
1229367 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 3x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,714,700 تومان
1218301 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,740,300 تومان
1233723 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,765,900 تومان
1225529 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x SSD 512 GB 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,817,100 تومان
1232450 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,817,100 تومان
1240450 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
2,817,100 تومان
1228550 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,842,700 تومان
1239565 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
GPU - GeForce GTX 1080
2,842,700 تومان
1223968 Intel Core i7-7700 2x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,842,700 تومان
1175359 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,842,700 تومان
1238391 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,842,700 تومان
1235593 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
GPU - GeForce GTX 1080
2,842,700 تومان
1224331 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,842,700 تومان
1228720 Intel Core i7-7700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,842,700 تومان
1203695 Intel Core i7-6700 4x 16384 MB DDR4 2x SSD 512 GB GPU - GeForce GTX 1080
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,842,700 تومان
1218355 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 3,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
2,919,500 تومان
1236007 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,945,200 تومان
1219098 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,970,800 تومان
1240371 Intel Xeon E3-1275V6 4x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
2,970,800 تومان
1226217 Intel Core i7-3930 8x 8192 MB DDR3 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
2,996,400 تومان
1211882 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,996,400 تومان
1224442 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 2,996,400 تومان
1225923 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,047,600 تومان
1229577 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,073,200 تومان
1227349 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
3,073,200 تومان
1232524 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x SSD 240 GB Datacenter 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
3,073,200 تومان
1228525 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,073,200 تومان
1233568 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
3,098,800 تومان
1227999 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,098,800 تومان
1229587 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,175,600 تومان
1233701 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 1x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
3,175,600 تومان
1231398 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
3,175,600 تومان
1221008 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,175,600 تومان
1237214 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 240 GB Datacenter 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,175,600 تومان
1239763 Intel Xeon E5-1650V3 4x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,201,300 تومان
1240890 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 256 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 3,226,900 تومان
1224439 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,226,900 تومان
1236023 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,278,100 تومان
1233514 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,278,100 تومان
1214577 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 240 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 3,278,100 تومان
1224355 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,278,100 تومان
1239861 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,354,900 تومان
1237287 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210 3,380,500 تومان
1209087 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,380,500 تومان
1235342 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 1 TB NIC 1 Gbit - Intel I211 3,431,700 تومان
1238505 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 3,431,700 تومان
1214502 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 3,483,000 تومان
1233566 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,483,000 تومان
1231304 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,483,000 تومان
1240668 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,508,600 تومان
1215061 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
3,559,800 تومان
1233706 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,585,400 تومان
1223400 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,636,600 تومان
1231286 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
3,662,200 تومان
1231245 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 4x 16384 MB DDR4 4x HDD 6,0 TB Enterprise RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i 3,687,800 تومان
1221655 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,790,300 تومان
1232288 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 2,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 3,790,300 تومان
1231303 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,790,300 تومان
1215064 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 500 GB NIC 1 Gbit - Intel I211 3,815,900 تومان
1237608 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 3,841,500 تومان
1196983 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 3,841,500 تومان
1219115 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x HDD 4,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,892,700 تومان
1238501 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 3,892,700 تومان
1231305 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
3,969,600 تومان
1229574 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
3,995,200 تومان
1214585 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
4,072,000 تومان
1235591 Intel Xeon E5-1650V3 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
4,097,600 تومان
1229561 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
4,097,600 تومان
1234751 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL (2277600-R)
4,123,200 تومان
1229928 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 4,123,200 تومان
1214434 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 8,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
4,123,200 تومان
1222561 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I211 4,174,400 تومان
1239862 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
4,200,000 تومان
1233513 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
4,328,100 تومان
1239863 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
4,379,300 تومان
1231762 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 4,379,300 تومان
1230004 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 4,379,300 تومان
1229929 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I211
4,481,800 تومان
1237217 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 4,481,800 تومان
1234750 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
4,533,000 تومان
1214939 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD 480 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
4,533,000 تومان
1222340 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 4,635,400 تومان
1238654 Intel Xeon E5-1650V2 4x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 4,661,000 تومان
1234202 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 4,712,200 تومان
1222252 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 8,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
4,814,700 تومان
1229877 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 4,865,900 تومان
1238586 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 10x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350 5,173,200 تومان
1222314 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 12,0 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
5,352,500 تومان
1212895 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
5,454,900 تومان
1239096 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
5,531,800 تومان
1240896 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 2x SSD 512 GB 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
5,685,400 تومان
1221010 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 1x HDD 6,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
5,864,700 تومان
1235314 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 5,967,100 تومان
1227998 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 2,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
6,120,800 تومان
1234411 AMD EPYC 7401P 4x 32768 MB DDR4 4x SSD 1,92 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 6,223,200 تومان
1233842 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
6,274,500 تومان
1233843 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
RAID Controller RAID controller accesoires - Adaptec AEC-82885T Expander Card
6,300,100 تومان
1215161 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
1x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
6,402,500 تومان
1233510 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 2x HDD 4,0 TB Enterprise 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
6,504,900 تومان
1237087 Intel Xeon E5-1650V2 8x 16384 MB DDR3 15x HDD 6,0 TB Enterprise NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
RAID Controller RAID controller accesoires - Intel RAID Expander RES2SV240
6,530,600 تومان
1215119 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 1x HDD 12,0 TB Enterprise 2x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
6,658,600 تومان
1233511 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
6,786,700 تومان
1236008 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 3x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 7,426,900 تومان
1239542 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 6x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
7,426,900 تومان
1224869 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 2x HDD 10 TB Enterprise 2x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
7,555,000 تومان
1240898 AMD EPYC 7401P 8x 32768 MB DDR4 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter 2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
7,964,700 تومان
1231346 Intel Xeon E5-1650V3 8x 32768 MB DDR4 4x SSD 960 GB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I210 8,041,500 تومان
1236252 AMD EPYC 7401P 6x 32768 MB DDR4 4x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I350 11,550,100 تومان
1214941 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8x 16384 MB DDR4 8x SSD 3,84 TB Datacenter NIC 1 Gbit - Intel I211 13,906,200 تومان